8 soli-lunárních fází

Symbolický a psychologický výklad osmi fází soli-lunárního cyklu v nativním horoskopu

Slunce a Luna vytvářejí odpradávna rytmický tanec na obloze, který my pozorujeme jako střídání fází novu, dorůstajícího měsíce, úplňku a couvajícího měsíce. Tento tanec uctívala většina pradávných kultur na Zemi. Je to cyklus plodnosti, úrody, sexuality. Slunce (mužská, otcovská, hřejivá, pevná síla) tančí s Lunou (ženskou, mateřskou, chladně-vlahou silou). Podle toho, v jaké fázi tohoto cyklu jsme se narodili, můžeme říci i něco o naší osobnosti - o jakési atmosféře, klimatu, v níž jsme přišli na svět. 

Cyklus si také můžeme představit jako vývoj semínka, které ve fázi novu dopadá do temné půdy, aby vzešel život. Může a nemusí přežít. V další fázi se zabydluje v zemi, ve fázi úplňku rozkvétá, pak vydává plod a nakonec, ve fázi balzamické luny, se opět rozplývá a její individuální pouť končí. 

Soli-lunární cyklus také koresponduje s osmi hlavními astronomickými a kalendářními svátky. Fáze mezi dušičkami a Vánocemi (zimním slunovratem) koresponduje například s balzamickou lunou (zklidnění, zpokornění, stažení se z aktivity a příprava na zimu, temnotu a odevzdání se). Hranice mezi úplňkem a lunou rozsévačkou koresponduje zase se svátkem dožínek, oslavou sklizně a úrody. Svátky jsou vyznačeny na obrázku dole na vnějším kruhu.

Jak tento text prakticky využít? Otevřu si v nějakém programu svůj horoskop. Podívám se v jaké úhlové vzdálenosti od sebe se nachází mé Slunce Luna a podle toho zjistím, v jaké fázi jsem se narodil. (Například moje Slunce se nachází na 14 stupních Lva, kdežto moje Luna na 21 stupních Blíženců. Vzdálenost mezi nimi je 307 stupňů - což podle obrázku odpovídá Poslední čtvrti.) Od Slunce k Luně se v horoskopu pohybujeme prosti směru hodinových ručiček (viz příklad níže - horoskop René Descarta nebo ke konci článku horoskop C. G. Junga). K výpočtu je též možno použít tento online kalkulátor. Časem zjistíte, že nic není potřeba počítat, že to jde odhadnout během pár vteřin podle oka (rozdelěním kruhu na 8 dílků pizzy, kde Slunce odpovídá nultému stupni).

1. Nov 


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 0 - 45 stupňů. (Luna následuje po Slunci do 45 stupňů proti směru hodinových ručiček).

Mytologicky: dítě se rodí z temnot; nové semínko klíčí v půdě.

Symbolické obrazy: temnota, prach, les; nerozlišitelná temnota, kde se teprve rýsuje semínko, zárodek budoucí formy. Nevědomí, z něhož se rodí první jiskra vědomí. Prvotní nerozlišenost světla a temnoty.

Zkušenost duše: čekání na pokoru - pak teprve nastane posun.

Vnitřní vyladění: nejistota, rozklepanost, křehkost. Navenek se však snaží projevovat zcela sebejistě. Snaží se ze všech styl toto vnitřní vyladění překrýt vnější dokonalou formou (kompenzace skrze narcismus). V tom jsou mistři, trénují to celý život.

Jak s tím naložit? Odkrýt svou nejistotu, jít k jejím kořenům, zpracovat ji; projít pralesem vlastního nevědomí. Tím se nakonec dostane k pokoře, pýcha a nejistota zmizí. Onu původní temnotu novu (les, chaos) mají chápat jako potenciální zdroj (syrové) síly, jež je jim k dispozici, pokud touto zkušeností (skrze les k pokoře) projdou. Tato syrová instinktivní síla snoubící se s dětskou spontánností je pak člověku darem.

Další asociace: prvotní třesk, singularita, odvaha vstoupit do hry stvoření, nejprve jednat a pak teprve přemýšlet; charismatická osobnost, které leccos prochází, protože jedná "něvědomě", dětsky.

Astrologické analogie: beran (dětskost, spontánnost, přímost, jednoduchost, odvaha, prvotní impulz)

Osobnosti: Steve Jobs, René Descartes, Jan Werich, Greta Garbo, Sean Connery, Miroslav Žbirka, Sigmund Freud, Abraham Maslow, James Hillman, Rollo May, Lou-Andreas Salomé, Enya, Pablo Picasso, P. K. Dick


"Každá lidská bytost musí dospět do bodu, kdy se postaví proti celé kultuře a řekne: 'To jsem sakra já a svět budiž zatracen.'" (Rollo May)Horoskop René Descarta - Luna se nachází v úhlové vzdálenosti 29 stupňů po Slunci (fáze novu).


2. Srpkovitá Luna


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 45 - 90 stupňů.

Mytologicky: Duše (zárodek, semínko) dosedá do hmoty, zabydluje se v zemi, příjímá gravitaci (omezení i výživu) půdy. Zakořeňuje se, zabydluje, stabilizuje se. Pro (leckteré) ego je to pokořující zkušenost (přijmout omezující tvar a být člověkem, který pokorně oře). Duše teprve hledá své místo ve světě, svůj pocit sebehodnoty, díky němuž se jeho bytí upevňuje. Po upevnění vyzařuje zemský klid a stálost.

Symbolický obraz: hnědo - stříbřitě - zlatá barva (zemitost, loajálnost, jíž třeba docenit, prosvítit)

Základní kvality: štědrost, hlasitost, volnost, zářivost (vyzařování do okolí); hodně toho unesou na svých bedrech: vyrovnanost, spolehlivost, přímost.

Rada: buďte sví, věřte si, využijte pevnost a jistotu, jež je vám dána, doceňte ji; vaše zemitost a věcnost je velkým darem pro vás i pro druhé, i když možná máte tendenci to přehlížet jako samozřejmost.

Jak tento dar využít: vaše věcnost, realismus netrpí chimérami (jak je tomu u většiny lidí). Můžete ji využít při budování jakýchkoli projektů.

Na co si dávat pozor: jste velmi citliví na křivé zacházení; přílišná zranitelnost (vedoucí k ukřivděnosti). (Zvědomte si to). Dále pak v kontaktu s lidmi: podlézavost (snaha zavděčit se) vyplývající pravděpodobně z vašeho nedocenění vás samých vámi samými.

Astrologické analogie: býk (zemitost, klid, stabilita, naivita, důvěřivost), Venuše (sebehodnota)

Symbolický obraz: Popelka (šikovnost, praktičnost, dobrotivost; přitom pocit nedoceněnosti, přehlíženosti).

Životní úkol: dát si sebehodnotu, věřit si, docenit se.

Osobnosti: Zdeněk Svěrák, Tomáš Klus, Clint Eastwood, Woody Allen, Rudolf Hrušínský, Andrej Babiš, Karel IV., Martin Buber, Edmund Husserl, Alfred Adler (objevitel principu pocitu méněcennosti jakožto hnacího motoru); Sv. Tereza z Lisieux

„Vždycky jsem plnila vůli Boží. Doufám proto, že po smrti bude Bůh také plnit má přání. Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi déšť růží.“ (Tereza z Lisieux)

Osobnosti na rozhraní mezi 2. a 3. fází: Leoš Janáček, Ivana Christová (rozhraní bývají specifická, je třeba toto téma lépe prozkoumat; toto rozhraní odpovídá jarní rovnodennosti)


3. První čtvrť


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 90 - 135 stupňů.

Mytologicky: zrození HRDINY, který se chce vzepřít materiálnímu světu (kam byl v předchozí fázi vržen), a k tomu potřebuje křídla mýtické obrazotvornosti. Zrození víry (skrze níž odůvodňuje potupné vržení do hmoty) a lidské revolty. Duše se od služby předchozí fáze vzpíná k hledání smyslu. Potřebuje zápas, výzvy, aby si vysloužil své ostruhy. Hrdinské vzepření jako životní motor.

Symbolický obraz: svět jako na divokém západě: dobrodružství a výzvy, široké pláně, mohu vyrazit kudy chci, svět mi leží u nohou.

Nutkání: chci vynikat, být v něčem dobrý, vyniknout v čemkoli, "být king". (A to je v pořádku). Zde si člověk potřebuje dávat výzvy a bojovat s překážkami  - chce si své štěstí, ostruhy a slávu zasloužit.

Na co si dát pozor: nerezignovat při prohře a nesetrvat v ukřivděnosti. Naopak po prohře jako v rodeu: zpět do sedla!

Muži: Přijměte, že toto k téma k vám nějak bytostně patří a žijte to.

Ženy: Mají tendenci žít tento příběh jako muži (kovbojsky, hrdinsky), ale to nesvědčí jejich ženské části. Mají vytříbit svou intuici a skrze ni vyniknout, bez ohledu na očekávání a tlak vnějšího (patriarchálního) světa. Mají se naučit být dobré v něčem svém. Jinak se stávají neurotickými perfekcionistkami. Mají ale růst v tom svém, ženském, což vyžaduje duchovní hledání a osvobození se od mužské persony a porovnávání se s vnějším světem. Zkrátka: nechtějte být jako chlapi.

Další metafory: dospívající rebel, který má v sobě sílu, napětí, které ho má odmrštit od původní rodiny. Svět vikingů, draků a hrdinů. Svět starých Řeků, kde hrdina bojuje s daností osudu. Prometheus, Oidipus.

Astrologické analogie: Slunce, Lev, Štír; resp. kvadratura + trigon spadající do úhlu 90 až 135 stupňů

Osobnosti:  Marie-Curie Sklodowská, Miloš Forman, Jan Kaplický, Hana Hegerová, Francesco Goya, Alberto Camus

„Základní filosofickou otázkou je rozhodnutí, jestli život stojí či nestojí za to, aby byl žit. Vše ostatní - jestli snad svět je či není trojrozměrný, jestli lze lidské myšlení rozdělit do devíti nebo možná do dvanácti kategorií - přichází až po této otázce. To už je jen hra, protože nejprve je třeba si odpovědět.“ (Albert Camus)


4. Vypouklá luna


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 135 - 180 stupňů.

Mytologicky: hledač, poutník, hráč. Jeho osvícení (kompletace tvaru) leží až v následující fázi. Nyní se toulá a užívá si to. Hledí na obzor, kde září světlo osvícení, ale sám tam ještě nedospívá. Putující Gautama Siddhártha.

Symbolický obraz: vánoční jarmark, příjemné lehké napětí, kde je práce a odpočinek v rovnováze. 

Základní kvality: štědrost, vyrovnanost, vstřícnost, přátelskost, ochota; nebrat nic příliš vážně.

Životní úkol: nechce hledat žádný "velký úkol" ani hloubku: chce si hrát - a právě tím žije podstatu této lunární fáze a osvěžuje druhé svou nezatíženou přítomností.

Muži: veselí společníci a hráči.

Ženy: to mají trochu těžší, neboť musí hledat, co je kdysi rozesmutnilo, sestoupit na své osamělé, opuštěné dno, zpracovat téma zde obsažené, a přitom si uchovat vřelost. Představme si znovu onen vánoční jarmark: je zde zima, zebe nás, ale přitom je tu něco vřelého, co hřeje. Něco nás hřeje u srdce. Tento obraz ilustruje motiv, kterým žena (resp femininní část muže) s vypouklou lunou musí nějak projít: projít fází ledu, zpracovat své zranění, roztát a dospět do vřelosti.

Pozor na: stín v podobě nezpracované agrese (psík potlačuje vlka v sobě). Je třeba se učit, jak s agresí zacházet (a potlačení  není  řešení).

O co nakonec jde: uchovat si vřelé srdce.

Poznámka: Lidé s vypouklou lunou (těsně před plným tvarem úplňku), mají tendenci mít oblibu v neuzavřených tvarech - hrát si, nedospět k něčemu závaznému a pevnému. Více je baví "hledat", než "nalézt".

Zvířecí metafora: pes a vlk v jednom (pso-vlk)

Astrologická analogie: Střelec

Osobnosti: Edith Piaf, Janice Joplin, Joan Baez, Donald Trump, Michail Gorbačov, Daniel Landa, Kája Saudek, Baruch Spinoza, John Lennon, Freddie Mercury, Leonard Cohen, Walter Gropius, Jack Kerouac

„Lidi, jediní opravdoví lidi, co znám, jsou blázni, blázni do života, ukecaní blázni, cvoci k spasení, ti, kteří chtějí mít všechno - a hned!, kteří nikdy nezívají a neříkají věci-co-se-sluší, ale hoří, hoří, hoří jako ta báječná rachejtle, co se rozprskne a vystřelí tisíce pavoučích noh proti hvězdám, jen namodralá světluška zůstane uprostřed a všichni vzdychnou "Jůůů!".“ (Jack Kerouac)


5. Úplněk


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 180 - 225 stupňů.

Mytologicky: dosažení nového obzoru, v němž se po krizi (temné noci) dostavuje osvícení. Hrdina stane na pláni zalité měsíčním světlem a krajina se na okamžik rozsvítí. Možná, že vzápětí zase zhasne. Kdo ví? Možná na chvíli zahlédl stav jednoty, který je symbolizován balzamickou lunou.

Přírodní metafora: semínko se v této fázi proměnilo ve voňavý, fascinující květ; fáze rozkvětu, exploze, orgasmu. Vyvrcholení cyklu.

Základní kvality: ženská síla v plnosti, hojnost, sytost, až majetnickost. Na druhé straně proměnlivost, zranitelnost, otevřenost; ale také souznění, pochopení, empatie. Vůdcovství.

Symbolický obraz: Krásná žena oděná ve zlatě, smyslná, magická, chvíli empatická a chvíli sobecká - předvádí všechny ženské protichůdné kvality v rychlém sledu. Má pocit, že má právo na všechno až jakoby nejen prožívat, ale i vlastnit, podržet u sebe (v podobě zlata). Ženy mohou s tímto obrazem nějak korespondovat, zatímco muži se s tímto mocným obrazem snaží vypořádat spíše distancí - hledají způsob jak mu v sobě čelit, aby jím nebyli zničeni, ochromeni: natolik je úplňková luna mocná. Někteří muži se pak raději vyhýbají ženskému světu vůbec, aby si uchovali klid - ale pak mu zase v jiné fázi zcela propadají. Všechny tyto extrémy k úplňkové luně patří.

Dar: Plnost prožitku.

Jak s tím naložit? Respektovat (všechny) své pocity.

Jak lze toto postavení využít? Vést druhé.

Pozor na: materialismus (aby hmota nepohltila ducha, měli by být v rovnováze, jen tak se uchová skutečná plnost životního proudu).

Muži a ženy: ženy zde ztělesňují plnou ženskou sílu v mnoha podobách a kvalitách, zatímco muži se naopak ženské síly obávají, že by je mohla pohltit. (Úplňková luna představuje ambivalentní hrozbu pro jejich mužskou sluneční energii, takže se vůči lunárnímu principu spíše distancují - anebo mu propadají - zvláštní fascinace).

Astrologická analogie: Luna ve Lvu

Osobnosti: Marta Kubišová, Lucie Bílá, Jiřina Bohdalová, Iveta Bartošová, Mata Hari, Lady Gaga; Francis F. Coppola, Joganánda, Jan Bílý, Pjér la Šéz, Krishnamurti, Rudolf Steiner, Stanislav Grof, Arthur Schopenhauer, Albert Hoffman, Květoslav Minařík, Karel Čapek, J. A. Komenský, Gustav Mahler, Michael Jackson

„Pokud nemáte žádné stíny, nejste ve světle.“ (Lady Gaga)


6. Luna rozsévačka


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 225 - 270 stupňů.

Mytologicky: Při předchozím zážitku záblesku došlo k oplození (inspiraci) duše, a ta nyní potřebuje plodit, tvořit a dělit se o to, co ve zkušenostech (kdysi) nabyla. Tvůrce, Těhotná žena.

Symbolický obraz: zlato - bílá barva; chmýří pampelišky - vítr jemně fouká a roznáší semínka potenciálního pokladu do okolí.

Přírodní metafora: po fázi květu narůstá plod. Plodnost, šťavnatost, sytost, nadbytek, o nějž je třeba se podělit.

Základní kvality: upřímnost, citlivost, hravost; občas náladovost a nevlídnost; jinak veselost, dávání, snadné plynutí; "mít všechno na háku" a spokojeně si plynout. Toto vyladění je více ženské a především ženy s tímto postavením by se měly postarat o to, aby tuto kvalitu žily. U extravertních typů je možná velká potřeba komunikace, sdílnost až zaplavující.

Dar: Umění dávat (podělit se o své plody).

Jak s tím naložit? Nebojte se dávat, co jste.

Osobnosti: Cher, Božena Němcová, Marie Terezie, Matka Tereza, Magdalena Dobromila Rettigová; Jan Masaryk, Al Pacino, Gándhí, Carl Fridrich Gauss, Ram Dass, Wilhehlm Reich, Erich Fromm, Winston Churchill, Václav Havel, Petr Hapka, Leonard Bernstein, Vincent van Gogh

Osobnosti na rozhraní mezi 6. a 7. fází: Antonín Dvořák (odpovídá to podzimní rovnodennosti)


7. Poslední čtvrť


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 270 - 315 stupňů.

Mytologicky: Revolucionář, Průkopník.

Základní kvality: plnost citů; vítězství (nad vlastními lidskými slabostmi).

Symbolický obraz: barva temně modro-zelená až stříbrná. Socha svobody.

Pozor na:
  • marnivost, zhýralost, nabubřelost (nadřazenost)
  • neustrnout ve svém vývoji
  • neztratit "hrot pravdy" a nevyměnit ho za to, říkat davu to, co chce slyšet, abych dosáhl širší popularity
  • pýchu (očekávat, že druzí budou tak silní a průkopničtí jako já, bez respektu k jejich jinakosti)
Celoživotní imperativ: dosáhnout vyššího stavu vědomí; je jim k tomu dán zvláštní náboj. Tito lidé mají probouzet sebe a tím inspirovat a vést i druhé ve stejném snažení. Také mají prolomit staré kry - zažité struktury, které již nefungují. Vlastně ukazují se vztyčeným prstem (nebo pochodní) na následující stav vědomí (balzamická luna), kde už vlastně panuje "ticho úplného dovršení"; proto má tato před-fáze více burcující, průkopnický charakter, který připravuje "průklest" pro lepší příští.

Rada: Následovat svou bojovnost. Neustrnout. Zakoušet vítězství.

Metafora: Ledoborec (síla rozrazit zaběhlé pořádky).

Astrologická analogie: Uran

Osobnosti: C. G. Jung, Fritz Perls, Věra Chytilová, Leonardo da Vinci, V. I. Lenin, T. G. Masaryk, Tomáš Halík, Stanislav Komárek, Vangelis, František Drtikol


„Dej mi jen jednu generaci mladých a proměním celý svět.“ (V. I. Lenin)

Horoskop C. G. Junga. Slunce stojí na 3 stupních Lva, Luna na 15 stupních Býka. Abychom dospěli po obvodu kruhu proti směru hodinových ručiček od Slunce k Luně, potřebujeme ujít 282 stupňů. Cestou mineme 9 znamení po 30 stupních. (9 x 30 + 15 - 3 = 282) 282 spadá do rozmezí 270 až 315, které charakterizuje fázi poslední čtvrť (modře orámovaný předposlední kousek pizzy).


Osobnosti na rozhraní mezi 7. a 8. fází: Jaromír Nohavica (odpovídá to období Dušiček)


8. Balzamická Luna


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 315 - 360 stupňů.

Mytologicky: Duše dosáhla plnosti cyklu. Rodí se Mistr. Semínko se během celého cyklu proměňovalo ve sladký plod, který nyní (nabitý zkušenostmi a pochopením) může roztát v půdě, vrátit v jednotu. A možná se už chystá cyklus nový.

Obraz: usmívající se Buddha

Základní kvality: vyrovnanost, klid, nadhled, pochopení, moudrost, zralost; mír; "vím, tedy jsem". Klid a nadhled i v těžkých situacích.

Symbolický obraz: Stav dovršení, stav úplnosti. Duše obsáhla nějaký okruh a nyní stojí na jeho konci. Může tohoto daru využít moudře, anebo se jím nechat zaslepit a tento dar zneužít. Vidíme obraz (potenciálního) mistra, který se však také může stát karikaturou (blazeovaného) mistra (namistrované ego). Pravděpodobně se tak jako tak jedná o duši, která má mnoho za sebou a může těžit z minulých zkušeností. Pravděpodobně je jí k dispozici mnoho darů.

Na co si dát pozor: pocit nadřazenosti vyplývající z toho, že "vím". Nebezpečí tohoto postavení Luny spočívá ve zneužití postavení a vlády nad lidmi. Pokušení zůstat mimo hru světa v "božském nadstavu" (nabalzamovanosti). Pokušení usnout v symbiotickém vztahu nebo ebryonálním stavu "nevyloupnutosti", splynout a nenásledovat cestu individuace (vybroušení se do konkrétního diamantu). Zde je naopak výzva naučit se něco z následující fáze novu (průraznosti a vyhraněnosti).

Rada: Buďte skromní.

Osobnosti: Karel Gott, Salvador Dalí, Franz Kafka, Georges Gurdjieff, H. R.Giger, Chalíl Džibrán, Immanuel Kant, R. Thákúr, Ennio Morricone, W. A. Mozart, L. van Beethoven; Lisa Gerrard

"Hudba potřebuje prostor, aby mohla dýchat." (Ennio Morricone)


Tečka na závěr: Pokud žena má sex s partnerem za stejného postavení Slunce a Luny na nebi, jako je v jejím nativním horoskopu, je prý pravděpodobnost jejího otěhotnění mnohonásobně vyšší (tzv. Jonášova metoda). Více zde.
Zdroj: Konstelace s astrologickou skupinou (2016)
Přednáška a diskuze na kurzu Astrologie pro mírně pokročilé (2020).

Žádné komentáře: