Voda Života

Pozvánka na online kurz

(5 setkání 1x týdně 3,5 hod; páteční, čtvrteční a středeční skupina)Zveme vás na pětidílný cyklus online setkávání Voda Života (Fre(e)men-ID!), lehce inspirovaný filmem Duna. 

Představte si, že se scházíme v sietchi*, bezpečném útočišti, jako kmen těch, kteří pracují na svém osvobození. Od čeho? Od vlastních nefunkčních vzorců a programů. (*Sietch je podzemní pouštní úkryt a shromaždiště Fremenů v knize/filmu Duna).

Jako pracovní nástroj, mapu terénu, budeme používat 111 témat bazálních perinatálních matric. Jde o soustavu archetypálních prožitků, které už známe z mateřského lůna. Lze je vnímat jako páteřní strukturu naší psychiky (core themes),  kam si pak umisťujeme všechny další zkušenosti a vzorce jako do pomyslných slotů. Proto s nimi lze pracovat, ať řešíme jakýkoli problém. Mužeme dohledat, že naše problémová či potenciální moudrostí nabitá situace, odráží nějaké naše vzorce, které zpětně už pramení v mateřském lůně. Vlastně tak jdeme rovnou ke kořenům celé záležitosti. Jako zahradník či jako ten, kdo se stará o prameny.  Protože nás život zde pramení.   Vyladěním problému přímo u pramene měníme celé životní řečiště,  které pak následuje, čili všechny z toho vyplývající nefunkční vzorce, které spoluvytvořili aktuální situaci.

Na začátek každého setkání se může přihlásit jakykoliv bojovník či bojovnice kmene o pozornost a vysvětlit situaci, v které se nachází.  Poskytneme si prostor pro sdílení.  Vybereme téma, které v tu chvíli nejvíce hýbe s celou skupinou a to budeme s podporou celé skupiny léčit. Totéž téma se bude současně léčit u všech v kolektivní rezonanci. 

Všichni pak spolu poděkují spolubojovníkovi či spoolubojovnici, že jim toto téma přinesl,  že jim přinesl svůj problém,  svou vodu života a podělili se o ni se všemi. Všem tak umožnil totožné téma zachytit v jejich systému,  jít k nejzazším pramenům analogických vzorců a zde uvolnit balvany na prameni, aby i jejich voda zde tekla lépe.