Konstelace Slunce, Země, Lilith, Cheirón

Pozvánka na sebeprožitkový konstelační seminář
Termíny
 • neděle 2. 2. 2020 
 • neděle 1. 3. 2020 
 • neděle 22. 3. 2020
 • neděle 3. 5. 2020
 • neděle 24. 5. 2020

Otvírám nový cyklus archetypových konstelací, které půjdou do velké hloubky a kde si každý může projít zkušeností, kterou potřebuje, aby si zpracoval libovolné téma, které aktuálně řeší. Slunce, Země, Lilith a Cheirón si můžeme představit jako pilíře pomyslného chrámu přírody, základy, podpůrné zdroje a archetypy, o které se můžeme opřít. My je nepotřebujeme "uctívat". My s nimi potřebujeme s úctou znovu-navázat vztah (re-ligio znamená latinsky znovu-navázání), vejít s nimi ve spojení a tím vejít i ve spojení sami se sebou a se svým hlubokým základem, neboť tyto síly jsou vlastně prameny a řekami, které nám poskytují život.

Upír a ovečka

Pozvánka na konstelační workshop 

Kdy: Sobota 11. 7. 2020, 10.00 - 19.00
Kde: AA studio, Vítkova 10, Praha 8 Karlín
Cena: 1.500,- s vlastní konstelací / 600,- bez vlastní konstelace (je třeba zaplatit převodem na účet)
Číslo účtu: 2000581772/2010 
Přihlášení: Kamil Novotný (tel. 775 373 383)
Lektor: Vojtěch Franče
Nežít z místa strachu

dvě odlišné existenciální možnosti

'Casa Elemento', Kolumbie (2017)

Odkud vychází převládající motivace toho, co v životě děláme? Naše práce, koníčky, vztahy...? Vycházejí převážně z místa v nás, které je ovládané strachem? Nebo se v nás již vytvořilo centrum, které strachem ovládané není?

Jak vypadá společnost složená z lidí, kteří žijí z místa strachu? Jak by vypadala společnost složená z lidí, kteří již z této roviny nežijí? (Strach je základní emoce a přirozeně patří ke každodennímu životu, mluvíme však o tom, odkud vychází převládající životní motivace).

Následující tabulku a text můžete chápat jako podnět k zamyšlení, jak to máte vy.

Pokud máte pocit, že se vás dané téma týká, přijměte pozvání na můj seminář NEŽÍT Z MÍSTA STRACHU. (Informace naleznete na konci článku).

Má vize psýché

IPříteli, vezmu tě sebou na malý let vnitřním vesmírem našich duší. Nechápej naše putování doslovně, ale jako příměr, ilustraci, zobrazení, dotyk hlubiny, jež v tobě má cinknout, jako vzkaz, který je terpve třeba rozbalit, aby na plátně tvé představivosti rozkvetl a nabyl živosti.

Představíš-li si svou duši (psýché) jako planetu Zemi pozorovanou z vesmíru, jako globus, pak nechť je tvé osobní já neboli ego městem velikosti zhruba Londýna. Londýn představuje všechny tvé představy o sobě, zkušenosti a zážitky tohoto života. Všechna tvá osobní přání, potřeby a zkušenosti ze vztahů.

Policie, státní úřady a soudy by v tomto modelu představovaly tvé super-ego ve freudovském smyslu. Člověk s velmi vyvinutým superegem by u sebe viděl Londýn prošpikovaný tajnou policií, zátarasy a úřednickou buzerací, kde nelze přejít přes přechod, aniž by vás nelegitimovalo pět strážných. Doprava a radost vázne. Vše je problém. Můžeme si představit Moskvu 50. let 20. století. Úzkost a paranoia houstne. Kafkovský zámek. To nejsou města pro život. (Rozbujelé superego není ve skutečnosti ani trochu racionální: spíše absurdně-sadomasochistické, jak ukazuje Kafkova povídka V kárném táboře).


Úloha autistických dětí ve vývoji lidstvaÚvod

Zajímalo nás, jaká je příčina poruch tzv. autistického spektra. Dopředu jsme neměli žádný předpoklad, byli jsme otevření jakékoli možné příčině, která se ukáže.


Body umístěné v konstelaci:
 • autistické děti v minulosti
 • autistické děti teď
 • nejlepší způsob, jak s nimi zacházet
 • jakým způsobem autismus vzniká
 • to, co pomůže komunikaci mezi autistickými dětmi, rodiči a společností
 • společnost
 • rodiče autistických dětí

Otázka: Byli jste i v minulosti?

Autistické děti v minulosti: ano. (Předvádí pohyb zavrtávání se, schovávání se, nepatřičnosti, problematičnosti spojené s nepřijetím).

Autistické děti teď: my už jsme hodně jiné, než naši předchůdci, jsme už jiný typ dětí. Jejich výskyt byl náhodný (tu a tam se něco takového objevilo), kdežto já už jsem jev systémový (je v tom vyšší cíl, má se to dít). Cítím se pevně, jistě, neotřesitelně, mám nyní neoddiskutovatelnou pozici. Se mnou nehnete ani buldozerem.

Tvary horoskopu jako skicy celoživotní dynamiky

V tomto textu popisuji kvalitativní charakteristiku celkových tvarů horoskopu (vědro, miska, ranec atd.). Jde vlastně o určitý gestalt, něco, co v horoskopu vidíme na první pohled jako základní strukturu rozmístění prvků na kružnici horoskopu. Můžeme předpokládat, že každá struktura "pracuje" svým vlastním způsobem: má určitá pnutí, dynamiku, distribuci energie, asi jako různé tvary stromů jinak odolávají náporům počasí. (Vhled vznikl na základě konstelace na toto téma s mými žáky v astrologické skupině.) Prozatím se budeme zabývat jen "čistými tvary", které se samozřejmě v praxi vyskytují jen někdy. Část horoskopů takto čisté tvary neobsahuje a tam je potřeba postupovat s citem pro individuální konfiguraci. Pohybujeme se v rovině velkého zjednodušení, ale text je napsán tak, aby si jakoby duše "připomněla" své základní nastavení a byla s ním zadobře. (Asi jako si buk vzpomene, že je dobré hnát do výšky, zatímco osika si vzpomene, že je dobré listy třepotat, aby se obě strany listu dotýkaly slunečních paprsků, protože to umožňuje dvojnásobně efektivní fotosyntézu.)


Příklad tvaru "Miska"
Obrázek převzat z www.najdise.cz


Výživný kurz astrologie pro začátečníky 2019/20

Otvírám výživný kurz astrologie pro začátečníky. Začínáme v pondělí 9. září 2019 od 16:00.

Celkový kurz pro začátečníky se skládá z dvanácti tematických setkání, které na sebe krok po kroku navazují. Budeme našlapovat bezpečně jako po vyhřátých kamenech. Kurz je určen pro naprosté začátečníky, ale na jeho konci byste měli být schopni mít dobré porozumění horoskopům a astrologickému vidění světa.

Pokud chcete přijít jen na jednotlivé téma jako V.I.P. hosté, je to možné, napište mi.
Interview s drogami 2

V druhé části interview s drogami si popovídáme s těmito substancemi: 1) Peyotl (Mescalin), 2) Muchomůrka červená (Amanita muscaria), 3) DMT a 4) Iboga.

(První část, obsahující interview s LSD, MDMA, Lysohlávkami a dalšími naleznete zde.)

V konstelaci kromě bodů s látkami, umisťujeme tyto body:
 • Záměr světa při vytváření těchto látek
 • Člověk, který přichází s pokorou a otevřenou myslí a který je na případné užívání látek připravený
 • Země (Gaia)
Jednotlivé látky se v konstelaci nacházejí v půlvějíři kolem Země (představované velkým míčem), jakoby tvořily jakési její výhonky nebo dítka v její zahrádce. Země k tomu dodává: "vypadá to, že jsem porodila, kde co. I tyhle věci ke mě patří. Připadám si jako kvočna a toto jsou moje vajíčka."
Vše o MBTI

Cíl kurzu: seznámit se s typologií MBTI tak, abychom se v ní nadále mohli elegantně pohybovat
Kde: Přemyslovská 29, Praha 2, Ateliér Psychologie radosti, 5. patro
Kdy: 18. - 19. 1. 2020 (10:00 - 18.00)


Typologie MBTI je velmi účinný nástroj umožňující plastické modelování osobnosti, včetně určení jejích silných a slabých stránek. Jsme schopni sobě či svým klientům poradit, v jaké profesní oblasti by se mohli nejlépe realizovat, co by je bavilo a jaký životní styl by jim vyhovoval. MBTI typ můžeme snadno zjistit pomocí testu - ale zrovnat tak za použití grafologie. Příklady typů a jejich vztahových interakcí si zábavně a odlehčeně ukážeme na českých a amerických seriálech (Nemocnice na kraji města, Homolkovi, MASH, Simpsonovi a další). Tento seminář je doslova nabitý informacemi, které však dostanete ve strukturované a dobře uchopitelné formě. Bude zde prostor pro interakci, otázky a diskuzi. Budeme pracovat s testy i vlastním rukopisem, abychom přesně zjistili náš MBTI typ.

Pro koho je kurz určen: pro personalisty, pomáhající profese, psychology a všechny zájemce o sebepoznání

Bílá Luna - Selené

Příroda nebo Virtualita?

Vysvětlení astrologického archetypu


V tomto článku se pokusím vysvětlit esenci Selené na základě vícero opakujících se konstelací s různými skupinami lidí, kteří dopředu o Seléné vůbec nic nevěděli. Experiment prověřoval i kolega konstelátor Čeněk Rosecký s jinou skupinou lidí se stejným výsledkem. (Docházelo k podobným interakcím mezi Seléné, ženským a mužským principem, Zemí a babou jagou).

Text má charakter rychlých prozatímních pracovních črt a poznámek, které si můžete ve svých úvahách libovolně pospojovat a dovádět k dalším souvislostem. V první části se pokusíme vysvětlit, co Selené vlastně představuje a co ostře kontrastuje s tím, jak je Selené obvykle vykládána - totiž jako symbol "duchovního štěstí", bod "dobré karmy" atd. A v druhé, astrologické části si povíme o aspektech mezi Selené a jinými planetami a o působení Selené v astrologických domech (což je pojato odlehčeně).

Důležité upozornění: v tomto článku se nezabýváme Měsícem, kterou vidíte každý den na nebi (tento archetyp je popsán zde). Ani se nezabýváme perigeem lunární dráhy, který se také někdy nazývá Bílá Luna (ten jsme zkoumali také, ale jeho vliv není při výkladu horoskopu prakticky využitelný). Mluvíme o Selené, imaginárním tělesu obíhajícím kolem Země v sedmileté periodě po imaginární kruhové dráze. O jeho výpočtu si povíme později, nyní si řekneme o jeho významu. Co vlastně Selené představuje?
Podoba Selené

Selené (v konstelacích) na první pohled působí jako bohyně, křišťálová láska, víla, nadpozemská nádhera, je oslňující, obdivuhodná, vyvolává (hlavně v ženách) silnou přitažlivost. "Ona je dokonalá, tak krásná, chci být jako ona, byť se jí nikdy nevyrovnám", s tímto voláním ji následuje žena, respektive ženská část v muži. Zvláště pokud je žena zraněná, zdá se jí, že u Selené nalezne útěchu a smíření. Přitahuje k sobě zlomené duše. (Namotávání k duchovnímu by-passu).

Selené se navenek tváří jako trpící a krásná Panna Maria, trpící a zbožná, nadpozemsky krásná jako Měsíček na nebi hlubokém. Ale pozor - to je iluze, kterou se Selené snaží vyvolat! Panna Marie je ve srovnání s ní "obyčejná dívka" z masa a kostí, která v sobě obsahuje hlubokou lásku a pokoru (viz konstelace na Notre Dame, kde Panna Marie hovoří). Sledujte rozdíl mezi prostotou této dívky a magicky oslňujícího principu Selené, který svádí a pokouší. Selené jako se paraziticky a chameleonsky snaží tento archetyp Panny Marie vytěžit a nenápadně si stoupá na jeho místo. Asi jako když si predátorský pavouk stoupne za vaše záda a předstírá, že je hodná maminka a čeká, až si k němu jako muška sami naleznete cestu. Během toho se sladce usmívá a čeká na vás s nabídnutou náručí.

Venuše, Mars a Érós

Konstelační seminář 

Kdy: neděle 6. 10. 2019, 10.00 - 19.00 
Kde: Přemyslovská 29, Praha 2, tram Flora, na zvonku: Eva Boháčková, 6. patro.

Venuše = vnitřní milenka. Mars = vnitřní bojovník. Jejich dítětem je Erós, mladistvá touha, která udržuje svět v rozechvělém rytmicky tanečním pohybu. Bez jejich propojení nastává ztuhlost, zabetonování a stagnace. Jsme v hlavě, všechno víme, ale život nemá žádnou šťávu.

Venuše je archetyp krásy, milostné lásky, rozkvětu, dospívání, sladkého opojení a utváření všech barev a forem. U Řeků je to Afrodíta, u Germánů Freya, u Etrusků Turan, u Sumeřanů Inanna. Všechny tyto podoby se jemně liší a prolínají, jako když přes sebe dáme několik poloprůhledných fotografií. Jsme-li s tímto archetypem v sobě spojeni, naše tělo kvete láskou, vydáváme vůni, která vábí, milence i milenky. (U ženy jsou vyjádřením jejího květu vlasy, všechny oblé vlny a vlnění během chůze). Nemusíme mluvit, nemusíme vědět, naše tělo a srdce tone v plnosti, podobně jako včela v medu. Skrze Venuši utváříme láskyplné vztahy, jsme schopni zažívat blízkost a sladké tání v intimitě. (Více zde.)

Poselství požáru Notre Dame


Panna Marie na Kraví hoře u Znojma
(z fotogalerie autora blogu).

Úvod

Konstelace vznikla na základě našeho silného pocitu, že událost Notre-Dam k nám hovoří jakousi silnou symbolikou. Přitáhla pozornost nejen naší. Nevíme, co nese za sdělení.

Prohráváme si chvíli i s myšlenkou, udělat konstelaci na téma sucho a klima... Téma Notre-Dam má jasný a silný tah. Má přednost.

Záměr byl - pochopit jako lidé situaci a podle toho se moci zachovat.

Do konstelačního pole, dle toho, co vnímáme, že má být vloženo, vkládáme bod události Notre-Dam, dále vlevo od něj pak Marii pannu (Notre-Dam znamená Naše Paní, je zasvěcen panně Marii), naproti Panně Marii je umístěn bod Ženy (evropské ženy současnosti).

Poté se objevuje zatím nepojmenovaný bod, který je zastoupen gongem. Z něj se krystalizuje postupem času bod organického celistvého řádu. Tyto body jsou v kruhu a evidentně kolem něčeho, co zatím není vidět. Po chvíli se vyjasňuje, že další bod bude Ježíš Kristus - tvoří střed pole, zastupuje jej džbán s čistou vodou.

Nyní je pole kompletní, začíná se rozvíjet jeho děj...


Mluví Naše Paní, Panna Marie, Matka Ježíše

Má podobu přirozené, obyčejné dívky, ženy. Není ničím zvláštní a v tom je paradoxně její vyjímečnost, protože se po žádné vyjímečnosti nikdy neptala. Kdyby se Bůh sháněl s amplionem po ženě, která by měla čekat jeho syna, zástupy ženy by stály ve frontě a předháněly by se kách kách, která bude první. Ale ona by nepřišla. Řekla by si, co je na mně tak zvláštního, že by mi něco takového mělo připadnout? A nejspíš by dál prala v řece prádlo a nosila vodu z řeky a usmívala se.

Maria k Ježíšovi

Oni tě nepochopili.
Oni tě zase nepochopili.
On je jako pramen boží vody a neví se o něm. To je škoda. (Říká s mírností, není v tom výčitka.)

(Ježíš je v konstelačním poli ztvárněn džbánem s čistou vodou).

Tady je zřídlo něčeho nade vše šťastného, oblažujícího, láskyplného. To je (pro mě) esence naší víry.
To je něco tak nádherného, dobrého, dobrého, dobrého - tisíckrát dobrého (!) - a o to jde. A lidé se spíše dívají někam jinam, po něčem jiném. 

Kdybych pro něho měla mít jen jedno jméno, bylo by to: Milost. 
Kdyby Ježíš měl mít jedno jméno, bylo by to Milost.

Kdyby jen prošel kolem tebe, ucítíš obrovskou úlevu.
Jako když z tebe vše spadne.
To je On.
Alespoň já ho tak vidím, jako jeho matka. 
To je pro mě Ježíš.

To je milost seslaná Bohem, která dává úlevu všem duším, když kolem projde.
To je jeho božskost.

Já jsem u toho jen byla, byla jsem jen prostředníkem, já si nepřipisuju žádnou zásluhu.
Já jsem ho jen milovala, 
obdivovala, 
jako ostatní.

Takové dítě nejde nemilovat.

Tohle je Ježíš. 
Takhle si ho pamatujeme my, co jsme ho znali.

On je jako slunce, které tě naplní láskou, jenom projde kolem.
Nad tím jsme všichni žasli.
To byl úžas všech lidí, co ho znali.
To je v jádru naší víry, něco tak prostého.

Milovat Ježíše, který byl seslán jako zázrak od Boha.


Saturn konjunkce Pluto (2019-21): porodní tsunami


Scéna z filmu Mise. Přeživší dítě vchází do rozbořeného chrámu, který zbyl po řádění vojáků v misii.

Aktuální situaci na nebi (vzájemné postavení planet) je možné podle astrologie interpretovat jako vyjádření "kvality času" neboli vlastně atmosféry té které doby ("duch doby"). Než vás seznámím s výsledky konstelace na aktuální konjunkci Saturna a Pluta (leden 2019 - září 2021), zalistujeme si trochu historií. Uvidíme, že současné rozvlnění oceánu nevědomí v každém z nás by mělo nějak navazovat na to, co se dělo mezi Saturnem a Plutem v naší minulosti. (Každý člověk pak na tuto dynamickou "nebeskou" událost zareaguje unikatním způsobem).

(V první části vycházím hodně z knihy Richarda Tarnase: Cosmos And Psyche, v druhé z konstelace na aktualní interakci Saturn Pluto v kozorohu.)

Stejná konjunkce Saturn - Pluto nastala v létech 1883 (výbuch sopky Krakatoa), 1914 - 16 (první světová válka, arménská genocida), dále 1946 - 48 (Norimberský proces, Marshallův plán, důsledky Holocaustu a Hirošimy, u nás se schyluje ke komunistickému převzetí moci, založení mezinárodního měnového fondu, počátek studené války - ta se i nadále bude dít pod taktovkou těchto archetypů - "železná opona"). V letech 1981 - 83 (Reganova administrativa, ekonomická recese, spadá sem i vznik internetu a rozšíření víru HIV). Za této konjunkce (navíc také v Kozorohu) Luther přibíjí svých 95 tezí ve Wurtenbergu (1517). Jedná se o první mocné otřesení autoritou církve. Čí autoritu zpochybní současná konjunkce? Evropské Unie? Papeže? Dojde k proměnám uvnitř církve? Zdá se, že během každé konjunkce dochází k přemapování mocenské struktury světa. 

Země, Baba Jaga a Bílá Luna

Konstelační seminář 

Kdy: neděle 23. 6. 2019, sobota 3. 8. 2019 a neděle 15. 9. 2019. Začínáme v 10.00 a končíme v 19.00
Kde: Biskupská 1/1065 (v neděli 23.6. se setkání uskuteční na adrese Praha 2, Přemyslovská 29, zvonek Ateliér)
Retrográdní Cheirón

V rámci cyklu o retrográdních planetách bychom měli věnovat trochu pozornosti i Cheirónovi, byť se zatím jedná jen o úvodní stručný nástřel do této tématiky. K jaké základní zkušenosti putuje direktní a retrográdní Cheirón? V jakých třech podobách se nám Cheirón zjevuje v konstelacích? Jakou roli hrají u Cheiróna aspekty na další planety a jeho umístění ve znameních a domech? A jak se vlastně Cheirón "dívá na celý zodiak?
Čas na nový disent? aneb Mění se úloha intelektuála?

Stanislav Komárek

Otázka nového disentu je dnes aktuálnější než kdy předtím, slovo disident pochází od dis-sedere, „odsednouti si“, rozumí se od majoritní společnosti. Bude se jednat vždycky o strategii minoritní, jakousi „paralelní polis“ či „ostrůvky pozitivní deviace“. Také by šlo dnes spíše o společenstvo pasivně obranné, ne o zárodek nějakého masového hnutí či strany, která by chtěla přejmout moc. Držet moc je jako držet za uši živého tygra a dnešní mocní jsou hlavně zachycovateli proměnlivých poryvů lidové přízně do svých plachet. Též zde dnes není nějaká mocnost, o kterou by se noví disidenti mohli opřít a kde by byla v hrubých rysech společnost, kterou by si přáli. Vždy by se z principu jednalo jen o malé skupinky, a ne nutně jen intelektuálů.

Retrográdní planety

Pozvánka na seminář
Termíny: so 4. 5., so 15. 6. 2019
Retrográdní planety bývají spojovány s tím, že nás prý přemosťují do dávných dob a míst, jakoby to byla okénka do jiných prostoročasů.

Retrográdní Saturn - hyperaktivní činorodostOsobnosti s retrográdním Saturnem 


Retrográdní Pluto - slast z rozkladuOsobnosti s retrográdním Plutem 

„Říká se, že žádný strom nemůže růst do nebe, pokud jeho kořeny nedosáhnou do pekla.“ (C. G. Jung)"

"Kdo jsi, Pluto?"
"Jsem tma, která vidí ve tmě"  (Věta z konstelace, 2019)

Retrográdní Jupiter - já už to vímOsobnosti s retrográdním Jupiterem (udávají tón v oblasti ideí, neboť jejich myšlení vychází z niterné hloubky)

Rozhovor s Richardem Tarnasem

Richard Tarnas se podobně jako Emil Páleš pokouší o hledání spojitostí mezi astrologií a historickými událostmi. Své nálezy publikuje v knize Kosmos a Psyché (2006). Emil Páleš se podobnému tématu věnuje v knize Angeologie dějin.

"Drama naší historie se … dostává na další úroveň. Nová situace nás nevyhnutelně vede ke svého druhu vědomé iniciaci. Dnes, v době, kdy čelíme nebezpečnosti a omylnosti našeho vlastního lidského druhu, je třeba podstoupit tento přechodový rituál, spojený se smrtí ega, abychom dokázali naši starou oddělenou identitu překročit a navázat skutečné vztahy s ostatními formami života - s rostlinami, zvířaty a také mezi námi lidmi navzájem."  (Richard TARNAS)
Jana Richterová - Zahrada

Recenze na knihu
Co je to zahrada? Zahrada je mikrosvět, který svou strukturou a symbolikou odráží zákonitosti makrokosmu. Zahrada je místo k setkání, místo k intimním rozhovorům a šepotům, místo k rozjímání, místo pro lásku těla i duše. Zahrada je též místo k prestižní reprezentaci, tudy ukazujeme světu svou úroveň, společenskou, materiální a duchovní. Zahrada je místo uvnitř (chráněné zdí), které je zároveň i venku. Zahrada je otevřená, pod širým nebem, všechno naše poznání můžeme volně sdílet; není to zaprášená knihovna nebo archív, kam mohou jen vyvolení. Současně je členitá a nabízí zákoutí, kde se můžeme s tím, koho máme rádi, na chvíli schovat před ruchem světa a být si sami sobě celým světem a zažívat tak alchymickou plnost.

Retrográdní Mars: přijmout sílu i slabost

Konstelace dynamicky mapuje prožitky, které se na rúzných úrovních mohou odehrávat v osobnosti, která má v horoskopu retrográdní Mars (jedná se o ilustrativní příklad, který zachycuje její vnitřní pnutí). Ke konci článku shrnujeme to podstatné a zobecnitelné, včetně charakteristiky Marse stacionárního.Retrográdní Venuše: sestup do hlubiny

Jak se Venuše projevuje v různých fázích svého pohybu vůči Zemi? (Direktní, stacionární a retrográdní). Přepis konstelace.

Energie direktní Venuše: radost ze života, krása a elegance, euforie, půvabný pohyb v kruzích a spirálách, tanec, valčík, vlna, zvlnění, mírná asymetrie. Jedním obrazem: právě kvetoucí květina.
Retrográdní Merkur: intuitivní moudrost, která nehovoří po našem

Přepis konstelací určený pro zájemce o astrologii a psychologii

V astrologii označujeme některé planety podle směru jejich pohybu z pozice pozorovatele na Zemi v daném čase jako buď direktní (D), pohybující se přímo - anebo retrográdní (R), zpětně se pohybující. V krátké chvíli mezi oběma pohyby může být planeta dokonce stacionární (S) - stojící relativně ve stejné poloze. Jaký psychologický význam tomu odpovídá? Původně jsem měl tuto záležitost v astrologii za okrajovou, výsledky konstelace pro mě však byly působivé: Jediná retrográdní planeta je zřejmě schopna pozměnit vyznění celého horoskopu. 

Připomínám, že retrográdní planety si můžete zjistit na astro.com nebo najdise.cz - kde je retrográdní planeta vždy označena indexem s malým R. Průměrně horoskop obsahuje cca 2 retrográdní planety. Jedinec s vysokým počtem retrográdnich planet je méně synchronizován s dnešním světem (tady a teď) a je více spojen s dávnými dobami, kolektivním nevědomím a jinými prostoročasy, odkud nám sem cosi přináší, současně si však více připadá 'mimo'. Tento cyklus o retro planetach nám má umožnit pochopit, že žádné mimo vlastně neexistuje, že vše je naší přirozenou součástí a je na čase to akceptovat, bez neustálé potřeby NORMALIZACE, což je vlastně šikana direktních archetypů vůči jejich retrográdním stínovým funkcím, šikana "normální" většiny vůči ostrakizované menšině. Takže klid, to všechno sem patří a vy také. Akceptujte svou jinakost, představuje pro ty druhé obohacení. 
Planety Merkur až Pluto jsou většinu své dráhy v direktním pohybu, ale během retrográdního pohybu je třeba její význam interpretovat odlišně.


Upozornění:
články většinou nezohledňují postavení planety ve znamení, domě a její aspekty. Nezohledňují ani zbylé prvky horoskopu. Jde spíše o edukativní uvedení do tématu - abychom si byli schopni představit základní rozdíly mezi direktivním, stacionárním a direktivním pohybem u každé planety. Popis archetypů je tak amplifkován - dovedený do většího extrému, aby vyplynuly na povrch vzájemné rozdíly díky kontrastu mezi nimi. Pokud chceme pochopit povahu jednotlivce, musíme tyto zesílené obrazy zmírnit a do celkového výkladu horoskopu citlivě zakomponovat. Nebudete číst charakteristiku jedince, o němž (a to jen z části) nějak vypovídá celý jeho horoskop. Budete číst charakteristiku určitého typu, který se tu více tu méně u daného člověka projeví. (Podobně jako mluvíme o extraverzi a introverzi, které se v daném jedinci mísí v nějakém poměru, ale ryzích, extrémních typů je v populaci málo). Příklad: že člověk má retrográdní Uran neznamená automaticky, že to musí být kdoví jaký rebel. U člověka s dominantím Saturnem a obsazeným zemským živlem bude třeba k výkladu přistupovat zcela jinak, než když retrográdní Uran stojí dejme tomu na Ascendentu v horoskopu, kde dominuje živel ohnivý a vzdušný.

Berte prosím tento cyklus jako pokus o hypotetický příspěvek k málo prozkoumanému a popsanému tématu. Budoucí pátrání a vaše zpětná vazba povedou jistě ke zpřesnění zde podávaných myšlenek.

Dále chci upozornit, že heslo karma představuje v našem pojetí odpověď na otázku, kterou jsme v konstelaci pokládali - a to, proč se někdo narodí s daným postavením? Co tomu přecházelo? Na co to navazuje? Jaký typ člověka obdrží v horoskopu planetu s daným pohybem? Zajímala nás logika za tím. Pokud je pro vás karma planým konceptem, můžete tuto pasáž přeskočit.

A - last, but not least - články se snaží podchytit dlouhodobé téma kterým si člověk musí projít a zpracovat ho. Neříkají a nemohou říkat, v jaké fázi integrace (zralosti) se daný člověk už nachází. Někdo tak bude číst teprve o cestě, která jej čeká, pro jiného to může být něco, co už má dávno za sebou. Články také nepopisují karmu, integraci a trápení, které se týká direktních planet. Každá cesta je jedinečná a každý výklad horoskopu by měl být jedinečnou událostí u něhož se setkávají dva lidé. Sebelepší text nebo počítačový program nemůže toto umění nahradit.

Začneme Merkurem a po té si povíme o dalších retrográdních planetách.

Cheirón - Lilith konstelace

Konstelační seminář

Kdy: So 27.7.2019 a Pá 4.10.2019
Kde: Přemyslovská 29, Praha 2, tram Flora, na zvonku: Eva Boháčková, 6. patro.
Tento konstelační den budeme věnovat dvěma "zavrženým" archetypům: Cheirónovi a Lilith. Mají oba archetypy něco společného? Proč jsou pro naši kulturu tak problematické? Poprvé se prakticky podíváme na jejich spojení. Právě proto, že je naše kultura vytešnuje, považuji za důležité tyto archetypy připomínat a projít skrze konstelační prožitek jakousi iniciací, kdy s nimi navážeme vědomý kontakt.

Každý si může projít osobní konstelací na integraci Cheiróna, Lilith či obou archetypů zároveň. Do konstelace se zřejmě promítne a odzrcadlí vaše aktuální situace (s jejím vědomým i nevědomým aspektem) a tyto archetypy nám pomohou zkatalyzovat konstelační proces, který poběží přiléhavě vám přesně na míru v daném čase a místě.


Evolvea

Start projektu se odkládá na jaro: 27. 4. 2019

Zvu nás na svůj zbrusu nový projekt - konstelační výcvik, tentokrát inspirovaný Venuší a Dionýsem. Půjdeme společně do prostoru, do něhož nevedou žádné mapy. A vlíteneme do toho všema rukama a nohama, až budou stříkat barvy.

Vše potřebné se dočtete na stránkách projektu Evolvea:
https://znam-svuj-pribeh.wixsite.com/evolveaStínové funkce, osm archetypálních rolí a vztahy v MBTI

MBTI pro pokročilé


Číslo ukazuje pořadí, v němž se postupně k integrací funkcí dostáváme.
První čtyři jsou ty "klasické" a představují náš celoživotní úkol.
Ty poslední čtyři jsou "stínové" a spíše nám mohou naše čtyři klasické funkce sabotovat - anebo je potkáme v podobě projekce ve svých vztazích.


Existuje pojetí, kde ke každé z osmi funkcí přiřadíme jeden jungiánský archetyp:

1. (dominatní) funkce: Hrdina (zde jsme nejsilnější a nejúžasnější)
2. (pomocná, sekundární) funkce: Matka / Otec (tato funkce podporuje, vyživuje hrdinskou funkci)
3. (terciální) funkce: Věčné Dítě (zde si hrajeme, čarujeme a relaxujeme)
4. (inferiorní) funkce: Anima / Animus (zde jsme nejkřehčí a nejzranitelnější)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
5. (1. stínová) funkce: Sabotér (Oponent, Rebel, Našeptávač, Kudla v zádech)
6. (2. stínová) funkce: Čarodějnice / Senex (Kritický rodič)
7. (3. stínová) funkce: Trisckster (Joker, blázen, mimo dobro a zlo)
8. (4. stínová) funkce: Démon (Nejtemnější temnota)

Autorem tohoto pojetí je John Beebe. V tomto článku si úlohu těchto funkcí vysvětlíme a pokusíme se skrze tyto archetypální role popsat i vztahy mezi jednotlivými typy MBTI.

Pokud se o typologii MBTI dozvídáte poprvé, doporučuji začít zde.