O časech proměny, kdy o všechno přicházíme

Průchod traumatem / cestovní bedekr pro ty, kdo o všechno přicházejí / čas transgrese, kdy staré už není a nové ještě není 
Představ si, že bys všechny své nervové dráhy a plochu tvého citlivého vnitřního těla, které si vše pamatuje už od početí, rozvinul na plochu jednoho fotbalového hřiště. 


Evropa (na této velké mapě) by byl kontinent tvého já a vzpomínek, které znáš, celý tvůj dosavadní svět se všemi lidmi tak, jak je znáš.


A pak by ti na rameno přistála sova a řekla by: celý asijský kontintent, přes Ural až po Kamčatku a dole na jih až do Indie: to je tvé trauma. Zatím bylo dobře ukryto, protože jeho obsahy bys zatím neunesl. Nevíš o něm skoro nic. Jen občasné vpády najezdniků z Asie vnímáš jako výkyvy nálad a více méně si s nimi poradíš. Porazíš je, obsahy potlačíš a je klid.


Pokud by se tvá duše rozhodla ke zpracování celé traumatické struktury, podobalo by se to stěhování národů. Všechny evropské říše by padly. Nepřežila by ani jediná. Celé svazy by se daly do pohybu. Říše by padaly a postavály, nezůstal by kámen na kameni. Trvalo by to celý středověk, než by došlo k integraci všech prvků valících se z nevědomí. Teprve v renesanci bys zaznamenal zvedání celkové úrovně vědomí, která by začala překonávat tu antickou: stav vědomí před vpádem traumatu. Zaznamenal bys nárůst kreativity a nových pohledů, o kterých se ti předtím ani nesnilo. 


Voda Života

Pozvánka na online kurz

(5 setkání 1x týdně 3,5 hod; páteční, čtvrteční a středeční skupina)Zveme vás na pětidílný cyklus online setkávání Voda Života (Fre(e)men-ID!), lehce inspirovaný filmem Duna. 

Představte si, že se scházíme v sietchi*, bezpečném útočišti, jako kmen těch, kteří pracují na svém osvobození. Od čeho? Od vlastních nefunkčních vzorců a programů. (*Sietch je podzemní pouštní úkryt a shromaždiště Fremenů v knize/filmu Duna).

Jako pracovní nástroj, mapu terénu, budeme používat 111 témat bazálních perinatálních matric. Jde o soustavu archetypálních prožitků, které už známe z mateřského lůna. Lze je vnímat jako páteřní strukturu naší psychiky (core themes),  kam si pak umisťujeme všechny další zkušenosti a vzorce jako do pomyslných slotů. Proto s nimi lze pracovat, ať řešíme jakýkoli problém. Mužeme dohledat, že naše problémová či potenciální moudrostí nabitá situace, odráží nějaké naše vzorce, které zpětně už pramení v mateřském lůně. Vlastně tak jdeme rovnou ke kořenům celé záležitosti. Jako zahradník či jako ten, kdo se stará o prameny.  Protože nás život zde pramení.   Vyladěním problému přímo u pramene měníme celé životní řečiště,  které pak následuje, čili všechny z toho vyplývající nefunkční vzorce, které spoluvytvořili aktuální situaci.

Na začátek každého setkání se může přihlásit jakykoliv bojovník či bojovnice kmene o pozornost a vysvětlit situaci, v které se nachází.  Poskytneme si prostor pro sdílení.  Vybereme téma, které v tu chvíli nejvíce hýbe s celou skupinou a to budeme s podporou celé skupiny léčit. Totéž téma se bude současně léčit u všech v kolektivní rezonanci. 

Všichni pak spolu poděkují spolubojovníkovi či spoolubojovnici, že jim toto téma přinesl,  že jim přinesl svůj problém,  svou vodu života a podělili se o ni se všemi. Všem tak umožnil totožné téma zachytit v jejich systému,  jít k nejzazším pramenům analogických vzorců a zde uvolnit balvany na prameni, aby i jejich voda zde tekla lépe.

Duna

Přepis konstelace 

Chci nabídnout kratší přepis 3,5hod konstelace. Nebudu líčit děj knihy / filmu, spíš doplním vnitřní procesy postav, které nemusejí být navenek vidět a celkovou atmosféru. Konstelace nemá přinést odhalení "velkého tajemství", spíše představuje paralelu ke knize s filmu s tím, že přináší jiné akcenty a trochu moduluje děj. Přepis zachycuje jen kousek fascinujícího procesu, kterým jsme prošli a kde každý zástupce skrze roli, kterou obdržel, procházel svým vlastním uvědoměním a léčením. (Přepis je by-produkt kolektivního prožitku). Díky léčivým procesům trochu více chápeme vnitřní motivy postav a nesoudíme je tak černobíle na kladné a záporné.
1

Celková atmosféra, která nám v konstelaci houstne, se podobá gladiátorskému ringu v písku, kde se mají utkat mocné síly. Podobá se středověkému utkání mezi rytíři. Dokonce se podobá až Ragnaroku, finální bitvě před koncem věku, kdy se rozhodne o všem. Cítíme strašidelnou atmosféru, rostoucí napětí, blízkost smrti, absolutní výzvu, která každého konfrontuje až do morku kostí, aby ukázal, čeho je hoden, jakými silami a kvalitami disponuje a nejmenších chyba zde znamená smrt.

To je svět Duny. Nádherné, vznešené bytosti, jež je klenotem kosmu, s mimořádným darem, jímž je koření. Arrakis je zářivá, blyštivá královna. Nezkorumpovatelná, svá. Se svými podmínkami. Nikdo ji nemůže skutečně ovládnout, každý musí ctít její podmínky. Ona nastavuje pravidla hry. Pokud je nerespektuješ, zemřeš. Ona je božská bytost, z jejíž útrob pramení posvátná rostlina. 

Hlavním spojencem planety Arrakis je červ (jako druh). Připomíná hrdé, bojovné, temné zvíře. Větří smrt a výzvu, těší se na silné hráče, kteří mají přijít do ringu a změřit své síly. Je to jakoby středověký bojový kůň, který očekává pána. Tak který z vás mě osedlá ? Ukažte se. Vzpíná se neklidně. Cítí se jako Valkýra s očekáváním Ragnaroku. Cítí ševelení písku a těší se na bitvu.

Když vidí přicházet rody Atreidů a Harkonennů, i Imperátora, cítí pohrdání. Co je toto za rytíře?

Partnerská astrologie (synastrie) - mé zkušenosti

PARTNERSKÁ astrologie * Aspekty mezi horoskopy * SYNASTRIE * mé zkušenosti 


Tento příspěvek shrnuje 20 let mé astrologické praxe s partnerskými horoskopy.Příklad integrace archetypů Neptun - Pluto

Příklad integrace archetypů Neptuna a Pluta při stoupání na Hawkinsově škále. Popis procesu transmutace.Level 1

Barva černá až tmavě modrá nebo tmavě fialová 

Podmořský svět, kde neproniká světlo a kde slizcí tvorové bojují o holé přežití

Masožravé rostliny, lilie, svádění skrze iluzorní vjem, na jehož konci je smrt 

Durman

Pomsta, nenávist, odpor, pohrdání, nepřejícnost, vražda 

Souboj s matkou na život a na smrt

Polarizace vztahů na absolutní moc a absolutní bezmoc; vztahy jako zákeřný boj o přežití skrze použití mimiker (klamných masek s proměn); v boji dovoleno vše; buď já nebo ty; zvítězí absolutní klamnost 

Nulová důvěra ve vztazích, absolutní potřeba kontroly; hlava zmrazuje srdce

Jedové lektvary, vražda skrze otrávení, travičství (Maryša)

Čarodějnice s rozkoší topící děti/nevinná koťata

Pohrdání nevinností a slabostí; vše nevinné a čisté vnímané jako slabost, jež zaslouží jedině potrestat, zmučit 

Toxická děloha (neptunský embryo praoceán kontaminovaný černým nenávistným jedem)

Nenávistné, pohlcující útvary matky usilují o smrt nebo ovládnutí plodu (Groffova BPM2)

Mazut, lepkavý temný sliz (Ropáci)

Obdobný mazut v auře znemožňuje přijetí milosti, odpuštění, světla (pozitivních neptunských kvalit)

Voda je vždy otrávená, kontaminovaná 

Déšť přináší pršící asfalt

Zamořená planeta, která zaslouží opustit (dystopie filmu Blade Runner)

Nepřítomnost naděje, spásy; trvalé peklo, podmořský Mordor

Oliheň beznaděje, ropa z havarovaného tankeru zadusí veškerý život

Aby člověk přežil, potřebuje potlačit nevinný, bezmocný pól (Neptun) a ztotožnit se s agresorem, temnou mocí (Pluto); neptunský protipól je projikován na okolí nebo do kosmických duchovní dálav

Na psychické rovině zde pravděpodobně sídlí jádra psychopatických podobností zcela nereflektovatelná na hladině vědomí (ego o nich neví a vědět nesmí, vztahově energeticky však budou působit); maminka nebo Vrchní sestra se například laskavě usmívá, zatímco na energetické rovině vás griluje pohrdáním a nenávistí (iluzivní vrstva mimiker zakrývá energetickou realitu)

Mytologicky: Gorgona, Leviathan, Bůh v odpovědi na Jóba

Astrologicky: Algol

Luciferský efekt: dokonalá, nevinná mimikra skrývá absolutní chladnou moc

(Pluto zaobalené v Neptunu)