Voda Života

Pozvánka na online kurz

(5 setkání 1x týdně 3,5 hod; páteční, čtvrteční a středeční skupina)Zveme vás na pětidílný cyklus online setkávání Voda Života (Fre(e)men-ID!), lehce inspirovaný filmem Duna. 

Představte si, že se scházíme v sietchi*, bezpečném útočišti, jako kmen těch, kteří pracují na svém osvobození. Od čeho? Od vlastních nefunkčních vzorců a programů. (*Sietch je podzemní pouštní úkryt a shromaždiště Fremenů v knize/filmu Duna).

Jako pracovní nástroj, mapu terénu, budeme používat 111 témat bazálních perinatálních matric. Jde o soustavu archetypálních prožitků, které už známe z mateřského lůna. Lze je vnímat jako páteřní strukturu naší psychiky (core themes),  kam si pak umisťujeme všechny další zkušenosti a vzorce jako do pomyslných slotů. Proto s nimi lze pracovat, ať řešíme jakýkoli problém. Mužeme dohledat, že naše problémová či potenciální moudrostí nabitá situace, odráží nějaké naše vzorce, které zpětně už pramení v mateřském lůně. Vlastně tak jdeme rovnou ke kořenům celé záležitosti. Jako zahradník či jako ten, kdo se stará o prameny.  Protože nás život zde pramení.   Vyladěním problému přímo u pramene měníme celé životní řečiště,  které pak následuje, čili všechny z toho vyplývající nefunkční vzorce, které spoluvytvořili aktuální situaci.

Na začátek každého setkání se může přihlásit jakykoliv bojovník či bojovnice kmene o pozornost a vysvětlit situaci, v které se nachází.  Poskytneme si prostor pro sdílení.  Vybereme téma, které v tu chvíli nejvíce hýbe s celou skupinou a to budeme s podporou celé skupiny léčit. Totéž téma se bude současně léčit u všech v kolektivní rezonanci. 

Všichni pak spolu poděkují spolubojovníkovi či spoolubojovnici, že jim toto téma přinesl,  že jim přinesl svůj problém,  svou vodu života a podělili se o ni se všemi. Všem tak umožnil totožné téma zachytit v jejich systému,  jít k nejzazším pramenům analogických vzorců a zde uvolnit balvany na prameni, aby i jejich voda zde tekla lépe.

Všichni jsou tím obohaceni, každý jednotlivec i celý kmen, sdílením od toho nejhlubšího po to nejbanálnější, co jim právě život přinesl. Vzali jsme aktuální situaci jako dar a proměnili jsme Vodu Života. Přímo u zdroje. Pro každého z nás.

Spojuje nás úcta a vděčnost.  Naše společenství každým pročištěním tématu sílí. Na konci kurzu zjišťujeme, že mnoho balvanů bylo odvaleno a naše Voda Života proudí a roste a nikde jí neubylo, i když jsme se o ni se všemi podělili.

*

Kvality, které na kurzu kultivujeme:

  • - převzít odpovědnost za svůj život 
  • - stoupnout si do síly
  • - zralost
  • - drive, radost z bytí v těle, živost prožívání 
  • - sexuální energie jako základní hybná síla života 
  • - rozhodnutí, že jsi svou cestou a nikdo mě nezastaví
  • - žádná překážka není problém, se vším si poradím 
  • - volná cesta vpřed 

Příklady témat 111 bazálních perinatálních matric:

BPM 1 (Neptun): 7. Uvolnění / Let go

BPM 2 (Saturn): 22. Štěstí v každodennosti 

BPM 3 (Pluto): 20. Podmanění kořisti

BPM 4 (Uran): 3. Vítězství, kde nejsou žádní poražení 

Jedná se o síť archetypů s výraznou tělesnou (hormonální / pohybovou) komponentou navzájem propojených v potenciálních sekvencích, které odrážejí situace, v kterých se nacházíme.

S pojmem BPM přišel Stanislav Groff. (Více anglicky zde nebo česky zde a zde)

*

Metody: kolektivní ňuning a zdrojový systém 111ti perinatálních témat.

Lektoři: Vojtěch Franče a Iva Voldánová

Otvíráme tři online skupiny:

1. Sietche Pátek (Azurový), (16.00 - 19.30)
24.5., 31.5., 7.6., 14.6.; 21.6.

2. Sietche Čtvrtek (Červený)  (17.00 - 20.30) /tento kurz už běží, ale můžete se přidat za nižší cenu/
25.4., 2.5., 9.5., 16.5.; 23.5.

3. Sietch Středa (Oranžový) (17.30 - 21.00)
22.5., 30.5., 5.6., 12.6.; 21.6.  (pá)

(4 setkání ve svém sietchi + 1 hromadný gathering všech sietchů)

/Je možné, že konání některého z kurzů se bude ještě posouvat o týden později. Takže pokud vám třeba jeden termín nesedí,  neváhejte se zeptat. S filmem či knihou Duna nemusíte mít žádné zkušenosti, je to spíše inspirace a atmosféra./

Kapacita skupiny: 8 - 12 účastníků 

Cena kurzu: 10.000,- kč

Přihlášení do kurzu: mailem aridsun@seznam.cz, do předmětu zprávy uveďte "Voda Života - Sietch den XY", prosím uvést vaše telefonní číslo, (obratem vám oznámím, zda je volné místo) + zaplacení celého kurzovného (10.000,-) na účet 670100-2207603326/6210. Zaplacením kurzovného jste napevno přihlášeni do kurzu Voda Života (obdržíte potvrzení + budete přidáni do WhatsApp skupiny vašeho sietche) a před konáním kurzu obdržíte mail s odkazem na zoom, kde bude kurz probíhat. (Pokud se z nenadálého důvodu nebudete moci zúčastnit a neseženete za sebe náhradu, vratná částka bude činit 75% ceny, pokud to oznámíte dříve než týden před zahájením kurzu a 50% ceny pokud později.)

Možnost splátky: je možné platbu rozdělit na dvě splátky, pak je celková cena kurzu 11.000,- (5.500 + 5.500). První splátka je splatná před začátkem kurzu, druhá před třetím setkání.

Žádné komentáře: