Omega 2016/17

Celoroční transformační skupina, celoroční dobrodružství

Úvod: Jedná se již o třetí cyklus proměny a osobnostního rozvoje, který nabízíme lidem, mužům i ženám, kteří mají zájem o hlubší transformaci v bezpečné, chráněné a přátelsky naladěné skupině. Jde o prostředí, které poskytuje bezpečí a hluboké uvolnění a proto vám dovoluje sestoupit do velké hloubky v procesech, které se vám v životě dějí. Protože i my, lektoři, kteří vás těmito procesy provádíme, jsme mezi tím prošli určitou proměnou a naše obzory se rozšířili, vám toto "nové" nyní přinášíme. Vnímáme, že jsou k dispozici techniky a metody, díky nimiž je možné procházet transformačními procesy ještě lehčeji a rychleji. Je to nová Omega. 

Obsah kurzu: Osobní proměna a probuzení životní síly na všech úrovních bytí, od nejhlubších kořenů po nejjemnější vlákna. S touto "novou výbavou" - novým vědomím toho, kdo jste, se budete v životě pohybovat jistěji a bezpečněji. Budete si více vědomi toho, co jste, co chcete a budete schopni to ve všech oblastech života (práce, vztahy) přirozeně realizovat.


Symbolické obrazy vystihující dynamiku procesu, k níž u Omegy dochází: Tygr, který se probouzí z dlouhého spánku a začíná cítit, jak jeho organismem proudí životní síla, jíž zažívá všemi svými smysly. Jeho svaly jen hrají napětím, tlapy a drápy se pružně a rytmicky dotýkají země. Majestátně a uvolněně kráčí pralesem, vědom si svého bytí v plném rozsahu. 

Nebo v ženském pojetí: 
V nočním pralese se probouzí orchidej. Během jedné noci, za úplného ticha se její stonek napřímí vitální energií, stoupá vzhůru, až se její rozvírající se květ v polibku dotkne celého hvězdného spektra noční oblohy, aniž by tomu okolní obyvatelé džungle museli ve svém vlastním pojetí noci rozumět; zatímco jim se jen zatají dech, ona svobodně vydechne do vesmíru, vědoma si svého „JSEM“, jež tone v kráse.

Témata osmi setkání:

1. Důvěra v život na Zemi 
          (So 14.5.)
          Navázání osobního, bytostného, živého a přátelského vztahu se Zemí.

Program:
1) znovuprožití našeho sestupu na Zem a vstup do její gravitační zóny
2) osobní konstelace na integraci jakýchkoli mých negativních postojů, emocí vůči Zemi
3) osobní konstelace na ukotvení, zaklapnutí, harmonizaci mého místa zde na tomto světě vzhledem k oběma zdrojům: Zemi i Slunci
4) skupinová práce s hlasem

2. Já a Ty 
          (So 11.6.)
          Umění a schopnost blízké vazby; důvěra ve vztazích.

3. Vytváření záměru a odpovědnost
          (So 17.9.)
          Téma: Spojení se sebou a vědět, co chci. 

Program:
1) skrze globální konstelaci (pro všechny společná) zjistíme jaký je rozdíl mezi tím, jak jsme právě teď a když jsme skutečně ve spojení se sebou (jaké to je a jaké by to mohlo být)
2) individuální konstelace na spojení se sebou a svými skutečnými potřebami
3) individuální konstelace na konkrétní záměr, který z tohoto spojení vyplývá

4. Láska ke Zdroji
          (So 15.10.)
          Milovat svůj Zdroj a být s ním v živém, osobním propojení, jež mě zalévá energií.

(První čtyři jsou o vyladění, oživení, energetického probuzení „plného člověka“ – osobní roviny bytí. V dalších čtyřech setkáních jakoby stoupáme „výš“, dovolujeme naší probuzené energii dosáhnout nových výšin a hloubek.)

5. Můj unikátní způsob sebevyjádření
          (So 19.11.)
          Moje kreativita, genialita, originalita.

6. Kosmický vhled
          (So 10.12.)
          Pochopení přediva souvislostí táhnoucího se přes mnoho životů z širší perspektivy našeho „vyššího já“ v jejich komplexním geometrickém obrazci.

7.  Mé vedení
          (So 7.1.)
          Má schopnost nechat se vést a umění vést druhé. Přijetí vyššího řádu, poslání; spojení s vnitřním Mistrem.

8. Přijetí celku života a smrti 
          (So 18.2.)
          Uroboros, uzavření kruhu. Pluto. Přijetí nevyhnutelného. Hluboký klid.


Lektoři: Vojtěch Franče + Michaela MayFreya Zavřelová

Velikost skupiny: 8 – 10

Zahájení a ukončení kurzu: 14.5. 2016 - 18. 2. 2017

Frekvence a počet setkání: 8 tematických celodenních setkání vždy v sobotu 1 x měsíčně

Kde: Yoga Space, Politických vězňů 911/8, Praha 1 (3. patro)

Cena kurzu: 12.900,- kč (předplacených 8 setkání)
Cena za jednorázové setkání: 2.000,- kč

Přihlášení a dotazy: aridsun@seznam.cz 

Platba kurzovného: převodem na účet (do 13.5.) 670100-2207603326/6210 (do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno). Je možné se případně individuálně domluvit na splátkovém kalendáři.

Navíc volitelně:
          + O prázdninách jedno neformální setkání (piknik)
          + Letní prázdninová konstelační škola (týden)
          + Jedno setkání (pokud budete chybět) si můžete u nás nahradit individuálně zdarma

Reference: http://www.znam-svuj-pribeh.cz/#!reference/c71xn