Kristus - Cheirón

V následujícím zamyšlení nabídnu možný pohled na paralely mezi dvěma narativy / paradigmaty. 

Jeden tu stále je, ale možná už vyhasíná. Nevyhasíná jeho pravda, ale naše porozumění způsobu, jakým je vyprávěn: jeho jazyku. Je to jazyk starý dva tisíce let. Jazyk křesťanství. Druhý narativ (cheirónský, hlubinně terapeutický) se nyní vynořuje. Možná, že když obě sklíčka: kristovské a cheironské položíme přes sebe, něco krásného se nám vynoří.

Lze žít bez temnoty?

Poznámky k přednášce


Co vlastně rozumíme temnotou? Proč odmítnutí temných komponent nefunguje a nevede ke zralosti a celistvosti? Jaké aspekty temnota obsahuje? Je temnota opravdu "zlo"? Jak by vypadal svět bez temnoty? Přijďte si do tohto článku ulevit od přílišného světla, povolit kravatu, odpočinout si. 
Představíme si temnotu v různých aspektech:


Synergia 2023

Konstelační uzavřená skupina určená k integraci astrologických archetypů

Počet setkání: 7x
Počet lidí ve skupině: cca 8-10 
Kdy: pátek 16 - 20h 1x za 14 dní 

Kde: 

Páteční skupina: Pracoviště Pohled, Letohradská 16, Praha 7 ( začíná 20.1. 2023 

Termíny: 20.1., 10.2., 24.2., 17.3., 31.3.,  14.4., 28.4.  (Pátky 2023)Přijměte pozvání na sedmidílné putování skrze zahradu vašich vnitřních astrologických archetypů, které se pokusíme skrze konstelační procesy integrovat a kultivovat k jejich plnému rozkvětu.

Inovací tohoto kurzu je možnost testování (skrze svalový kineziologický test), na kolik procent máme kterou planetu (vzhledem k našemu potenciálu) integrovanou. (Testování bude provádět Iva Voldánová). Na začátku tak budeme mít přehlednou tabulku, jak na tom s každou planetou (archetypem) jsme. Známe tak naše silné stránky (strategie přežití, naše silné "koně" i naše achillovky (vytěsněné nebo bolavé) archetypy. S každým setkání uvidíme "pokrok": o kolik se naše planety posunuly.

Budeme mít možnost integrovat jak planety jako takové (posílit "slabý" nebo "vytěsněný" Mars, rozvinout "křehkou" Venuši, podpořit "upozaděné" Slunce, ošetřit "zraněnou" Lunu apod.) - tak aspekty mezi nimi. 

(V reakci na trauma se snaží naše psýché některé archetypy vytěsnit a uchránit nás tak před bolestí. Podle našich zjištění má většina lidí několik archetypů zcela vytěsněných, tzn. působí až pod prahem vědomí, čili o nich vlastně nevíme. Tyto části však mohou mít paradoxně v našem životě fatální vliv - mohou urputně tvarovat náš život - a naše okolí je na rozdíl od nás dobře cítí. Např vytěsněné Pluto působí na okolí jako aura tlaku, vytěsněný Saturn jako nutkavě-mechanické požadování řádu, vytěsněné Slunce jako neschopnost spojit se svým autentickým Self v hloubce srdce apod.)

Zrovna tak si můžeme s hrdostí prohlédnout ty naše části, které již kvetou a září. A které mohou podpořit ty křehčí. (Podle našich zjištění má většina lidí zpravidla jednu až tři planety, které fungují skvěle - na vysoké hladině vědomí. Tyto síly nás jakoby v životě "táhnou". Díky nim dobře fungujeme v realitě. V Českých zemích to bývá nejčastěji Merkur - intelekt.)

Otvírá se nám tak jiná perspektiva na náš horoskop a vývoj duše, která není jinak skrze běžný pohled na horoskop zjistitelná.

Synergie vyplývá z toho, že se jednak rozvíjíme skrze naše konstelace (kde nám hrají druzí naše vnitřní části) a jednak jsme vybíráni do rolí, které náš také učí a posouvají. Každým procesem tak kultivujeme naši vnitřní zahradu.

O nadvládě rozumu


Podle mého pozorování se nadvláda rozumu v duši objevuje tam, kde je potřeba ještě hodně potlačovat, aby byl udržen pořádek. Kde existují vrstvy nevyřešených traumat a komplexů, tam je zvolen rozum/hlava/mysl jako pořádající princip, a je to považováno za přednost. Uděláme z nouze ctnost.  Protože v tomto stavu se nachází většina populace. Rozbouřené moře vnitřních nevědomých častí a z nich čouhá malý maják rozumu, snažící se nad zbytkem udržet kontrolu pomocí nesčetných ego obran. Tento systém však pohlcuje, váže obrovské množství energie, podobně jako totalitní režim diktátora, kde polovinu jeho energie spotřebuje jeho represivní aparát. Na radost, slast, tvorbu a lásku nezbývá energie / duševní prostor.


Ve stavu, kdy je velká část traumat a komplexů integrována, přestává být rozum/mysl/hlava onou nesmírně vážnou věcí úzkostlivě kontrolující, kde se co šustne, aby "z nitra náhodou něco nevyjelo". Mysl se stává hravým spojencem, kamarádem, plážovým objevitelem mnoha zázraků života.  Přestává monoteisticky vládnout a dohlížet. Stává se jedním z mnoha přátel ve velkém soukolí duše. Existuje pospolu se zbytkem. Je uvolněná. Nezáleží na ní příliš. Něco stále říká, komentuje, ale její slova jsou jako žbrblání děcka na úžasném výletě. Hlava je podvolena srdci, bytostnému já, orchestru bytí, jako jedna z mnoha.  To je harmonie, to je integrace, to je zdraví člověka.


Existuje východní cesta. Ta říká: odevzdej mysl, odevzdej ego. Problém je, že když s o to pokoušíte, je dost možné, že to nepůjde vzhledem k traumatickému a komplexovému materiálu, který vyžaduje pořádající mysl (velké byró), aby udržela nad tímto rozbitým královstvím jaký takýs pořádek: aby nedošlo k dezintegraci. 


Ego/mysl je obrovský vynález evoluce vědomí, stejně jako egoobrany. Fungují dokonale. Aby jste mohli jít dál a přežít. 


A pak existuje západní cesta otevřená psychoterapií: integruj stíny, komplexy a traumata a tvé bytí se časem vytvoří kolem nového centra: srdce / slunce. Z tohoto gravitačního centra s lze na mysl (merkur) dívat jako na dítě se slunečníkem pobíhajícím po pláži. 


Pak možná přichází čas na "východní cestu". Odevzdání mysli. Ale najednou nejde o "vážný job" plný sadomasochistického podbarvení na základě nelásky k sobě samému. Ono tvrdé zakleknutí do vipassány na ostnaté rohoži s postkřesťanským masochismem vyrůstajícím z viny za to, že vůbec jsme. 


Najednou nejde vůbec o nic. 


Dítě (mysl) chodí po pobřeží a směje se. Mysl ztratila svou důležitost.  Staví hrady z písku a válí se v mořském příboji. Je.


Je zvítězilo nad tvorbou mentálních reprezentací.  Přirozenost, uvolněnost, nedůležitost, nevážnost, svěží obyčejnost. Prostor pro lásku a štěstí.


Go west and reach east. 


Individuace: životní poledne nejde přeskočit


Žij

Esej o přírodě v násArchetypy nejsou nějaké hypotetické ideje skryté v neviditelném (dualitně rozděleném) světě, v které můžeme nebo nemusíme uvěřit. Jsou to popisy přírodních zákonitostí, které se promítají do střídání ročních dob,  dne a noci, východu a zapadu slunce, mladí a stáří, dětství a dospělosti. Jsou to univerzální zákonitosti přirody a jejích proměnlivých sil. Chladnutí a hoření, ochmyřování i vzlýnání. Uvnitř každého z nás. Ve zvířátech i květinách. U Řeků vyjádřené (personifikované) láskyplně poetickým jazykem jakožto božstva. Takže jim porozumí i babička v nejzapadlejší vsi a dítě ve školce. Když se spojujeme s archetypy, spojujeme se s přírodou v sobě. 


Vzestup Luny skrze Hawkinsovu škálu

Úroveň integrace Luny souvisí s kvalitou našich vztahů, hloubkou našeho kontaktu. Jeden pohled do očí může být pro někoho velkou emocionální výměnou a výživou, zatímco jiný si ani z víkendu u rodičů neodnese nic než "uf, sem rád, že jsem to přežil". Oba extrémy ilustrují, že skrze Lunu je umožněna kvalita lidské i rodičovské interakce. Luna = jak nás vztahy "vyživují".

Traumatizovaná Luna necítí. Znecitlivění je nutná obrana. Následující text ilustruje proces léčení této naší části.
Inkvizitor / Vrchní sestra: vydírání dokonalostíToxická strategie zraněného dítěte v nás nazvaná Šerif, Inkvizitor nebo Vrchní Sestra se rodí tak, že nám jako dětem není dostatečně dán zakusit pocit přijetí našeho těla tělem matky. Pokud jsme tělo na tělo přijati, vzniká v celém našem bytí včetně těla pocit, že jsme bytostně v pořádku, pocit pohody, jsem ok, jsem v pořádku tak jak jsem, na rovině těla duše, i ducha. Jsem v pořádku "sakum prdum" já i celý svět. 


Synergia 2022

OTVÍRÁME I STŘEDEČNÍ SKUPINU!

Konstelační uzavřená skupina určená k integraci astrologických archetypů

Počet setkání: 7x
Počet lidí ve skupině: cca 8-10 
Kdy: pátek 16 - 20h 1x za 14 dní (páteční skupina je plná), ale je možné se hlásit do středeční skupiny (začátek  od 12.10. 2023)

Kde: 

Páteční skupina: Pracoviště Pohled, Letohradská 16, Praha 7 ( začíná 9.9. 2022 )

Středeční skupina: Kroftova 14, Praha 5 Smíchov ( začíná 12. 10. 2022 )Přijměte pozvání na sedmidílné putování skrze zahradu vašich vnitřních astrologických archetypů, které se pokusíme skrze konstelační procesy integrovat a kultivovat k jejich plnému rozkvětu.

V úvodní části každého setkání se budeme volně zaobírat našimi horoskopy (jakési koukání se do mapy naší vnitřní struktury, cca půl hodiny) a poté přejdeme k hlavní části programu: prožitkovým konstelacím, kde si vzájemně zahrajeme naše vnitřní systémy.

Inovací tohoto kurzu je možnost testování (skrze svalový kineziologický test), na kolik procent máme kterou planetu (vzhledem k našemu potenciálu) integrovanou. (Testování bude provádět Iva Voldánová). Na začátku tak budeme mít přehlednou tabulku, jak na tom s každou planetou (archetypem) jsme. Známe tak naše silné stránky (strategie přežití, naše silné "koně" i naše achillovky (vytěsněné nebo bolavé) archetypy. S každým setkání uvidíme "pokrok": o kolik se naše planety posunuly.

Budeme mít možnost integrovat jak planety jako takové (posílit "slabý" nebo "vytěsněný" Mars, rozvinout "křehkou" Venuši, podpořit "upozaděné" Slunce, ošetřit "zraněnou" Lunu apod.) - tak aspekty mezi nimi. 

(V reakci na trauma se snaží naše psýché některé archetypy vytěsnit a uchránit nás tak před bolestí. Podle našich zjištění má většina lidí několik archetypů zcela vytěsněných, tzn. působí až pod prahem vědomí, čili o nich vlastně nevíme. Tyto části však mohou mít paradoxně v našem životě fatální vliv - mohou urputně tvarovat náš život - a naše okolí je na rozdíl od nás dobře cítí. Např vytěsněné Pluto působí na okolí jako aura tlaku, vytěsněný Saturn jako nutkavě-mechanické požadování řádu, vytěsněné Slunce jako neschopnost spojit se svým autentickým Self v hloubce srdce apod.)

Zrovna tak si můžeme s hrdostí prohlédnout ty naše části, které již kvetou a září. A které mohou podpořit ty křehčí. (Podle našich zjištění má většina lidí zpravidla jednu až tři planety, které fungují skvěle - na vysoké hladině vědomí. Tyto síly nás jakoby v životě "táhnou". Díky nim dobře fungujeme v realitě. V Českých zemích to bývá nejčastěji Merkur - intelekt.)

Otvírá se nám tak jiná perspektiva na náš horoskop a vývoj duše, která není jinak skrze běžný pohled na horoskop zjistitelná.

Synergie vyplývá z toho, že se jednak rozvíjíme skrze naše konstelace (kde nám hrají druzí naše vnitřní části) a jednak jsme vybíráni do rolí, které náš také učí a posouvají. Každým procesem tak kultivujeme naši vnitřní zahradu.

O plutonské funkci

O co Plutovi jde? Jaká je jeho funkce?
Plutonskou funkcí je omlazení / oživení. Projít skrz naskrz svou bolestí a traumatem tak, že objevíte zřídlo života, fontánu mládí. Kdo dobře umírá všemu prachu na svých očích, má oči svěží.  Pluto nás přivádí k svěžesti bytí, věčnému jaru, paradoxu mládí uvnitř stáří, paradoxu smrti uvnitř života a života uvnitř smrti. 
Pluto nás chce sevřením ve svých čelistech donutit, abychom se všeho pustili, nic nedrželi, nic nechtěli, abychom se odevzdali a v plném odevzdání zjistili intenzitu velké hry, která běží na plné obrátky díky dobře zprůchodněnému toku vitální energie a plně otevřené emocionalitě v těle. 
Pluto nás spojuje s tou vrstvou vědomí, která je archaicky animální, která je spojena s ještěry, hady, medůzami, vlky a antilopami. V ní je obsažen archaický člověk ze stepí, který teprve před pár vteřinami procitl a rozeběhl se pláněmi s pochodní v ruce. Tento člověk v nás běží a nemá potuchy o světě rozumu a světech ducha, jimž jsme propadli a onoho archaického jsme vytěsnili na okraj bytí.  Ale on skrze nás běží a chce dosíci světla vědomí, chce být probuzen a vykvést jako lotos na jezeře. 


Konflikt Ukrajiny a Ruska z pohledu astrologie (3. díl: Turecko a Čína)

Simple astrology
 • Čína 1.10.1949, 15:01 Peking
 • Turecko 29.10.1923, 18:30 Ankara
 • Irán 1.2.1979, 9:30, Teherán
 • Izrael 14.5.1948, 16:00, Tel Aviv


Horoskop Číny
(1.10.1949, 15:01 Peking) na mě působí silně a sebevědomě. Silný stát s mnoha vnitřními vektory, nikterak jednoznačný, spíše vyvažující mnoho zájmů a potřeb. Impozantní se mi zdá Pluto Mars ve Lvu v 7. domě - jakási schopnost silně zatlačit ve světovém dění, prosazovat sebevědomě své zájmy: tygr, který si dělá, co chce. Nemám z horoskopu dojem, že by Čína šla proti svým lidem, nějak většinově vytváří systém pro své lidi příhodný. Lilith na severním lunárním uzlu vypráví o nečernobílém vidění, o moudrosti rovnováhy mezi světlem a temnotu; je zde moudrost jiného druhu. Celek na mě působí organicky, jakoby se zde vše samovolně odehraje a vyřeší bez hrocení do ostrých úhlů jasného ano nebo jasného ne. Myslím, že Čína nemá ve zvyku udělat něco, co by jí samé škodilo. Možná vám to připadá banální, ale myslím, že mi na západě to děláme často pod vypjatými hesly a vůbec netušíme, že to děláme (masochismus za silnými idejemi). To je Číně cizí. Kdybych se měl stát nějakou zemí na základě dojmu z horoskopu, vyberu si ten čínský. (Dodávám, že v realitě o Číně skoro nic nevím a nemám k ní žádné zvláštní sympatie, připadá mi mému vidění světa velmi vzdálená). Je tu jemná a moudrá rovnováha a plynulé přechody jako v baletu nebo feng-shui. Žádné ostré úhly a buď - a nebo. Když je však třeba, projeví se tento organismus o tisíci řídících procesorech (polycentrismus) navenek s tygří razancí. Zní to paradoxně, ale ačkoliv Číně vládne jedna strana, horoskop mi říká, že zde o žádnou cílenou doktrínu nejde, že se zde možná děje vnitřní polycentrismus úspěšněji než v naší demokracii. Myšlena je tím polycentrálnost řízení: nikoli jeden mozek, ale tisíce mozků rozesetých po celé říši udržujících balanc (z hlediska vícestranosti řízení jakoby byla Čína demokratičtější než my). Už jen tento letmý pohled na čínský horoskop mi říká, jak hluboce se v Číně mýlíme, snažíme-li se jí vtěsnat do svých mentálních kategorií a hledíme-li na ní jako na kulturně a morálně méněcennou. Náš pohled svrchu je velmi krátkozraký a bude patrný ze synastrie Číny a Evropské Unie.

Stanislav Komárek: Povaha Rusi


Po způsobu širé ruské pláně je obtížno najít jediný odrazový bod, na němž by se o tomto tématu, stokrát přemletém, a přece vždy znovu fascinujícím, mohlo smysluplně začít. Smysluplně začít pravděpodobně nelze, protože kategorie smysluplnosti v západoevropském významu není Rusi vlastní. Rus prostě jest – v sobě samé uzavřená a dovedená k dokonalosti, jev, který lze milovat či nenávidět (v typickém případě obé zároveň) a jejž nelze západními měřítky výstižně charakterizovat. Obraz se rozpadá na stovky faset, jejichž poskládání je pro okcidentální mozek stejně obtížné jako rekonstrukce mayské pyramidy z jednotlivých kamenů, roztrhaných od sebe stromovými kořeny. To skutečně zajímavé na Rusi, to mytické a živlové, ostatně nelze úspěšně verbalizovat a sepsat. 


Konflikt Ukrajiny a Ruska z pohledu astrologie (2. díl: NATO, EU, USA)

Simple astrology

 • Rusko (Ruská Federace) 25.12.1991, 5:01 Moskva
 • SSSR 30.12.1922, 20:00 Moskva
 • NATO 4.4.1949, 16:30 Washington D.C.
 • EU 1.11.1993, 0:01 Brusel
 • USA 4.7. 1776, 17:10 Philadelphia, Pennsylvania, USAHoroskop NATO
(4.4.1949. 4:30 Washington) vnímám jako bdělého sokolíka, který skenuje terén a je připraven kdykoli briskně zasáhnout. Je neustále natažený jako pružina, schopen kdykoli udeřit. (4 planety v beranu v 7. domě). Zdá se mi, že to je jeho "zdravá funkce". Avšak Lilith v rybách kvadratura Luna Uran v 10. domě čtu jako zvláštní komplex, achillovu patu, něco, co sokolík nevidí, nebo kde nereaguje adekvátně situaci. Vnímám to, že si "chladí žáhu" na kořistech, které mu vůbec nepřísluší. Jako když si bokem "rozdrápe srnu" a ukojí na ní nějaký svůj religiózní aspekt, domnívá se, že zde slouží "vyšší funkci", jakoby bohu (sextil Jupiter - Lilith), avšak ve skutečnosti zde ukájí určitý druh sadismu - někoho si jako dravec podat. V jedné funkci je sokolík zdravý, ve druhé nemocný. Je to právě takto ambivalentní struktura. Abysme mu mohli být "vděční" za ochranu xy, musíme ho vzít i s jeho šedým veteránským zákalem: občas to střelí vedle a vykostí něco bokem (to druhé mu nesnižuje tu první schopnost). Někdy zasahuje i tam, kde to není třeba. To je stín této struktury.

Konflikt Ukrajiny a Ruska z pohledu astrologie (1. díl)

Simple astrologyHoroskop Ukrajiny z 24.8.1991 dává tušit "neposkvrněný", "nový národ", cosi mladého podobného výhonku. Luna kvadrát Pluto: Lid je těžce zkoušen oligarchy. To je vstupní "karma" začátku státu. Jinak jde o mladý, zelený výhonek: stát se stane tím, co si Ukrajinci vytvoří. Tři planety (Jupiter, Merkur, Venuše) stojí na konci znamení Lva, kde je též přítomna stálice Regulus. Regulus je nejblíže ukrajinské Venuši - jakoby "ženskosti" Ukrajiny dodával zvláštního vznešeného třpytu. Slunce na začátku Panny uzavírá tento průvod. Jakoby zde nad mladým výhonkem stálo vznešené požehnání (čtyř božstev stojících na východním horizontu) do nového začátku. Tento okamžik je okamžik porodu něčeho ve vesmíru zcela nového. Zde se opravdu rodí ukrajinský národ a identita.

Co pomáhá a co nepomáhá pokud jde o válku na Ukrajině?

V této krátké experimentální konstelaci se pokoušíme zjistit, jaké postoje a aktivity jsou v souvislosti s děním na Ukrajině prospěšné a které ne. Zde jsou výsledky.Co určitě pomáhá a je velmi žádáno a nemůže ústit v nic negativního:

 • nabídnout ubytování pro lidi prchající ze země, kteří o domov přišli (tato možnost je opravdu "ze zlata")
 • jakákoli pozornost a zájem směrem k Ukrajině a jejím obyvatelům, kteří u nás žijí, jakákoli mezilidská vzájemnost
 • materiální pomoc


Co mohou lidé v Čechách udělat pro svou psychickou pohodu:
 • zvědomit si případnou retraumatizaci související se vpádem Sovětského svazu v roce 1968, připomenout si tento podprahový strach (paralýzu, úzkost) a tím se z něho uvolnit; pouhé pochopení souvislostí už může být uvolňující
 • dávat si vzájemně podporu s přáteli v blízkém kontaktu
 • zůstat ve svém středu, v klidu, v hloubce, v přítomnosti


Co paradoxně pomáhá, i když by nás to nemuselo prvoplánově napadnout (zvažte, jen pokud je vám to blízké):
 • modlit se za ruský lid, aby mu bylo dobře
 • myslet na ruské obyvatele s láskou


Co může pomáhat, ale je to sporné (ambivalentní), záleží na úhlu pohledu:
 • vojenská pomoc, nákup zbraní
 • zástupci Ukrajiny v konstelaci tuto pomoc vítají a říkají, že nebude zneužita

Co je nyní už zbytečné a v této fázi nefunkční:

 • modlitby za mír
 • zástupce Ukrajiny reaguje: "Ti ať jdou do prdele. Je evidentní, že mírové prostředky byly dávno vyčerpány, nyní se musí přejít k činu. Jestli si ti, kteří se modlí za mír, myslí, že to nyní něčemu pomáhá, je to jen absolutní alibismus."

Co určitě nepomáhá (kudy zlo jednoznačně narůstá):
 • postoj nenávisti k Rusům (na tomto toxickém postoji bude část lidí ujíždět jako na temné droze)
 • jakkoli je pochopitelná, nepomáhá nikomu


*

(přepis konstelace)

Válka na Ukrajině jako příležitost ke sjednocení Evropy

Přepis konstelace 

Náš záměr je otevřít se poselství nejvyšší pravdy tak, aby nám byla řečena co nejsrozumitelnější formou pro největší možný počet lidí. Před začátkem konstelace děláme obzvlášť pečlivou přípravu pokud jde o rituální očistu a úklid nás i prostoru. Tato konstelace poskytuje něco jako mytologické či symbolické pochopení právě probíhající historické události. Jaké kroky můžeme podniknout na praktické úrovni, s tím nás seznámí přepis druhé konstelace.

Do konstelace umisťujeme tyto body:

 • Matka Země 
 • Rusko
 • Ukrajina
 • Německo
 • Francie
 • Velká Británie (celé souostroví)
 • České země (Čechy, Morava a Slezsko)
Tyto prvky pojímáme jako organické části Evropy, jako krajiny, které tvoří jeden celek. (Podobně jako orgány v těle tvoří jedno tělo). Nejedná se tedy ani tak o státní útvary ve smyslu politickém, ale spíše o to, co jednotlivé krajiny symbolizují jakožto části těla Matky Země. Krajiny se nám budou představovat v personifikované, lidské podobě. Krajiny můžete zkusit vnímat nejen jako vnější, ale i jako vnitřní. Co se děje se světem se děje paralelně s námi a naopak.

Matka Země nám říká, že bude hovořit za tu svou část, která odpovídá Evropě. Celá Země by odpovídala prý babičce, zatímco Evropa matce vůči jednotlivým krajinám, které vnímá jako své děti. (Matka Země je v konstelaci představována obřím kamenem).

Co je pro tebe jako Evropu charakteristické?

Matka Země: Pestrost. Na malém území se toho tady děje dost. Menší území pod velkým tlakem. 

Pokud by Země byla stromem, co by byla Evropa?

Matka Země: Místo, kde se kořeny začínají stávat kmenem. Kdyby se něco zásadního porušilo v Evropě, tak uhyne celý strom. Kdyby v tomto místě něco shnilo, tak celý strom se zlomí.

Já jako Evropa nejsem totožná s hranicemi, jak je vnímáte vy. Vnímám sebe samu rozšířenou i do severní Afriky a na blízký východ. Patří ke mě i Egypt, Turecko, Kavkaz.

Patří k tobě i Ukrajina?

Matka Země: Rozhodně. Ukrajina rozhodně je Evropa.

Co Rusko? Je Evropa?

Matka Země: Z jedné třetiny ano. Po Ural. 

(Rusko je v konstelaci zobrazeno obrovskou dřevěnou holí se začernalým koncem).

Co Velká Británie?

Matka Země: Ano, rozhodně. A má velký přesah skrze své spojení s mořem.

Co Skandinávie?

Matka Země: Ano, ale zhruba do poloviny území. Severní části už mají jiný ráz.
Živly na úrovni tělesného vědomí

Co jsou to živly na úrovni tělesného vědomí? Jak vypadá svět na úrovni tyrkysové vrstvy Spiral Dynamics?


V koláži byly použité obrazy Františka Kupky

Současný vývoj skrze optiku Spiral Dynamics

Chtěl bych nabídnout pohled na současné dění skrze optiku Spiral Dynamics. Domnívám se, že nám v dnešní náročné době může posloužit jako jakési vodítko, jak sobě a světu lépe porozumět. Snad nám umožní nalézt více jasnosti, klidu a citlivosti. 
Stále jako celé lidstvo pokračujeme v procesu aktivovaném konjunkcí Pluto - Saturn (2019-21).  Analogické bylo dění aktivované stejnou konjunkcí v roce 1914. Ještě dlouho se projevoval důsledek první světové války na mocenské šachovnici světa, ačkoli on konjunkce již odezněla. V podobné situaci jsme i my dnes. O co v tomto procesu (v éře započaté konjunkcí Pluto - Saturn) jde? O demaskování stínových rysů naší civilizace, které opravdu neseme, ne toho, co bychom si o sobě rádi mysleli, že neseme (jako je například  proklamovaná křesťanská láska k bližnímu). V první světové válce to bylo heslo "in God we trust", ale na stínové rovině to byla imperiální expanze zanechávající potoky krve (o to šlo doopravdy). Dnes je to "víra ve vědu" na proklamované rovině, ale na stínové rovině trvá tisíciletá snaha ovládnout a poručit větru a dešti, přírodě, životu a smrti. Pokus získat KONTROLU nad tím, co je větší než my, nad přírodou, matkou Zemí. 

V této "bitvě" prohráváme. Embryo nemůže vyhrát nad svou matkou. 


Prožitkový kurz partnerské astrologie Harmonia

Harmonia byla dcerou Área a Afrodíty. Boha války, agrese a syrovosti a bohyně lásky, erotiky a sladkého přijímání. Jejich spojením vzniká živá, neustále se pohybující rovnováha neboli harmonie.

Začátek: 2.3. 2022
Kde: Dukelských hrdinů 50, Praha 7
Kdy: středy 16.00 - 19.30
Termíny setkání: 2.3.,16.3.,30.3.,13.4.,27.4.,11.5.,25.5.,8.6. (2022)