Test - Manželské mýty


Vyzkoušejte si tento test, z něhož lze vyčíst míru vašich předsudků (a zkušeností) v partnerských vztazích. Dejte stejný test svému partnerovi a promluvte si o sporných bodech, na nichž se neshodnete.

Které z následujících tvrzení je Mýtem (M) a které je naopak Pravdivé (P)? 

Manželské mýty

1. V dobrém vztahu nemá tajemství místo.
M
P
2. Manželé by si měli navzájem být nejlepšími přáteli.
M
P
3. Všechna dobrá manželství využívají kompromisů.
M
P
4. Máte-li na partnera zlost, vyhněte se sexu (s ním).
M
P
5. Je-li žena vzdělanější než muž, vede to častěji k problémům.
M
P
6. Do vážných partnerských problémů nezasvěcujte rodiče.
M
P
7. Skoro každý rozpor v manželství se dá řešit metodou něco za něco.
M
P
8. Chce-li vás partner opustit, nepusťte ho, bojujte.
M
P
9. Manžel a manželka mají dělat vše společně.
M
P
10. Nehledejme jistotu při výběru partnera, není jistých partnerů.
M
P
11. Na šťastném manželství se musí neustále usilovně pracovat.
M
P
12. Manželé se mají o všechna práva a povinnosti dělit stejným dílem.
M
P
13. Mimomanželské vztahy vedou téměř vždy ke zkáze manželství.
M
P
14. Soutěžení mezi manželi dodává manželství jiskru.
M
P
15. Bezkonfliktní manželství bývají dost prázdná.
M
P
16. Manželé, kteří se doopravdy milují, automaticky poznají, co ten druhý cítí, co si myslí.
M
P
17. Pro kvalitní vztahy je třeba řád a pořádek.
M
P
18. Touha po moci, po ovládání druhého, jsou nejčastějšími příčinami nešťastného manželství.
M
P
19. Dobří manželé se věnují domácím opravám, dobré manželky provozu domácnosti.
M
P
20. Dobří partneři by měli učinit své protějšky šťastnými.
M
P
21. Partneři s opačnými postoji, hodnotami a životními styly se navzájem přitahují a doplňují.
M
P
22. Jednou týdně (spontánně vzniklá) hodinová hádka s rychlým usmířením je nejen neškodná, ale i manželskému zdraví prospěšná.
M
P
23. V dobrých manželstvích si partneři neberou v řeči servítky, mohou mluvit tak, "jak jim zobák narost."
M
P
24. Krize v manželství je zákonitým jevem.
M
P
25. Žít s dokonalým partnerem je nebezpečné.
M
P
26. Z romantické lásky vzniká zpravidla dobré manželství.
M
P
27. Pokud jste se proti partnerovi provinili, svěřte se mu s tím.
M
P
Vyhodnocení testu


Jako pravdivá (na základě statistik) lze označit tvrzení: 3, 5, 6, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 25.

Bludy

Psychopatologie

Bludy řadíme mezi kvalitativní poruchy myšlení. Jsou to nevývratná mylná přesvědčení, která vznikají na chorobném podkladě, kterým dotyčný věří, a je přesvědčen o jejich naprosté pravdivosti. Mají patologický vliv na chování a projev jedince. Nemá smysl je postiženému vyvracet, může to vést k impulzivním reakcím.

Na počátku vzniku bludu se objevuje tzv. patická (bludná) nálada. Jedinec je emočně neukotvený, cítí, že je mu divně, že všichni kolem něj jsou divní, že je něco špatně, cítí, že se něco děje, má v emocích něco v nepořádku (přemýšlí o tom). Následně hledá odpověď na tyto projevy, nastupuje zv. krystalizační fáze, při níž dochází ke zkreslenému výkladu reality („oni na mě koukají, protože sem ve spojení s mimozemšťany“, "konečně vím, že jsem Vyvolený"). Tento nový výklad reality (blud) se zafixuje a jakoby "zažene" předchozí patologické rozladění. Proto na něm dotyčný lpí, a nechce si jej nechat vymluvit - "neotřesitelný" blud ho vlastně před něčím "chrání" - je jako pilíř, který podepírá fantastický svět, jenž by se mohl zhroutit. Bludy se mohou prolínat; dotyčný jich může mít několik - a tvoří pak jakési fantastické tkanivo.

1. Mikromanické (depresivní) bludy

• jsou smutné, bezútěšné
• subjektivně snižují hodnotu člověka (jeho schopnosti, dovednosti)
• spojení s depresí: pod vlivem bludu může spáchat sebevraždu; odmítá jíst, spát, vstát

Autoakuzační blud
• extrémní sebeobviňování (nad rámec normálního obviňování, „já za to můžu, já vše zničil“)


Insuficienční blud
• blud neschopnosti (nic neumím, ničemu nerozumím, vše udělám špatně; „ani se nedokáži obléknout“, nic nemůžu - ale přitom to reálně zvládne)


Ruinační blud
• blud, který vypovídá o zničení okolí ve smyslu finančním („nezajistil jsem prostředky pro další existenci druhých, mé děti kvůli tomu nebudou studovat; přivedl jsem všechny na mizinu, já jsem zruinoval“); i když peníze mají, stejně má pocit, že je to málo, že tím ostatní finančně nezajistí


Hypochondrický blud
• nevývratné přesvědčení o nemoci, i když nejsou žádné symptomy oné nemoci (nejčastěji se objevují AIDS, žloutenky, onkologické nádory)


Nihilistický (negační) blud
• popírá vlastní nebo cizí existenci ve smyslu „já/on neexistuji/e“


Blud nesmrtelnosti (ahasferismus)
• vnímá nesmrtelnost jako boží trest – ve smyslu „ty jsi byl zlý a špatný a proto neumřeš a budeš se tu na to všechno dívat a trpět, protože kdybys umřel, bylo by to pro tebe vykoupení“


2. Makromanické bludy

• mají opačný směr patologie než mikrománické: pozitivní emoční ladění
• bludy velikášské, o zvláštních schopnostech, dovednostech, které člověka nějak vyzdvihují

Megalomanický (grandiáózní, velikášský) blud
• přeceňuje význam své osoby („já to zvládnu, dokážu, já to tu všechno zachráním, já jsem ten, co tu má důležitost, schopnosti, vlastnosti“)


Extrapotenční blud
• je přesvědčen o svých výjimečných vlastnostech a schopnostech (chytrost, síla, zvláštní možnosti)


Erotomanický blud
• přesvědčen o své erotické, sexuální přitažlivosti, ale nikoho neobtěžuje; jeho erotomanie není nebezpečná („Karel Gott mě miluje, mrká na mě z televize“)


Blud vznešeného původu
• přesvědčen, že pochází ze šlechtické rodiny, že má nějaké vzácné předky; a podle toho se také chová – vyžaduje, aby ho lidé oslovovali třeba „barone“ či „komteso“


Blud inventorní (vynálezecký)
• neustále obtěžuje s patentováním svých vynálezů, prezentací vynálezů (přinese ozubené kolečko a bude tvrdit, že je to perpetum mobile)


Blud reformátorský
• myslí si, že má schopnost dělat reformy, dělat ve všem pořádek („já tam udělám pořádek, já to na tom ministerstvu všechno zorganizuji“),


Blud religiózní
• „jsem posel boží, spasitel, mesiáš“ (v rámci nějakého duchovna, náboženského pojetí)


Blud reinkarnační
• přesvědčení o schopnosti přenášení duší, telepatických schopností, mluvení se záhrobím (např.: zazvoní u dveří paní a tvrdí, že má vzkaz od své babičky, která je však 15 let mrtvá); často má telepatické halucinace (slyší hlasy ze záhrobí)


Blud nesmrtelnosti (blud eternity)
• „já jsem tak výjimečný, mám takové schopnosti a moje osoba je tak výjimečná, že nemůžu umřít, co by tu beze mě dělali“; bude tu pořád, je nenahraditelný


Transformační blud
• kulturně vztažený blud, myslí si, že je významnou osobou v rámci dané kultury, schopnost změny/transformace/zkvalitnění své doby (u nás bude tvrdit, že je prezidentem, v Indii že je prorokem)


3. Paranoidní (úkorné) bludy

• u těchto ta nálada nejde do plusu ani mínusu, ale jedná se o neklid a tenzi
• pocit, že „ho pozorují, sledují“ (tvrdí, že jsou někde kamery, natáčejí ho na video)

Blud persekuční
• blud pronásledování, někdo ho pronásleduje


Blud ovlivňování
• ovlivňování ve smyslu navádění na dálku – zářením, nějakými vlnami; věří, že je sledován paprsky, kosmickými silami, magnetickými vlnami, může si myslet, že má v mozku nasazený čip…(např. řídí hvězdné války při sezení na záchodě)


Blud emulační
• žárlivecký blud - „ty mrkáš na toho herce v televizi a sjednáváš si s ním rande“, „ty flirtuješ se sousedem, když jdeme do obchodu,“ (ale sousedovi je 95 let); člověka, na kterého žárlí, pronásleduje, kontroluje, testuje; je přesvědčen, že je partner nevěrný


Kverulační blud
• blud stěžovatelský; člověk si neustále stěžuje, je pořád nespokojený, tvrdí, jak mu každý ublížuje, nikdo mu nepomáhá, dělají mu schválnosti (píše různé dopisy na ministerstva či soudy, připomínky, obrací se na úřady, které zahlcuje korespondencí)


Erotomanický blud
• blud o zvýšené sexuální přitažlivosti v negativním smyslu slova; je přesvědčen o tom, že jej někdo druhý velmi miluje, ale ještě o tom (dotyčný/á) neví - postižený píše milované osobě dopisy, obtěžuje jí, pronásleduje ji na každém kroku; může pro ni být nebezpečný; pro oběť je to krajně nepříjemné a obtěžující