Celoroční cyklus individuálních konstelací Omega

"Transformace pokračuje právě teď až do posledního úderu srdce." (Arnold Mindell)Cyklus individuálních konstelací Omega probíhá jednou měsíčně v sobotu nebo neděli v osmi na sebe navazujících setkáních. Jedná se o sebezkušenostní skupinu, kde se věnujeme individuálním přáním (zakázkám) účastníků kurzu a pomáháme si navzájem procházet procesem integrace a proměny. Umožníme si jako podpůrná skupina léčit, přijímat a milovat naše zraněné nebo dosud odmítané části, které stále ovlivňují naše prožívání života, a pomůžeme si navzájem vyrovnávat se změnami, které se s námi a kolem nás, v našich vztazích, dějí v průběhu celého roku. Cílem je tedy žít plnější, zdravější a smysluplnější život v souladu s našimi přáními a představami. Ale také - poznávat tajemství sebe sama. To, které neleží v knížkách, ale to, které máte ve svém srdci a kterým si musíte projít sami na vlastní kůži.

Na druhé straně se tím účastníci sami učí techniku a vedení konstelací, aby ji mohli používat samostatně ve svém životě i po skončení kurzu; aby díky této metodě uměli pomoci jak sami sobě, tak lidem ve svém okolí.

Příčiny homosexuality z pohledu konstelací


Přinášíme stručný přepis konstelace na téma mužské a ženské homosexuality a možných příčin, které s ní souvisí. Berme jej prosím jako drobný příspěvek do diskuze a střípek do širší mozaiky experimentálních poznatků, ne jako celou a jedinou pravdu. Homosexuální orientace má zřejmě největší souvislost s vazbou mezi dítětem a jeho rodiči, především matkou. Mužská a ženská homosexualita jsou však dva odlišné světy.