Bílá Luna - Selené

Příroda nebo Virtualita?

Vysvětlení astrologického archetypu


V tomto článku se pokusím vysvětlit esenci Selené na základě vícero opakujících se konstelací s různými skupinami lidí, kteří dopředu o Seléné vůbec nic nevěděli. Experiment prověřoval i kolega konstelátor Čeněk Rosecký s jinou skupinou lidí se stejným výsledkem. (Docházelo k podobným interakcím mezi Seléné, ženským a mužským principem, Zemí a babou jagou).

Text má charakter rychlých prozatímních pracovních črt a poznámek, které si můžete ve svých úvahách libovolně pospojovat a dovádět k dalším souvislostem. V první části se pokusíme vysvětlit, co Selené vlastně představuje a co ostře kontrastuje s tím, jak je Selené obvykle vykládána - totiž jako symbol "duchovního štěstí", bod "dobré karmy" atd. A v druhé, astrologické části si povíme o aspektech mezi Selené a jinými planetami a o působení Selené v astrologických domech (což je pojato odlehčeně).

Důležité upozornění: v tomto článku se nezabýváme Měsícem, kterou vidíte každý den na nebi (tento archetyp je popsán zde). Ani se nezabýváme perigeem lunární dráhy, který se také někdy nazývá Bílá Luna (ten jsme zkoumali také, ale jeho vliv není při výkladu horoskopu prakticky využitelný). Mluvíme o Selené, imaginárním tělesu obíhajícím kolem Země v sedmileté periodě po imaginární kruhové dráze. O jeho výpočtu si povíme později, nyní si řekneme o jeho významu. Co vlastně Selené představuje?
Podoba Selené

Selené (v konstelacích) na první pohled působí jako bohyně, křišťálová láska, víla, nadpozemská nádhera, je oslňující, obdivuhodná, vyvolává (hlavně v ženách) silnou přitažlivost. "Ona je dokonalá, tak krásná, chci být jako ona, byť se jí nikdy nevyrovnám", s tímto voláním ji následuje žena, respektive ženská část v muži. Zvláště pokud je žena zraněná, zdá se jí, že u Selené nalezne útěchu a smíření. Přitahuje k sobě zlomené duše. (Namotávání k duchovnímu by-passu).

Selené se navenek tváří jako trpící a krásná Panna Maria, trpící a zbožná, nadpozemsky krásná jako Měsíček na nebi hlubokém. Ale pozor - to je iluze, kterou se Selené snaží vyvolat! Panna Marie je ve srovnání s ní "obyčejná dívka" z masa a kostí, která v sobě obsahuje hlubokou lásku a pokoru (viz konstelace na Notre Dame, kde Panna Marie hovoří). Sledujte rozdíl mezi prostotou této dívky a magicky oslňujícího principu Selené, který svádí a pokouší. Selené jako se paraziticky a chameleonsky snaží tento archetyp Panny Marie vytěžit a nenápadně si stoupá na jeho místo. Asi jako když si predátorský pavouk stoupne za vaše záda a předstírá, že je hodná maminka a čeká, až si k němu jako muška sami naleznete cestu. Během toho se sladce usmívá a čeká na vás s nabídnutou náručí.

Za cukrovou polevou křišťálově - vílího zjevu totiž číhá Baba Jaga, onen mocenský stín dávného matriarchátu. Kamarád Lukáš Karas tento fenomén připodobnil k perníkové chaloupce. Ta je také navenek líbivě perníčková (Selené), ale uvnitř bydlí něco jiného (Baba Jaga).

Panna Marie i Selené se vztahují k bolesti a zranění. Panna Marie (po tisíce let) vyjadřuje poselství o odpouštějícím, laskavém srdci, naplněném milostí. Modernější Selené (s uvntiř zabydlenou Babou Jagou) se však k bolesti vztahuje jinak: učiň ze své bolesti svou munici.


Napěchuj houfnici křivdami tisicílitého ponižování, 
zaklekni do zákopů za svůj taras a nech kvasit své křivdy a zaplav jimi svět. 
Toho bohdá nebude, aby žena poklekla jinak než jako válečnice - mstitelka. 
Doufám, že vám to je jasný, vy haj... 

(O této dynamice pojednává článek Jak naložit s Babou Jagou v novém věku, který vznikl jako výsledek spolupráce s psycholožkou Evou Boháčkovou).

Na jedné straně tak máme esenci mateřství (Panna Marie) - na druhé straně mateřskou chiméru (Selené). Každá radí k jinému postoji vůči bolesti a zraněním. Panna Maria radí: milovat a odpouštět, Baba Jaga radí: zakleknout a nabíjet.
Ženy jsou k Selené přitahovány. Jsou jí fascinovány. Tím více, čím více jsou zraněné a nejisté. Zdravější ženy mohou cítit k Selené také atraktivitu, ale spíše dočasně a nakonec ji rychle obejdou. Zraněnější ženy spíše spadnou do její sítě, pokleknou před ní a následují jí, jako svou bohyni. Jakobychom byli svědky dávného kultu. Ženy podlehnou sugesci a uvěří Selené - potažmo své duchovní učitelce (či učiteli), která/ý ji pro ně reprezentuje.

Ačkoliv Selené se zdá ženám nabízet útěchu a rozvoj vědomí, cestu ke světlu (iluze podpory), ve skutečnosti ženský princip znejisťuje, vyhazuje z konceptu, narušuje ji. (Opakovaný výsledek konstelací.) V překladu to znamená, že ženy chodící na semináře "duchovní bohyně" inspirované energií Selené, si odnášejí spíše znejistění své ženské energie - o to více se k Selené samozřejmě přimykají, jako by to byla droga - dokud u nich nedojde k deziluzi). Deziluze může přinášet rozpad vztahu (s guru nebo s partnerem, jehož jsme si skrze optiku Selené idealizovali).

Zdá se, že se k Seléné přimykáme jako k droze, pomyslnému bílému prášku, protože něčím v sobě trpíme, a neumíme si poradit. Naše bolest tím nezmizí, jen na ni dočasně zapomeneme v jakémsi zasnění.

Některé ženy (v konstelaci) Selené vtahuje, jiné ne. Pro některé je atraktivní, pro některé není. Kdo pod vliv Selené spadne, zahučí jakoby do rybníčku, propadne se do jiného světa. V pohádkách tento motiv vidíme, jako když někdo zabloudí v tajemném zámku, kde platí jiné fyzikální zákonitosti. On zažívá "krásu nesmírnou", které "nikdo nezasvěcený nerozumí", z pohledu zvenku však bloudí. Člověk se zde ztratí, případá si nádherně, avšak v psychologickém smyslu přestává pravdivě cítit: odpojuje se od reálných (barevných, živých, proměnlivých, někdy bolestných) emocí. Odměnou za toto odpojení je mu mysteriózní svatý klid. (Jakási simulace osvícení, představa mysli o osvícení; ve skutečnosti jde však o odpojení).

Představte si ozvěnu, ticho a plyšové koberce, kde slyšíte jen sami sebe. Ach, jak je vám zde dobře (ale není to úplně ono, protože to není true, že?)

Jeden muž bloudil v komnatách plných dokonale geometrických krystalů. Na vnější rovině tomu odpovídal reálný zájem o krystaly a matematiku, ryzí abstrakci, kde není čistá dokonalost narušená nějakou "protivnou hmotou". Kult vystavěný kolem dokonalé bohyně se mnohdy vyznačuje pocitem elitářství a nadřazenosti, jakobychom na ty nebožáky dole shlíželi s chápajícím soucitem. Náš matematik byl ochoten ještě tak vzít na milost kolegy fyziky (ti už se ale s hmotou poněkud "zašpinili"), avšak zbytek lidstva se nacházel hluboko pod jeho horizontem.

Nebudeme daleko od pravdy, když v případě Selené a jejího kultu, budeme mluvit o narcistní bublině. (Cheirón a Neptun: dvě možnosti uvnitř Matrixu). Narcistní bublina představuje ochranu před zraněním a sebeodmítnutím tím, že se ztotožníme s hezkou představou, o níž prohlásíme, že jsme to my. Tím nedojde k přijetí sebe sama, k lásce, uzdravení a zcelení, jen se problém vyretušuje make-upem. Tuto hezkou představu pak nabízíme druhým ve snaze být jimi přijati. Na zpochybnění této představy jsme pak extrémně zranitelní, protože když se seškrábne lak dokonalosti, objeví se zraněné jádro.

Příběh zraněné ženy nebo ženské části v muži vypadá tak, že je na nějakou etapu svého života vtažen do kouzelného světa dokonalé Selené (elitní duchovní řád čnící nad zbytkem nebohého světa), několik let či desetiletí bloudí v jejím zámku, až nakonec zjistí, že skutečné prožívání života a vztahů mu uniká, a proto to začně bolestne procitat, dochází k deziluzi a k návratu k přirozenému životu na zemi. (Ten se z optiky Selené jeví jako příliš obyčejný a jaksi se odtud "ekluje"). Avšak bílá duchovní moc je sice schopna nasimulovat mnohé náhražky lidských potřeb, jenže něco přeci jen svému stoupenci dát neumí: totiž lásku a upřímné, hluboké a opravdové vztahy - můžete se tak akorát vyfabrikovaně "kamarádit" ("ach bratře a sestro") se členy svého bílého kultu."Bratr Rimmer představuje muka. Muka duše hledající pravdu. Pravdu představuje bratr Kocour."
Ze seriálu Červený Trpaslík.

Jaká je návnada Selené, která ženy přitahuje do svého rybníčku?

Selené říká: ženství je úžasné a je to víc než mužství. Jste úžasné bohyně, daleko čnící nad "pouhé" muže. Ženství je nadřazené. Tento message (zdánlivě kompenzující tisíciletou křivdu) je pro některé zraněné ženy atraktivní. (Jestli je pravdivý, nechám na vás).


Selené a muži


Zdravá, obyčejná mužská energie o Selené (v konstelacích) nemá zájem, vidí ji do žaludku a mává nad ní rukou: "co jako s ní, to mě nebere". (Asi jako když muž kouká do drogerie). To Selené dmíchá, proto se snaží mužský princip očernit, či případně ve spolupráci s Babou Jagou v zárodku (při výchově) vykastrovat, aby proti ní nic takového nikdy nepovstalo (a neukazovalo to na ní, na bohyni, prstem).

Selené muže i ženy se zraněnou ženskou částí svádí jako had myš. Je obratná, svůdná, krásná, sladká.

Nemusíme Seléné chápat jako "zlo", ale jako to, co odvádí pozornost od skutečného problému.Selené a Lilith
Vůči Lilith (princip nezkrotitelné šelmy v nás) vystupuje Selené nepřátelsky. Jdou si navzájem po krku. Ale Lilith říká:

Já jsem tu odpradávna
takřka odjakživa (jako jsou tu jezera, zvěř a lesy). 
Kdežto ty, přicházíš a zase mizíš, podle vývoje té které kultury. 

Selené přitakává: ano, já jsem uměle vytvořená. (To, co je pravé, není třeba vyrábět, už to tu je; to co je nepravdivé, je třeba s vynaložením energie navíc vyfabrikovat. Podobně jako pamatovat si lži nás stojí daleko více energie než říkat pravdu a nemuset si žádné lži pamatovat).

Selené se na Lilith dívá svrchu - jako bílá mramorová socha na "přízemní špínu". Přitom - paradoxně - i Selené je utvořena z Lilith. Povstala z jejího prachu. Alchymickým jazykem, duchovní moc a ideály povstávají z přírody, nemohou se "vylíhnout" ze vzduchoprázdna, a tak z přírody pocházejí, ač jsou s ní dočasně ve sporu, aby umožnily dramatu světa se odehrávat. Kdyby Lilith (tvůrčí moc přírody) čarovala, pak by Selené byla její magický výtvor (dočasná forma), který se jí dočasně vymkl z rukou.

Proč si jde Selené a Lilith po krku? Pokusím se to vysvětlit na fungování civilizací v průběhu dějin. U divokých národů nebo Eskymáků "běží" Lilith svobodně, nic jako Selené nepotřebují. Avšak, představte si, že jste vládci Egypta a potřebujete postavit pyramidy. Máte masivní biče, ale to je poněkud málo. Potřebujete hýbat s masami lidí a jejich energií nějak efektivněji. Vytvoříte tedy kult, duchovní moc (Selené), nadpozemský ideál, k němuž se lidé vztáhnou a část své původně divoké psychické energie (Lilith) přečerpají ve prospěch ideálu (Selené). Nebudou už svobodně běhat po lesích, ale dobrobolně velký kus energie investují do stavby pyramid a jiných civilizačních výdobytků, protože věří v nadpozemský obraz krásy a dokonalosti (Selené). Takže nakonec ani masivní biče nepotřebujete (ale hodí se). (Bude zde spojitost s modrou úrovni ve Spiral Dynamics).

Zdá se, jedním z triků duchovní moci (církve, duchovní organizace), je veškeré zlo promítnout na Lilith, očernit ji, přičemž skutečným stín duchovnosti (Seléné) označíme jako bílý.


Proč o tom všem píšu? Protože nyní je doba, kdy si kus této energie, investované do duchovního superega (Selené), můžete vzít zpět a použít ji více kreativním způsobem. Už nemusíte stavět pyramidy pro svého guru (jo, dost ho tím naštvete), můžete si třeba postavit něco pro sebe nebo vytvářet jiné kolektivní projekty, inspirované něčím jiným.

(Viz. seminář na toto téma: Země, Baba Jaga a Bílá Luna).


Pozitivní aspekty Selené
Pokud se vyhneme pasti fascinace duchovní mocí, která nás vtahuje a zneužívá, může Selené obsahovat odkaz na věčné duchovní pravdy, vznešené myšlenky a inspirující ideály. Může zřejmě také dodávat charisma nebo oslnivost.

Seléné také zřejmě souvisí se schopností neosobního vhledu, ženskou jemností a půvabem. Odkazuje na vyšší nadčasovou pravdu a představuje jakýsi kanál do vyšších světů, kudy k nám může přicházet inspirace a kouzlo.

Jenže jen pár jedinců je natolik celistvých, aby zde neujelo, aby nespadlo do rybníčku. Pokušení stoupnout si na pravdu samu, ztotožnit své já s duchovním superegem ("již jsem pravdu nalezl" namísto prostého "nevím") je příliš silné.

(Více o zneužívání guru pozice viz. Starý a nový přístup ke klientům (nejen) v terapii).

Poselství Selené můžeme vyložit takto: ideály jsou v pořádku, mohou nás mobilizovat, můžeme jimi mobilizovat masy lidí, ale také: každý ideál lze zneužít skrze ideologii.

Ideologie však nemohou nikdy pojmout mnohotvárnou skutečnost plnou protikladů. Nebezpečné ideologie jsou hlavně ty, které útočí na nějaký svůj stín (Lilith). Ideologie (pojmové čili "duchovní" modely reality) záměrně polarizují skutečnost tak, abychom před sebou najednou měli nějakého nepřítele - ďábla. Duch nalezne svého nepřítele ve hmotě, křesťan v muslimovi, vegetarián v masožroutovi a kapitalista v komunistovi. Myslíme si, že když zničíme protivníka (protipól ideálu), dosáhneme dokonalého světa. Přičemž to je úkol nemožný, neboť svět je ze souhry protikladů utvořen.

Pokud uneseme nedokonalý svět, pokud k tomu máme dost lásky a odvahy, pak pro nás Selené nepředstavuje pokušení, nemusí nás svádět. Nemusíme být v zajetí magického zámku.

Život, ke kterému nás svádí Selené, je život bezpečný, bezbolestný, ale sterilní. Vypadá jako reklama na ideální život od Svědků Jehovových. (Duchovní bypass).

Život, ke kterému se vracíme, když opouštíme mramorový zámek Selené, je přirozený a pozemský. (A žádnou reklamu nepotřebuje, je totiž z perspektivy duchovní moci "obyčejný", neexkluzivní, narcistní já neuspokojující, a zároveň plný protikladů, které nelze obsáhnout žádnými pojmy).

Seléné tedy apriori nic zlého nebo negativního. (Jakkoli se v tomto článku na její stín či spíše možnost zneužití více soustředíme).

Esence jejího příběhu by se dala přirovnat k malé mořské víle: cosi jemného, duchovního, ženského, touží sestoupit do hmoty, do těla a nalézt plné vtělení (inkarnaci). (V pohádce tomu odpovídá rozhodnutí víly vystoupit z moře na souš, kde ji bolí každý krok).  Uskutečnit plné, celistvé ženství, oduševnělé i smyslné. Na této cestě sestupu z vyšších sfér přes sféru Luny až do sféry Země je však pravděpodobné, že dojde k setkání se zraněním a bolestí, které duše momentálně neunese. V takovém případě se duše jakoby zalekne, vzdálí se od těla a zůstane bezpečně "viset" v hvězdném meziprostoru. Není ani tady, ani tam. Ani v nebi, ani na zemi. Uvázla v porodním kanále. Je třeba ji přivést na svět, porodit ji. K tomu je ze strany zraněné duše třeba jasné a odvážné rozhodnutí: "chci už zde být, chci přijmout život na zemi." Dokud k tomuto rozhodnutí nedojde, duše zůstává zakleta ve svém magickém zámku (narcismus, duchovní bypass).

Aby se ochránila, začne nenávidět vše zemské, hmotné. Počne vše zemské vnímat jako nehezké. Počne si vytvářet ve své bublině kompenzačně pocit nadřazenosti (jsem lepší, vyšší, morálnější). Boji se sestoupit dolů na zem. Pak je třeba, aby jí uzemněný(á) terapeut(ka) nabídl(a) s respektem pomocnou ruku a dokončil(a) její proces sestupu do těla, na zem. Tak dojde k jejímu uzdravení. To není možné v izolaci. Uzdravení se vždy děje skrze lidskou spolupřítomnost, skrze propojení s dalšími lidskými srdci. 

Na konci tohoto procesu je možné zažívat znovuobnovené posvátné ženství. To je paradoxně cosi, co nelze nikdy a nijak zneužit.


*


Selené astrologicky

Postavení Selené v jemných, duchovních zameních (vodnář, ryby) by mělo být silnější než ve znameních živočišných (beran, býk). Znamená to, že je větší pravděpodobnost, že nositelé tohoto horoskopu s Lilith v duchovnějších znameních, mohou snadněji do rybníčku Selené zabřednout.


Jak zjistit polohu Selené v horoskopu? 

1) www.astro.com - free horoscopes - extended chart selection - additional objects - list of other horoscope factors and "hypothetical" planets - (scroll down) - h56 Selena / White Moon (zakliknout) - click here to show the chart

2) http://moonhoroscope.com/calculation-selenium-white-moon

3) http://www.astrolozka.cz/hms/index.php


Aspekty Selené a jiných planet

Klíčové jsou její aspekty na Lunu a Venuši. Tyto planety podléhají velmi silně její sugesci.

Dále se Selené silně váže na Uran a Neptun.

Slunce, Saturn, Merkur a Jupiter její vliv "ustojí", jsou dost pevní sami v sobě, aby vůči něčemu takovému byli kritičtí. "Nežerou jí to".

Aspekty mezi Lunou a Selené vytvářejí ve svém nositeli sugesci, že jsem něco víc, než normální lidé (Luna). "Já nejsem jako vy, obyčejný póvl, já jsem Někdo". (To ale navenek neříká, jen si to myslí a vyzařuje). Vědomí výlučnosti. To platí především při konjunkci. Tato autosugesce mu propůjčuje i charisma. Při opozici tanto jeho tendence více naráží, ne každý mu ji "slupne". Opozice dělá vlny, zatímco při konjunkci je sebezbožstění tak dokonalé, že na druhé kape jen kousek jeho blahosklonnosti. Oné jemné nadřazenosti si ani nikdo nemusí povšimnout, nebo to nevyvolává konflikt. Trigon mezi Lunou a Selené dává víru v ideály ve všech lidem kolem sebe. "Vy jste skvělí, já jsem skvělý, společně něco dokážeme." Víra v ideály vyvolaná trigonem, může nakonec lidem kolem člověka skutečně prospět, nemusí se jednat jen o chiméru. Není zde taková nadřazenost, je zde nakažlivé ocenění sebe sama i druhých - "všichni jsme skvělí". (Václav Havel, John Lennon, Steve Jobs, Michael Jackson, Václav Klaus). Jde o jakýsi týmový entuziastický narcismus, kdy vás hvězda zahrne do své náruče. Sextil mezi Lunou a Selené je méně nabuzený, asi ve smyslu: jsme všichni tak trochu fajn, pojďme spolu do čajovny. Kvadratura vytváří v nositeli děs z obyčejných lidí, jakoby dav venku byl v přesile oproti mému exkluzivnímu já. Jejich obyčejnost, nebo obyčejnost jako taková, mě děsí. Konjunkce je z těchto aspektů nejsebevědomější: "Já vím, že jsem něco vyjimečného" (Květoslav Minařík, Krishnamurti, Sri Chinmoi).

Aspekty mezi Venuší a Selené vytvářejí dojem exkluzivity ještě výrazněji. Konjunkce: "Jsem královna krásy. Jsem bohyně. Jsem královna vesmíru. Jsem hvězda. Vyprodávám stadiony a jestli ne, tak jen proto, že mě nechochopili." Z této autosugesce plyne i stejně mocné charisma. U žen je tento aspekt daleko silnější. I při širší konjunkci počítejte s charismatem filmové hvězdy. (Zaručí to však štěstí? Nevytěží se láska? Neprodá se?) Při opozici o své exkluzivitě mohu naopak pochybovat a srovnávat se s druhými. Řeším svou jinakost. V trigonu se domnívám, že jsem královna - ale vy jste také fajn. Tým roztleskávaček se hodí, kousek své božské záře vám propůjčím a bude to win-win pro nás všechny.

Aspekty mezi Slunce a Selené nemusejí účinkovat tak automaticky. Slunce není tak sugestibilní. Silné slunce neskočí "Selené na špek", slabé se však její chimérou "namotá" nebo lehce rozloží. (Příklad: konjunkci Slunce a Selené má v horoskopu Josef Mengele. I on následoval určitý ideál či spíše ideologii, v jeho případě "čisté rasy", a zřejmě s čistým svědomím pracoval na jeho uskutečnění).

Aspekty mezi Selené a Uranem. Proklamuji uranský pokrok, změnu, revoluci, ale opět to obsahuje poprašek perníkové chaloupky. Je v tom habaďúrka a iluzornost, navenek proklamovaná jako progrese. Iluze progrese. Úspěšný kazatel duchovna. Guru z filmu Yes man. Není to celé fake, jádro jeho posleství je pravdivé, ale je to současně i dobře zabalené a prodané. Kazatel tomu věří, myslí si, že má drát "k Bohu" a částečně ho mít může, ale nepřipouští si bohužel možnost omylu. Myslí si, že je až moc dokonalý. Při trigonu je kazatel blíže lidem a jeho působení je spíše celkově prospěšné. Funkční propojení ideálů a duchovna. Při opozici je kazatel zpochybňován, dochází ke konfrontaci. Při všech aspektech Uranu a Selené dochází k něčemu, co funguje, co změnu přináší, není to jen iluze, byť se obojí proplétá.

Aspekty mezi Selené a Neptunem. "Jsem guru univerza. Stanovuji všechny nebeské zákony. Jsem hvězda v horních světech. Jsem hvězda mezi mystiky." Vyzařuje mocné mystické charisma, protože on sám tomu hluboce věří a lidé jsou přitahováni. Takto mocné je to především při konjunkci. Při trigonu něco z vysokých ideálů skutečně snesu sem dolů na zem, je to někomu prospěšné, užitečné.

Aspekty mezi Selené a Plutem vyvolávají drama drsné bitvy mezi svělem a temnotou. (Pluto rozhodně její sugesci podléhat nechce). Válka gangů. Hvězdné války. Krása temnoty. Na jedné straně nablýskaný exkluzivně oblékaný mafián. Na druhé straně absolutně mocná církev světla, šířená však nevybíravě mafiánskými prostředky, sekta světla, vedená brutálně mafiánskými praktikami. Brutální moc použije "nevinných andílků" k dosažení svých prosředků. Ďábel čisté krásy. Trigon dává nositeli možnost takovou sektu či gang funkčně dobře vést. Při Opozici je takový boj obtížnější a obnáší konflikt s jinými gangy, bohužel stejně silnými. Úspěch nelze zaručit.


Selené v domech

V jakých oblastech života se promítne naše touha po dokonalém obrazu nás samých?
Selené v 1. domě. Myslím si, že jsem fakt dobrý (posiluje sebevědomí). Jsem úžasný, zajímavý, vyjímečný. Jsem reklamou na skvělého člověka, ztělesnění úspěchu a štěstí (americký sen). (Když vystoupím ze sugestivní moci Selené, můžu si povolit kravatu, zaplakat si a dát si lahváče v teplákách. Můžu se uvolnit ze sevření pana úžasného / paní úžasné).

Selené v 2. domě. Proč nemám víc? Bohatství a vůbec všeho. Pořád nemám dost. Chybí strop. Věčná nespokojenost a věčné ztížnosti pokud jde o hmotné záležitosti. Proč ten můj víc nevydělává? Kdyby bych měl víc, tak bych... (Když opustím Selené, možná zjistím, že to hlavní už dávno mám a poděkuju za to s vděčností).

Selené v 3. domě. Verbálně exhibuji. Vyprávím úžasné vtipy a historky, perlím. Chci se blýsknout svým břitkým vtipem a chytrostí. Předvádím inteligenci a vědění. Jsem šarmantní společník. Jsem ve správné společnosti a patřím mezi správné lidi. (Bez Selené zjistím, že jsem OK i bez exhibice a i když mlčím).

Selené ve 4. domě. Chci být dokonalý táta nebo dokonalá máma pro svou rodinu. Záleží mi, aby má rodina ve mě viděla dokonalého rodiče (v dětství dokonalé dítě: hodný chlapeček a holčička). Plním své povinnosti vzorně, jako maminka navařím, napeču, uklidím a čekám, až se děti vrátí ze školy nebo až zavolají. (Když Selené propustím, můžu se uvolnit do nedokonalého rodiče. Nemusí všude být tak nablýskáno). V rámci enantyodromie (záměny extremů) nalezneme i duchovní víly s touto kombinací, které doma exhibují tak dokonalý bordel, že i v holinách stydno našlapovat).

Selené v 5. domě. Chci být považován za dokonalého milence/milenku. Obraz dokonalosti používám při svádění druhého pohlaví. Např. si pořídím působivé auto, nablejskaný bavorák nebo jsem-li žena, nablýskané šaty. Chci se něčím blýsknout před druhým pohlavím. (Když Selené propustím, nemusím se za každou cenu tak po kohoutím způsobu naparovat, můžu se chovat přirozeněji).

Selené v 6. domě. Zde sugestivita Selené moc nepůsobí, zde prostě musím poctivě udělat svou práci (6. dům). Kdybych práci jen předstíral, bude to poznat, nikdo mi to "nesežere". Poctivý pracant, který nic neodbyde a dělá vše pořádně.

Selené v 7. domě. Chci se pochlubit dokonalým partnerstvím. Hledám dvojplamen, dokonalé partnerství duší. Nic menšího mě nemůže zaujmout. Pokud už někoho přijmu za druha, musí být ze stejné sekty. Tímto předimenzovaným očekáváním na dokonalost partnerství, si podstatě zužuji výběr potenciálních partnerů. (Když fascinaci Selené opustím, již se takto limitovat nemusím). Chci být reklamou na "šťastné manželství" s dokonale bílým americkým úsměvem. Fotky sebe a svého protěšku neustále bombím na facebook a na instáč, aby všichni věděli "jak jsme dokonalý pár".

Selené v 8. domě. Jsem dokonalý tantrik/čka. Jezdím s partnerem na kurzy bohyně a chci mít nejlepší orgasmy na okrese. Jsem v sexu zajímavější a jiný než všichni ostatní. V ložnici jsem něco jako Dan Nekonečný. Sbírku boa a oblečků mi mohou všichni závidět. Jsem sexuální bůh/bohyně. Chci mít ty nejlepší sexuální zážitky. Možná mám dokonale zařízenou ložnici, nejlepší design a na stropě zrcadlo.

Selené v 9. domě. Zde se sugestivita Selené promítá méně, jupiterský "pravdivostní" vliv 9. domu ji prosvěcuje. Je na ní zde příliš vidět. (Nicméně silné aspekty ji mohou vtáhnout do hry). Z toho je patrné, že Selené se vlastně pokouší dominovat v chrámu tam, kde přirozeně vládne Jupiter. Čili Selené je pokus instalovat na místo krále pantheonu ženskou bohyni, jakoby "vmezeřit náhradní figurku". Ale je to tak trochu podvod. Jupiter a 9. dům říká: pojďme pravdivě poznat život. Selené říká: ale já už to vím, vezměte si vílí sešity a duhové fixky, já vám budu diktovat.

Selené v 10. domě nebo na MC. Potřebuji budit zdání dokonalosti v oblasti práce. Idealistické nebo ezoterické zaměstnání. Zachraňuji planetu, přivazuji se ke stromům, jezdím na delfínech. Říkají mi: ty se tak úžasně zasazuješ o naši planetu (či o něco jiného). A já blahoskloně: hmm, já vím... Není pochopitelně nic špatného na zachraňování planety, ale zde to dělám hlavně kvůli tomu obdivu, kvůli onomu obrazu dokonalosti, který je pro druhé impresivní. Jsem cool záchranář světa. Dělám cokoli idealistického, co mě učiní takto atraktivním a zajímavým. (Když se uvolním z vlivu Selené, můžu začít dělat práci z jiné motivace).

Selené v 11. domě nebo na MC. Duchovní nebo idealističtí přátelé.

Selené ve 12. domě. Zde nepotřebuji svou dokonalost troubit do světa. Stačí když si zalezu do kláštera, klášterní cely nebo pod deku, kde o mě nikdo neví. Tam je můj malý, sladký ráj. Tam, kde mě nikdo nevidí a neslyší. Zde nacházím spojení s Bohem. Zde mou dokonalost nikdo neruší. Někdy usiluji o mystické zážitky. (Když propustím Selené, možná vyjdu i ven a propojím se s druhými a se světem).Selené - shrnutí
 • nahrazení archetypu Panny Marie (přirozenost, obyčejnost, prostota, odpouštějící srdce) archetypem Selené (svůdnost virtuální dokonalosti).
 • skrze vrstvu nevědomých komplexů a bolestí se nám obyčejný svět může jevit jako nízký, špinavý či fádní (jak se jeví relativně bez komplexů či traumat vám totiž nemůže nikdo zprostředkovat; jen vy sami)
 • čím více jsme zranění ve své ženské části, tím je pro nás duchovní svět Selené víc fascinující a přitažlivý
 • ponořit se do svých zranění, věnovat jim péči a otevřít se léčení a zcelování se jeví jako náročnější než zaobalení se do duchovní (či vědecké či jiné) nauky / doktríny nebo třeba i virtuálního světa počítačových her 
 • na ideálech není nic špatného, ale ideologie, pojmový konstrukt obsahuje nebezpečí, že někdo na vrcholku pomyslné duchovní pyramidy bude profitovat z naší energie
 • její postavení v horoskopu v astrologickém domě naznačuje oblast, kde máme tendenci být pod vlivem narcistické bubliny, kde se chceme "blýsknout", což nás ale může vyčerpávat, neboť to obsahuje stylizaci a chtěnost
 • přesné aspekty mezi Selené a Lunou, Venuší, Neptunem, Uranem a Plutem jí mohou sugestivním způsobem vtahovat do hry, zesilují naši tendenci na principu Selené ujíždět; její moc nám však může dodávat charisma
 • pokud uneseme pravdivé prožívání emocí a život v jeho paradoxní rozpornosti plné stínů a protikadů, duchovní bublinu Selené nepotřebujeme
 • Selené nám dočasně usnadní život, může se jevit bezpečnější a klidnější, avšak (ve spolupráci s Babou Jagou) nám bude nám překážet v autentických vztazích
 • stojí za zamyšlení, zda archetyp Selené nějak nesouvisí s tím, co Rudolf Steiner nazývá jako Lucifer (zjednodušeně: duch oddělený od hmoty, zatímco Ahriman představuje hmotu oddělenou od ducha) - "Tak se budou takoví lidé, kteří jsou ve svém podvědomí (vůli) posedlí démony ahrimanskými, ale nic o tom nevědí, objevovat všeobecně na Západě. Naproti tomu lze takové lidi, kteří jsou sváděni anděly nepopsatelné krásy, zjevujícími se jim ve vizích, nalézt spíše na Východě, počínaje východem Evropy až do Asie." (1920)
 • zjednodušeně: luciferská chlácholivá pseudomatka, sugestivně zastupující Pannu Marii / Sofii
 • zdá se, že naše tváří v tvář Selené naše kultura a každý jeden z nás stojí před otázkou, zda  dáme přednost virtuálnímu světu, krystalicky dokonalým výtvorům ducha (včetně např. 3D pornografie, ryze pojmovému akademismu (obojí je totiž "čistý duch") - anebo "prosté přírodě"?
 • smyslem tohoto článku není jakkoli dehonestovat mužský nebo ženský princip, které oba zasluhují úctu a jsou rovnocenné, ale naopak ukázat, že zde působí něco, co sugestivně (pod rouškou duchovna) samotný ženský princip (v jeho zranitelnosti) svádí a zneužívá
 • otázka: neexistuje kromě temného stínu všech věcí též "světlý stín"?
 • Seléné není "zlo", ale odvádí pozornost od vyřešení problému, od vyléčení a zcelení
 • indikátorem Selené je odmítnutí nebo ignorování Země (Gaii) / tělesnosti / přírody


Příroda vládne a vším proníká, jak vidíme v alchymickém traktátu Roberta FluddaSeminář toto téma:


Žádné komentáře: