Zdeněk Mahler

Jako poctu Zdeňku Mahlerovi bych rád sdílel několik jeho pronikavých, hlubokých a strhujících náhledů na tři české historické osobnosti: Jan Hus, Karel Havlíček Borovský a Tomáš Garigue Masaryk. Zdeněk Mahler oplývá obrovskou informovaností a nebojí se osobního úhlu pohledu.Výživný kurz astrologie pro mírně pokročilé

Otvírám výživný kurz astrologie pro mírně pokročilé. (Předpokládá se základní znalost živlů, znamení, planet a domů).Volně navazujeme na předchozí kurz Astrologie pro začátečníky, ale vítání jsou i všichni noví zájemci, kteří mají zájem rozšířit si stav sebepoznání a uchopit astrologii více živě a plasticky skrze osobní zkušenost. Začínáme v pondělí 28. května od 16:00.

Čeká nás dvanáct tematických setkání, které na sebe krok po kroku navazují. Pracujeme vždy především s naším horoskopem, abychom při každém setkání rozšířili pochopení sebe sama. Při některých tématech pracujeme i skrze konstelace, abychom se skze bezprostřední prožitek spojili s danou kvalitou, což je nad jakýkoli výklad. (Vizuální čítanku astrologických kvalit naleznete pro ukázku zde.)

Pokud chcete přijít jen na jednotlivé téma, je to možné, stačí mi napsat několik dní před kurzem.
Spiral Dynamics - nový pohled na evoluci lidstva i dušeDon Edward Beck a Christopher C. Cowan přicházejí v knize Spiral Dynamics s unikátním pojetím vývoje celého lidstva ve spirálovité dynamice. (Navazují na předchozí práci Clare W. Gravese). Stejnou spirálovitou dynamiku však můžeme aplikovat i na pochopení individuální psychiky, která se skládá z těchto "barevných" vrstev.

Každá barevná vrstva (patro evoluce) je charakterizována hodnotovým memem (valueMEM).

Hodnotový mem je jakési základní přesvědčení, idea, v níž věříme a pro níž (podvědomě) žijeme a podle níž si organizujeme svůj život. Hodnotový mem vystihuje naší hlavní životní motivaci.

Jsou naše kroky neseny Silou Pravdy, když chceme svou víru sdílet s divochy? (Modrá). Nebo je naší hnací silou úspěch, expanze a rafinované taktizování? (Oranžová). Anebo se jako Kryštof Kolumbus nacházíme někde v turbulenci mezi oběma hodnotovými memy? (Modrá / ORANŽOVÁ)

Kolem hodnotového memu se roztáčí kultura se všemi jejími prvky (filozofie, umění, rituály, zvyky, móda, vztahy). Každá barevná vrstva má vlastní skupinovou dynamiku, hodnotový systém a vlastní pojetí spirituality.

Máme tendenci se obklopovat lidmi na stejné barevné "vlně" a s nimi podle hesla "svůj k svému" vytvářet naši "sociální bublinu" / kmen v naší globální vesnici. Máme tendenci pracovat v prostředí, které je stejné jako naše "barevná vlna", respektive, v takovém prostředí se pak cítíme naplnění: jsme ve svém jako "ryba ve vodě".

Přestože jednotlivé barevné vrstvy se postupně objevují (od spodních po horní, od nejprostších po nejkomplexnější) v určitém historickém období, kdy dochází ke "změně paradigmatu" - psychosociální revoluci, jsou všechny neustále přítomny v celém světě a zrovna tak v naší individuální psýché. Můžeme mít například "psychické těžiště" v ekologicko-komunitní zelené barvě, takže se obklopujeme "zelenými" přáteli, na druhou stranu stále ještě pracujeme v korporátní firmě kvůli penězům (oranžová barva), ale ve sportovní aktivitě hledáme kontakt se svojí rudou vrstvou (bojové umění). Každý z nás má v sobě všechny barevné vrstvy v určité fázi "rozzářenosti". Nejedná se tedy o psychologickou typologii, kde by každý z nás musel nutně spadat do nějaké "přihrádky". V některých barvách se naleznete více - v jiných méně. Tyto všechny vrstvy jsou pak v neustálém dynamickém evolučním pohybu. Ustanovují se, kulminují, vrcholí, procházejí krizemi a opět upadají, zatímco jiné se mezitím derou opět na vrchol - podobně jako civilizace. Proto: Spiral dynamics.To hlavní ze Spiral Dynamics v jednom obrázku. Po přečtení celého článku vám tato infografika začne dávat jasný smysl. Má kulturní DNA nějaký strop? Nevíme, zatím jsme schopni jen letmo dohlédnout do 9.té, korálové úrovně, jejíž význam zatím jen tušíme. Pojďme ale začít popořadě - od nejspodnější a nejdávnější béžové vrstvy - od úsvitu homo sapiens.