Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť

aneb následky vysoce nepravděpodobných událostí

Úžasná kniha libanonského obchodníka (a v soukromí rebelantského myslitele) upozorňuje na fenomén tzv. "Černé labuti". Černou labutí rozumí jev, který se vyskytuje mimo rozsah tzv. Gaussovy křivky, jev, který se vyskytuje za hranicí pravděpodobnosti a tedy předvídatelnosti, ale který má mimořádný dopad na vývoj společnosti či na život jednotlivce. Jako příklad můžeme uvést 1. či 2. světovou válku, teroristický útok 11. září 2001, dnešní "finanční krizi" či vynález laseru, počítačů nebo internetu. Žádná z těchto událostí nebyla dostatečně zřetelně a s předstihem předvídána takovým způsobem, aby bylo možno se na ni reálně připravit. Jakákoli suma znalostí a dat (ať už z oblasti historie či ekonomie) nemohla stačit, aby jakýkoli odborník takovou událost předpovídal.

Pak nás ale musí napadnout otázka: K čemu nám tedy věda vlastně slouží? (Talebova kritika míří spíše na vědy sociální či "měkké" jako je filozofie, psychologie, sociologie, ekonomie či historie).


David Deida - Cesta pravého muže

Pokusím se o stručnou interpretaci této knihy.

Deidův pohled na život je "tantrický" - v tom smyslu, že vše vnímá jako interakci polarit, která generuje napětí a energii. Tyto polarity jsou pozorovatelné v celém vesmíru v makro i mikrokosmickém měřítku: magnetické póly země, elektron a proton, muž a žena, jin a jang. Čím jsou tyto póly od sebe vzdálenější, tím silnější vzniká mezi nimi napětí, ale i mohutnější energetické pole. Čím jsou si blíže, tím je mezi nimi větší neutralita, méně konfliktů, méně pohybu, jakýsi prázdný až indiferentní klid. Totéž lze aplikovat na energetické (libidózní) proudění mezi mužem a ženou. (K tantrickému přístupu patří i jakási vášnivost, unesení se prožitkem do hloubky - oproti evropskému racionalizování či buddhistické distrakci a indiferenci. Také bychom jej mohli nazvat "dionýský" - přitakávající přirozenému toužení, erótu, chaosu, extázi a bolesti - jako životní cestě).