Toxický versus zdravý vztah (tabulka)


Ježíšův výrok "Miluj bližního svého jako sám sebe," lze vykládat různě. Stanislav Komárek jej vykládá v tom smyslu, že se máme především naučit milovat sebe sama tak, jak obyčejně milujeme své bližní, neboť s nimi máme obvykle větší soucit, než sami se sebou. "S nikým jiným tak strašlivě nevoráme."

Do toxických vztahů jsme obyčejně vtahováni skrze dynamiku našich zraněných dětských částí, které se projevují v archetypálních rolích: oběť - agresor - spasitel - a soudce.

Následující tabulka má sloužit k inspiraci a uvedení do tématu, případně k otevření diskuze.

Doporučuji chápat pojmy toxický a zdravý jako dva póly jednoho kontinua spíše než-li striktní rozdělení buď / anebo. Vztah se může v čase vyvíjet a kolísat mezi oběma extrémy, které tabulka popisuje.