Islám a Evropa

Stručné shrnutí výsledků dvou konstelací se dvěma nezávislými skupinami na téma Islám a Evropa.
Proč se nyní v médiích akcentují zprávy ohledně přistěhovalců do Evropy?

Určité vůdčí koncerny, industriální komplexy a banky, mají nyní zájem vyvolat šířící se strach a paniku, aby ospravedlnily budování ozbrojených a policejních složek, utahování Evropy pod jednotnou obruč. Evropa byla vždy metalurgickým kotlem slévání různých národů, byla jím odnepaměti a v tisícinásobné míře než dnes a bude jím vždycky. To je její přirozenost. Dnešní vlna přistěhovalectví je z dlouhodobého měřítka nepatrná. Jde o zrnko písku. Jde jen o to, že akcentování této zprávy v médiích drnkající na strunku strachu, paniky a xenofobie se hodí určité zájmové skupině (jejímž centrum je pravděpodobně Londýn, ale nejde o žádné mysteriózní spiknutí). Jde především o unifikaci Evropy, ospravedlnění zbrojení, zesílení kontroly a o odvedení pozornosti od toho, co se děje někde za tím vším - a to je příprava na válku. Zatímco se paní Vomáčková při otevření novin chvěje strachy, že z lesíka vyrazí zahalení nomádi na velbloudech, lační žen a krve, ty skutečné "válečné bubny" nejsou slyšet.