Zlatý řez, uran v býku a synergická revoluce

Co si vzít z časů korona-viru, než se věci začnou vracet do "normálu"? 

Jedu si tak podél Vltavy na kole a tu mě napadlo toto: norma zlatého řezu. Hned vysvětlím.

Naše civilizace normuje na průměr, celek dělí na polovinu a tu dělí zas na polovinu. Krájíme čtverec na poloviny a na čtvrtiny. Nebe a zemi dělíme půl na půl. Ulice krájíme do pravého úhlu. Jsme civilizace, v jejíž mysli se zabydlela krychle a ostré řezy. Dali jsme jim přednost nad zlatým řezem (který známe např. z malířství).
První krůčky v astrologii

Výživný kurz astrologie pro začátečníky v audio formátu mp3 nyní ke stažení

Tento kurz je určen pro ty, kteří chtějí začít s astrologií, ale doposud se jim zdála z knih např. příliš komplikovaná a potřebují se do ní dostat. Kurz vám má otevřít cestu k astrologickému myšlení a cítění, takže po té se informace získané z knih mají jakoby srozumitelně už kam ukládat (protože si osvojíte základní astrologickou abecedu). Přijměte tento kurz jako otevřené dveře směrem k celoživotnímu studiu astrologie.
Čarodějův učeň

Konstelace osvětluje v hrubých rysech možný vnitřní smysl známé lužickosrbské pohádky. Literárně ji zachytil Otfried Preusler. Filmově ji nádherně ztvárnil Karel Zeman v r. 1977 (Čarodějův učeň). Jiná knižní verze je od Jurije Brěžana, nazvaná v lužické srbštině Čorny mlyn.
Do konstelace umisťujeme čarodějova učně, čarodějnou školu (Černý mlýn), Ďábla, učňovu maminku a tatínka a Kantorku.

Původní rodinná situace vypadá tak, že maminka vládne rodině pevnou rukou, zatímco tatínek je slabý a odstavený od vlivu, není spojený se svou silou a težko v této situaci něco zmůže (už se smířil se situací). Syn tuší, že se zde nemůže opřít o sílu svého otce, nemá zde otcovský vzor. Z toho plyne, že má nyní dvě možnosti:

1) bude následovat tatínka, najde si podobně jako on podvědomě silnější ženu, které bude podléhat (což je strašné, ale k této volbě není třeba odvahy, prostě se to nechá tzv. "vyhnít", a ono to tak jako tak dopadne);

anebo 2) půjde úplně altenativní temnou cestou, což v tomto případě znamená, že se přihlásí do čarodějné školy. Cesta číslo 2 vyžaduje větší odvahu než cesta číslo jedna. Syn v našem příběhu se rozhodne pro tuto strašlivou a nebezpečnou cestu, protože nechce skončit jako jeho slabý, matkou ovládaný otec. Vší silou se napřímí pro toto rozhodnutí.