Pravoběžnost - levoběžnost

Interpretace pravo- nebo levoběžnosti vychází z horizontální prostorové symboliky vlevo - vpravo. Vypovídá především o převažující tendenci ke vzdávání se sebe sama, rozdávání se a rozšiřování se (pravoběžnost), nebo na opak k sebezavinutí, uzavírání se a ke lpění (levoběžnost).

Osho zen tarot
Pravoběžnost

Pravoběžné písma má tendenci k ubíhání směrem vpravo (to jest směrem k Ty a k budoucnosti). Rukopis se vyznačuje větší spojitostí, zkrácenou psací drahou (která se zbytečně nezastavuje ani nevrací), nedochází k náhlým změnám směru ani přerušením. Objevuje se vpájená diakritika, nitka nebo široká girlanda. Forma je jednodušší, sklon bývá doprava.


 • aktivita, energičnost
 • sociální flexibilita
 • ochota, obětovost směrem k druhým, altruismus (hrozí ztrácení se v Ty, protože chybí sebezáchovné tendence; může se nechat ostatními využívat)
 • labilita, neklid, nedočkavost
 • otevřenost, spontánnost, lehkost vyjadřování
 • touha po poznání a zážitcích, touha po změně
 • nezájem vlastnit (opět nedostatek sebezáchovných tendencí)

pravoběžnost v horní zóně

(kostra místo smyček, vpájená diakritika posunutá napravo)
 • etické principy, které přesahují zájem jednotlivce a vztahují se k celku (lidstvu)
 • myšlenky se pohybují hlavně v budoucnosti
 • čilý intelekt

pravoběžnost ve střední zóně

(zjednodušené, obroušené tvary, prodloužení koncových tvarů doprava a nahoru; písmo je bez smyček a krycíh tahů)
 • zaměření na cíl, touha prosadit se, odvaha
 • silná sdělovací potřeba, ukvapenost, touha po kontaktech
 • neklid, vzrušivost, labilita
 • lhostejnost k minulosti, porchnost
 • menší sebekontrola, nezpěvněnost

pravoběžnost v dolní zóně
(kostry s háčkem doprava nebo obloučkem, písmeno p se roztahuje do šířky a ztrácí krycí tah)
 • nevědomá extraverze
 • nutkání k vybití pudové energie
 • objevuje se u umělců nebo řemeslníků, kde je známkou zručnosti (pudová energie se vybíjí v tvořivé činnosti)
 • nedostatek přirozeného pudového egoismu

Osho zen tarot
Levoběžnost

Písmové tahy se vracejí doleva a vytvářejí smyčky, zapleteniny a zákruty. Forma je obohacená, tvary jsou spíše plošené a uzavřené. Koncové tahy jsou vracivé nebo odpadlé.

Směr vlevo (k sobě) odpovídá egoistickému nebo přivlastňovacímu sklonu, případně zaměření dovnitř (introverze) nebo do minulosti. Pisatel se jakoby "zacykluje" sám v sobě, vstupuje do omezeného kontaktu se světem kolem sebe, brání se pokroku a budoucnosti (jak bychom mohli vidět na příkladu orientálních kultur, která píší zprava doleva).

 • sebeovládání, stálost, soustředěnost
 • zvnitřnění, meditace, rozjímání, snění
 • orientace na minulost, konzervatismus
 • sebeláska, vztahovačnost
 • nejistota vzhledem k světu, izolovanost, plachost, vnitřní odstup, pesimismus, horší sociální adaptace
 • potřeba odporovat jako obrana, nevraživost, neúčast, nedostatek soucitu
 • potřeba vlastnit, zištnost, chamtivost, lakota, vypočítavost

levoběžnost v horní zóně
(oblouky sahající doleva, nakynuté smyčky, diakritika nalevo od písmene, znaménka vpájená levoběžným obloukem)
 • myšlení je přitahováno minulostí, tradicemi - konzervativnost, rigidnost
 • sebereflexe, lyrismus, hloubavost
 • vracivé, odváté smyčky písmene d vlevo - sebelítost
 • intelektuální ješitnost (narcistické zdůraznění svého ducha)


Extrémní projevy levoběžnosti v podpisu Václava Klause - intelektuální ješitnost, manipulace, konzervativní hodnoty; neovlivnitelnost, neústupnost.


levoběžnost ve střední zóně

(krycí tah, prosmyčkované arkády, girlandy, zavináče (O -> @), odpadlé nebo vracivé koncové tahy)
 • sobectví
 • neupřímnost
 • manipulace, která využívá druhého a neštítí se předstírání za účelem vlastního prospěchu (zasekávací harpunky, drápky)

levoběžnost v dolní zóně
(dolní smyčky se nevracejí nad linku nebo jsou odváté doleva, popř. kolíbkovité; p se smyčkou nebo krycím tahem)
 • vazba k matce, zemi (k počátku života)
 • spojení s kolektivním nevědomím: vpád obrazů, podléhání jeho vlivům
 • lyrismus, sebelítost
 • erotická představivost (které se jakoby člověk nemůže ubránit, závislost na erotice)