Interview s Lilith


Ocitáme se na konci léta pozdě odpoledne v pražské Stromovce na vzdálené mýtině a rozehráváme velkou konstelaci nazvanou Interview s Lilith. Vedeme s ní neformální dialog a ona s námi hovoří skrze barevné filtry jednotlivých znamení zodiaku. Nechceme Lilith spoutávat do pevných definic a forem. Je to spíše happening, chvíle sešeření a chvíle potkání. Toho večera tančíme s ní. Z dálky duní Stromovkou latinskoamerické rytmy.  
 


Co je to Lilith? Lilith je archetypální energie proudící skrze každého z nás.
Podrobnosti si o něm můžete prostudovat na tomto webu: https://lilith-prakticky.blogspot.com/

Svoji pozici Lilith v nativním horoskopu můžete zjistit například zde.

Protože Lilith vytahuje z každého znamení jeho 2 extrémní stínové polohy, můžete se v daném popisu najít i tehdy, pokud např. v daném znamení máte jiné prvky. Proces spíše ukazuje, jak se člověk s danými extrémy může pokoušet vyrovnat.

Nyní si Lilith obleče 12 zodiakálních masek.Lilith ve Vodnáři


Jaké je tvé základní rozpoložení?

Touha po svobodě. Pocit, že mi lidé nerozumí. Strach, že mě někdo někde uvězní. Že mě někdo roztrhá na kusy, že mi někdo vezme má křídla.

Co tě vyléčí? Co ti pomůže?

Stabilní partner.

Co se mohlo stát, že máš toto nastavení?

Zlikvidování. 

Kým nebo čím?

Systémem. 

Proč k tomu došlo?

Neporozumění. Jedna strana nerozuměla druhé.


A kdybys promluvila obrazem?

Když si představím, že jsem orel, tak jde o to, dobře vyvážit čas letu - a přistání. Přistát - a zase vzlétnout. Abych nebyla moc dlouho ve vzduchu - ale abych ani neseděla moc dlouho v hnízdě. 

Harmonická rovnováha mezi svobodou a...?

Mezi nadhledem a realitou - skloubit plynule oba aspekty. Když budu jenom v nadhledu, vidím všechno, ale zůstávám v pasivitě. 


Lilith v Beranu


Jaké je tvé základní rozpoložení?

Naštvání. Hněv. Spalující oheň. 

Jak se to projevuje ve vnějším chování?

Rychlá akce, rychlý výpad. Seřvat někoho. Snaha o nápravu systému. Snaha to dát rychle do pořádku.

A funguje to?

V téhle surové formě ne, protože narážím. Má akce vyvolává protireakci. 

Co by mohlo vést k tomu, abys svou energii začala používat víc smysluplně?


Respekt. 

Vůči čemu?

Respekt v interakci vůči tomu, s čím interaguju. Nereagovat tak ohnivě. Použít vhled, ale dát jej do jemnější formy. Aby to bylo přijato, a ne to vyvolalo odpor. 

Čeho to může být následek v minulém životě?

Je to následek nerespektu. Měla jsem pravdu, ale nebylo to respektováno, přijato. Z toho se stále hněvám.

Tvoje pravda nebyla respektována?

Ano. Protože jsem ji neuměla projevit adekvátně. To se nyní učím. Jak pravdu projevit tak, aby jí bylo nasloucháno a rozuměno. Aby to už nevyvolalo válku. Vidím obrazy upalování, válka, plameny.

To jsi zažila?

To jsem zažila a to by mohlo pokračovat, ale tudy právě cesta už nevede. Nyní to musím prosadit jinou formou. V jemnější, přijatelnější podobě. Potřebuji zpomalit svůj rychlý plamen. Nekomunikovat rozkazem, ne v hněvu. Informace, kterou nesu, je správná, ale to podání musím kultivovat. Jinak zpráva nebude doručena, ale vytvoří v protistraně blok, odpor.

Když někoho seřvu, tak on nepochopí mou informaci?

Ne, vůbec. Zvedne to odpor nebo další hněv.

A tak vznikají konflikty na světě stále znovu?

Ano. A pak má jedna strana tendenci zničit tu druhou. Ale je to výsledek nepochopení.Jaký obraz by tě vystihoval?

Je zde ohromná energie. 

(Stoupá si do majestátní pozice bohyně vítězství).

Vítězná esence. 

Jako bohyně Niké?

Ano.

Bohyně války.
Lilith ve Lvu

V jakém jsi stavu?

Potřebuju si jasně vymezit hranice toho, co je moje a co ovládám. Když ty hranice nemám, mám potřebu ovládat všechno a na to nějak doplatit, když si ukousnu moc. Když naopak podhodnotím to, co má být moje, cítím svírání v žaludku. Potřebuji symbolicky řečeno postavit zeď kolem města - a vědět, že to je moje. Když tyto hranice vytýčím správně, tak budu opravdu v klidu (pocit v solar plexu). Musím to ale dobře trefit. Pokud ty hranice zvolím příliš velké nebo příliš malé, tak z toho budou problémy. 

Jedná se tedy o správné nastavení dosahu vlivu v oblasti solar plexu (třetí čakry)?

Ano, potřebuji najít správnou šíři působení své osobní síly.

Jak se cítíš, když se ti to nepodaří?

Cítím slabost v břiše, pokud je nastavena hranice příliš nízko, pocit, že za nic nestojím. A když si toho vezmu moc, cítím zoufalství, že to nedokážu obhájit.

Takže jakoby si král nastavoval správně velikou říši?

Ano, ujasňuji si, kam až sahá moje já. Je to bod, který se někam rozpíná a já musím zjistit, kam přesně. Kde to já vlastně končí.

Jako následek jakých minulých životů člověk dostane toto postavení Lilith?

Jdou mi tam obě krajní možnosti. Za prvé, protože jsem se všeho vzdal, obětoval se pro ostatní. Rozdal jsem se nebo mi všechno vzali a tím jsem byl stlačen do jednoho bodu, že jsem nic neměl. Anebo za druhé, chtěl jsem víc, než jsem si mohl dovolit a "má říše" se mi rozpadla. Nakonec to vedlo ke stejnému pocitu. 

Při optimální integraci Lilith ve Lvu se cítíš jak?

Klid. Pocit, že všechno je v pořádku. Já jsem v pořádku. 


Jaké je tvé obrazové vyjádření?

Archetyp síly a krále. Vládce. Se vším okolo. Dobré zprávy. Dobré vládnutí. 

Síla tam je. A teď jde o to, jak ji použít.
Lilith v Rybách 


Jak se cítí Lilith v Rybách?

Jako kdybych byla v mlze. Prostor kolem mě je asi ohromný, ale já ho nevidím. Je to nekonečné a zároveň omezené. Takže nevím, co tam je vlastně. Ale zajímá mě, co tam je, v té mlze.

Jak to, že tam nevidíš?

Možná je to mlha, kterou jsem si vysnila. Já ji tam chci. Je to příjemné nevědět. 

Co by se stalo, kdyby ta mlha zmizela?

To nevím. (Smích). To ale nechci! Co když tam bude něco, co se mi nebude líbit. Takhle je to bezpečné. Tajemné a bezpečné.

Na jaké dřívější zkušenosti může toto postavení reagovat?

Asi něco bolestivého, a tak se to zahalilo do mlhy. Všechno je tam rozostřené... a mě to dává pocit bezpečí. Bylo tam něco ohrožujícího. 

Co by ti pomohlo k vyléčení? Čím je třeba projít? Je zde třeba vnější událost nebo tvé rozhodnutí?

Potřebuji podporu jiného planetárního aspektu. Jiného archetypu (planety) uvnitř sebe.

A mít sama sebe ráda.

Věřit si.

Sebeláska a sebedůvěra.

Co tomu nejvíc brání u této Lilith?

Že se dívá do minulosti. Měla by se dívat do přítomnosti.

Tím, že se dívá do minulosti, zakouší ohrožení, a proto si v reakci na to vytváří bezpečnou mlhu, je to tak?

Ano. 

Má být tady a teď.

Jak by se to dalo vyjádřit obrazově - symbolicky?

Znamení ryb se skládá ze dvou ryb, každá je obrácená jiným směrem. Mám proud s proudem - ne proti proudu. Musím plavat dopředu. Když plavu proti proudu (do minulosti), jdu proti sobě, je v tom sebedestrukce. Pořád plout dopředu (ukazuje vlnivý pohyb rukou). 

Nyní půjdeme v tomto procesu o úroveň hlouběji.

Co ti brání spojit se srdcem?

Osamělost. Nechci se podívat na opuštěnost. Nechce se mi tam sestoupit. Proto se pohybuji v duchovních světech a mlze, abych nemusel sestoupit do osamělosti svého srdce. Potřebuji se ponořit do pocitu osamění, připustit si ho a zanořit se do něho, projít jím. + (bude pokračovat přepis procesu spojování se srdcem)Lilith v Raku


Jaké je tvé rozpoložení?

Kolem mě se všechno točí. Zalezla bych si...

Do bezpečí? Schovat se?

Ano, potřeba bezpečí. Svět je pro mě ohrožující.

Na co to reaguje v jiných životech?

Na nějaké vzpomínky. Jakékoli. Nelze specifikovat.

Co zde pomáhá?

Cítit podporu. 

Odkud? Od koho?

Podporu rodu. Cítit kořeny.

Jak vidíš život na zemi?

Může být.

Každý svého štěstí strůjcem.

Líbí se mi tu.

Co když podpora rodu chybí?

To nesouvisí s aktuálními vztahy v rodině (že by jí musel jiný člen rodiny opečovat). Člověk se vždy může spojit se silou předků a cítit jí v sobě. Protože ona je tam vždycky. Jenom si jí vzít. A čerpat z ní. Propojit se s tím proudem, který ke mě od nich teče. To není o nich. Já se propojuji. Tím, že přijímám předky, jací jsou, mohu z jejich řečiště čerpat.

K jakému cíli zde celkově směřuješ?

Cítit se na Zemi jako doma, být tu přijatá. Asi jako se na Zemi cítí Hobiti. 

Co ti nejvíc ubližuje?

Netaktnost, necitlivost, hrubost. Urputný tlak na mě - z toho jsem roztřesená.

Pojďme se ponořit do větší hloubky pomocí obrazů...

Vidím, jak se potápím v moři a vidím zde klenot na mořském dně. Prsten. Představuje něco hrozně cenného v mé minulosti. Něco, co nikdy nezapomenu. Co mám podvědomě stále sebou. Chci to opětovně znovu zažít.

Co to může být?

Může to být dávná láska z jiných životů. To je onen šperk. Odtud vzniká nostalgie, že to dávno bylo, a teď to vlastně nemám. 

Jdi to více prozkoumat.

Když se ponořím skrze mlhu vzpomínek, zjišťuji - že tento šperk mám vlastně stále sebou - a že mi jej doopravdy nikdo vzít nemůže! Mou vzpomínku mi nikdo vzít nemůže.

Co když si ten poklad ze své minulosti vyzvedneš a dáš si jej do srdce?

Ano. Tím mizí nostalgie, že to už nemám. Takto zjišťuji, že to stále mám. V podobě zkušenosti. Dochází mi: Aha, teď jsem kompletní. Když už to teď mám, tak vím, že mi to nebrání žít kvalitně další vztahy. 

Je zde třeba nejprve si vyzvednout onen dávný poklad. - A pak můžu žít naplňující vztahy. 

Jinak se duševně odpojuji a cosi nostalgicky a ztraceně hledám ve svém nitru.

Jaké jsou zde další možné motivy?

Neustálé hledání lásky a vztahů. Nadřazení toho nad vše ostatní. Práce jako hodnota může být nedoceněna. Pochopit, že i práce může být zjevením lásky. Z pomyslného klenotu lásky uvnitř srdce přiřknout hodnotu i všem ostatním věcem.Lilith ve Štíru


Jaké je životní rozpoložení Lilith ve Štíru?

Vím, že mohu kdykoliv zabít, když budu chtít.

Síla, připravenost ke smrti?

Ano.

A to platí i směrem ke mě. Mohu zničit i sebe.

Je to o rozhodnutí a o ohrožení. Pokud mě někdo ohrozí, tak ho zabiju.

K čemu lze tuto sílu použít konstruktivně?

Tvoření. 

Vedení. 

Proměnlivost.

Proměnlivost v jakém smyslu?

S vhodným partnerem můžeme čerpat z tohoto zdroje Lilith, abychom oba prošli proměnou. Abych sám sebe nelikvidovala a abych nelikvidovala ostatní. 

Je zde silná sebedestrukce. Ale se správným parťákem se ta energie transformuje jinam.

Na co si zde dát pozor?

Abych neublížila. 

Jak dochází k tomu, že ublížíš?

Něčí slabost. (Mě vyprovokuje).

Nebo dlouhodobý tlak na mě vytvářený.

Nebo když mě někdo ohrozí a chce na mě zaútočit. To mě hned také aktivuje k protiútoku. 

Mohu zabít i slovem. 

Vidím hloubky.

Mě nikdo nepodfoukne. Vidím, co se skrývá za slovy. Jaké má kdo skutečné motivy. 

Na jaké minulé životy to může navazovat?

Někdo mě zlikvidoval. A uzavřel v temnotě. Nespravedlivě mě odsoudil. K smrti. 

Možné i týrání.

Co ti pomůže se uzdravit?

Rovnováha v životě. 

Něco tvořit. Dávat někam energii rukama (dům, zahrada, vaření, hrabat se v zemi).

Pokud bys tu energii nedávala tvoření, co by se stalo?

Sebedestrukce.

Vyhýbat se uzavření se a samotě.

Je zde něco jinak pokud jde o sexualitu?

Lze zde lépe než kde jinde pracovat s vědomými záměry během sexu - vědomé tvoření. Materializace.


Jak by ses popsala v kostce?

Obrovská síla a současně zranění. Nechuť, odpor, který může jít do pomsty.

Jak to vzniklo?

Z neuznání mojí síly. Někdo druhý nepochopil hloubku a moudrost, kterou nesu. Že vidím provázanost všeho živého na zemi i pod zemí, ve spodních proudech. Vidím podhoubí. Jsem pod tím. 

Ale já se nebudu nikomu vnucovat. Nebudu se obhajovat. Stáhnu se. 

Já vím. Jak to je.

Mým stínem je ale neochota spolupracovat, propojit se s někým, kdo mě není hoden. Pýcha. Že to vím, a nemusím se propojovat a cokoli vysvětlovat. Když lidi nepřijdou ke mě se vstřícným krokem, nebudu spolupracovat, můžu zůstat zalezlá.
Lilith v Býku


Co zažíváš v průběhu celého života?

Je zde téma připoutání se ke hmotě. 

Potřebuji se dobře starat o své tělo. (Např. téma přejídání se).

Nebo jiný extrém: považovat hmotu za to jediné, co existuje.

Jaké jsou zde možné minulé životy?

Hlad. Reálný nedostatek. Proto nyní teď vidím jen to materiální. 

Jsem extrémně zaměřená na hmotu, na jídlo. 

Co pomůže k léčení?

Potřebuju si uvědomit, že tyto potřeby LZE nasytit. Protože jinak můžu jíst a dopřávat si všeho přehršle a mít pořád pocit nedostatku. Mám VELKÝ dům, a pořád mám pocit, že to není dost. Uvědomit si, že v nějaké chvíli je DOST. 

A vděčnost. Vděčnost za hmotné věci i za potravu. Nekonzumovat pouze mechanicky. Spojit se s tím živě. 

Je zde nějaká morální lekce pokud jde o jiné životy?

Možná si člověk nevážil, co měl. Někdy je možné, že i kradl.

Jaký je tvůj vztah k Zemi?

Zemi vnímám velmi reálně. Jsem každopádně nohama na zemi.

A máš ji ráda?

(Ticho, je zde nějaký blok. Je zde napětí.)

Mám k ní ambivalentní vztah. Jakoby mi Země něco dlužila.

Odkud se vzal tento pocit, že ti Země něco dluží?

Nevím.

Jaký je tvůj vztah k dětem?

Divně materiální. Že by měly například makat. Utilitárnost.

Mám dojem, že všechno je zde brané mechanicko - realisticky, ale bez prožívání živé citové vazby... Jaký je tvůj vztah k pocitům?

Pocity si nemůžu dovolit (!)

Nějaká radost - vůbec. Jde o holé přežití (!)

(Vize hladomorů, které se vyskytují v celé historii lidstva).

Když se ponoříme o stupeň hlouběji, co je zde potřeba udělat?

Dostat Zem do vědomí. Propojit vědomí a nevědomí. Jít do svého středu. Z něho budu teprve zdravě jednat.Lilith ve Vahách


Jaké je zde životní rozpoložení?

Jemnost. 

V čem máš v životě problém?

Pohnout se. Rozhodnout se. To se zaseknu.

K čemu to vede?

K izolaci. Ráda bych se propojila s druhými lidmi, ale vlastně nevím, jestli chci.

Co by ti pomohlo?

Přijetí. Že mě mají rádi takovou, jaká jsem. Že je v pořádku nevědět. 

Potřebuji přijetí a lásku. Přátelskou lásku, ne v romantickém smyslu. Že můžu jen být v nějakém společenství - a ještě i ve své jemnosti. Že potřebuji více času ke svým rozhodnutím. 

Ještě potřebuji vzdušnost. Odlehčení, radost. I od svých přátel. Potřebuji přátele, kteří mě budou brát, jaká jsem. I když budu nerozhodná, i když vše budu měnit. I když budu někdy potřebovat být sama a zruším nějakou schůzku. Dělat si společnou legraci - klidně i ze mě. Společné zpívání. To mi rozboří přílišnou vážnost mého myšlení. Myšlení je pro mě past. Neustálým zvažováním pro a proti bych se zavrtala do přílišné vážnosti, to potřebuji rozbořit. Potřebuji humor, radost s přáteli. Příroda, blbnutí v jezeře, výskání. Společný oheň. Hry.

Jaké minulé životy zde vidíš?

Došlo ke špatnému rozhodnutí pod tlakem. Člověk se bojí znovu udělat chybu. To rozhodnutí tehdy vzešlo z hlavy. 

Já ke svému rozhodování přirozeně potřebuji čas a jemnost.

A jaké je řešení tvé situace?

Pokud jde o rozhodování, tak přijmout odpovědnost. Opravdově, vnitřně. Ne jen proklamativně. Cítit ji. 

Není řešení, zůstat mimo a nerozhodovat se o ničem. Ale vstoupit do nějaké možnosti a být si vědom, že jsem se tak rozhodl. Vybrat si a stát si v tom.

Podle čeho poznáš správné rozhodnutí?

Vybírat podle srdce. A uvědomit si, že rozhodnout se je lepší, než být pořád mimo.

Jak přijmout odpovědnost, když je to tak obtížné?

Být ochotná něco obětovat k tomu, abych získala víc. Nelze sedět zadkem na dvou židlích. Něčeho se vzdávám, abych jiné získala.

Co tě v tom ještě podpoří?

Uvědomit si svou prvotní volbu. Ještě než jsem se narodila, jsem si zvolila být tu. Už jsem tuto cestu započala, tak stačí pokračovat.Lilith v Blížencích


Jak se cítí Lilith v Blížencích?

Rozpolcenost; rychlé, těkavé myšlenky; "lítání nahoře"; ultra-rychlé mentální přeblikávání.

Proč to tak je?

Jsem jako vysílač, anténa, naladěná na tisíce podnětů a frekvencí a mezi nimi rychle přepínám. Tink - tink - tink - tink. Jede to rychle. Jsem jako šotek. 

K čemu potřebuješ tuhle rychlost?

Rychlé doručování zpráv. 

Jak ti v tom je? Je tohle pro tebe optimální vyladění?

Je to pro mě únavné. Potřebovala bych zpomalit a vyselektovat, které zprávy jsou důležité a pro koho.

Jak to uděláš?

Potřebuju se zklidnit, uzemnit, usednout, zastavit. Dát si záměr, že vyselektuji to důležité. Prosít to. Nepřeskakovat. Jednu věc v klidu po druhé. Nedělat v tom chaos. Vědět, pro koho je ta informace, čemu slouží, k čemu ji potřebuji. A pak vypnout vysílač. Jinak se z toho zblázním. Nic nedokončím a bude to chaos.

Jaký máš vztah k zemi, uzemnění?

To mi pomáhá. To potřebuju. 

Jak to udělat?

Příroda, bosé nohy, studená voda, otužování, spojení s tělem. Vše, co je hmotné, přirozené, přírodní. To mě uklidní a stabilizuje. Tím se dostanu z těkavé mysli do těla, do hmoty. A odtud teprve mohu správně nacítit celou situaci. 

Na jaké zkušenosti minulých životů může toto postavení Lilith navazovat?

Archetypální situace, obraz: uštvaný posel, který lítá od králi ke králi s pocitem, že se nemůže zastavit, protože je svému poslání zcela oddaný. Je k smrti vyčerpaný, ale pořád běží dál. Nemůže se z tohoto závazku vyprostit. A neví, že už nemusí. 

Co ty a srdce?

Srdce funguje jako "rozlišovač" toho, co je podstatné a co ne.

Jak zastavíš to vysílání?

Tím, že budu v srdci.

Jak to přesně uděláš?

Sleduji nádech, výdech a vizualizace sestoupení do těla, do středu hrudi. Stahuji se vzduchu, mentálně rozkmitaného prostoru, sestupuji do hmoty těla, do středu těla, do srdce. 

A jak to zase zapneš?

Ne, pořád pak zůstávám v srdci. Vynoří se myšlenka. A já ze srdce intuitivně poznávám její kvalitu. Tím, že jsem v srdci, se myšlenky vytříbí samy. Časem chodí ty vytříbenější, jsou z jiného místa. Ty, které nepovstávají z těkající mysli, jsou jakoby ze srdce, zevnitř. Přicházejí u uzemněného těla a srdce. Jako když se usazují rozvířené částečky bahna nebo písku v rybníku a časem je voda průzračná. Naučím se do srdce chodit, až se tam časem uvelebím a spočívám tam co nejčastěji. Zamiluji si to tam, je to mé místo, zabydlím si to. Srdce je můj pokojíček, je to mé místo. Není to nic abstraktního. Já to místo důvěrně znám. Já ho cítím, vím, jak voní, jak chutná, jak si v něm hovím. Já ho vidím, já ho slyším. Na konci toho jsem to já sám. Jsem to já. Úplně splyneme. To je proces poznávání a sestupování pro Lilith ve Vodnáři obtížný, protože má tendenci tam nebýt. Učí se to po malých krůčkách, osahává si to. Postupně tam chodí víc a víc, až tam úplně spočine. Čím víc tam budeme chodit, tím víc to bude naše a tím víc se to bude všechno dít. 

Můžeš to shrnout obrazově?

Na začátku je tu bezduchá kmitající postavička, která plní úkol. Je mi to jako dáno, nevybrala jsem si to. A já tam potřebuji vnést vlastní rozhodnutí, opustit tuto "misi" a sestoupit do svého srdce. Přesunout to místo. Je to kvalitativní skok, obrovský posun. Přemístění do srdce.


V okamžiku, kdy jsem dopsal tento úsek o Lilith v blížencích, mi přišla klientka na terapii. Provázel jsem ji obdobným procesem sestoupením "z hlavy do srdce". Než odešla, zeptal jsem se jí, jestli by mi mohla poskytnout datum narození, že mám podezření, zda nemá náhodou Lilith v blížencích? Když jsem se podíval na její horoskop, měla skutečně Lilith v blížencích.


Lilith v Kozorohu


Jaké je rozpoložení Lilith v kozorohu?

Všechno je mi jasný. Nemám v sobě žádné rozpory. 

(Smích z publika. Je cítit "kozoroží nátisk" hned od začátku.) 

Život je dřina. Tak to je. Jsem s ním srozuměnej. Nikomu nesloužím. Dělám, co je potřeba. Nenechám se nikým podvést. Jasnost, praktičnost. MAKÁM!

Na jakou předchozí zkušenost to může navazovat?

Můžu bejt ještě rozjetej z jinýho života, kde to fakt dřina byla. A ještě jsem se nezastavil. Mám v ruce krumpáč a pořád pokračuju. Dál a dál. 

Co se máš nyní naučit?

Bylo by fajn si uvědomit, že život nemusí bejt jenom dřina. Ale to se mi ježí všechny chlupy při této představě. 

(Smích z publika) 

To se mi nechce vůbec přijmout. Mě by to znejistilo. Kdybych si měl připustit, že život nemusí bejt pořád jenom dřina. Dává mi to jistotu. Jsem v tom kovanej. 

Co ti může pomoct na cestě k uvědomění, že život není jenom dřina?

(Mlčení. Zásek. Člověk s tímto postavením se typicky k tomuto uvědomění nemůže vůbec dostat. Toto zaseknutí se v dřině je to symptomatické.)

Napadá mě ale totální úlet, opilost, něco, co by to rozstřelilo. Moje skořápka je tak tuhá, že nějaká mírná metoda by to nezvládla. Musí to být silný kalibr, aby mě to rozstřelilo. Připadá mi, že to jinak není možný.

Může to být nemoc, nehoda - to, co tě zastaví? Nějaká rána? 

Ano, to by mohlo. 

Náhlé úmrtí v rodině, co tě zasáhne?

Jo, to by šlo. To mi bude znemožněno makat. A já, ač nerad, posléze uvidím, že i tak lze žít. Že to má něco do sebe. Jo.

Pokud ses změkčil už dříve, nemuselo by se ti nic takového stát...?

Já to ale dobrovolně neudělám.

Jak bys obrazově vyjádřil svůj celoživotní postoj při Lilith v Kozorohu?

Svírám otěže. Jsem zvyklý řídit vše jako pluh nebo koňské spřežení. 

Co ti to přináší?

Pocit kontroly, síly, přehledu nad situací, já Dominuju situaci, já to šéfuju. Statkář na svém panství. (Svist biče).

Co by se stalo, kdyby se ti tohle všechno rozpadlo?

To bych přišel o celou identitu. Nevím, kdo bych pak byl. Definuji sebe sama jako toho, kdo to v rukou pevně má. ... Asi bych se propadl do nějaké slabosti a byl bych změkčilec. A vůči slabému a měkkému mám odpor.  Jsem Dominus (lat. Pán).

Představ si nicméně, že by došlo k rozpadu... Půjdeme hlouběji do tohoto procesu. 

Dobře. Rozpouštím se, padám dolů... (Padá do kolen)

Uvědomuji si, že když jsem na kolenou, tak se musím podřídit. To mi vybavuje vzpomínky na mnoho životů v podřízené pozici. TOMU jsem se právě bránil. Abych tak zase neskončil. To stínové zde je, že jsem sám byl poddaný. (Jsou tu nahromaděné generační vzpomínky na role pán versus otrok (BDSM)).

Co by ti pomohlo, aby ses dostal zpátky do rovnováhy?

Musím si vyzkoušet i opačný extrém. Jdu do otroka, ponížení.  (Padá na zem).

Jsem bezmocnej. (Leží břichem na zemi a hlava v trávě).

Sem mě může dostat třeba ta nemoc.

Měknu. 

Připouštím si stáří, slabost, měknutí, vyčerpání.

Teď teprv, si mohu odpočinout. Neuměl jsem vůbec odpočívat.

Zjišťuju, že je to fajn. Dát si lázně, odpočinek. Asi málokdy k tomu dojde dobrovolně, ale pokud se to podaří, tak v této fázi už je to pěkný. 

Nyní nacházím tu rovnováhu. Třeba sekám zahrádku. Podívám se na vnoučky. Nemusím bejt furt v práci. Přirozený pokoj, stárnutí. Rovnováha mezi prací a odpočinkem. Zmoudření. Všechno akorát. 

Je v tom nějaká moudrost? 

Dívám se na život s nadhledem. Balanc mezi prací a odpočinkem. Už netlačím ostatní k tomu, že musí každý makat. Beru to na pohodu. Vyrovnání BDSM opozit. Už nejsem OTROK, už nejsem PÁN. Tyto rozpory mnoha životů se vyrovnaly. 

Je pro tebe důležitá i rodina?

(Trochu zásek směrem k rodině.) Hlavně, abych je uživil. Vidím to pragmaticky. Hlavně, abych i v té rodině, byl PÁN (promítá se mi to do všeho). Nějaká rodina... s tim mi běžte... moc jí necejtim. Děti vnímám spíš jako "pracovní sílu", "malé otroky". (Přes kozoroží filtr). Až když dojde k uvolnění od tohoto filtru a dřiny, jsem schopen vnímat děti radostně.

Jak jde dohromady být Pán - a Dřít?

To mě trochu zaskočilo. To je nějakej koán na mě... Jsem vlastně dost udřenej pán. ...Aha, já jsem vlastně otrok své představy práce. Jsem otrok práce, ani mi to nedošlo. Tenhle paradox mě trochu vyoutoval. Jsem svym vlastním otrokem.  Teď mi to došlo, v čem jsem byl lapen.

(Zvedá se země a vstává).

Vše je vyrovnáno a teď jsem jenom člověk. Nejsem ani jedním pólem, ani pán, ani otrok. Být člověk je dostatečná hodnota. Teď jsem úplně vyrovnanej. (Úleva, uvolnění, klid.)

Publikum: byli jsme svědky úžasné transformace. Prošli jsme celou linku archetypu Lilith v kozorohu.

Co ještě zde léčí kromě silného rozstřelení situací zvenčí?

Golf - jakožto uvolněná činnost, která nejde dělat jakožto "dřina".

Možná proto tolik byznysmenů hraje golf?

Ano. Ale chci dodat, že lidé s Lilith v kozorohu nemusí být vůbec nějak mega-úspěšní "páni". Častěji to budou udření lidé s pocitem otroka.

Chceš nějak shrnout svůj proces?

Otrok dřiny. Dokud jsem to nezjistil. 

Koán "Jak jde dohromady pán a dřina?" by se všichni terapeuti měli naučit. On je to vůbec koán pro dnešní udřenou dobu, kde je udřenost prezentována jako ctnost.

Na konci procesu: jsem člověk. A moje srdce je odpočatý. Vnímám uvolněně a radostně děti a rodinný život. (Vůči kozorohu protilehlé znamení raka). I dítě ve mě ožívá, už není zotročené, nemusí pracovat, může tančit. Nejsem otrokář, ani otrok, jsem člověk. Pořád toho hodně udělám, dokážu makat, ale už relaxovaně. Vlastně toho udělám ve výsledku stejně, ale s uvolněným postojem.

Moje hlavní charakteristika je: zodpovědnost, řád, disciplína, jedu. Neptám se, nekoukám vlevo, vpravo - jedu. Vidím koleje - jedu. Tisíce kolejí za mnou. Takhle bych vybudoval koleje po celém světě. Ani metr by tu nebyl bez kolejí. Takhle by vypadal svět podle mýho kozorožího gusta.

(Smích)

Diskuze při doznívajícím procesu: Ocitli jsme se jakoby v karikatuře kozoroha. V jeho extrémech a paradoxech, do nichž se lze zaplést jako v labyrintu. (Toto nemusí platit jen pro Lilith v kozorohu, ale i pro jiné prvky zde obsažené). Jejich protikladem, když vystoupíme z labyrintu kozoroha, je uvolněnost v srdci, lidství. 


Lilith nám, zdá se, ukazuje cestu k vyváženosti mezi protiklady každého znamení zodiaku. Nyní jsme sledovali proces mezi extrémy uvnitř archetypu kozoroha.

Začíná se šeřit, jsme ve Stromovce na paloučku a spojení s Lilith se jakoby neustále prohlubuje...

Jsme na přelomu světla a tmy. V den před podzimní rovnodennosti.

Zbývají nám dvě poslední znamení. Lilith ve Střelci


Jaké je rozpoložení Lilith ve Střelci?

Tah na branku. Když v něčem vidím smysl, tak vidím cíl a jedu. Jasnost.

Co ti v životě dělá problém?

Najít smysl.

Čeho?

V ničem ho nemohu najít. A proto stojím na místě.

Můžeš uvést typizovaný příklad minulého života?

Dělala jsem něco, v čem jsem smysl cítila, ale ostatní to znevážili. Mohla jsem při tom i přijít o život.

Co se máš nyní naučit?

Jít si za smyslem a cílem zdravě. Už nejít přes mrtvoly.

Jak poznáš, že ti něco dává smysl?

Pocítím to.

Ale někdy potřebuji i radu zvenčí, nevidím si na to.

Na co si dát v životě pozor?

Nebýt neřízená střela. Nedělat neuvážené kroky.

Co je pro tebe nejdůležitější?

Smysl. Identita. Hodnota. Tvoření. Sebevědomí.

Jak víš, co máš dělat?

Když dělám to, co mi dává smysl, dotéká mi mé pravé sebevědomí. Mohu si sám sebe vážit. Skrze smysluplnost toho, co dělám.

V čem je tvá hodnota?

V tom, co dělám srdcem.

Co potřebuješ, abys byl spokojená?

Dělat svou práci dobře. Odvážně. Srdnatě. Naplno. Bejt hrdá na svou práci. 

Jaká by to měla být práce?

Jakákoli. Jde o dobrý pocit z ní. Každý má něco jiného. Pocit z ní rozhoduje.

Chtěla bys něco doplnit Co je za tím vším?

Ve spodní vrstvě je NENÁVIST. Tu si ale nepřipouštím. Ta je pro mě ve stínu.

Odkud to pramení?

V minulém životě jsem nedělala svou práci dobře. A zůstalo z toho hodně temnoty. A vůbec se s tím nechci spojovat. 

Co se stane, když se s tím spojíš?

Uvidím ty sračky, co jsem vytvářela. Zrůdnosti. Smrt.

Co s tím udělat?

Nelze říct obecně, zda se v tom hrabat. To je individuální. 

Jde o pochopení souvislostí. Může to být smysluplná, motivující práce (ukazuje vpravo). A druhý extrém je tvořit něco, co zanechává zrůdnosti (ukazuje vlevo. To jsou dva krajní konce spektra. Uprostřed je neutrální, šedivá práce, která mě nebaví, ale nikomu to neškodí.

A protože jsem spáchala něco temného na tomto levém pólu, tak mám blokované cítění ve vztahu k práci. Nechci to cítit, dopady té práce. Proto dělám něco, co mi smysl nedává, protože mám ve vztahu k práci vypnuté cítění. 

Musím se naučit znovu to cítit. Tím si však mohu začít uvědomovat i ty sračky, co jsem dělala.

Jak nahodíš to cítění?

Rozhodnu se znovu srdcem uvěřit, že ta práce může mít smysl. 

Aktivovat srdce směrem k práci.

Práce by měla být o srdci. Je tady zásadní informace pro Lilith ve Střelci.

Ale tohle já nechci cítit.

Střelec zde symbolizuje: jít si v proudu (ve flow) za svým. To mi dělá dobře. Jít jako lovec po stopě.

Hraje v tom nějakou roli dobrodružství?

Jo. To je skvělý. To mi dává euforii.

Hrozí zde fanatismus?

Ne teď. Ale v minulém životě je možné, že jsem v rámci fanatismu udělala nějakou sviňárnu.

Teď spíše převažuje neutralita spojená s necítěním a postojem "nevím".

Je něco co tě svádí z cesty?

Drogy. Ve smyslu, abych nemusela cítit minulost, ty zvěrstva. Uniknout od toho.

Něco kolektivního?

Ano, genocidy například. Mohla jsem být součástí něčeho takového. Byla jsem například gestapák, ale říkala jsem si v klidu: dělám jen svou práci. Vyplé srdce. A to je ten problém. Člověk necítí dopad té činnosti.

Máš pocit, že si to musíš nějak odčinit?

Ne. Řešení je znovu zapnout své cítění ve vztahu k práci, kterou dělám. Dělat svou práci srdcem. Práce nemusí být vždy totožná se zaměstnáním (povolání), jde o jakoukoli cílesměrnou činnost (třeba i chodit na ryby). Jít po té správné stopě, jako ohař. Jít v tom svém flow. Ne nic neosobního. 

Co pro tebe znamená rodina?

Je tu nějaký blok. Se tím zabývat.

Co pomůže, aby ses cítila lépe?

Cítit, že já jsem v pořádku. Přijímat se, jaká sem. Milovat se, jaká jsem. Že děti jsou v pořádku, jak jsou. Má práce, kterou dělám, je také v pořádku. Zažívám jednotu sebe a té činnosti. Přijímat sebe sama. 

(Temné stíny minulosti mi brání přijímat sebe sama).

Potřebuješ více činností?

Stačí jedna a dělat ji dobře.

Potřebuješ slávu a uznání?

Dělá mi to dobře, lichotí mi to. Když  něco dělám ve svém flow a euforicky, je možné, že mě to samo vynese, aniž bych o to usiloval. Pak stoupám společensky do výše samovolně.

Máš potřebu vést?

Spíše vést, než se nechat vést. Ale mohu být i samotářka.

'Žít si své flow'. To mě vystihuje nejlépe v mé integrované podobě. (Ukazuje let a svištění šípu).

Můžeš jít skrze ten blok v souvislosti s rodinou?

Je za tím pochopení, že my, celé lidstvo, jsme jedna rodina, a proto se jakékoli masakry, genocidy, týkají nás všech. Pokud by někdo opravdu potřeboval něco ze své minulosti "napravit", může například adoptovat děti. Jde o rozšíření pocitu rodiny na nějaké další bytosti, o které pečuji. Chovat se hezky ke starým lidem, tím se něco narovnává. Roste pochopení, že jsme jedna rodina. Ale není nutné něco "napravovat". Dělám-li smysluplnou práci, tvořím nový, dobrý svět a to je nejlepší. Nejde o "napravování". Pochopení, že jsme jedna rodina, je zde hojivé. Jsme obilí, které tvoří jednu otep slámy.

Cítíš v sobě nějaké trápení?

Zuřivost, hněv jako pozůstatek někdejšího "řádění", např. v rámci armád. 

Dá se to nějak kultivovat?

Ne. Je to strašlivý proud.

Můžeš uvést příklad?

Jsem ve válce a nezachráním dítě. To pak tvoří otřesnou zkušenost, kterou musím vytěsnit. Přitom je to všelidská zkušenost. Všichni jsme něco takového prožili. Jsou tu hrůzy kolektivních válek. Ty leží ve stínu Sřelce. 

(Tyto temnoty zde vyplývají ze směru vašich otázek. Neznamená to, že tato Lilith by byla nějak temnější než jakákoli jiná. Většina lidí se s něčím takovým potkávat nebude).Lilith v Panně


Jaké je tvé rozpoložení?

Sloužím ostatním a pomáhám a mylně se domnívám, že si tak vysloužím právo na příslušnost k nim. Přitom tak stále zůstávám v podřízené pozici. Ale drhnutí paluby ze mě neudělá plnohodnotného člena posádky samo o sobě.

Co je smyslem této zkušenosti?

Najít hodnotu i jinde než v takových činnostech. Svoji hodnotu pro ostatní získat jinak. 

Dospět k sebehodnotě?

Ano, která není odvozená od mé práce nebo činnosti.

A měl bych se naučit sloužit a pomáhat ostatním svobodně - od srdce. 

Jaké hlavní kvality jsou s tebou spojené?

Úmorná, zbytečná dřina. Praktičnost nebo perfekcionismus ad absurdum. Může vést k vyčerpání. Chci, aby druzí viděli, jak to dělám dobře, do všech detailů. Správně. Tak to má být. Ostatní jsou bordeláři. Já ne. Systém, pořádek jsou pro mě důležité. Proč ostatní se nesnaží také, když já můžu? Jde mi o řád a pořádek, aby si každý udělal svůj díl.

Jak dosáhnout harmonie, klidu?

Aby se každý staral jen o ten svůj díl.

Což právě ty neděláš, viď? Jak se pořád staráš, jak má uklizeno ten druhý? (Smích)

Jo. Přesně.

Někdy jsem extrémně líná. Hodím na všechno bobek.

Anebo pracuji tak, že se úplně zničím. Ale blbě, že to ani nemá ten dopad.

Potřebuju správné nastavení "tak akorát", pokud jde o řád, systém. Ani extrémní pořádek, ani extrémní chaos. Potřebuju v tom rovnováhu a flexibilitu, přesně podle situace. Organický řád.

Co ti brání k této harmonii dospět?

Mám v mysli už dopředu, jak by to mělo být, dopředu vytvořená pravidla. Bez nacítění na konkrétní moment a situaci. Používám set pravidel mechanicky a plošně. 

To mi připomíná dnešní plošné zavádění opatřeních kolem koronaviru...

Ano, protože to je ze strachu.

Jakmile vytvářím set pravidel, řád, podle strachu, dopadá to špatně.

Pokud vytvářím pravidla s otázkou, co je teď nejlepší a komplexním a intuitivním nacítěním celé situace, vyvstává, jakou míru řádu a volnosti ve skutečnosti potřebuji.

Tohle přesně my teď jako společnost neumíme...

Ano. Pro každou situaci je třeba adekvátní set pravidel. Abych je mohl stanovit, potřebuji být pozorný a uvolněný. Dávám si otázku: co ta situace vyžaduje právě teď? Je třeba zahrnout citlivost na změnu situace. Beze strachu, s širokou otevřeností všem možnostem. Co je nejlepší pro celek?

Potřebujeme pravidla a řád. Dávají nám oporu. Dávají nám bezpečí. Dávají nám zdravé hranice. Je to pak opora. Ne něco, co přijímáme s nechutí, s musem a z vnějšku. Pak víme, že je to něco, co pomáhá.

A z druhé strany nemá jít o chaos, ale o přiměřenou míru volnosti, v níž je mi příjemně.

Já se příjemně rozpínám, až do těch zdravých hranic. I ty jsou pružné.

Jsme jeden pulzující organismus. 

Lilith v panně přináší zdravý řád, zdravý systém a zdravou míru svobody. Tekutá svoboda v rámci stanovených a dobrovolně přijatých hranic.

Vidíme obrazy: obilná pole a rýžovistě...

Na jaké minulé zkušenosti to může navazovat?

Na nesprávné pojetí pravidel a řádu. Ze strachu. Z nesmyslného uškrcení. Ze strachu utvořená pravidla vytvářejí ještě větší strach z těchto pravidel a na to vznikají další pravidla.

Zdá se, že mechaničnost vytváření pravidel vedla k děsivým koncům...

Lékem na to je nádech, uvolnění. Prodchnout vše láskou, přijetím a smyslem. Vědomím každého z nás. 

U každého z nás doma, abychom cítili láskyplnost v řádu.

Děkujeme.Pražská Stromovka, 21.9. 2020
Skupina přátel a žáků na konci ročníku astrologie pro začátečníky


Stránky věnované výhradně Lilith:


Žádné komentáře: