Koronavirus jako posel Života
Prošel jsem s několika statečnými lidmi sérii osobních konstelací na přímé setkání s koronavirem. Face to face, z očí do očí. Jeden z nás vždy hrál koronavirus a s každým z nás vešel do kontaktu. Vyzkoušeli jsme si tak setkání ze všech perspektiv. Každý jsme chvíli byli virem – i sami v sobě, ve své identitě.

Koronavirus přichází k první ženě. Prohlíží si ji skrz na skrz, jako když se krájí světelný žlutý meloun. Nepřichází v žádném z případů s jakýmkoli zlým úmyslem uškodit nebo zničit. Přichází jako nástroj boží vůle, jako pronikavý jasnozřivý foton sloužící celku života. Říká jí: vidím, jak z tvého nitra proudí světlo tvé vlastní bytosti a vytváří kolem tebe energetický obal. Zcela respektují tvé procesy a tvé pole a nemám nejmenší důvod ti do něho vstupovat. Jsem s tebou zcela v souladu, zdravím tě a putuji dál. Žena se jemně pokloní.

Přichází k prvnímu muži. Podstupuje od něho a vzdaluje se. Vidím, co se v tobě děje, jak máš ze mě strach a jak v důsledku toho uvolňuješ mnohé své vrstvy a silné emoce a nyní si je potřebuješ zpracovat. Poodstupuji od tebe, nemám důvod tě v jakékoli podobě navštívit. Vše, co prožíváš, je důsledek tvého myšlení v souvislosti se mnou. Máš na vše dost času, já respektuji tvé pole a kráčím kolem tebe dál. Muž se s úlevou uklání.

Přichází k druhé ženě. Ty jsi jako já! Směje se vir. Jako já katalyzuješ nebojácně změny v celé společnosti, kdekoliv se objevíš. Virus ženu objímá a oba se smějí. Co bychom si my dva měli asi tak povídat?

Přichází k třetí ženě. Ty jsi silná a máš kolem sebe štít, který nemůžu proniknout. V důsledku toho se nemůžeme potkat v dobrém ani ve zlém, nepřivodím ti žádné změny, alespoň prozatím. Třeba se setkáme později, až budeš vůči mě otevřenější. Děkuji, uklání se žena.

Přichází k druhému muži. Soustředí se, komplexně vyhodnocuje celé pole. Cítím, jak by ses měl srdcem spojit s něčím nahoře – v tomto úhlu – zvedá ruce nad hlavu. Muž napodobuje stejný pohyb rukou a otvírá srdce. Dostaví se mu euforicky pocit doprovázený jasným Aha! To je ono, to jsem potřeboval. Teď to mám. Děkuji ti. Do jeho srdce sestoupil pocit štěstí a klidu.

Když virus takto vstoupí do hlubokého kontaktu s námi všemi, zase se stahuje a odchází. Zůstáváme v klidu, s úctou k němu, povzneseni, proměněni.

Celek života nás skrze tento malý neviditelný nástroj proskenoval a povznesl. Nebáli jsme se mu podívat přímo do tváře. Nikoho z nás neměl důvod navštívit onemocněním.

Přijměte i vy tuto cestu. Uznejte jej jako posla celku života, s pokorou a respektem. Nevyhýbejte se mu, kráčejte rovně skrze proudy změn, které nastávají.

Cokoli cítíte, je v pořádku. Vnímejte to a nechte to probíhat. Vše se děje samo od sebe. Není potřeba nic řídit, nic plánovat. S důvěrou kráčejte skrze to, co je právě před vámi. Ono se to promění. A pak zas a pak zas. To je život.

Zbaveno kontroly se vše ukazuje nahé, takové jaké je. Přirozenost všeho vyplouvá na povrch.


Konstelace proběhla 22.3.2020 v Praze


Související odkazy:

Žádné komentáře: