Psychologické semináře 2016

Jednodení víkendové semináře věnované psychologickým typologiím ve spolupráci s Institutem celostní grafologie, které budu tento rok lektorovat a na které se můžete přihlásit. Tyto semináře vynikají interaktivní, zábavnou atmosférou, v níž si objevíte něco pro sebe a o osobě nad rámec pouhé přednášky a teorie. Jsou určeny nejen studentům psychologie a grafologie, ale komukoli, koho daná problematika zajímá.

Adresa: Art centrum Botič
Lektor: Vojtěch Franče
Cena: 1.100,- kč / 1 seminář
Čas: 10.00 - 17.00
Přihášení: institut.celostni.grafologie@gmail.com


Typologie živlů a její využití v grafologii 

(Sobota 23. 4. nebo také sobota 24. 9.)

Živly jsou čtyři archetypální kvality přítomné v naší kultuře po tisíce let. Vracíme se tedy k implicitnímu vědění, jímž oplývá naše řeč a nevědomí. Možná právě pro jejich stáří se jim prozatím moderní psychologie poněkud vyhýbala, ačkoliv už dnes existují testy na určování poměru živlů v osobnosti (Four Elements by Radvan Bahbouh).

Každý živel se projevuje v písmu (ale i v přírodě) určitými typickými komplexními tvary - a proto je tato typologie v grafologii velmi dobře využitelná. Na rozdíl od testů navíc písmo umožňuje rozlišovat jemné nuance toho, jak se jednotlivé živly v osobnosti mísí a v jakém jsou navzájem vztahu - na jaké prožitkové úrovni je pisatel ve svém životě uchopuje a jak jsou tyto archetypální kvality integrovány. (Nejde jen o vyjádření číselného poměru, ale o kvalitativní vztah). Můžeme tak říci, co pisateli schází na cestě k jeho potenciální celosti a co je třeba v jeho psýché ještě vyladit a integrovat. K vyjádření našich vhledů lze pak použít metafor ze světa přírodních dějů, které jsou intuitivní a nemají hodnotící charakter - tudíž jsou pro klienta velmi snadno uchopitelné a zcelující: Voda souvisí se schopností nechat věci volně plynout, země s tím, zda "stojíme nohama na zemi", oheň s tím, jak dokážeme pro něco "vzplanout" - a celkový životní pocit smysluplnosti a štěstí souvisí zase s tím, zda se v nějaké činnosti cítíme být "ve svém živlu". 

Téma živlů nebylo prozatím v grafologické literatuře zpracováno a jde o autorskou invenci lektora.
Doporučení: Na tento seminář můžete navázat následující den seminářem Propojení grafologie a astrologie. (Viz níže.)Propojení grafologie a astrologie 

(Neděle 24.4.)

Astrologie nám poskytuje mapu cesty semínka, které může vyrůst ve velký nádherný strom. Grafologie nám říká, kde člověk stojí tady a teď. Obě metody dohromady nám dávají 3D plastický pohled nejen na to, co člověk je, ale i na to, co by být mohl, kdy by se plně stal tím, čím je. (Tento proces Jung nazývá Individualizace).

Na Workshopu budeme pracovat s našimi rukopisy i horoskopy, podíváme se na to, které části našeho horoskopu "již žijeme" - které části jsou v rukopisu viditelné (jako plody na stromě). Ale také se podíváme na to, které naše části zatím v rukopise vidět nejsou, které jsou dosud latentní a "nevylouplé" (které dosud klíčí nebo jsou nějak "zadusané"). Otázka zní - jak se k nim dostat? Budeme si o tom všem povídat a sdílet naše myšlenky a zážitky. Na konci bychom měli odcházet obohaceni o prožitkové poznání sama sebe.

Kromě toho se dozvíme, jak se které planety a znamení (v čisté archetypální podobě) projevují v rukopise - jaké znaky jsou pro ně typické. (Výhodou je mít absolvovaný kurz o živlech, ale zváni jsou všichni, které toto téma zajímá, ať už osobně nebo z hlediska obecného poznání souvislostí).


Malá mořská víla

Symbolická interpretace pohádky na základě konstelačního vhledu


Dnes nás čeká pohádka v barvě hluboké modři. Je jí Malá mořská víla.

Jejím hlavním tématem, ať se to zdá jakkoli paradoxní, je plodnost a neplodnost. (Kdybyste byli tvůrcem všech pohádek světa, mohli byste nalézt výmluvnější symbol pro neplodnost, než nohy srostlé k sobě proměněné ve studený rybí ocas?) Všechno si ale popořádku vysvětlíme.

Malá mořská víla představuje určitý typ ženy, popřípadě muže s velmi převažující ženskou energií. Tento typ je charakterizován specifickým způsobem cítění, prožívání vztahů a vztahem k dětem (rodině/potomstvu).

Od pasu nahoru je malá mořská víla spojena se světem lidí, který miluje a obdivuje. V pohádce je to vyobrazeno tím, jak mořská víla sedává na skále na pobřeží a pozoruje bujarý ruch princových oslav a dovádění. Její srdce pro tento svět bije, je do něho tajně zamilovaná (ale před obyvateli mořského království musí tuto zapovězenou vášeň tajit). Přitom ale na břeh nemůže. Od pasu dolů je rybou.

Co to znamená? Na sexuálně-instinktivní rovině, na úrovni prvních dvou čaker, přijala způsob chování a prožívání, který je velmi archaický, který sahá do dávnověku evoluce a koresponduje s říší ryb, přesliček, korálů a plavuní, kde platí ještě jiné zákony rozmnožování a zachování života. (Jde dokonce ještě o starší stádium evoluce, než je tzv. ještěří nebo plazí mozek). Zde je jednotlivec ničím, důležitý je celek, druh, velko-rodina. Jedinec je připraven kdykoli přinés OBĚŤ a obětovat svůj život pro blaho celku. Na této úrovni na tom není vůbec nic tragického ani dramatického, je to přirozené a logické. Jedna buňka je ztracena, ale celek těla je posílen a regenerován. Nikdo tím netrpí.

Kurzy astrologie 2015/16

V tomto roce probíhají dva kurzy Prožitkové Astrologie zaměřené na člověka a jeho růst: Astrologie pro pokročilé a Astrologie pro začátečníky. Na obou propojujeme výuku nové látky, diskuzi a konstelační techniky. Věnujeme se individuálním tématům žáků (jejich procesům a zážitkům v souvislosti s tranzity). Můžete se přijít podívat na ukázkovou lekci zdarma. Můžete se připojit kdykoli během roku. Setkání se dějí v komorní, přátelské atmosféře, každému je věnováno dostatek prostoru. Pro přihlášení nebo bližší informace prosím na: aridsun@seznam.cz

Stanislav Komárek: Ekleziomorfní struktury jako nositelé nauky

Motto: Nejintenzivnější touhu pochopit mechanismus fungování chladicího boxu máme tehdy, sedíme-li uvnitř. Pro pochopení samo je však tato poloha nejnevýhodnější ze všech. 

Eklezimorfní, tj. "církvotvaré" struktury, provádějící úřední správu spásných nauk, jsou charakteristické tím, že na rozdíl od byrokracií ostatních alespoň alespoň nominálně obhospodařují paradigma, a nikoli hmotný svět (ač jim na hojném materiálním vybavení k tomuto cíli většinou neschází). Pojem ekleziomorfní struktury si žádá bližší specifikace. Jedná se o společenskou strukturu, hierarchicky uspořádanou a rozšiřovanou kooptací, jejíž cíle (v této formě jen zcela výjimečně deklarované) spočívají v sebeudržení a sebeexpanzi do nových prostor (ať už geografických či kognitivních), správě a konzervaci učení, vždy jediného správného a samospasitelného, jakož i v praktickém vykonávání dozoru a moci. Obdobné struktury jsou od lidské společnosti vyvinutějších kultur jen těžko odmyslitelné. V typické formě jsou jejich představiteli třeba katolický klérus doby středověku a raného novověku či komunistické strany zemí bývalého východního bloku. Poněkud zastřený obraz téže struktury můžeme ale spatřit i v církvích protestantských a také ve vědě, zejména pak v novověké přírodovědě osmnáctého až dvacátého století.


Sedmero Krkavců - poselství pohádky

Příběh ženské magie, mužské síly a síly srdce


Inspirován krásným pohádkovým filmem Alice Nellis Sedmero krkavců, který nedávno běžel v kinech, říkal jsem si - tam je něco tak hlubokého, to ani nemá cenu přemýšlet, tam je nějaká hloubka, kam se rozumem nedá ani dostat - a těšil jsem se, až na to někdy postavíme konstelaci. A stalo se. Letos v létě na naší prázdninové konstelační škole, kde na to bylo dostatek lidí - téma se z nepřeberných vylosovalo a konstelace proběhla.

Pokud jste na filmu nebyli a chcete si pohádku připomenout, než se pustíte dále, tak plnokrevná pohádka Boženy Němcové je k přečtení zde. A o poznání stručnější verze bratří Grimmů tady.

Přepis konstelace je v tomto případě trošku oříškem. Pohádka má totiž vícero časových rovin, které fungují jakoby nad sebou, ve vícero patrech, a příběh není jednoduše lineární: z bodu A do bodu B. Pohádka začíná uprostřed "zakleté" situace a klubko sahající do minulosti je třeba teprve rozmotat.

To je první důvod - a druhý důvod je, že ústředním motivem je téma k výkladu sice fascinující, ale z racionálního, natož vědeckého pohledu, poněkud ošemetné - totiž magie. Sice všichni víme, že čarování do pohádek tak nějak patří, ale pokud by nám někdo měl začít vykládat, že magie by se nějak mohla týkat i našich běžných životů, začnou se většině čtenářů nejspíš ježit chlupy (nebo snad některým černé peří?)


Nechceme totiž pohádku vykládat jako esoterně, metafyzicky, hermenauticky ani jungiánsky. Výklad by sice zabral desítky stran, a proti výkladu by těžko někdo mohl něco namítnout - asi by to bylo pro "hledače tajemství" zajímavé čtení. Vyskytovaly by se v něm triádovité vztahové vazby, odkazy na číslo tři a sedm, Slunce, Lunu a Vítr - a na Smaragdovou desku Herma Trismegista. Ne, chceme zůstat u odkazu, který má pohádka říci nám, moderním lidem, v dnešní době. 

Nikos Kazantzakis: Řek Zorba"Máš všechno, až na jedno: šílenství. Člověk potřebuje trochu šílenství, jinak - se nikdy neodváží přetrhnout provaz a být volný."

Nový projekt - Fontány života

Pro nejširší veřejnost jsme připravili na školní rok 2015/16 celoroční konstelační cyklus nazvaný Fontány Života. Jde o sedm hlubokých témat, která si můžeme na základě konstelačního prožitkového procesu v sobě zpracovat a posunout se tak ke krásnějšímu, hlubšímu a kvalitnějšímu životu.Od transformačního cyklu Omega se liší tím, že není založen na pevně utvořené a semknuté skupině, která procházím všemi tématy krok po kroku, ale je určen komukoli, koho dané téma osloví a chce si projít jen tím daným tématem. Pro podrobnější informace jsem připravil samostatný web.

Díky a těším se s vámi osobně na viděnou na našich "fontánách." Začínáme 3. 10. Přihlašovat se můžete už teď.

Islám a Evropa

Stručné shrnutí výsledků dvou konstelací se dvěma nezávislými skupinami na téma Islám a Evropa.
Proč se nyní v médiích akcentují zprávy ohledně přistěhovalců do Evropy?

Určité vůdčí koncerny, industriální komplexy a banky, mají nyní zájem vyvolat šířící se strach a paniku, aby ospravedlnily budování ozbrojených a policejních složek, utahování Evropy pod jednotnou obruč. Evropa byla vždy metalurgickým kotlem slévání různých národů, byla jím odnepaměti a v tisícinásobné míře než dnes a bude jím vždycky. To je její přirozenost. Dnešní vlna přistěhovalectví je z dlouhodobého měřítka nepatrná. Jde o zrnko písku. Jde jen o to, že akcentování této zprávy v médiích drnkající na strunku strachu, paniky a xenofobie se hodí určité zájmové skupině (jejímž centrum je pravděpodobně Londýn, ale nejde o žádné mysteriózní spiknutí). Jde především o unifikaci Evropy, ospravedlnění zbrojení, zesílení kontroly a o odvedení pozornosti od toho, co se děje někde za tím vším - a to je příprava na válku. Zatímco se paní Vomáčková při otevření novin chvěje strachy, že z lesíka vyrazí zahalení nomádi na velbloudech, lační žen a krve, ty skutečné "válečné bubny" nejsou slyšet.

Oběť - Agresor - Soudce - Spasitel

4 archetypální emoční vzorce vnitřního dítěte


Oběť - Agresor - Soudce - Spasitel


V tomto článku si představíme, jak fungují čtyři základní emoční vzorce / mechanismy na úrovni našeho vnitřního dítěte. Je možné, že u sebe rozpoznáme jeden nebo vícero těchto mechanismů, jak fungují v určitém propletenci. Cílem není zaškatulkovat se do jednoho z těchto typů a zůstat v něm - cílem je naopak tento mechanismus u sebe uvidět, pochopit, demaskovat a vystoupit z něho - jako když se had svléká z kůže. (U každého archetypu naleznete způsob, jak to "udělat".)

Pojďme se projít naší vnitřní krajinou. Uprostřed pomyslného kruhu se čtyřmi archetypy v každém rohu se nachází jezero. Toto jezero symbolizuje naši tvůrčí sílu nezatíženou vinou, naše zdravé a spontánně se projevující vnitřní dítě. Zde jsme sami sebou. Zde přirozeně cítíme. Nepotlačujeme svou životní sílu ani emoční reakce. Vystoupili jsme z bludného kruhu viny. Had se vysvlékl ze své kůže, kterou již nepotřebuje.

Občas se v životní sinusoidě tyto emoční reakce vracejí a znovu objevují, ale nyní, když si je již uvědomujeme, se jich více a více vzdáváme a přibližujeme se po pomyslné spirále ke středu, do jezera, k prameni života, k naší vlastní unikátní životní esenci.

Jestli chcete, můžete si (po přečtení článku) nakreslit kruh rozdělený na 4 kvadranty a každý si vybarvit libovolnou barvou v míře, v níž tušíte, že se vás daný emoční vzorec týká. Získáte tak jakousi pomyslnou mapu krajiny vašeho vnitřního dítěte. Doprostřed kruhu si nakreslete spirálu. Do kvadrantů si připisujte si poznámky a postřehy - vlastní objevy a zjištění ohledně daných archetypů.

Bon Voyage!

České filmy a seriály optikou MBTINávštěvníci

Akademik Richard - pedantické a asociální INTJ s obsesivními ideály humanity, snažící se lézt do zadku malému Adamu Bernauovi, který představuje vizionářsky nezodpovědné ENTP.

(INTJ a ENTP vždy představují silné duo chladných vědců, kteří jsou ve společných úvahách schopni obětovat lidstvo bez mrknutím brvou - zde jej ale zase pro změnu zachraňují).

Děda Drchlík neboli Velký Učitel odpovídá vyzrále lidskému Entuziastovi ENFP. (Stejný typ ztvárnil i Hrušínský ve Vesničce mé střediskové anebo Kopecký - Dr. Štrosmajer - v Nemocnici na kraji města.) Tím jsme si představili trio Intuitivců (N) - hledačů Velké Pravdy a mystických kruhů na rybníku (jež se dle Dědy Drchlíka zračí i ve tvaru ženských prsů) a jež se šíří i tehdy, když do rybníka vmetneme hranatou cihlu. Každý ze tří idealistů má pochopitelně jiné motivy: Akademik Richard se snaží zachránit lidstvo, čímž jeho pocit důležitosti nabobtná do velikosti Mléčné dráhy; rozpustilý Adam Bernau nahání dívky a bezděčně přijde na vzorec obsahující návod k přemisťování kontintentů; a děda Drchlík lidstvo nakonec skutečně přeci jen zachrání bezděčným podložením Centrálního Mozku Lidstva (CMS) dřevěným klínkem - bez jakéhokoli pocitu důležitosti. Nepraktický děda Drchlík je naopak přeplněn úctou k zázraku stvoření a kruhů na rybníce - svým hloubavým nadšením Entuziasty však inspiruje malého Adama, aby viděl skutečnost také jinak: aby přemýšlel o tom, co ještě není, ale být by mohlo - tak jak to mají Intuitivci v popisu práce.

Skrytá zápletka v zákulisí seriálu se točí okolo Akademika Richarda, který se prý původně jmenoval Akademik Filip, ale české televizi se prý ozvala nasupená paní Filipová, reálná manželka tehdy skutečně žijícího vědce jménem Filip - že prý se manželovi postava nápadně podobá (!) - a hnala celou věc před soud. Autoři seriálu museli pod soudním nařízením "sklapnout paty" - a přejmenovat našeho Akademika na Richarda (celý seriál pak museli dodatečně na mnoha místech předabovat). Škoda, že někdejší tvůrci seriálu nemohli ctěnému soudu vysvětlit, že se jim jen až příliš dobře podařilo ztvárnit určitý typus - konkrétně INTJ - který se samozřejmě tak hojně vyskytuje v akademickém prostředí (např. je jím i bývalý prezident Václav Klaus) - a proto mohla v akademikovi Richardovi paní Filipová tak dobře rozeznat povahové rysy "svého muže".

Mapování viny a jejích dopadů pro lidstvo v průběhu času, její příčiny a integrace (konstelace)


"To, co je v člověku nejvyšší, je tvůrčí nevinnost. Je to propojení nevinnosti, tvořivosti a sexuality." (Úryvek z konstelace)
August Rodine
Téma viny se v naší konstelační práci objevovalo často jako kámen, o který se zadrhává lecjaká jinak prubířská kosa - jako blok nad bloky. Měli jsme potřebu se na toto téma podívat zevrubně a skrz naskrz - nevinným okem konstelace, nezatíženým náboženskými a psychologickými konstrukty.

Na úvod bych rád řekl vlastně pointu celého pátrání - nemělo by jít o "samoúčelné šťourání se ve vině", ale naopak o její integraci, o návrat do naší nevinnosti, celistvosti a osobní síly. Přičemž na druhou stranu - vytěsnění viny - a její projekce navenek a přehazování viny jako horkého bramboru není totéž, co stav nevinnosti.

O čem následující přepis konstelace pojednává?

  • Neměli bychom se dát ovlivnit psychologickými a duchovními směry, které nás v tématu (komplexu) viny fixují a limitují nás v našem vývoji a pohybu vpřed. Patří sem kupodivu například i psychoanalýza. Tomu je věnována část 1. Zkusme nahlédnout, že vina je stále ještě v postkřesťanském světě mocenským nástrojem - obojkem, jímž je jeden smýkán do kolen a druhý z toho těží. Na které straně chceme stát my? Chceme vědění používat jako nástroj moci nebo jako nástroj osvobození?
  • V části 2 se k tématu viny přiblížíme pomocí mytologické a geografické metafory. Od obrazu Adama a Evy se přes Michelangelovu fresku dostaneme až k postkoloniálnímu dědictví viny v západní Evropě a k tomu, čím nás vlastně dráždí islám a proč se vůči němu vlastně cítíme tak bezmocní.
  • Ale pokud se chcete zaměřit na to podstatné a přínosné, přeskočte v článku rovnou k části 3. Ta je věnována tématu, jak pocity viny integrovat. Vina je zde definována jako složitý shluk psychologických mechanismů, které člověku zabraňují spočinout a regenerovat se ve vlastním energetickém zdroji.
  • V části 4 se zaobíráme tématem sado-masochismu jakožto módu bytí.

Vzhledem k složitosti a rozvětvenosti tématu doporučuji si článek přečíst vícekrát - skládá se z mnoha propletených nitek. Příjemné počtení.


Kurzy Grafologie a Astrologie od března 2015
Základní informace o kurzech

Zahájení: Všechny kurzy začínají během března 2015.

Místo konání: Biskupská 1, Praha 1 (zastávka tramvaje Bílá Labuť, kousek od metra Florenc). Mapa. Jedná se o luxusní soukromý byt. K dispozici občerstvení: káva, čaj, voda.

Velikost skupiny: 3 - 10 studentů

Novinka: Grafologický koučing - One to One.