Geografická projektivní vztahová hra


Seznámím vás s hrou, která mě právě napadla. Nejlépe se hraje třeba před usnutím, nebo když se nudíte v
autobuse. Tato prostinká hra se hraje takto:

8 kognitivních stylů (MBTI) a jejich synchronizace

Podle C. G. Junga existuje 8 způsobů (funkcí, mentálních nástrojů), jakým se orientujeme v realitě. Intuice (N) a vnímání (S) nám zprostředkovávají vstupní data, zatímco myšlení (T) a cítění (F) nám umožňují se na základě těchto dat nějakým způsobem rozhodovat.

Na tomto obrázku (hvězdovitý tetrahedron) je osm kognitivních funkcí rozmístěno tak, aby naše nejsilnější a nejslabší funkce vždy spočívaly prostorově naproti sobě.

Každá z funkcí může být orientována více dovnitř (i - introvertně, do subjektivního světa "uvnitř") nebo ven (e - extravertně, do objektivního světa "venku"). Introvertní (subjektivní) funkce jsou na obrázku (jen pro názornost) "přišpendleny" na oranžový tetrahedron obrácený nahoru, extravertní (objektivní) na červený tetrahedron obrácený dolů. Každý člověk disponuje potenciálně všemi funkcemi, ale v odlišné hierarchii. Ke zjištění hierarchie možno použít MBTI test.


Hierachie funkcí typů MBTI

ESTJ ESTP ISTP ISTJ

1. dominantní Te Se Ti Si

2. pomocná Si Ti Se Te

3. terciální Ne Fe Ni Fi

4. nejslabší Fi Ni Fe Ne

ESFJ ESFP ISFP ISFJ

1. dominantní Fe Se Fi Si

2. pomocná Si Fi Se Fe

3. terciální Ne Te Ni Ti

4. nejslabší Ti Ni Te Ne

ENFJ ENFP INFP INFJ

1. dominantní Fe Ne Fi Ni

2. pomocná Ni Fi Ne Fe

3. terciální Se Te Si Ti

4. nejslabší Ti Si Te Se

ENTJ ENTP INTP INTJ

1. dominantní Te Ne Ti Ni

2. pomocná Ni Ti Ne Te

3. terciální Se Fe Si Fi

4. nejslabší Fi Si Fe Se