Inkvizitor / Vrchní sestra: vydírání dokonalostíToxická strategie zraněného dítěte v nás nazvaná Šerif, Inkvizitor nebo Vrchní Sestra se rodí tak, že nám jako dětem není dostatečně dán zakusit pocit přijetí našeho těla tělem matky. Pokud jsme tělo na tělo přijati, vzniká v celém našem bytí včetně těla pocit, že jsme bytostně v pořádku, pocit pohody, jsem ok, jsem v pořádku tak jak jsem, na rovině těla duše, i ducha. Jsem v pořádku "sakum prdum" já i celý svět. 


Synergia 2022

OTVÍRÁME I STŘEDEČNÍ SKUPINU!

Konstelační uzavřená skupina určená k integraci astrologických archetypů

Počet setkání: 7x
Počet lidí ve skupině: cca 8-10 
Kdy: pátek 16 - 20h 1x za 14 dní (páteční skupina je plná), ale je možné se hlásit do středeční skupiny (začátek  od 12.10. 2023)

Kde: 

Páteční skupina: Pracoviště Pohled, Letohradská 16, Praha 7 ( začíná 9.9. 2022 )

Středeční skupina: Kroftova 14, Praha 5 Smíchov ( začíná 12. 10. 2022 )Přijměte pozvání na sedmidílné putování skrze zahradu vašich vnitřních astrologických archetypů, které se pokusíme skrze konstelační procesy integrovat a kultivovat k jejich plnému rozkvětu.

V úvodní části každého setkání se budeme volně zaobírat našimi horoskopy (jakési koukání se do mapy naší vnitřní struktury, cca půl hodiny) a poté přejdeme k hlavní části programu: prožitkovým konstelacím, kde si vzájemně zahrajeme naše vnitřní systémy.

Inovací tohoto kurzu je možnost testování (skrze svalový kineziologický test), na kolik procent máme kterou planetu (vzhledem k našemu potenciálu) integrovanou. (Testování bude provádět Iva Voldánová). Na začátku tak budeme mít přehlednou tabulku, jak na tom s každou planetou (archetypem) jsme. Známe tak naše silné stránky (strategie přežití, naše silné "koně" i naše achillovky (vytěsněné nebo bolavé) archetypy. S každým setkání uvidíme "pokrok": o kolik se naše planety posunuly.

Budeme mít možnost integrovat jak planety jako takové (posílit "slabý" nebo "vytěsněný" Mars, rozvinout "křehkou" Venuši, podpořit "upozaděné" Slunce, ošetřit "zraněnou" Lunu apod.) - tak aspekty mezi nimi. 

(V reakci na trauma se snaží naše psýché některé archetypy vytěsnit a uchránit nás tak před bolestí. Podle našich zjištění má většina lidí několik archetypů zcela vytěsněných, tzn. působí až pod prahem vědomí, čili o nich vlastně nevíme. Tyto části však mohou mít paradoxně v našem životě fatální vliv - mohou urputně tvarovat náš život - a naše okolí je na rozdíl od nás dobře cítí. Např vytěsněné Pluto působí na okolí jako aura tlaku, vytěsněný Saturn jako nutkavě-mechanické požadování řádu, vytěsněné Slunce jako neschopnost spojit se svým autentickým Self v hloubce srdce apod.)

Zrovna tak si můžeme s hrdostí prohlédnout ty naše části, které již kvetou a září. A které mohou podpořit ty křehčí. (Podle našich zjištění má většina lidí zpravidla jednu až tři planety, které fungují skvěle - na vysoké hladině vědomí. Tyto síly nás jakoby v životě "táhnou". Díky nim dobře fungujeme v realitě. V Českých zemích to bývá nejčastěji Merkur - intelekt.)

Otvírá se nám tak jiná perspektiva na náš horoskop a vývoj duše, která není jinak skrze běžný pohled na horoskop zjistitelná.

Synergie vyplývá z toho, že se jednak rozvíjíme skrze naše konstelace (kde nám hrají druzí naše vnitřní části) a jednak jsme vybíráni do rolí, které náš také učí a posouvají. Každým procesem tak kultivujeme naši vnitřní zahradu.