Retrográdní Jupiter - já už to vímOsobnosti s retrográdním Jupiterem (udávají tón v oblasti ideí, neboť jejich myšlení vychází z niterné hloubky)

Direktní JupiterEnergie: valím se neohroženě vesmírem, sebevědomě a samozřejmě.
Míč: právě vymrštěný vzhůru v plné rychlosti.
Naladění: veselé, euforické.
Četnost v populaci: 69%
Vlastnosti: jasnost, věcnost, srozumitelnost, průhlednost; Jupiter dává dobrý život, Jupiter je spolehlivou oporou v životě.
Karma: Ať bylo, jak bylo v tvé minulosti, zasloužíš si dobrý život, přihrávky osudu, o to hlavní je v tvém životě postaráno. Zde máš koš darů a hojnosti, dostáváš ho zdarma.
Obrazově: mongolský nájezdník na koni v plném trysku.

Klíčová slova pro Jupiter: expanze, sebevědomí, entuziasmus; víra, že svět je dobrý, víra ve svou štěstěnu; hledání smyslu, cestování, poznávání univerzálních souvislostí, étos, kuráž, srdnatost, síla a moc idejí. Orel je signován Jupiterem. Jupiter je též spojen s filozofováním - ale spíše s oním mediteránním se sklenkou vína v ruce. Těžké a zadumané severní hloubání na německý způsob je už spíše saturnské, respektive bychom jej mohli asociovat s Jupiterem retrográdním. Viz. Rembrandtův obraz níže.


Stacionární Jupiter


Energie: neutrální.
Míč: právě dosahující vrcholu ve své dráze, takže se na pár vteřin zdá, že lehce a neutrálně stojí.
Naladění: klid, nadhled, povznesenost.
Četnost v populaci: 0,5%
Vlastnosti: být nad věcí, vyšší moudrost.
Karma: jedna z posledních inkarnací, zralost, moudrost v taoistickém či buddhistickém smyslu; jedinec pohlíží na vše neosobněně, nezabarveně, ani není nadšený, ani nepropadá smutku.
Osobnost se stacionárním Jupiterem: Jan Lucemburský, Dalai Lama, Osho (Osho má též stacionární Merkur a Neptun. Četnost těchto jedinců v populaci s trojnásobnou stacionaritou planet je cca 1 z 2,5 milionu). To uvádím jako zajímavost, která ilustuje, že stacionarita planet umožňuje pochopit mimořádnost některých osobností.)


Retrográdní Jupiter


Rembrandt: Filozof v meditaci.
Rembrandt (sám mající retrográdní Jupiter) na tomto obraze podle mě vystihl jeho povahu dokonale.

Naladění: tíha a hloubka (bez opory direktního Jupitera člověk neočekává procházku růžovou zahradou).
Míč: právě padá s plnou vahou dolů.
Četnost v populaci: 30%

Vlastnosti: hlubokomyslné filozofování, záliba v knihách, pozornost k detailům i ke komplexnímu celku; jít mimo mainstream a převládající zájem společnosti; i zde je Jupiter oporou, ale má úplně jinou povahu, povahu filozofujícího mudrce žijícího v ústraní, jenž rozvolněnou srdnatost nahrazuje precizností, dumáním a hloubkou.

Karma: v minulosti jedinec něco očividně "podělal" a nyní to musí napravit (prostředky pro to má), bude k tomu však třeba odhodlání a odvahy.

Obrazově: univerzitní "zaprášený" profesor plně ponořený, zahrabaný do svých úvah a knih, zcela nereflektující momentální rozpoložení světa (to, co je moderní a proměnlivé); odkazuje k věčnosti; své vědění podkládá mnohými knihami do šířky i do hloubky, má vše podložené, svým věděním je posedlý a je svým tématem fascinován. Zajímá se o něco, co není prvoplánově pragmatické nebo populární, přesto svému bádání dá tolik času a energie.

Vnější podoba: někdy (ale ani zdaleka to není pravidlo) nese jedinec nějaké viditelné poškození odpovídající retrográdnímu Jupiteru (např. vykloubené rameno, asymetrii, něco co znesnadňuje pohyb, snižuje komfort a symbolicky odpovídá povznesenosti nad běžný chod světa, neboť značná část vitální energie je zde odkloněna do niterného hloubání)

Ženský typický obraz: bába kořenářka, plíží se po lese, sbírá kořínky a léčí lidi či zvěř. (Vědma, Čarodějka).

Metafyzické vyjádření povahy: zaníceně a neochvějně sleduje své poslání a nezajímá ho zpětná vazba. V případě politika půjde o "buldozer", který si zaníceně "jede to své" (W. Churchill, T.G.M.) Je možné, že tento jedinec vyzařuje natolik přesvědčivý a pevný postoj, že okolí mu raději už ani neoponuje, čímž přichází o zdravou zpětnou vazbu a ocitá se ve zvláštní izolaci, kterou si ale sám způsobil (věž ze slonoviny). Introvertní myslitel nehodlá dělat kompromisy se světem: bude mu předkládat své kompaktní teorie již tesané do žuly.

Praktický výklad odpozorovaný z praxe: Trvá si na své pravdě a nehodlá o ní diskutovat. Svou pravdu už prostě má. Jediný smysl dialogu je ten, aby ji ten druhý přijal. Do tohoto života přichází s již vytvořeným světonázorem (s již nahraným "softwarem", jak se věci mají, zatímco direktní Jupiter to odpozorovává až během života). Na jedné straně to můžeme číst jako vrozenou moudrost (či spíše víru), na druhé jako neochotu k otevřenému dialogu. To se pochopitelně neděje vždycky a ve všech tématech, ale je zde k tomu tendence, než se s tím člověk naučí pracovat.

Postavení ve znameních: především v rybách a celkově ve vodních se cítí dobře (podporuje rozjímání a meditaci), zatímco ohnivý extraverní živel je s retrograditou v konfliktu.

Postavení v domech: v 1. až 3. domě je jeho vliv zesílený ve smyslu egocentrického stažení do sebe (oproti zájmu o společnost) jako charakteristiky viditelné i navenek.

Osobnosti s retrográdním Jupiterem: T. G. Masaryk, Tomáš Halík, Táňa Fischerová, Jáchym Topol, Jan Skácel, Leoš Janáček; Noam Chomsky, Mahátma Gándhí, J. J. Rousseau, F. Nietzsche, Philip K. Dick, Karl Marx, Helena Blavatská, Květoslav Minařík, David Hume, Rudolf Steiner, Baruch Spinoza, Galileo Galilei, Franz Brentano, J. W. Goethe, Anton Pavlovič Čechov; Michail Gorbačev, Vladimír Putin, Leonid Brežněv, Winston S. Churchill, Henry Kissinger; Lou Andreas-Salomé; Miroslav Plzák, Jiřina Prekopová, Rollo May; Zdeněk Pohlreich, Aristoteles Onassis; Jack Kerouac, Pablo Picasso, Chalíl Džibrán, Egon Schiele, Rembrandt; Nostradamus, Erich von Daniken, Vladimir Nabokov, Terry Prachett, Umberto Eco, Charles Dickens, Victor Hugo, Emile Zola, A. P. Čechov, H. P. Lovercraft, Jane Austen, A. Solnežicin, Stefan Zweig; Arthur C. Clarke, Louis Pasteur; Ennio Morricone.

Hypotéza: vyšší výskyt světoznámých filozofů.
Žádné komentáře: