Stanislav Komárek: Tělo, duše a jejich spasení

Úryvky z knihy Stanislava Komárka: Tělo, duše a jejich spasení aneb kapitoly o moci, nemoci a psychosomatice

CO SE SMRTÍ POČÍT?

Cílem středověkého lékaře bylo stanovit, kde je jeho pomoc ještě na místě a kde už není – to signalizovala známá facies hippocratica. Tehdejší medicína neměla dojem, že by jejím cílem bylo lidským uměním život prodlužovat – jen jaksi napomáhala božím úradkům a střehla se jim překážet pro nebezpečí těžké blasfémie: zejména medicína arabská a židovská to viděla velmi jednoznačně – blíže Illich, 1976. Po optimismu devatenáctého století v tomto směru se karta pojednou obrací – nejenže je třeba dílům osudu všemi prostředky překážet, ale každé úmrtí, byť sešlého starce, je těžkou prohrou a musí mu být všemi prostředky, technicky neuvěřitelně sofistikovanými, bráněno. O „dobré smrti“ už není ani řeči – možnost držet někoho po léta v neuvěřitelně zbědovaném stavu si nezadá ve své perfidnosti, jak jsem se mohl zkušeností na svých nejbližších přesvědčit, s rafinovanými technikami mučení. Zatímco jiné body hippokratovské přísahy se chápou jako antikvované (z rituálních důvodů zakazovala lékařům-kněžím také krvavé zásahy typu potratů a operací), tento jeden se prosazuje v atmosféře všeobecného strachu ze smrti s neobyčejnou rigorózností a jakýkoli jiný přístup by se a priori chápal rovnou jako dílo Mengeleho.


Uran kvadratura Saturn (2021)

Tento článek pojednává o atmosféře, která "visí ve vzduchu" za trvání tohoto archetypálního komplexu Uran / Saturn v dynamickém nárazu (kvadratura). Mluvíme o kvalitativním aspektu času či o "duchu doby" a možných souvislostech. Tento aspekt působí celosvětově v r. 2021, s vrcholy v těchto dnech: 17.2., 14.6. a 24.12., kdy je aspekt (90 stupňová úhlová vzdálenost neboli kvadratura) nejpřesnější. Kvadratura znamená dynamický střet, kolizi, tření, náraz, energizaci a nabuzení obou archetypových esencí. Obrázek z alba skupiny Prodigy: Music for the jilted generation


Saturn schematicky řečeno představuje řád, formu, hmotu, omezení, systém, tradici, stabilitu, soudržnost, superego (svědomí), kulturu, stáří, askezi, integritu, kontrakci, introverzi a hloubku; obrazově zeď a barikádu; psychicky blokády energie a proudění emocí; tělesně kostru, lebku a páteř: to nejtvrdší a nejpevnější v nás. Saturnský princip nás kotví v těle, hmotě a objektivní realitě, jíž se musí naše vyšší složky (duše, duch), přizpůsobit: podstoupit zhuštění, zrání, integrování, formování. Alchymicky olovo. V řeckém pantheonu bůh Kronos. U Římanů též Janus. Časově minulost. 

V jungiánské psychologii je to Moudrý Stařec, Senex.

Uran představuje rebelství, revoluci, anarchii, náhlou změnu pořádků, kvantový skok, mládí, pubertu (bouři a vzdor), divokost, eruptivitu, neklid, genialitu, intuici, prolomení, proudění, blesk, zemětřesení; vztahuje se ke vědě a idejím, novým objevům a vhledům. Uranský princip představuje všeprostupující univerzální vědomí; z hlediska ctnosti je to nelpění, nadhled a neutrální, jasné vidění skutečnosti. V řeckém pantheonu se mu nejvíce blíží Prométheus. Časově budoucnost. Obrazově mořská pěna, z níž se rodí Venuše (krása, Erót). 

Kronos totiž svého otce Úrana vykastruje a jeho genitálie -plodivou sílu- hodí do moře. Tak vznikne ona pěna. Tím započne patriarchální uspořádání světa s pevně danými pravidly (civilizace), oproti dřívější epoše, kdy Úran divoce obcuje s Gáiou (přírodní explozivní síly ještě nebyly podřízeny kontrole). Davná civilizace tedy vzniká Úranovou kastrací (omezením titánských sil). Za vlády Krona však existujeme ve světě neměnného řádu (zlatý věk, cyklický čas), kde neexistuje žádný vývoj. Proto musí v řecké mytologii být Kronos sesazen a na jeho místo nastupuje (s Prométheovým přispěním) jako hlavní bůh Zeus. Zeus (Jupiter) představuje uvolněnější řád světa, kde už existuje možnost vývoje. V takovém světě se žijí Řekové a koneckonců my také.

V jungiánské psychologii odpovídá Uranu (přibližně) Blázen, Šašek, Kejklíř.Obě síly lze považovat za komplementárně se doplňující. Saturn fixuje, Uran fixaci rozbíjí, aby nedošlo ke stagnaci. Jsou to věční souputníci jako jin a jang. Nikoli nutně nepřátelé. Harmonické spojení Saturn Uran, si můžeme představit jako moderní, elegantní formu:
V případě aspektu kvadratury (která je nyní, v r. 2021 aktivní) však budeme hovořit o negativnějších, stínovějších, extrémnějších projevech obou archetypů.