Poruchy osobnosti a jejich projevy v rukopisu

Není určeno k diagnostice, na kterou je třeba být opatrný, ale spíše k základní orientaci v "grafologické patologii."


1. Lehká porucha osobnosti

Labilita, nepevnost osobnosti, narušená duševní rovnováha (může být nasledek tělesného nebo duševního onemocnění), neurotičnost, lehká až středně těžká neuróza

 • nesouladnost (neharmoničnost), nepravidelnost, nepevná nitka, kolísavý řádek, nepravidelný tlak, těstovitost, lehká rozmazanost, kolísavý sklon, dodatečné opravy jednotlivých částí písmen

2. Středně těžká porucha osobnosti


Obsedantně - kompulzivní porucha osobnosti (neuróza)

 • nadhodnotný písmový obraz
 • těsnost, drobnost, úzké okraje, úhly, arkáda, ochablý tah, pomalé tempo, nespojitost, mezery, opravy, přesné podrobnosti, lehce klesající řádek, zabržděný tlak, křečovitost (fixace V)

Reaktivní nebo endogenní deprese
 • nadhodnotný písmový obraz
 • ochablost, klesající řádek, girlanda s hlubokým sedlem, klesání slovních konců a jednotlivých písmen, pomalost, těsnost, malý úhel sklonu nebo šikmý sklon doleva, podpis posunutý doleva, nepatrná spojitost, těstovitost, kaňky

Psychopatie - vydražditelnost, rozčilení, asociální tendence, agrese
 • nadhodnotný písmový obraz
 • pádné, rozmáchlé tvary, velké písmo, velká spojitost, dlouhé uvozovací a koncové tahy, přepisování celých slabik, kaňky, zvýšená psací rychlost, stoupavý řádek, pravoběžnost, bobtnavý tlak, úhel, ostré tahy, malý úhel sklonu

3. Těžká porucha osobnosti

Nedostatek inteligence, slabomyslnost

 • infantilní písmový obraz, nedostatečná tvarovost písmen, velmi pomalé písmo, tahový popud, neschopnost spojovat, rozkouskované písmo, tremor, ataxie, kaňky, přerušování tahu, zdvojování slabik, záměny písmen, infantilní řádek

(Vilém Schönfeld: Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky, str. 206)

.

Využití grafologie


 • sebepoznání
  • Sebereflexe, nastavení zrcadla, možnost objevení svých skrytých, dobrých i špatných stránek, možnost uvidět sebe sama v novém, syntetizujícím světle, poznání svých dispozic, skrytého potenciálu, ale i toho, co nás naopak brzdí ve vývoji. Možnost vidět sebe sama z nadhledu, který nám, pokud jde o nás samé, téměř vždycky schází. Možnost vidět sebe sama s humorem, osvobozeně. Možnost přijmout sebe sama. Jak se můžeme cele příjmat, když se neznáme? Možnost pochopit v čem jsme opravdu dobří.

  • To vše je výchozím bodem, kdy se otvírá cesta k našemu spontánnímu růstu, ale také trpělivé práci na svém duchovním nebo etickém vývoji - každému podle jeho potřeb, motivací a cílů.

 • personalistika
  • Příjmací řízení při výběru uchazeče o zaměstnání - zde grafologie funguje efektivně, protože grafolog nemusí zpracovávat kompletní grafologický rozbor, ale zaměřuje se na pouze požadovaná kritéria pro danou pozici. (Např. kreativitu, míru psychické zátěže, výdrž, přátelské chování a komunikativnost, vůdčí nebo organizační schopnosti, iniciativnost nebo naopak poslušnost - podle požadavků zaměstnavatele.)
  • Výhodou je, že zde uchazeč o práci nemůže příliš předstírat, a pokud předstírá, tak se to pozná. Jistě máte sami zkušenost s tím, že u jiných testů lze předstírat, nehledě na to, že při hledání pracovního místa nerozhoduje vždy kvalita a upřímný zájem, ale protřelost, sebevědomí a bezskrupulóznost ve spojení s dobrým a atraktivním zevnějškem, popřípadě mládím. Písmo je v tomto smyslu hlubší a pravdivější výpovědí o kvalitách nebo slabostech člověka.
  • Má zkušenost je taková, že když si lidé, kterým jsem na základě rukopisu doporučoval uchazeče na pracovní místo, vybírali více podle vlastních dojmů, zpětně se jim ukázalo, že jsem měl pravdu a že nevybrali vhodného kandidáta. Později buď sám odešel nebo mu dali výpověď. Znovu připomínám, že ne vždy člověk u příjmacího řízení hovoří pravdu, anebo ne vždy ji, alespoň co se týče jeho hlubinnějších motivací, sám zná.
  • Rozsáhlejší grafologický výzkum na pracovišti může vést k efektivnějšímu uspořádání pracovní hierarchie a rozdělení funkcí tak, aby každý dělal to, co skutečně umí nejlépe. Podobné zakázky už proběhly v Německu u firem, které vykazovaly ztrátu a po této analýze a přeskupení pracovních pozic se dostaly zase do plusu. Samozřejmě - takovéto kroky vyžadují flexibilitu a otevřenost z hlediska firemní personální politiky - a ne vždy se vedení do takových projektů nadšene vrhá, protože mají strach o vlastní židli. "Dokud budu v tomto podniku, mne nikdo hodnotit nebude!“
  • Více zde
 • partnerské vztahy
  • Možnost poznat nejen sebe sama, ale i svůj protějšek, aktuální nebo potenciální. Často nás podvědomě lidé přitahují (a je za tím nějaký důvod), ovšem často jsme také obětí svých projekcí, které teprve po dlouhé době ztahujeme zpět a smutně hledíme, když z našeho krásného prince / princezny stékají líčidla a naše velká láska se poznenáhlu stává něčím jiným, jen ne velkou láskou. Můžeme to vzít jako výzvu nehledat už dále chybu v tom druhém - a trochu se podívat věci na kořínek - anebo můžeme sebrat odvahu a skutečně si ujasnit, že ten nebo onen, pro nás asi nebude ten pravý. Ten pravý? Možná, že nikdo takový neexistuje. Ale podle rukopisu lze bezpečně zjistit, zda a co mají lidé společného, co naopak odlišného a jaké vlastnosti jim na tom druhém nakonec vyhovují, přestože (anebo právě proto) že oni takové nemají a rádi by měli (nebo neměli).
  • Každý je neopakovatelnou individualitou a srovnání dvou rukopisů, položených vedle sebe, je jako pohled do dvou zrcadel, která se v sobě odrážejí.


August Rodin: L'Éternelle Idole
 • diagnostika pro psychoterapeuty (především poruchy osobnosti, psychosomatická onemocnění, neurózy)

  • Možnost nenásilnou cestou, z pohledu na jeho písemný projev, zjistit, koho vlastně máme před sebou, kromě jeho spontánního verbálního i neverbálního projevu / anebo baterie psychodiagnostických testů :-) / Možnost toto poznání poté flexibilně integrovat do našeho poznávání klienta, s kterým jednáme, odhadnout přesněji metodu nebo přístup, který klientovi odpovídá nebo - vidíme-li ho poprvé - stopovat první signály disharmonií nebo disfunkcí v jeho rukopise, které nás mohou poznenáhlu, s využitím jiných (psychoterapeutických) metod, přivést hlouběji a dále na cestu k pochopení a uzdravení člověka. A v této cestě nezůstaneme osamoceni, neboť okusíme blahodárné působení rozhovoru a léčby, která obohacuje, zavazuje i osvobozuje, oba zúčastněné.
 • soudní praxe
  • Zatímco grafologie je metoda, která umožňuje psychologické poznání člověka na základě jeho písmeného projevu, v soudní praxi se používá spíše písmoznalectví, což je metoda, kdy nás nezajímá psychologický profil pisatele, ale autorství textu - tzn. srovnávání rozdílných rukopisů, padělání smluv, podpisů atd.


Podpis

Podpis má charakter naší osobní značky, kterou stvrzujeme smlouvy a zakončujeme osobní dopisy. Určitým způsobem odráží naši sociální roli a situaci.

Ke spolehlivému grafologickému rozboru pouhý podpis nestačí, avšak v případě, že pisatel píše skriptem nebo na počítači, má pro nás podpis svou důležitou výpovědní hodnotu.


klikněte pro zvětšeníV grafologii má pro nás největší význam porovnání podpisu se zbytkem rukopisu, které souvisí se vztahem reálného a ideálního já pisatele (sebepojetí).


 • podpis shodný s rukopisem
  • pisatelovo ideální já se shoduje s reálným já: tzn. má o sobě vyrovnanou, realistickou představu

podpis shodný s rukopisem - Tomáš Baťa
Liší se však sklonem: tzn. přes únavu nebo skleslost si ve své "profesionálním já" uchovává prvek nadšení a bojeschopnosti. Všimněte si tečky za podpisem - punctus, howgh (pedantismus).


 • zdůrazněný podpis
  • pisatel se zveličuje a předvádí, demonstruje se jako důležitý
  • vyumělkovanost podpisu: narcismus

zdůrazněný podpis - Roman Šebrle
Do očí bijící kontrast mezi relativně chlapeckým (nezralým) reálným já a značně ambiciózním a nafouklým podpisem. • nenápadný, potlačený podpis
  • podceňování se, komplex méněcennosti
  • přirozená skromnost
 • podpis ležatější než rukopis
  • navenek působí racionálněji, ale vnitřně je daleko citlivější a subjektivnější, hlavně tam, kde se jedná o jeho osobu (ješitnost, vztahovačnost)
 • podpis kolmější než rukopisu
  • přes citové založení se v důležitých chvílích snaží zaujmout racionální postoj
 • stabilní podpis
  • stabilita osobnosti
  • nebo maska stability
 • proměnlivý podpis
  • labilita
  • kolísavý sebecit
  • vyjadřuje pisatelův postoj v konkrétní situaci

 • křestní jméno je symbolicky spojeno se soukromým životem, zatímco příjmení spíše se sociální rolí a profesí
  • odlišné provedení křestního jména a příjmení: jednou z rolí se pisatel identifikuje přednostně
  • zdůrazněné křestní jméno: fixace na dětství, naivita

 • čitelný podpis
  • odpovědnost za své postoje, stojí si za svým
  • hrdost na sebe sama
  • názorová jasnost a čitelnost (nemá se za co stydět)
 • nečitelný podpis (taktéž parafy, zkratky)
  • originalita
  • nechce nést odpovědnost za své činy (nechce se podepsat pod to, co dělá a říká)
  • větší možnost přetvářky

 • podpis umístěný vlevo
  • opatrnost, tíhnutí k minulosti
  • výrazně vlevo, trvale: rezignace, vyskytuje se u sebevrahů
 • podpis umístěný zřetelně vpravo
  • stvrzení, že si stojí za vyřčeným (jako peče'ť)
  • větší orientace na budoucnost
 • stoupající a zvětšující se podpis
  • neukojitelná ctižádostivost
 • přešrktnutý podpis
  • znak sebepopření nebo obrany
  • pravděpodobně trpí vnitřními konflikty a komplexy
 • podpis obalený čarami
  • nedůvěřivost, podezíravost -> ochranné bariéry kolem "svého já"
 • tečka za podpisem
  • extrémní opatrnost nebo pedantismus

 • dále sledujeme do jakých kvadrantů tahy podpisu zasahují a podle toho je interpretujeme


Další podpisy slavných osobností najdete zde.

.

Úvodní a koncové tahy


Počátek slova je výrazem sebeprezentace (jak se chceme jevit) a jakým způsobem začínáme aktivitu. Konec slova vypovídá o chování k okolí a ukončení aktivity.Zdůrazněné počáteční tahy

 • rychlost, přirozenost písma: sebejistota, iniciativnost, ctižádost, autoritativnost
 • převaha formy: snaha vyvolat dojem, zapůsobit (kompeznace komplexu méněcennosti - pokud tomu nasvědčuje odlišné pokračováná slova - dělá ze sebe víc než je)
 • dlouhé jednoduché tahy: úvodní příprava před akcí (rozvaha, plánovitost, nespontánnost)
 • složité (levoběžné) tahy: egoismus, ješitnost, marnivost, lakota

počáteční úhly

 • příkrost, tvrdost na venek, zdánlivá jistota ve vystupování jako obrana proti nejistotě, komplexům (jakoby pisatel ukazoval světu ramena)

úvodní girlanda
 • vlídné, zvavé gesto hostitele, které může ale nemusí být upřímné, což prozradí jiné znaky

úvodní arkáda

 • záliba ve formalitách, obřadnosti; snaha o efekt; okázalost


P. A. Fedotov

Potlačené počáteční tahy
 • snaha o nenápadnost, skromnost vystupování; podřídivost v komunikaci, počáteční nedostatek sebedůvěry
 • krátké náběhové tahy (pevné, dynamické, jednoduché)
  • praktičnost, bezprostřednost, rychlá orientace
Zdůrazněné koncové tahy


V pozadí stojí vždy nedůvěra ve vztazích k lidem, sociální bloky, nezralost nebo nepřátelské vyladění.
 • silná touha po kontaktu
 • silné prosazování své vůle vůči okolí
 • přesouvání viny na okolí
 • opozičnost
 • tahy pod linku: neovlivnitelnost, neústupnost
 • dlouhé, jednoduché tahy
  • s tlakem: extraverze, expanzivnost, netaktnost, energičnost
  • směrem doprava, zakončené hrotem:
   • výpady vůči okolí
   • kritičnost, útočnost
 • kyjovité tahy: brutalita, sadismus
 • koncové tahy protažené do horní zóny: hledí na druhé spatra; snaha o autoritativní usměrňování ostatních
 • dlouhé složité tahy:
  • zdobené: samolibost, domýšlivost, marnivost, ambicióznost
  • egoismus (vyplývá z levoběžnosti aplikované na sociální chování)
  • agresivita (harpuny, šavle)
  • touha po majetku (udičky hrabivosti)

Potlačené koncové tahy


 • nedostatek vcítění a diplomacie
 • bariéry v porozumění okolí
 • nedostatek vytrvalosti a schopnosti odporovat
 • přílišná ovlivnitelnost nebo naopak rigidita
 • krátké jednoduché konce:
  • sebeovládání
  • skromnost, věcnost
  • méně energieZpůsob vázání v koncových tazích

koncová girlanda (Václav Havel)

Koncová girlanda
 • touha po sociálních kontaktech
 • potřeba komunikace
 • otevřené, přátelské chování k lidem
 • ochota ke kompromisuKoncová nitka

koncová nitka
 • empatie
 • vcítění proniká do druhých lidí, psychologické nadání
 • až jakoby se ve druhých ztrácel, stává se jimi, přechází do nich plynule, až ztrácí vlastní vůli, je povolný, souhlasivý
 • flexibilita
 • snižuje sebeprosazení; pisatel nedokončuje, vzdává se příliš brzo

Koncové úhly
 • nedostatek vlídnosti a odmítání vlídnosti druhých, příkré chování, strohost

počáteční i koncová arkáda (Petra Buzková)
Koncová arkáda
 • rozpačitost, stydlivost, bloky v komunikaci (s fixací IVb)
 • zabrzdění spontánního projevu z vypočítavosti (drápovitý tvar zavinutý doleva)
 • zesílená, sahá pod linku: umíněnost


.

Okraje

Okraje interpretujeme podle symboliky psací plochy. V okrajích se projevují estetické tendence pisatele a jeho celkové uspořádání života a vztahů.

Obecně řečeno, pisatel malých okrajů se soustředí na obsah sdělení a nehledí tolik na formu. Uvažuje ekonomicky, ale může se jednat i o projev expanzivnosti. Pisatel velkých okrajů
naopak klade větší důraz na formu (styl) a udržuje si větší odstup (mezeru) mezi sebou a okolím.


Levý okraj


úzký levý okraj
 • silnější vazba na minulost
 • nevyzrálost, infantilita, malichernost
 • egocentrismus
 • šetrnost, skromnost
 • + rovný okraj, pravidelnost: pořádkumilovnost

zužující se levý okraj
 • po počáteční masce otevřenosti se vynoří opatrnost a rostoucí nedůvěra a sebekontrola

vydutý levý okraj
 • nejméně záměrná část uprostřed stránky prozrazuje instinktivní šetrnost a opatrnost

rozšiřující se levý okraj
 • postupný růst podvědomých extrovertních sklonů
 • netrpělivost, rostoucí sdělnost, uchvácení obsahem sdělení
 • nehospodárnost, impulzivita, snížené sebeovládání

široký levý okraj
 • společenský takt, zdvořilost, formalismus, okázalost, velkorysost (estetické tendence)
 • větší odstup
 • nechuť ke změnám

nepravidelný levý okraj

 • v mírné formě známkou živosti, pružnosti a intuice (nitka)
 • v zesílené formě projev nedostatku vůle: labilita, nedůslednost, nespolehlivost, nerespektování konvencí
 • nepřesnost, nepořádnost, lhostejnost, nevyrovnané jednání

pravidelný (vyrovnaný) levý okraj
 • pečlivost, smysl pro pořádek, sebeovládání
 • konvenčnost
 • vyrovaný výkon

Pravý okrajúzký pravý okraj
 • neuvědomuje si své hranice: nedostatečný odstup, upovídanost, impulzivita, netaktnost (až dotěrnost, familérnost, vlezlost)
 • neekonomické nakládání s časem
 • odvaha, energičnost, živost

zužující se pravý okraj
 • překonání počáteční nejistoty
 • rostoucí zdělnost

rozšiřující se pravý okraj
 • narůstající zábrany, sebeovládání a distance

široký pravý okraj
 • obavy z budoucnosti, ze skutečnosti, úzkost
 • potíže v komunikaci, bloky, rezervovanost, sociální izolovanost
 • nedostatek energie
 • smysl pro estetiku

pravidelný pravý okraj
 • estetické cítění
 • dobrý odhad sil
 • přílišné rozdělování slov: malichernost, úzkostnost

nepravidelný pravý okraj
 • touha po změně a dobrodružství
 • nepravidelná životospráva
 • nedostatečný smysl pro ekonomii sil

Horní okraj

úzký horní okraj
 • familernost, nedostatek úcty k adresátovi
 • podlézavost
 • důvodem může být nedostatek sebedůvěry, vkusu
široký horní okraj
 • konvenčnost, uznávání autorit, submisivita
 • důraz na formu, potřeba reprezentovat
 • distance

Dolní okraj

úzký dolní okraj
 • pisatel ponořený do obsahu sdělení
 • zhušťování řádků směrem dolů: neochota ke změnám
 • netaktnost
široký dolní okraj
 • formálnost, distancovanost od adresáta

.

Řádky

Řádky neboli způsob řádkování vypovídá o psychické stabilitě pisatele, o způsobu, jak nakládá s vlastními silami a o jeho vnitřní motivaci, která ho pohání vpřed.


 • rovný řádek
  • projev pasivní vůle: stabilita, pevnost, spolehlivost, smysl pro pořádek
  • zatížitelnost, výdrž
  • cílevědomost, realismus, racionalita
 • stoupající řádek
  • nadšení, optimismus, radost, horlivost
  • lehkovážnost, neopatrnost, odvaha
  • někdy vyjadřuje naopak kompenzace skepse a skleslosti: za maskou smíška může být hluboký smutek
  • silně stoupající: momentální stav euforie
 • stupňovitě (taškovitě) stoupající řádek
  • po počátečním nadšení dojde vytrvalost a energie
  • lehkomyslnost, podléhá momentálním popudům
  • ale zápasí s vlastní afektivitou, snaží se ji ovládnout
 • kolísavý řádek
  • mírně vlnivý: citlivost, přizpůsobivost, diplomacie, nerozhodnost (analogie nitky)
  • silně kolísavý: nejistota, nerozhodnost, labilita, nepředvídatelná náladovost
 • klesající řádek
  • převažuje pesimistické ladění
  • únava, rezignace, pasivita, deprese
  • nízká odolnost a sebedůvěra
 • stupňovitě (taškovitě) klesající řádek nebo propady pod linku nebo poklesávající konce slov
  • pisatel bojuje vůlí proti skepsi, skleslosti a depresi, popř. pocitům méněcennosti
 • klenutý (vypouklý) řádek
  • počáteční nadšení a aktivita ochabne,
  • neumí věci dotahovat do konce
  • snadná unavitelnost nebo rozptýlitelnost: zaujme ho něco jiného
 • hloubený (vydutý) řádek
  • po počáteční skepsi a obavách vzroste chuť a sebedůvěra činnost dokončit
  • mobilizace sil
  • pesimismus -> optimismus
----------------------------------------------------------------------------------
 • písmena nad linkou
  • pohybuje se nad úrovní reality
  • idealismus, snění
  • známka nezralosti nebo citové nevyrovnanosti
 • tahy přesahují naopak pod linku
  • náhlé snížení úrovně energetického napětí potřebné k bdělosti -> vpád nevědomých obsahů
  • nemůže se ubránit něvědomým vlivům, které ho stahují dolů
  • smutek, pasivita
 • preferuje linkovaný nebo čtverečkovaný papír
  • potřebuje pravidla nebo nějakou jinou oporu, kterých by se podržel nebo by je naopak vyvracel

Pravoběžnost - levoběžnost

Interpretace pravo- nebo levoběžnosti vychází z horizontální prostorové symboliky vlevo - vpravo. Vypovídá především o převažující tendenci ke vzdávání se sebe sama, rozdávání se a rozšiřování se (pravoběžnost), nebo na opak k sebezavinutí, uzavírání se a ke lpění (levoběžnost).

Osho zen tarot
Pravoběžnost

Pravoběžné písma má tendenci k ubíhání směrem vpravo (to jest směrem k Ty a k budoucnosti). Rukopis se vyznačuje větší spojitostí, zkrácenou psací drahou (která se zbytečně nezastavuje ani nevrací), nedochází k náhlým změnám směru ani přerušením. Objevuje se vpájená diakritika, nitka nebo široká girlanda. Forma je jednodušší, sklon bývá doprava.


 • aktivita, energičnost
 • sociální flexibilita
 • ochota, obětovost směrem k druhým, altruismus (hrozí ztrácení se v Ty, protože chybí sebezáchovné tendence; může se nechat ostatními využívat)
 • labilita, neklid, nedočkavost
 • otevřenost, spontánnost, lehkost vyjadřování
 • touha po poznání a zážitcích, touha po změně
 • nezájem vlastnit (opět nedostatek sebezáchovných tendencí)

pravoběžnost v horní zóně

(kostra místo smyček, vpájená diakritika posunutá napravo)
 • etické principy, které přesahují zájem jednotlivce a vztahují se k celku (lidstvu)
 • myšlenky se pohybují hlavně v budoucnosti
 • čilý intelekt

pravoběžnost ve střední zóně

(zjednodušené, obroušené tvary, prodloužení koncových tvarů doprava a nahoru; písmo je bez smyček a krycíh tahů)
 • zaměření na cíl, touha prosadit se, odvaha
 • silná sdělovací potřeba, ukvapenost, touha po kontaktech
 • neklid, vzrušivost, labilita
 • lhostejnost k minulosti, porchnost
 • menší sebekontrola, nezpěvněnost

pravoběžnost v dolní zóně
(kostry s háčkem doprava nebo obloučkem, písmeno p se roztahuje do šířky a ztrácí krycí tah)
 • nevědomá extraverze
 • nutkání k vybití pudové energie
 • objevuje se u umělců nebo řemeslníků, kde je známkou zručnosti (pudová energie se vybíjí v tvořivé činnosti)
 • nedostatek přirozeného pudového egoismu

Osho zen tarot
Levoběžnost

Písmové tahy se vracejí doleva a vytvářejí smyčky, zapleteniny a zákruty. Forma je obohacená, tvary jsou spíše plošené a uzavřené. Koncové tahy jsou vracivé nebo odpadlé.

Směr vlevo (k sobě) odpovídá egoistickému nebo přivlastňovacímu sklonu, případně zaměření dovnitř (introverze) nebo do minulosti. Pisatel se jakoby "zacykluje" sám v sobě, vstupuje do omezeného kontaktu se světem kolem sebe, brání se pokroku a budoucnosti (jak bychom mohli vidět na příkladu orientálních kultur, která píší zprava doleva).

 • sebeovládání, stálost, soustředěnost
 • zvnitřnění, meditace, rozjímání, snění
 • orientace na minulost, konzervatismus
 • sebeláska, vztahovačnost
 • nejistota vzhledem k světu, izolovanost, plachost, vnitřní odstup, pesimismus, horší sociální adaptace
 • potřeba odporovat jako obrana, nevraživost, neúčast, nedostatek soucitu
 • potřeba vlastnit, zištnost, chamtivost, lakota, vypočítavost

levoběžnost v horní zóně
(oblouky sahající doleva, nakynuté smyčky, diakritika nalevo od písmene, znaménka vpájená levoběžným obloukem)
 • myšlení je přitahováno minulostí, tradicemi - konzervativnost, rigidnost
 • sebereflexe, lyrismus, hloubavost
 • vracivé, odváté smyčky písmene d vlevo - sebelítost
 • intelektuální ješitnost (narcistické zdůraznění svého ducha)


Extrémní projevy levoběžnosti v podpisu Václava Klause - intelektuální ješitnost, manipulace, konzervativní hodnoty; neovlivnitelnost, neústupnost.


levoběžnost ve střední zóně

(krycí tah, prosmyčkované arkády, girlandy, zavináče (O -> @), odpadlé nebo vracivé koncové tahy)
 • sobectví
 • neupřímnost
 • manipulace, která využívá druhého a neštítí se předstírání za účelem vlastního prospěchu (zasekávací harpunky, drápky)

levoběžnost v dolní zóně
(dolní smyčky se nevracejí nad linku nebo jsou odváté doleva, popř. kolíbkovité; p se smyčkou nebo krycím tahem)
 • vazba k matce, zemi (k počátku života)
 • spojení s kolektivním nevědomím: vpád obrazů, podléhání jeho vlivům
 • lyrismus, sebelítost
 • erotická představivost (které se jakoby člověk nemůže ubránit, závislost na erotice)

Zjednodušení - obohacení

Převaha zjednodušených nebo obohacených tvarů vypovídá o poměru mez rozumovostí a účelností (zjednodušení) a fantazií, citovostí (obohacení). S malou nadsázkou bychom mohli říci, že se jedná o niternou preferenci efektivity nebo efektnosti.

Zjednodušení je vynechání nepodstatných tvarů písmen při zachování čitelnosti, zatímco obohacení je přidání, rozšíření a dokrášlení tvarů, které nejsou součástí psací předlohy.


Zjednodušení

Pisateli, který zjednodušuje tvary, jde o to, vystihnout podstatu věci. To je projev racionality, redukce, abstrakce a zvýšené účelnosti, funkčnosti a praktičnosti.

ukázka německého deisgnu ze 60. let

 • snaha o jasnost a přesnost
 • praktická inteligence
 • efektivita, funkčnost jako základní kriterium činnosti
 • přímost, přirozenost, nenápadnost
 • nitka, zaoblení hranatých tvarů, rychlost:
  • intuice, bystrost, chápavost
 • rychlost, nedokončené tvary narušují čitelnost:
  • spěch, prudkost, povrchnost, mnohoznačnost
 • při převaze a ztuženosti formy (zde nemá zjednodušení úlohu zvýšení efektivity a bystrosti; racionalita se zřejmě projevuje jakožto kontrolní mechanismus, je to spíše nedostatek přirozené emocionality):
  • sebekázeň, střídmost
  • ztráta citovosti, vnitřní chlad
  • bránění se přílišné intimitě, nepřístupnost, odtažitost
  • puritánství, šablonovitost
 • elegantní zjednodušení: přirozený vkus
 • v pomalém písmu:
  • nedostatek vůle a energie
  • lhostejnost, nedbalost, bezohlednost, lenost, netečnost, nesvědomitost, nespolehlivost
 • zjednodušení v horní zóně:
  • střízlivost, praktické myšlení
 • zjednodušení ve střední zóně:
  • praktické jednání
  • někdy - citový chlad
 • zjednodušení v dolní zóně:
  • pronikání racionality do pudové oblasti


Obohacení
 • při převaze formy (tzn. obohacení je záměrné, což je projev nevkusné stylizace a touhy po efektu za každou cenu):
  • strojenost, nevkus, nepřirozenost
  • narcismus, egocentrismus, ješitnost, chlubivost, přepjatost
  • chce efektně zapůsobit
  • nepraktičnost
  • obřadnost
Vibert: Figaro a kněz

 • při převaze pohybu (obohacení je spontánní):
  • hravost, živost, radost ze života
  • smysl pro krásu
  • citové bohatství
  • fantazie, romantický snílek, blouznivost
  • činorodost
  • šviháctví
  • lehkost vyjadřování, mnohomluvnost, fabulační talent
  • potíže s koncentrací, nepraktičnost, ztrácení se v nepodstatném
  • koketnost
Tissot
 • horní zóna:
  • fantazie, obrazotvornost
 • střední zóna (často ve spojení s těstovitostí):
  • poživačnost, smyslovost, citovost
 • dolní zóna:
  • silná pudovost
  • majetnické sklony
  • erotická fantazie

.

Plnost - hubenost

Plnost a hubenost je popsatelný znak rukopisu, který vypovídá o poměru citovosti a představivosti (plnost) vůči logice a racionalitě (hubenost). Pisatel plného písma uvažuje spíše názorně a plasticky (vizualizace), zatímco pisatel hubeného písma abstraktně a pojmově (verbalizace). Prvky plnosti i hubenosti značí, že pisatel je schopen kreativně kombinovat představivost i kritické myšlení.


Plnost

Plné tvary vznikají tím, že se co nejkratší křivka snaží obsáhnout co největší plochu. Vzniknou tak útvary podobné nakynutým obláčkům nebo nafouknutým balónkům. Plnější písmo má tendenci ke kulatosti a obloukovitosti, jeho smyčky jsou objemné a nadýchané, zabírají hodně prostoru.

plnost
 • názorné myšlení, představivost
 • citovost
 • optimistické ladění
 • vázanost na pudy a nevědomí
 • subjektivita, snění, nekritičnost, podléhání iluzím a emocím,
 • náročnost, afektovanost
 • citově podmíněná sebejistota
 • naivita, optimistické očekávání, nadšení, které se mění ve zklamání
 • city přeceňují subjektivně významné skutečnosti a zabarvují vnímání reality, protože na druhé straně člověk pomíjí to, co ho citově "nenadchne"
 • zesílený princip duše, barevnosti, životnosti, temperamentu, plnokrevnosti života; důraz na zkušenost, subjektivní hlubokou výpověď, na poznání, které je předáváno uměním
 • v horní zóně:
  • fantazie, duch uvažuje v obrazech, lyrismus, iluzivnost
 • střední zóna:
  • citové bohatství, srdečnost, vřelost,
  • + levoběžnost: sebestřednost, nafoukanost, domýšlivost, ješitnost
 • dolní zóna:
  • pevné zakořenění
  • materiální zaměření
  • primitivní potřeba sebeuplatnění (samorostlost)
  • erotická představivost
  • potřeba ochrany a hýčkáníHubenost

Hubenost vzniká opačně: křivka uzavírá co nejmenší obsah při co největší délce. Jako bychom z balónků vyfoukli všechen vzduch, takže nám zbyde jen holá kostra skutečnosti, bez příkras a zkreslení, ale také šedá a bezbarvá.

hubenost, těsnost
(Pokus o vztah obou mladých pisatelů, jejichž písmo vidíme na této stránce, skončil bohužel předčasně (ke zklamání pisatelky). Jak je to vlastně s tou přitažlivostí protikladů? Poznáte které písmo patří muži a které ženě?)

 • racionalita, kritičnost, realismus, věcnost, nechuť ke spekulacím
 • abstraktní a teoretické myšlení
 • schopnost koncentrace, pasivní vůle, sebedisciplína, ukázněnost
 • opatrnost, suchost, ostych, vnitřní napětí, nedostatek vřelosti a lidské účasti
 • realitě se brání skepsí a pesimismem (očekává horší), aby pak nebyl zklamán
 • potlačuje emoce, aby docílil objektivity
 • podceňuje subjektivní faktor
 • princip ducha, transcendence přírody

El Greco

 • horní zóna:
  • abstraktní a teoretické myšlení, zobecňování a redukce reality na základní vzorce ("matematickou" kostru)
  • bystrost
  • formalismus bez fantazie
 • střední zóna:
  • skromnost, nenáročnost, vážnost, plachost,
  • podceňování se (jakožto opak nafukování se u plnosti)
  • citová plochost, strohost výrazu
  • neprůhlednost
 • dolní zóna:
  • racionalizace pudové oblasti
  • potlačování pudů
  • pruderie, nespokojenost

.

Spojitost - nespojitost


Spojitost vypovídá o kontinuitě psychosomatických procesů, přizpůsobivosti, vyrovnanosti a způsobu myšlenkové práce (analýza - syntéza).

Míra spojitosti je dána tím, kolik písmen je napsáno jedním tahem. U středně spojitého písma je psáno jedním tahem 4-5 písmen.


Spojitost

Pisatel spojitého písma má větší potřebu chápat věci v kontextu a širším měřítku, orientuje se na vztahy
mezi objekty, pohybuje se s větší asociativní lehkostí a vyžaduje logičtější soudržnost pojmů. Lépe a rychleji se adaptuje na vnější podmínky, jde mu o to, aby "byl v obraze". Vidí les, ale přehlíží stromy.
 • má blíže k stabilitě, extroverzi a cyklothymii
 • vnímá více celek než detaily, jde mu o pochopení souvislostí
 • realismus, účelovost
 • logika, systematičnost, plánovitost, zaměření na cíl, důslednost, organizační schopnosti, spolehlivost
 • společenská přizpůsobivost, menší originalita a inovace, jednání ze zvyku
 • touží vplynut do společnosti, zapadnout, kooperovat, vycházet s lidmi, je méně samostatný
 • plynulost duševních procesů, intelektuální lehkost, sofistika
 • nekomplikovanost, sebedůvěra, instinktivní jistota, radost z existence (nehledá tolik problémy, přehlíží nuance)
spojitostVpájená diakritická znaménka
 • u humanitně vzdělaných lidí
 • vyšší inteligence, kombinační schopnosti
 • propojení horní a střední zóny: bleskové intuitivní nápady umožňují vhled a realizaci na praktické úrovni

Spájená místa
 • letování - umělé spojování, lepení spojnic
 • méněcenné projevy vlastní přirozenosti pisatel kompenzuje stylizací ("lakuje realitu"); volí umělý způsob prožívání jako obranu

Spojování slov
 • intrikánství, falešná logika
 • v rukopisu vysoké úrovně: kombinační originalita, spojení věcí velmi vzdálených


Nespojitost

Pisatel nespojitého písma se více koncentruje na detaily, na objekty samé, kontext zůstává mimo jeho zorné pole, způsob jeho myšlení je intuitivnější a více diskontinuální (nespojitý), asociace mezi objekty je více iracionální a hlubinná, vychází z jeho nevědomí. Fascinují ho detaily, které otevírají cestu jeho tvořivé představivosti.


 • odpovídá spíše introverzi a schizothymii
 • diskontinální průběh myšlení a pocitů ->
  • nevyrovnanost, nevyladěnost -> náladovost, obavy, rozpaky, vnitřní konflikty, pocity méněcennosti, labilita, vydražditelnost
  • nekomunikativnost, rozmary, svéhlavost
  • schází logika a důslednost
  • horší přizpůsobivost realitě
 • instinktivní nejistota
 • potíže s rozhodováním
 • individualismus, egoismus, nezávislost; stranění se kolektivu
 • originální myšlení, analytické, intuitivní
 • vtipnost, neřídí se běžnými postupy, improvizuje "podle sebe"
 • dobrý pozorovatel
 • dobrá schopnost koncentrace


Odděleně psaná počáteční písmena
 • opatrnost, promýšlí akci dlouho dopředu a pak teprv jedná
 • + velká, zdůrazněná písmena: patetičnost, nevkusné sebezdůraznění

Mezery v písmu
 • výpadky paměti
 • porucha koncentrace
 • neurotičnost


.

Ostrost - těstovitost


Už v samém charakteru čáry se otvírá pochopení pro její
psychologický význam: Pisatel těstovité čáry se vpíjí do života, odevzdává se, je životem, dojmy a tělesnými popudy trpně přemáhán, zatímco pisatel ostrého písma si uchovává distanci od povrchu, po němž se pohybuje: snaží se z tého distance vytěžit svobodu a nadhled ducha, ale už si nemůže uchovat původní přirozenost a spontaneitu, zůstává v trvale kritickém napětí ke skutečnosti.

Těstovitá čára má stále přibližně stejnou šířku, zatímco šířka ostré čáry se rytmicky proměňuje a diferencuje mezi tenkým vlasovým tahem směrem k silnějšímu tahu stínovému. Ostré písmo může být také psáno výhradně tence nebo výhradně tvrdě. Těstovité písmo působí naopak více měkce a nerozlišeně (jakoby někdo psal fixou), čára se více vpíjí do podložky. Změny směru jsou oblejší.


Appolón
Ostrost
 • duchovně - abstraktní založení
 • slabší vitalita, silnější spiritualita
 • distance k tělesnosti, pudům a prožívání
 • citlivost, zranitelnost, vydražditelnost, jež má původ v křehkosti a a bystré opozičnosti
 • převažuje pojmové myšlení nad vizuálním
 • vyhraněné (ostré) postoje
 • zodpovědnost, důraz na etiku a principy (stavovství ducha)
 • usiluje o kázeň a sebeovládání; brání se unesení, podlehnutí; rozum si chce ponechat autonomii v každé situaci
 • je více kritický, rozlišující, neshovívavý, nepříjmající až útočný
 • skepse
 • pozornost k detailu (ostře rozlišuje)
 • větší rozhodnost
 • nenápadnost, stydlivost; menší spontánnost
 • koresponduje se schizothymním temperamentem

 • bez tlaku: vzrušivost, senzibilita
 • s tlakem a úhly: chladná bezskrupulózní vypočítavost
 • dýkovité tahy: útočnost, zloba
 • špičaté konce slov: ostrovtip, bystrostDionýsos

Těstovitost
       • smyslovost, vitalita, optimismus
       • radostné a bezprostřední užívání si života, touha po zážitcích a silnější vztah k přírodě
       • "žít a nechat žít"
       • přátelský, srdečný, něžný a vřelý
       • vizuální, plastické vnímání a myšlení v obrazech převažuje nad pojmovým a analytickým
       • vyskytuje se u malířů, umělců: nebrání se přímému doteku se skutečností, naopak se nechává unášet
       • je blíže životu vezdejšímu a tělesnému
       • přirozenost, spontaneita
       • bezstarostnost, pohodlnost
       • měkkost, ulpívavost
       • nedostatečně rozlišuje (v oblasti mravní), je poněkud nekritický, více příjmá
       • nemá příliš silnou sebekázeň
       • nerozhodnost.

Tah

Tah má zásadní význam pro zjištění dynamiky, vitality a vůle pisatele. Tah rozlišujeme na 1) dynamický a adynamický, 2) podle pnutí horizontálního, vertikálního a hloubkového.


Tah dynamický

Živá, vibrující čára, v písmu se rytmicky střídá napětí a uvolnění.
  • plná pružná čára připomínající zatnutý, napjatý sval; vyskytuje se ve spojení s úhlem, arkádou nebo pevnou nitkou, často s fixací IVa
  • silná vůle, vytrvalost, houževnatost, sebeovládání
  • vertikální pnutí: výkonnost (duševní a fyzický potenciál)
  • horizontálální pnutí: zaměření na cíl
  • jemnější, lehčí, oduševnělejší písmo
  • pružnost jednání, pečlivost; síla ducha
  • šťavnaté, měkké, plynulé a rytmické písmo odpovídající fixaci II + široká girlanda nebo arkáda
  • vitalita, radost ze života, smyslovost, smyslnost, plné a radostné prožívání
  • jemnější a lehčí čára
  • pohyblivost, citlivost, menší průbojnost


Tah adynamický


Rukopis má nevýrazný rytmus. Písmo nepůsobí dynamicky a živě, protože se zde nestřídá napětí a uvolnění. Písmo působí ospale - anebo naopak strnule.
  • měkká a rozbředlá čára, často tučná, rozpíjivá, pomalá nitka
  • lenost, poživačnost, parazitující životní styl (tlaková živočišnost není vyvážena žádným úsilím)
  • povislá, povadlá a neživá čára
  • naprostý nedostatek vůle, slabost, labilita, nespolehlivost, bez iniciativy
  • blokované, bržděné, nerytmické písmo (tlak svědčí o vitálním potenciálu, ale ten je tlumen)
  • strnulost, křečovitost; bržděnost strachem nebo pesimismem
  • písmo bez vitality je ještě navíc blokováno
  • ustrašenost a nerozhodnostVodorovné pnutí

horizontální roztažnost, pružné napětí vlevo - vpravo
 • přirozený pohyb vpravo: soustředěnost na cíl
 • jeho nedostatek: písmo se trhá, neproudí, stojí (nic ho netáhne doprava)

Výškové pnutí

napětí ve směru nahoru - dolů
 • výkonnost, ctižádost
 • duševní pružnost
 • mnohostrannost zájmů a aktivit

Hloubkové pnutí

tlakové odstínění směrem do podložky (střídání vlasových i silnějších tahů) - vytváří dojem plastičnosti písma
 • vitální pružnost nebo její nedostatek


(podle: Mgr. Helena Kolářová: Základy grafologie, 1. semestr, Calix 1996-2004)

.

Tlak

Popsatelný znak rukopisu

Tlakem se v rukopisu manifestuje libido, psychická energie, pudovost, vitalita a intenzita prožívání pisatele.
Tlak zjišťujeme z rozdílu mezi tahy jdoucími k pisateli a tahy jdoucími vzhůru. Rytmicky tlakové písmo působí plasticky, jakoby trojrozměrně - písmo je obohaceno o třetí rozměr, který je kolmý k rovině psací plochy - o hloubku. Písmo se vrývá do papíru a zase z něj vystupuje. Charakter čáry pulzuje, čára se a ztenčuje a rozšiřuje.

Tlakově slabé písmo naopak působí chudě a neplasticky, pohybuje se po papíru příliš lehce, klouže po něm, nevstupuje do hloubky, jakoby se pisatel bál přitlačit: nemá potřebu vydávat větší sílu než je nezbytně nutná.

Naopak silný tlak vyjadřuje zážitek psacího odporu, pisatel demonstruje svou vitální, pudovou sílu tím, že si symbolicky podmaňuje psací podložku. Když papír otočíme, můžeme si všimnout vryté stopy i na druhé straně.Silný tlak
 • vitalita: psychická zatížitelnost, zvládání stresu, dobrá regenerace sil, potřeba aktivity, potřeba zdolávat překážky (energetický potenciál může a nemusí být využit - křečovitost, tlakové nepravidelnost, těsnost)
 • produktivnost, sebejistotaa, odvaha, bojovnost, pocit vlastní síly, pocit zakořeněnosti, pudovost, smyslovost
 • materialismus
 • mužskost
 • silná citovost a intenzita prožívání: vřelost, bezprostřednost, prudkost, vášnivost, náruživost, snadná podrážděnost
 • hrubší motorika manuálně pracujícího člověkaAguirre, hněv boží (Klaus Kinski)

 • dominance: výkonnost, sebejistota, nezávislost, přesvědčivost, potřeba moci, panovačnost, soutěživost, rozhodnost, vůdčí a dobyvatelské sklony
 • psychická stálost a odolnost, zásadovost, zodpovědnost, svědomitost, důkladnost, náročnost
 • hostilita: hrubost, nepřátelskost, tvrdost, agresivita, surovost
 • těžkopádnost, tvrdohlavost, nepřístupnost

tlakové zdůrazěnní vertikálních tahů:

 • rozhodnost, pevnost postojů (nenechá se zviklat)

tlakové zdůrazěnní horizontálních tahů:

 • autoritativnost, potřeba uplatnění, obrana proti okolí, orientace na cíl


Slabý tlak
 • převaha duchovních zájmů
 • nízká vitalita: slabší psychická zatížitelnost a zvládání stresu, nižší regenerace sil, znavitelnost, nedostatek vytrvalosti
 • vnitřní nejistota, odcizení světu, slabý pocit vlastní síly
 • potíže s rozhodováním a s koncentrací
 • slabá pudovost a menší hloubka prožitků
 • ženskost


Leonardo da Vinci: La Scapigliata


 • labilita: neklid, vzrušivost, dotknutelnost, vydražditelnost, zvýšená aktivita, střídání nálad, podléhání okolí, nepevnost ve vztazích
 • senzitivita, citová oslovitelnost (dojmy), přecitlivělost, sugestibilita, vysoká vnímavost smyslová i intuitivní
 • duševní hbitost, intuice, intelektualismus
 • estetické potřeby, tolerance, taktnost
 • submisivita: mírnost, poslušenost, přizpůsobivost navenek, nepevnost, názorů, povolnost, zbabělost


Nepravidelný tlak
 • nezvládnutí pudové energie
 • labilita, impulzivita, nevypočitatelnost reakcí

Tlakové bloky
(skvrny v celkovém rozložení textu)
 • citové výkyvy, nahromaděné afekty

Bobtnavý tah
(rozmazané uzlíky, skvrnky v ohybech čar)
 • afektivní a sexuální vydražditelnost
 • povaha, která se věčně žene za požitky a nikdy nemá dost, neukojitelný hlad po stimulaci
 • jakási nesrovnalost věku: nemožnost najít klid stáří
 • příčiny:
  • energetické bloky, potlačení - vybíjí se v afektech, náhlých vzplanutích
  • somatické vlivy (hormony, klimakterium, puberta)

Ubývání tlaku v základním tahu

 • nepevnost charakteru
 • snížená pracovní schopost - postupně ubývá sil, ale i vůle a sebeovládání:
 • krutost, sadismus

Tlakově oslabené dolní délky
 • sublimace (odjímání) libida z pudové oblasti:
 • vede k nezkořeněnosti, oslabení imunity, fyzickému vyčerpání (může být dočasné)

Přemístěný tlak

obvykle tah k sobě vlasový, tah od sebe s přítlakem (tedy obráceně proti přirozenému instinktu):
 • značí manýru, popření přirozenosti

Nehmotné křivky

tenká, odlehčená čára, která jakoby se místy vznášela nad psací plochou, takže se zdá, že tah je přerušený, ale pohyb čáry lze tušit
 • intuitivní schopnosti
 • v horní zóně: předvídavost, kombinační schopnosti se vzdálených oblastí poznání
 • ve střední zóně: vidění za roh, praktické předjímání, intuitivní chápání lidí
 • v dolní zóně: u vynálezců (oblast hmoty)

Tlakově zesílené začátky slov

 • snaha vyvolat dojem (důraz na vstupní gesto)

Tlakově zesílené konce slov

 • autoritativnost, obviňování, neústupnost
 • při kyjovitých tvarech nebo hostilním písmu projev agrese

Převaha dolních - horních délek


Význam dolních a horních délek je odvozen z archetypální prostorové symboliky. Ta je vysvětlena zde: Symbolika psací plochy


Anders Zorn
Převaha dolních délek
 • zůstává "nohama na zemi"
 • převaha pudovosti, která se ale může projevovat různě:
  • jako pudovost, smyslovost, zdůraznění sexuality
  • nebo jako sklon k vlastnění, shromažďování a lpění na majetku
  • zdůraznění telěsných aktivit
 • nasvědčují-li tomu i jiné znaky, především pravidelnost: praktičnost, důkladnost
 • instinktivní zakořeněnost a jistota, respektive potřeba této zakořeněnosti (v rodině, tradici, v tom, co je vyzkoušené a hmatatelné)
 • ale naopak předimenzované, obrovské dolní délky: frustrace pudových potřeb
 • lpění na hmotě, materialismus - způsobuje duševní těžkopádnost, neochotu změnit své myšlení, protože motivace jsou spíše podvědomé a nepodléhají vědomé kontrole; člověk nerad mění své návyky
 • plné, oblé dolní délky najdeme u citově založených lidí
 • tělo omezuje, ale ukotvuje princip ducha
Šikmější dolní délky

 • smyslová dojmovost
 • podléhá svodům, nedovede se ovládat

Zapřené dolní délky
 • konflikt v pudové oblasti, ambivalentní vztah k sexualitě
 • touží překonat sexuální bloky

Kolísavé dolní délky
 • špatné sebeovládání
 • nezakořeněnost, nevypočitatelnost
 • nedůslednost


Převaha horních délek

Sokratés
Zvýrazněná (tlakem, velikostí, tvarem) diakritická znaménka (háčky a čárky) posilují význam horní zóny.
 • motivace a zájmy jsou spíše duchovní, nemateriální povahy:
  • růst, transcendence, touha po zdokonalení, umění, vzdělání, kultura
 • svobodný, nespoutaný duch
 • činorodost, duševní pohyblivost, měnlivost
 • hrdost, ješitnost, povznesenost nad pudovost
 • láska ke svobodě, ideálům, principům (až fanatismus)
 • mnohostrannost zájmů, přelétavost, nezakořeněnost, věčný neklid ducha
 • iluze, spekulace vzdalující se od reality
 • nepraktičnost, nevěcnost, nedůkladnost, vzdálení se od reality ("hlavou v oblacích")
 • snížená vitalita
 • ambice, zvýšená touha vyniknout, ctižádost, radost z rizika
 • postupné zvyšování horních délek - neukojitelná ctižádost
 • duch transcenduje hmotu, ale stojí proti životnosti a životu