Retrográdní Mars: přijmout sílu i slabost

Konstelace dynamicky mapuje prožitky, které se na rúzných úrovních mohou odehrávat v osobnosti, která má v horoskopu retrográdní Mars (jedná se o ilustrativní příklad, který zachycuje její vnitřní pnutí). Ke konci článku shrnujeme to podstatné a zobecnitelné, včetně charakteristiky Marse stacionárního.Retrográdní Venuše: sestup do hlubiny

Jak se Venuše projevuje v různých fázích svého pohybu vůči Zemi? (Direktní, stacionární a retrográdní). Přepis konstelace.

Energie direktní Venuše: radost ze života, krása a elegance, euforie, půvabný pohyb v kruzích a spirálách, tanec, valčík, vlna, zvlnění, mírná asymetrie. Jedním obrazem: právě kvetoucí květina.
Retrográdní Merkur: intuitivní moudrost, která nehovoří po našem

Přepis konstelací určený pro zájemce o astrologii a psychologii

V astrologii označujeme některé planety podle směru jejich pohybu z pozice pozorovatele na Zemi v daném čase jako buď direktní (D), pohybující se přímo - anebo retrográdní (R), zpětně se pohybující. V krátké chvíli mezi oběma pohyby může být planeta dokonce stacionární (S) - stojící relativně ve stejné poloze. Jaký psychologický význam tomu odpovídá? Původně jsem měl tuto záležitost v astrologii za okrajovou, výsledky konstelace pro mě však byly působivé: Jediná retrográdní planeta je zřejmě schopna pozměnit vyznění celého horoskopu. 

Připomínám, že retrográdní planety si můžete zjistit na astro.com nebo najdise.cz - kde je retrográdní planeta vždy označena indexem s malým R. Průměrně horoskop obsahuje cca 2 retrográdní planety. Jedinec s vysokým počtem retrográdnich planet je méně synchronizován s dnešním světem (tady a teď) a je více spojen s dávnými dobami, kolektivním nevědomím a jinými prostoročasy, odkud nám sem cosi přináší, současně si však více připadá 'mimo'. Tento cyklus o retro planetach nám má umožnit pochopit, že žádné mimo vlastně neexistuje, že vše je naší přirozenou součástí a je na čase to akceptovat, bez neustálé potřeby NORMALIZACE, což je vlastně šikana direktních archetypů vůči jejich retrográdním stínovým funkcím, šikana "normální" většiny vůči ostrakizované menšině. Takže klid, to všechno sem patří a vy také. Akceptujte svou jinakost, představuje pro ty druhé obohacení. 
Planety Merkur až Pluto jsou většinu své dráhy v direktním pohybu, ale během retrográdního pohybu je třeba její význam interpretovat odlišně.


Upozornění:
články většinou nezohledňují postavení planety ve znamení, domě a její aspekty. Nezohledňují ani zbylé prvky horoskopu. Jde spíše o edukativní uvedení do tématu - abychom si byli schopni představit základní rozdíly mezi direktivním, stacionárním a direktivním pohybem u každé planety. Popis archetypů je tak amplifkován - dovedený do většího extrému, aby vyplynuly na povrch vzájemné rozdíly díky kontrastu mezi nimi. Pokud chceme pochopit povahu jednotlivce, musíme tyto zesílené obrazy zmírnit a do celkového výkladu horoskopu citlivě zakomponovat. Nebudete číst charakteristiku jedince, o němž (a to jen z části) nějak vypovídá celý jeho horoskop. Budete číst charakteristiku určitého typu, který se tu více tu méně u daného člověka projeví. (Podobně jako mluvíme o extraverzi a introverzi, které se v daném jedinci mísí v nějakém poměru, ale ryzích, extrémních typů je v populaci málo). Příklad: že člověk má retrográdní Uran neznamená automaticky, že to musí být kdoví jaký rebel. U člověka s dominantím Saturnem a obsazeným zemským živlem bude třeba k výkladu přistupovat zcela jinak, než když retrográdní Uran stojí dejme tomu na Ascendentu v horoskopu, kde dominuje živel ohnivý a vzdušný.

Berte prosím tento cyklus jako pokus o hypotetický příspěvek k málo prozkoumanému a popsanému tématu. Budoucí pátrání a vaše zpětná vazba povedou jistě ke zpřesnění zde podávaných myšlenek.

Dále chci upozornit, že heslo karma představuje v našem pojetí odpověď na otázku, kterou jsme v konstelaci pokládali - a to, proč se někdo narodí s daným postavením? Co tomu přecházelo? Na co to navazuje? Jaký typ člověka obdrží v horoskopu planetu s daným pohybem? Zajímala nás logika za tím. Pokud je pro vás karma planým konceptem, můžete tuto pasáž přeskočit.

A - last, but not least - články se snaží podchytit dlouhodobé téma kterým si člověk musí projít a zpracovat ho. Neříkají a nemohou říkat, v jaké fázi integrace (zralosti) se daný člověk už nachází. Někdo tak bude číst teprve o cestě, která jej čeká, pro jiného to může být něco, co už má dávno za sebou. Články také nepopisují karmu, integraci a trápení, které se týká direktních planet. Každá cesta je jedinečná a každý výklad horoskopu by měl být jedinečnou událostí u něhož se setkávají dva lidé. Sebelepší text nebo počítačový program nemůže toto umění nahradit.

Začneme Merkurem a po té si povíme o dalších retrográdních planetách.

Cheirón - Lilith konstelace

Konstelační seminář

Kdy: So 27.7.2019 a Pá 4.10.2019
Kde: Přemyslovská 29, Praha 2, tram Flora, na zvonku: Eva Boháčková, 6. patro.
Tento konstelační den budeme věnovat dvěma "zavrženým" archetypům: Cheirónovi a Lilith. Mají oba archetypy něco společného? Proč jsou pro naši kulturu tak problematické? Poprvé se prakticky podíváme na jejich spojení. Právě proto, že je naše kultura vytešnuje, považuji za důležité tyto archetypy připomínat a projít skrze konstelační prožitek jakousi iniciací, kdy s nimi navážeme vědomý kontakt.

Každý si může projít osobní konstelací na integraci Cheiróna, Lilith či obou archetypů zároveň. Do konstelace se zřejmě promítne a odzrcadlí vaše aktuální situace (s jejím vědomým i nevědomým aspektem) a tyto archetypy nám pomohou zkatalyzovat konstelační proces, který poběží přiléhavě vám přesně na míru v daném čase a místě.