Písmo a Inteligence

Je možné z písma vyčíst IQ?

Co je to vlastně IQ?

Definice zní: "IQ je to, co je měřeno IQ testy." IQ představuje jeden zúžený výsek mentálních schopností člověka. V tomto smyslu podle rukopisu inteligenci nelze rozeznat. ( I "matfyzák" s IQ 150 může škrabat jako kočka a nemusí být, jak se říká, ani schopen zavázat si tkaničku od bot. )

Na druhou stranu, lze z písma vyčíst cosi jako "kulturní výši", sečtělost, rozhled, rovnováhu mezi složkou citovou a rozumovou, která představuje pravý význam toho, co už od antiky znamenalo "býti rozumným." Písmo vyváženého, přirozeného člověka, jehož pocitové reakce odpovídají vážnosti situace, bývá RYTMICKÉ. Naopak písmo člověka, který normy společnosti vstřebal příliš silně, takže popřel svou přirozenost, je obvykle ztuženě PRAVIDELNÉ, ale nerytmické; písmo pak připomíná spíše stroj než organismus, a o takovém člověku říkáme, že "spolkl pravítko". (Samozřejmě, tím neříkáme nic o jeho IQ, které může být velmi vysoké. Ale inteligence je poněkud širší pojem.) Naopak písmo, které je spíše neurčité, nerytmické a nepravidelné, kde silně převažuje pohyb nad formou, svědčí o nedostatku vůle a zvnitřněných norem: tak píší lidé, jakoby kulturně neadaptovaní - představme si divocha nebo velké dítě, ovládané svými momentálními pocity.

Z písma lze také vyčíst tendence k RACIONALITĚ, které se projevuje především úsporností výrazu, zjednodušováním forem, aniž by utrpěla čitelnost, písmo bývá spíše drobnější - a je především na ploše členitě uspořádané (nenáhodně, systematicky). Racionální lidé také často používají kolmý sklon - jakožto výraz nezávislosti a odstupu. ( Pozor: písmo se zdánlivě rovným sklonem, které je však spíše rozvlněné lehce do stran, vypovídá o člověku, jenž se snaží vytvářet racionální a stabilní zdání navenek, ale vnitřně se cítí daleko citlivější a labilnější. )

Písmo, které je přes sklony k racionalitě tvarově bohaté a originální, obsahuje mnoho zkratek, případě nitkovité vázání, přitom je velmi rychlé, proměnlivé a odlehčené, by spíše patřilo mysliteli intuitivnímu, inovativnímu, vizionářskému - zatímco písmo tlakové, pravidelnější, přesněji provedené co do formy, s výraznější střední nebo spodní zónou, mysliteli empirickému, jenž trvá na faktech, prověřené tradici a na tom, na co si může sáhnout a co lze prakticky uplatnit. Ve vědě najdeme oba typy myslitelů.
Žádné komentáře: