Toxický versus zdravý vztah (tabulka)


Ježíšův výrok "Miluj bližního svého jako sám sebe," lze vykládat různě. Stanislav Komárek jej vykládá v tom smyslu, že se máme především naučit milovat sebe sama tak, jak obyčejně milujeme své bližní, neboť s nimi máme obvykle větší soucit, než sami se sebou. "S nikým jiným tak strašlivě nevoráme."

Do toxických vztahů jsme obyčejně vtahováni skrze dynamiku našich zraněných dětských částí, které se projevují v archetypálních rolích: oběť - agresor - spasitel - a soudce.

Následující tabulka má sloužit k inspiraci a uvedení do tématu, případně k otevření diskuze.

Doporučuji chápat pojmy toxický a zdravý jako dva póly jednoho kontinua spíše než-li striktní rozdělení buď / anebo. Vztah se může v čase vyvíjet a kolísat mezi oběma extrémy, které tabulka popisuje.


Toxický vztah Zdravý vztah

adorován kulturou, filmy, romány začíná tam, kde končí drama (když je nám dobře, není o čem psát)

vztah oslovuje komplexové, zraněné, traumatizované vrstvy (a z nich pramení) vztah oslovuje náš zdravý střed, klidné srdce, které do vztahu vstupuje v rozpoložení „mohu, ale nemusím“ (a z něho pramení)

láska je nutkavá (bere nám, druhému, či oběma svobodu) svoboda a láska se nevylučují

pocit osudovosti můžu, ale nemusím; i zde se mohou dít osudové synchronicity, ale neujíždíme na nich 

„ten jediný pravý“ (těmi jedinými pravými jsou ve skutečnosti pouze naši rodiče, pokud tak uvažujeme o partnerovi, pravděpodobně se jedná o přenos) volím si tebe

vytahujeme ze sebe spíš temnější a zrůdnější podoby svého já celkově ze sebe vytahujeme spíš to lepší

z dlouhodobého hlediska si škodíme, stahujeme se dolů z dlouhodobého hlediska si prospíváme

konflikty se ve „sklepě“ hromadí nevyřešené -jako na hnoji-, ale občasnými euforickými highlighty na ně na chvíli zapomeneme (a kvůli těmto highlightům ve vztahu setrváváme, neboť jsou zdrojem naší naděje, anebo nám dávají vzpruhu jako při požití drogy) konflikty se dají průběžně vyjasnit, takže se zase (po přeháňkách) vracíme k čistému stolu

přetrvává ustavičný neřešitelný pocit rozporu přiměřená „práce na vztahu“ se střídá s obdobími pohody a uklidnění

vysoká intenzita a fascinace bez stádia zklidnění intenzivní momenty se střídají s klidnými, kdy se nic zvláštního neděje

sex funguje, ale vše ostatní NE;
nebo naopak sex nefunguje vůbec už od začátku
různé složky vztahu spíše celkově fungují (jakkoli ne ideálně a proměnlivě)

cítíme oprávnění chovat se k druhému nemilosrdně (soucit si nezaslouží), neboť nám také tolik ublížil; v pólu oběti naopak dovolujeme se sebou zacházet bez soucitu se sebou (jako s kusem hadru) máme se sebou navzájem soucit

chceme druhého zachránit (přebíráme za něj odpovědnost); (role Spasitele) jsme s druhým, protože ho máme rádi, těší nás společná přítomnost a blízkost

snažíme se k lásce „dopracovat, zasloužit si ji, vydestilovat ji s tlakem „až se druhý promění“, „budu tě mít rád, až když...“, „tohle jsi ještě jdi předělat a pak se vrať“ láska už tu nějak spíše JE (jakkoli je vše v pohybu)

TY NEJSI OK! (Agresor) nebo JÁ NEJSEM OK! (Oběť); toxický stud (pocit, že je se mnou něco hluboce v nepořádku) JÁ JSEM OK, TY JSI OK

druhý má atributy rodiče, se kterým máme nevyřešené trauma bereme druhého, jaký je („i schlupama“)

hledáme IDEÁL dokonalého jednoho (jaký by měl(a) být) hledáme, kdo je k nám kompatabilní, kdo se k nám hodí

pozornost na city k ní, k němu (ale přehlížím, jak mi s druhým je) pozornost na to, jak se s druhým cítím

potenciální dítě by se narodilo jakoby na bitevním poli potenciální dítě by se u nás narodilo v bezpečí a míru

ve vztahu setrvávám, protože jsem na druhém závislý, ale neumím dostatečně mít rád sám sebe potřeba zůstat ve vztahu je v souladu s láskou k sobě

pokud miluješ sebe sama plně se všemi svými částmi (jak je řečeno v Novém zákoně), pak už není důvod, abys do těchto vztahů znovu spadal; nejlepší ochranou je plná integrace všech zraněných, oslabených, traumatizovaných částí (nikdo v nás nemusí sedět osaměle a ztracený někde na nádraží); všichni „naši“ jsou „doma“; ničím pak nejsi nutkán „padat“ do toxického vztahu, asi jako by ti nechutnalo klást si do úst zkažené jedovaté jídlo, jakkoli okouzlivě nasládlé není v mé moci učinit druhého šťastným, ani aby druhý učinil šťastným mě; štěstí je integrální esencí mě samého; pokud jsem šťastný, rád činím druhým dobře, protože mě to těší (bez potřeby zachraňování)

žádný vztah není jen toxický nebo jen zdravý

Doporučuji vám článek Kamila Novotného Predátoři a oběti narcismu. Na youtube se tématu uzdravení z toxického vztahu věnuje Jan Dvořák.

A zvu vás na s tématem související konstelační workshop Upír a Ovečka, který opakovaně pořádáme s Kamilem Novotným.

Žádné komentáře: