Plutonský cyklus sestupu a znovuzrozeníTak jako Slunce sestupuje každého dne (denní cyklus) za horizont a nastává noc, tak se tak také děje v průběhu celého roku (roční cyklus). Jednu polovinu roku převládá síla světla (Slunce, to nahoře), druhou polovinu roku je silnější tma (Země, podsvětí, to dole). Energii v létě dává Slunce (horní energie), v zimě dřevo, uhlí, ropa a zemní plyn (spodní energie, které jsou samozřejmě určitým uskladněním té horní za nenahraditelného přispění Země). O zimním slunovratu slavíme vrchol tmy a její předání žezla světlu. Sluneční král si vyměňuje žezlo s králem podsvětním, temným (Pluto, pán podsvětí). Ten byl dříve (také) nazýván Cernunnos, divoký muž. Jelen nebo medvěd byly v našich lesích kdysi symbolem sluneční energie, archetypu krále, než byly nahrazeny blízkovýchodním symbolem lva (přeneseně Krista, podrobně o tom v knize M. Pastoreau: Medvěd, dějiny padlého krále). Tím se Cernunnos (ale i bůh Pan a další bohové) vytrácí ze hry a postupně na sebe příjímají obraz Ďábla (něčeho zavrženíhodného). Původně celistvý Bůh (jednota a posvátnost všeho) je tak rozdělen. (Pochopte, oheň horní i dolní byl vždy posvátný, než jsme si vyvolali obrazy pekla, které spodní oheň označilo za nečistý). Na scénu přichází toxická vina (stud) a její mocenské manipulace, které vynášejí "rohatce" v mnoha podobách na vrchol mocensko-ekonomické pyramidy. Skrze vytváření viny a označování za nečisté  získává církev či jiný systém kontrolu nad člověkem a může operovat s jeho vitální energií. (Všiml jsem si, že v Čechách máme spoustu míst s přízvyskem "čertovo", jedná se většinou o původně krásná silová místa, která jen dostala nálepku, která má bránit v jejich užívání.)

Konjunkce Pluto - Venuše v kozorohu

Mysterium granátového jablka / Obrazové vyprávění pro pravou hemisféru

Tento aspekt trvá na nebi mimořádně dlouho: prosinec 2021 - březen 2022. (Setkání Venuše a Pluto jsou jinak krátké). K čemu tento čas vybízí, láká, čemu žehná? 

Poslyšme onen starý příběh, který se kdysi stal, který se stane, který se děje pořád a stále dokola a obzvláště v tento čas. Prohlédněte si všechny obrazy a nechte je zazářit a rozkvést před vašima očima v jeden velký obraz, prapříběh.

Nuže...


Cheirónské konstelace na Letné v roce 2022

Pozvánka na jednodenní sobotní konstelace v Praze na Letné 1x měsíčně leden - červen.

Cílem konstelace je integrovat nějaký nevědomý vzorec tak, že dojde k "aha" efektu, katarzi, úlevě, pomyslnému odvalení balvanu, takže se přemění na vzorec jiný, který již nevede k opakujícímu se utrpení. K něčemu takovému by mohlo dojít i přirozenou cestou prožívání v každodenním životě (po mnoha zkušenostech, nemocích a bolestech z nás něco "odpadne"), ale konstelace umožní něco takového rychleji a efektivněji. Netrpíme totiž, protože by nás někdo trestal, ale proto, abychom dospěli k novému "aha" náhledu a něco změnili. My si ale na svůj problém nevidíme: je nám dosud nevědomý. Proto často potřebujeme pomoc a náhled druhých osob, který nejsou v našem problému zainteresováni. Přijít na konstelace znamená být k sobě laskavý a dovolit si nechat pomoci v situaci, kterou již sám nezvládám.
Termíny konstelací (soboty): 8.1., 19.2., 12.3., 9.4., 21.5., 11.6.

Místo konání: Pracoviště Pohled. Letohradská 16, Praha 7.

Čas: 10.00 - 19.00 

Témata: Nabízím prostor pro libovolný problém či situaci, kterou potřebujete vyřešit, poléčit nebo nahlédnout. Nemusíte mít téma přesně pojmenované, stačí neurčitý pocit, že s něčím potřebujete pomoci a tato nabídka vás táhne a máte ke mě důvěru. Teprve na konstelacích nalezneme správné pojmenování pro to, co se vám děje a sestavíme vám konstelaci na míru

Příklady témat, které lidé řeší: