Pegasus: kurz astrologie pro začátečníky

POZOR! Pokud máte zájem o tento kurz, ještě přibíráme do skupiny Pegasus 3 a můžeme začít později, třeba na jaře. Stačí napsat mail.

Otvírám od úterý 12ledna 2021 nový kurz astrologie pro začátečníky. 

Celkový kurz pro začátečníky se skládá z dvanácti tematických setkání, které na sebe krok po kroku navazují. Kurz je určen i pro naprosté začátečníky, ale na jeho konci byste měli být schopni mít dobré porozumění horoskopům a astrologickému vidění světa - a vzlétnout jako Pegas k hvězdné obloze.
Konjunkce Jupiter Saturn ve Vodnáři: konstelace

V předchozí části jsme se podívali do historie konjunkcí Jupiter a Saturn. Nyní se podíváme na poselství nastávající konjunkce Jupiter a Saturn ve Vodnáři, ke které dojde 21.12. 2020.Účinkující body v konstelaci:

  • lidstvo
  • poselství konjunkce Jupiter Saturn v Rybách 7 let př.kr. (RYBY)
  • poselství nadcházející konjunkce Jupiter Saturn ve Vodnáři pro dnešní dobu (VODNÁŘ)
  • Pluto ve stejném okamžiku okamžiku 21. 12. 2020 (v kozorohu)
  • pozorovatel (klade otázky)

V průběhu konstelace zažíváme zrání lidstva z podoby dítěte, přes teenagera až do dospělosti ve čtyřech fázích.

Konjunkce Jupiter - Saturn ve Vodnáři: exkurz do historie

V tomto článku bych se rád věnoval tématu astrologické konjunkce Jupitera a Saturnu. 21. 12. 2020 se totiž znovu setkají a to na prvním stupni znamení Vodnáře. Stane se tak současně v den zimního slunovratu, čímž se zdá tato událost nabývat na symbolickém významu. Spekuluje se o tom, že tato událost může mít obdobný symbolický význam jako konjunkce Jupitera a Saturnu ve znamení Ryb v roce 7 před Kristem, kterýžto jev tehdejší lidé vnímali jako tzv. Betlémskou hvězdu. (Planety těsně vedle sebe vydávají intenzivní světlo, jako by tam zářila velká hvězda). Tato dávná událost prý může korespondovat s počátkem tzv. věku Ryb, zatímco událost, jež má nastat o slunovratu 2020 by mohla korespondovat s počátkem věku Vodnáře

(O symbolických významech epoch Ryb a Vodnáře neboli platónských rocích se můžete dočíst v článku Moc a vývoj ve věku býka, berana, ryb a vodnáře.) Ve zkratce můžeme říci, že se jedná o spirituální paradigma (atmosféru vnitřního nebe světa) které trvá cca 2000 let.

Je na tom něco pravdy? Ohlašuje se tímto datem už definitivně věk Vodnáře? Nový věk?To jsme se pokusili prozkoumat pomocí konstelace. Než však začnu s přepisem konstelace, uděláme si malý exkurz do historie, abychom pochopili, jak cyklus Jupiteru a Saturnu může fungovat.


8 soli-lunárních fází

Symbolický a psychologický výklad osmi fází soli-lunárního cyklu v nativním horoskopu

Slunce a Luna vytvářejí odpradávna rytmický tanec na obloze, který my pozorujeme jako střídání fází novu, dorůstajícího měsíce, úplňku a couvajícího měsíce. Tento tanec uctívala většina pradávných kultur na Zemi. Je to cyklus plodnosti, úrody, sexuality. Slunce (mužská, otcovská, hřejivá, pevná síla) tančí s Lunou (ženskou, mateřskou, chladně-vlahou silou). Podle toho, v jaké fázi tohoto cyklu jsme se narodili, můžeme říci i něco o naší osobnosti - o jakési atmosféře, klimatu, v níž jsme přišli na svět. 

Cyklus si také můžeme představit jako vývoj semínka, které ve fázi novu dopadá do temné půdy, aby vzešel život. Může a nemusí přežít. V další fázi se zabydluje v zemi, ve fázi úplňku rozkvétá, pak vydává plod a nakonec, ve fázi balzamické luny, se opět rozplývá a její individuální pouť končí. 

Soli-lunární cyklus také koresponduje s osmi hlavními astronomickými a kalendářními svátky. Fáze mezi dušičkami a Vánocemi (zimním slunovratem) koresponduje například s balzamickou lunou (zklidnění, zpokornění, stažení se z aktivity a příprava na zimu, temnotu a odevzdání se). Hranice mezi úplňkem a lunou rozsévačkou koresponduje zase se svátkem dožínek, oslavou sklizně a úrody. Svátky jsou vyznačeny na obrázku dole na vnějším kruhu.

Jak tento text prakticky využít? Otevřu si v nějakém programu svůj horoskop. Podívám se v jaké úhlové vzdálenosti od sebe se nachází mé Slunce Luna a podle toho zjistím, v jaké fázi jsem se narodil. (Například moje Slunce se nachází na 14 stupních Lva, kdežto moje Luna na 21 stupních Blíženců. Vzdálenost mezi nimi je 307 stupňů - což podle obrázku odpovídá Poslední čtvrti.) Od Slunce k Luně se v horoskopu pohybujeme prosti směru hodinových ručiček (viz příklad níže - horoskop René Descarta nebo ke konci článku horoskop C. G. Junga). K výpočtu je též možno použít tento online kalkulátor. Časem zjistíte, že nic není potřeba počítat, že to jde odhadnout během pár vteřin podle oka (rozdelěním kruhu na 8 dílků pizzy, kde Slunce odpovídá nultému stupni).

Interview s Lilith


Ocitáme se na konci léta pozdě odpoledne v pražské Stromovce na vzdálené mýtině a rozehráváme velkou konstelaci nazvanou Interview s Lilith. Vedeme s ní neformální dialog a ona s námi hovoří skrze barevné filtry jednotlivých znamení zodiaku. Nechceme Lilith spoutávat do pevných definic a forem. Je to spíše happening, chvíle sešeření a chvíle potkání. Toho večera tančíme s ní. Z dálky duní Stromovkou latinskoamerické rytmy.  
 


Co je to Lilith? Lilith je archetypální energie proudící skrze každého z nás.
Podrobnosti si o něm můžete prostudovat na tomto webu: https://lilith-prakticky.blogspot.com/

Svoji pozici Lilith v nativním horoskopu můžete zjistit například zde.

Protože Lilith vytahuje z každého znamení jeho 2 extrémní stínové polohy, můžete se v daném popisu najít i tehdy, pokud např. v daném znamení máte jiné prvky. Proces spíše ukazuje, jak se člověk s danými extrémy může pokoušet vyrovnat.

Nyní si Lilith obleče 12 zodiakálních masek.


Páteční Alchymické konstelace v Jemném světě

Milí přátelé, otevíráme nový cyklus pátečních konstelací v Jemném světě. (Chopinova 10, Praha 2).

Tento cyklus je určený jak pro úplné nováčky, tak i pro ty zkušenější. Témata na sebe volně navazují, takže pokud se na prvním setkání více spojím s pocity, na druhém se mohu ponořit o to hlouběji atd. Pokud absolvuji celý cyklus, nastává synergický efekt. (Co "prokopu" při jedné práci, nemusím znovu odhazovat lopatou při druhé práci).

Témata setkání vznikla tak, že jsem "poprosil" o témata k našemu cyklu konstelací v Jemném světě a vytáhl po sobě sérii tarotových karet. Názvy setkání můžete brát jen jako inspiraci. Na jakémkoli setkání se můžeme věnovat jakémukoli problému, který aktuálně řešíte.
Celý cyklus mi – dle série karet – zní jako přenastavení nefunkčních vzorců za ty, které jsou nejen funkční, vedoucí k naplnění, ale i ty pravé, odpovídající nám i kosmickému řádu. To, co běží podle kosmického řádu, nemusíme tlačit do kopce. „Padá“ to samo, jako planety po svých drahách. Ale nejprve musíme vynaložit energii k rozbourání nefunkčních mechanismů a vzorců.


Termíny a témata setkání:


2. 10. 2020 17.00-21.00 Tarotová karta LUNA.

Brána do říše emocí. Co mi brání být v kontaktu se skutečnými pocity? Projít branou. Být připraven.


23. 10. 2020 18.00-22.00 Tarotová karta VELEKNĚŽKA

Všudypřítomná moudrost a pravody života.

(Tento termín se vzhledem k opatření vlády ČR ruší).


6. 11. 2020 16.00-20.00 Tarotová karta SMRT.

Ukončit, uzavřít, zemřít, nechat odejít.

(Tento termín se vzhledem k opatření vlády ČR ruší).


13. 11. 2020 16.00-20.00 Tarotová karta Vůz.

Položit základy (dláždění) nové cesty.


18. 12. 2020 16.00-20.00 Tarotová karta ZAMILOVANÍ.

Dělat to pravé, horkost, alchymická svatba polarit.


CENA A PŘIHLÁŠENÍ

800kč / 1 setkání. Zaplatit můžete v hotovosti na místě. Velikost skupiny max. 10 lidí.

Přihlásit se můžete přímo lektorovi-terapeutovi (Vojta Franče) na e-mail aridsun@seznam.cz napište hlásím se závažně na konstelace v Jemném světě na termín xy, případně na termíny xyz. Následně Vám přijde potvrzení o rezervaci místa.

Údolí včel

"Včely jsou jako lidé, také se bojí a cítí neštěstí."

Údolí včel (1968) režiséra Františka Vláčila, které bylo prý natočeno, aby se využily kulisy, zbylé po Markétě Lazarové, nižším rozpočtem nijak netrpí. Naopak mnozí možná ocení jeho prosté přímočaré vyprávění, které kontrastuje s mnohočetnými vrstvami Markéty Lazarové. V tomto článku se pokusím vyložit, jak já sám osobně rozumím tomuto filmu, jak mluví ke mně. Vůně a konstelace

Pár postřehů těsně po skončení workshopu Vůně ženy, vůně muže, který jsme vedli s Irenou Kozelskou a kde jsme poprvé propojili svět vůní (parfémů) a konstelace:Stanislav Komárek: Smysl - věc zakázaná

Počínaje sedmnáctým stoletím se v evropském myšlení začíná projevovat představa, že svět netvoří smysluplný celek, důkladně promyšlený Stvořitelem a lidskému rozumu, který je bledším odleskem rozumu božského, nějak pochopitelný a uchopitelný, ale tvoří jej nakupení jednotlivostí bez nějakého vnitřního provázání, povstavší „náhodou“. Pro pozdnější novověk, kdy už představa Stvoření zcela vybledla, se toto přesvědčení stává základním článkem víry, ba tím, co novověkou víru zakládá. V kořeni tohoto posunu vlastně leží vítězství nominalismu nad realismem v oblasti filosofie: jednou z klíčových postav tohoto hnutí, navěky proskribujícího personifikaci abstrakt, byl francouzský františkán Marin Mersenne (1588-1648), jak velice trefně líčí James Hillman – biomorfní či antropomorfní pohled na svět, interpretující jiná jsoucna per analogiam s námi, si dnes mohou dovolit jen blázni, básníci a malé děti. V takto konfigurovaném světě nejen že nemá žádný životní prostor třeba astrologie či alchymie či pohled na člověka jako mikrokosmos v makrokosmu, ale i osud jednotlivého člověka se stává chaoticko-bizarním nakupením jednotlivostí a „náhod“. Zároveň se paradoxně jako nový typ mystiky vynořuje představa, že matematické entity se hodí k modelování jevů v hmotném světě a jsou v zásadě kritériem pravdivosti našich výpovědí o něm, ač k tomu není, vyjádřeno německy, zwingender Grund.   

Michael Ende: Děvčátko Momo a ukradený čas


Pohádka pro malé a velké děti

Ilustrace: František Skála, 2005
"Dnes viděli obyvatelé velkého města věci, jaké už dlouho nebyli k spatření: Lidé postávali na ulici, povídali si jen tak o něčem a vyptávali se pěkně ze široka, jak se jednomu a druhému daří. Kdo šel do práce, měl dost času chvíli postát a zadívat se na rozkvetlé kytky v okně nebo nakrmit v parku sýkorku. Také lékaři měli čas a věnovali se pořádně všem pacientům. Každý mohl spotřebovat na cokoli právě takové množství času, kolik věc při jeho silách vyžadovala a kolik chtěl. Neboť od toho dne času bylo zase dost.

Ale mnoho lidí se nikdy nedovědělo, komu za to všechno děkují a co se ve skutečnosti událo v tom okamžiku, který pro ně byl jenom tak dlouhý, jako když někdo mžikne. Asi by tomu většina z nich ani nevěřila. Kdo ale věřil, co se přihodilo, a kdo také věděl, co se událo, byli přátelé děvčátka Momo. 

...

V domě Nikdenení v perleťové uličce Nikdynebyla seděl na atlasové pohovce vedle malého stolečku s vyklenutými nožkami Mistr Hóra. Čas, který se navrátil k lidem, probudil ho z jeho prvního a jediného spánku. Díval se vševidoucími brýlemi a na tváři mu pohrával úsměv. Díval se na děvčátko Momo a na její druhy. Byl ještě velmi bledý a jako po těžké nemoci. Ale oči mu zářily."

(Děvčátko Momo a ukradený čas. Albatros, 2005, str. 219)

Ve svém živlu

Alchymie v nitru přírody 

(14. - 19. červenec a 11.- 16. srpen 2020)

Přijďte vyladit své tělo a duši skrze kontakt se čtyřmi živly. 6 dní uprostřed krásné přírody v západních Čechách (Slavkovský les). 4 živly, 4 průvodci. Setkání naboso - bude to osobní, kontaktní, živé. Každý večer oheň se zpěvem a muzicírováním. Každé ráno jóga, každé odpoledne konstelace a rituály. Bohatý polostrukturovaný program, jehož se můžete zúčastnit, stejně jako můžete tu a tam dát přednost procházení se po lesích nebo výletech na koupání - sami nebo s novými přáteli, které zde potkáte. Co je cílem? Cítit se ještě více sami sebou, projít alchymickým procesem, kdy se dotýkáme živlů v nás i venku a vrátit se nakonec domů občerstvení a zregenerovaní.

Budeme aktivně pracovat se svými sny a naslouchat mytologickým příběhům, kterými naše duše promlouvají. Prostřednictvím dechových a pohybových technik tantrické jógy vstoupíme do kontaktu s elementy abychom poznali jejich "kvalitu", naučili se vyvažovat jejich působení a směřovali k živlové harmonii. Dynamiku archetypů navnímáme a ztvárníme skrze skupinové konstelace, které nám pomohou vstoupit do vědomého kontaktu s tím, co nás spoluutváří.

Každý večer na Kruhu hlasu kolem ohně budete moci vyjádřit své pocity slovy, zpěvem, tichem. Poslední večer projdeme společně rituálem Temascalu - Potní chýše, který propojí všechny živly a završí tak práci z předchozích dnů. Temascal je rituál pocházející z dávného Mexika, při kterém se vstupuje do parního domu (sauny) symbolizující lůno Matky Země. Tam se projde očistou na úrovních těla, emocí, mysli i duše, za velmi zřetelné přítomnosti všech elementů a celý proces je tak znovuzrozením, přechodem do nového života.
Programem vás budou provádět 4 průvodci:

VOJTĚCH FRANČE - terapeut, konstelář, grafolog a astrolog. Na tomto setkání vás budu provádět konstelacemi a umožním vám nahlédnout do vašeho živlového složení skrze vaše písmo a váš horoskop.

JIRKA HOKR - šaman, průvodce a vypravěč. Celému semináři vytvořím rámec rituálu,  každý večer povedu Kruh hlasu u ohně a poslední noc vás provedu ceremonií Temascalu - Potní Chýše.

LUKÁŠ KARAS - terapeut, zabývám se prací se sny a mytologií. Každé ráno se společně budeme věnovat našemu snovému životu a nahlídneme do mytologických hloubek.

PETR SMIL - průzkumník na poli jógy & tantry. Během akce se budeme společně věnovat práci s tělem, dechem a pohybem.

Chcete se přihlásit? Stačí kliknout zde.

Toxický versus zdravý vztah (tabulka)


Ježíšův výrok "Miluj bližního svého jako sám sebe," lze vykládat různě. Stanislav Komárek jej vykládá v tom smyslu, že se máme především naučit milovat sebe sama tak, jak obyčejně milujeme své bližní, neboť s nimi máme obvykle větší soucit, než sami se sebou. "S nikým jiným tak strašlivě nevoráme."

Do toxických vztahů jsme obyčejně vtahováni skrze dynamiku našich zraněných dětských částí, které se projevují v archetypálních rolích: oběť - agresor - spasitel - a soudce.

Následující tabulka má sloužit k inspiraci a uvedení do tématu, případně k otevření diskuze.

Doporučuji chápat pojmy toxický a zdravý jako dva póly jednoho kontinua spíše než-li striktní rozdělení buď / anebo. Vztah se může v čase vyvíjet a kolísat mezi oběma extrémy, které tabulka popisuje.

Zlatý řez, uran v býku a synergická revoluce

Co si vzít z časů korona-viru, než se věci začnou vracet do "normálu"? 

Jedu si tak podél Vltavy na kole a tu mě napadlo toto: norma zlatého řezu. Hned vysvětlím.

Naše civilizace normuje na průměr, celek dělí na polovinu a tu dělí zas na polovinu. Krájíme čtverec na poloviny a na čtvrtiny. Nebe a zemi dělíme půl na půl. Ulice krájíme do pravého úhlu. Jsme civilizace, v jejíž mysli se zabydlela krychle a ostré řezy. Dali jsme jim přednost nad zlatým řezem (který známe např. z malířství).
První krůčky v astrologii

Výživný kurz astrologie pro začátečníky v audio formátu mp3 nyní ke stažení

Tento kurz je určen pro ty, kteří chtějí začít s astrologií, ale doposud se jim zdála z knih např. příliš komplikovaná a potřebují se do ní dostat. Kurz vám má otevřít cestu k astrologickému myšlení a cítění, takže po té se informace získané z knih mají jakoby srozumitelně už kam ukládat (protože si osvojíte základní astrologickou abecedu). Přijměte tento kurz jako otevřené dveře směrem k celoživotnímu studiu astrologie.
Čarodějův učeň

Konstelace osvětluje v hrubých rysech možný vnitřní smysl známé lužickosrbské pohádky. Literárně ji zachytil Otfried Preusler. Filmově ji nádherně ztvárnil Karel Zeman v r. 1977 (Čarodějův učeň). Jiná knižní verze je od Jurije Brěžana, nazvaná v lužické srbštině Čorny mlyn.
Do konstelace umisťujeme čarodějova učně, čarodějnou školu (Černý mlýn), Ďábla, učňovu maminku a tatínka a Kantorku.

Původní rodinná situace vypadá tak, že maminka vládne rodině pevnou rukou, zatímco tatínek je slabý a odstavený od vlivu, není spojený se svou silou a težko v této situaci něco zmůže (už se smířil se situací). Syn tuší, že se zde nemůže opřít o sílu svého otce, nemá zde otcovský vzor. Z toho plyne, že má nyní dvě možnosti:

1) bude následovat tatínka, najde si podobně jako on podvědomě silnější ženu, které bude podléhat (což je strašné, ale k této volbě není třeba odvahy, prostě se to nechá tzv. "vyhnít", a ono to tak jako tak dopadne);

anebo 2) půjde úplně altenativní temnou cestou, což v tomto případě znamená, že se přihlásí do čarodějné školy. Cesta číslo 2 vyžaduje větší odvahu než cesta číslo jedna. Syn v našem příběhu se rozhodne pro tuto strašlivou a nebezpečnou cestu, protože nechce skončit jako jeho slabý, matkou ovládaný otec. Vší silou se napřímí pro toto rozhodnutí.

Koronavirus jako posel Života
Prošel jsem s několika statečnými lidmi sérii osobních konstelací na přímé setkání s koronavirem. Face to face, z očí do očí. Jeden z nás vždy hrál koronavirus a s každým z nás vešel do kontaktu. Vyzkoušeli jsme si tak setkání ze všech perspektiv. Každý jsme chvíli byli virem – i sami v sobě, ve své identitě.

Koronavirus přichází k první ženě. Prohlíží si ji skrz na skrz, jako když se krájí světelný žlutý meloun. Nepřichází v žádném z případů s jakýmkoli zlým úmyslem uškodit nebo zničit. Přichází jako nástroj boží vůle, jako pronikavý jasnozřivý foton sloužící celku života. Říká jí: vidím, jak z tvého nitra proudí světlo tvé vlastní bytosti a vytváří kolem tebe energetický obal. Zcela respektují tvé procesy a tvé pole a nemám nejmenší důvod ti do něho vstupovat. Jsem s tebou zcela v souladu, zdravím tě a putuji dál. Žena se jemně pokloní.

Kurz astrologie pro mírně pokročilé

Otvírám výživný kurz astrologie pro mírně pokročilé

Začínáme v pondělí 5. října 2020. (Došlo k posunu o jeden měsíc ze 7. září).

Na začátku tohoto kurzu předpokládáme znalost živlů, kvalit, planet ve znameních a aspektů. Předpokládáme základní orientaci v horoskopu.

Celkový kurz pro začátečníky se skládá z dvanácti tematických setkání, které navazují na kurz astrologie pro začátečníky. (Tento kurz si můžete také objednat v audio podobě (mp3) jako celý kurz anebo jen některé lekce. Cena celého audiokurzu o 12ti lekcích je 4000,- Máte-li o něj zájem, kontaktujte mě na email. Bližší info zde).

Kurz pro mírně pokročilé s následujícím obsahem si můžete objednat i v korespondenční (dálkové) podobě. (Pokud jste mimopražští nebo vám brání jiné důvody). Kurz pak budete dostávat v podobě audionahrávek. Nabízím vám jej nyní za sníženou cenu (6000,-) Kč. Pokud vás láká tato varianta, stačí mi napsat.
Program kurzu astrologie pro mírně pokročilé:

0. Lilith - úvodní seznamovací hodina (5. 10. 2020)
1. Severní a jižní lunární uzel - odkud kam rosteme (19. 10. 2020)
2. Soli-lunární cyklus - 8 fází Slunce a Luny (2. 11. 2020)
3. Zdraví v horoskopu - tělo, orgány, psychosomatika (16. 11. 2020)
4. Tranzity I - vliv planet v libovolném okamžiku  (30. 11. 2020)
5. Tranzity II (14. 12. 2020)
6. Cheirón - zraněný léčitel a kvantový šaman (4. 1. 2021)
7. Sabiánské symboly - 365 kaleidoskopických obrazů duše (18. 1. 2021)
8. Retrográdní planety - planety na zpětný chod (1. 2. 2021)
9. Bod štěstí (15. 2. 2021)
10. Partnerské horoskopy - Já a Ty - synastrie I (1. 3. 2021)
11. Partnerské horoskopy - Já a Ty - synastrie II (15. 3. 2021)
12. Partnerské horoskopy - Já a Ty - synastrie III (29. 3. 2021)

Na tomto kurzu se budeme vžy cca 2 hodiny věnovat výkladu nové látky a 2 hodiny budeme věnovat procvičování výkladu horoskopů (slavné osobnosti nebo ty, které si přinesete sebou).

Můžete si přihlásit na celý kurz, stejně jako můžete přijít jen na některé speciální setkání. (Stačí mi napsat a domluvíme se).

Spojení se Zemí
Chci napsat článek o něčem, co je velmi prosté a obyčejné a tak nějak samozřejmé, ale když to nemáme, tak celý život vlastně ještě nezačal - a to je připojení k Zemi.

Dovolím si o tom mluvit, protože to je proces, kterým jsem sám prošel a procházím a protože se mi to z pohledu průvodce konstelacemi jeví jako nejčastější téma, které lidé, hlavně spirituálně založení lidé, nevědomky řeší.

Já sám jsem cca pět let nazpátek vůbec netušil, co to Země je. Byl jsem intelektuál, který stále jen něco četl a o všem přemýšlel. Ale když jsem šel do přírody, tak mi vlastně přišla jako taková kulisa, která mě obklopuje. Nedocházelo k propojení mezi mnou a přírodou. Začalo to tak, že jsem seděl v indiánské sauně a v okamžiku, kdy mi už v sauně bylo nesnesitelně, jsem nasupeně ze sauny, proti všem pravidlům (odejít ve směru hodinových ručiček po obvodu kruhu) vyběhl naštvaně ven. Když mi vytýkali neúctu k zemi a rituálu, smál jsem se tomu a vůbec jsem nevěděl, o čem je řeč. (Měl jsem v sobě pohrdání vůči Zemi, ale nevěděl jsem o tom).

Pak jsem se tohoto tématu skrze konstelace začal dotýkat a po několika letech mohu říci, že už ho vnímám zcela jinak.

Připojení k zemi, přijetí života na zemi, vtělení do těla a do hmoty, plný průchod porodním kanálem sem na Zem, doinkarnování se, dosednutí do pozemských podmínek, bezpečné a klidné spočinutí v první čakře, v pánvi - je teprve začátkem celé hry, kvůli které tu jsme.