Konflikt Ukrajiny a Ruska z pohledu astrologie (3. díl: Turecko a Čína)

Simple astrology
  • Čína 1.10.1949, 15:01 Peking
  • Turecko 29.10.1923, 18:30 Ankara
  • Irán 1.2.1979, 9:30, Teherán
  • Izrael 14.5.1948, 16:00, Tel Aviv


Horoskop Číny
(1.10.1949, 15:01 Peking) na mě působí silně a sebevědomě. Silný stát s mnoha vnitřními vektory, nikterak jednoznačný, spíše vyvažující mnoho zájmů a potřeb. Impozantní se mi zdá Pluto Mars ve Lvu v 7. domě - jakási schopnost silně zatlačit ve světovém dění, prosazovat sebevědomě své zájmy: tygr, který si dělá, co chce. Nemám z horoskopu dojem, že by Čína šla proti svým lidem, nějak většinově vytváří systém pro své lidi příhodný. Lilith na severním lunárním uzlu vypráví o nečernobílém vidění, o moudrosti rovnováhy mezi světlem a temnotu; je zde moudrost jiného druhu. Celek na mě působí organicky, jakoby se zde vše samovolně odehraje a vyřeší bez hrocení do ostrých úhlů jasného ano nebo jasného ne. Myslím, že Čína nemá ve zvyku udělat něco, co by jí samé škodilo. Možná vám to připadá banální, ale myslím, že mi na západě to děláme často pod vypjatými hesly a vůbec netušíme, že to děláme (masochismus za silnými idejemi). To je Číně cizí. Kdybych se měl stát nějakou zemí na základě dojmu z horoskopu, vyberu si ten čínský. (Dodávám, že v realitě o Číně skoro nic nevím a nemám k ní žádné zvláštní sympatie, připadá mi mému vidění světa velmi vzdálená). Je tu jemná a moudrá rovnováha a plynulé přechody jako v baletu nebo feng-shui. Žádné ostré úhly a buď - a nebo. Když je však třeba, projeví se tento organismus o tisíci řídících procesorech (polycentrismus) navenek s tygří razancí. Zní to paradoxně, ale ačkoliv Číně vládne jedna strana, horoskop mi říká, že zde o žádnou cílenou doktrínu nejde, že se zde možná děje vnitřní polycentrismus úspěšněji než v naší demokracii. Myšlena je tím polycentrálnost řízení: nikoli jeden mozek, ale tisíce mozků rozesetých po celé říši udržujících balanc (z hlediska vícestranosti řízení jakoby byla Čína demokratičtější než my). Už jen tento letmý pohled na čínský horoskop mi říká, jak hluboce se v Číně mýlíme, snažíme-li se jí vtěsnat do svých mentálních kategorií a hledíme-li na ní jako na kulturně a morálně méněcennou. Náš pohled svrchu je velmi krátkozraký a bude patrný ze synastrie Číny a Evropské Unie.Synastrie Čína - Rusko ke mě hovoří spíše o výhodné spolupráci a ochotě si vyhovět, navzdory nějakým palčivým třecím plochám, na nichž se není možné dohodnout. Luna Číny v konjunkci se Saturnem Ruska mluví o tom, že Čína Rusko hluboce respektuje a vnímá jej jako autoritu. (Jsme my něčeho takového na západě schopni?) Saturn a Lilith Ruska vytvářejí midpoint (bod střední vzdálenosti) na ascendentu Číny. Čína umožňuje Rusku rozlousknout nějaký vnitřní problém v jeho struktuře, kterou by si samo vyřešit neumělo. (Možná shoda v otázce eliminace vnitřních rebelantů a disidentů?) Čína umí ruského nosorožce podrbat někde, kam si sám nedosáhne. Rusko cítí doslova úlevu, že tu Čína je. Jupiter a Saturn v konjunkci hovoří o shodě ideové a systémové "co si budeme povídat..." Trigon mezi Marsy říká: tvůj nepřítel je můj nepřítel, čili my jsme přátelé. Tvé případné vojenské akce budu krýt. Ruské Pluto Venuše konjunkce Venuše Číny hovoří o výhodně provázané ekonomice a blahobytu. Zkrátka, oba státy nějak dýchají ve stejném rytmu. Opozice ruského Uranu na ruské Slunce však říká: my tě, Moskvo, ale poslouchat nebudeme: nejsme tvůj vazal. Kvadratury mezi Neptuny (u Číny zapojen i Merkur) vnímám jako rozhovor: "Říkali jste, že nám přeci pomůžete!", "Cože? Neslyším, nějak mi vypadává spojení." Je zde vyhýbavost, nejasnost a kličkování. To však nenarušuje celkovou bazální shodu dvou sladěných tanečníků. Jsou si navzájem až příliš užiteční. Domnívám se, že v současné době linky mezi Pekingem a Moskvou drnčí vyčítavým a podrážděným hlasem ze strany Číny, která se cítí být vtažena někam, kde být původně nechtěla, ale společný rytmus jí nutí tančit společně s Ruskem v jeho směru; i když čínské tanečnici to dělá hrůzu v očích, protože se stalo nebo děje cosi, na čem nebyli úplně domluveni. Ani jeden ani druhý se neinformovali upřímně o svých záměrech. Jejich propojení je už však takové, že jeden bere druhého sebou. Ruské Pluto na Venuši a MC Číny a ruský Saturn na Luně Číny říká, že magnet dominantnějšího tanečníka je na straně Ruska. Jupiter Číny spadající do 2. domu Ruska říká, že čínský strýček je štědrý a bohatý.

Synastrie Čína - Putin spíše podtrhuje souhru. Putin i Čína mají obsazené znamení Vah. Jeho styl řízení Země je podobný čínské mentalitě. Horoskop Turecka (29.10.1923, Ankara). Tady vidím sebevědomou vlčí matku (Luna a Pluto kolem Ascendentu v Raku - vzezření temného lunárního zvířete schopného zabíjet). Silný pátý dům ve Štíru říká něco o silném smyslu pro drama a přežití na způsob seriálu Game of Thrones. Tady se jde tvrdě po krvi a nikdo se nad tím nepozastavuje. Tady máme středověkého temného rytíře na svém tažení. Plenění by bral jako projev síly, na které má přirozené právo dané jeho mečem (jedem a magickými svitky). Tato šelma je dost daleko od našich představ o moderním slušně vychovaném státu. Uran na MC mluví o schopnosti rychle měnit směr. Těžko předvídat jeho další pohyby. Dělá si, co chce. Kvadrát Mars Pluto hovoří o krutosti a sadismu armády, která páchá zlo směrem dovnitř země (Mars ve 4. domě). Vojenská páka namířená proti vlastnímu lidu. Venuše kvadrát Neptun říká sentimentálně a sebelítostivě: proč mi ostatní tak nerozumí? (Stejný aspekt měl Babiš). Toto je prostě horoskop nepředvídatelného dravce, lačného po krvi, se silným nacionalismem a hlubokým sentimentem pro vlastní zemi (3 prvky v raku). Odlehčený smysl pro humor nebo zaujetí pro lidská práva zde nečekejte. S Tureckem není legrace.

Synastrie Turecka s Ruskem je spíše konfliktnější.
Sporů je více než shod. Když bude Rusko oslabeno, Turecko si bude chtít kousnout. Ekonomická výměna je potenciálně velmi plodná (Jupiter + Venuše Turecka konjunkce Pluto + Venuše Ruska). Turecko však manželem či spojencem Ruska být nechce. Jsou to dravčí rivalové. Rusko se snaží vytvářet na Turecko tlaky a přinutit jej podrobit se. Turecko, i když by byla racionálnější spolupráce, spíše klade škodolibě protiodpor. Je tu dávná karma a oba státy jsou dědici předchozích impérií. Ukazuje to Pluto Turecka na jižním lunárním uzlu Ruska. Závěr: vzájemné obchody proudí na tučná konta, ale pokud Turecko ucítí, že Medvěd slábne, či se na něj pořádá hon, Turecko mu rádo kousne do slabin a přidá se ke štvanici.

Vztah Rusko - Irán vezmu velmi stručně: Ukazuje silně harmonické provázání a spřízněnost. Moskva zde uplatňuje vliv a Irán jej díky ideové shodě snadno přijímá.

Oproti tomu vztah Rusko - Izrael je velmi zasekaný (nahoře). Bytostná, principielní neshoda a opozice. Totéž má Izrael i vůči dřívějšímu Sovětskému svazu. Vztah Izrael USA je naopak nepřekvapivě láskyplný (dole), jako k vlastnímu dítěti. 
Synastrie Čína - Evropská Unie je tak bolavá a plná nedorozumění, jak je to jen vůbec možné. To je tragedie plná omylů. Čiré utrpení. Lunou Číně sedí EU na IC, což je jako kdyby jí koukala Evropa do kuchyně a mluvila jí úplně do všeho; současně tam opravdu vidí a Číně to musí být nepříjemné. Z druhé strany Pluto a Mars EU stojí Číně na MC, což jakoby říkalo, dávej si na nás pozor, pořád tě sledujeme  a vojensky naše akce jistíme, bez nás si ani neuprdneš. EU Číně vidí do kuchyně, ale vidí na ní prakticky jen to špatné. Kdyby to Čína měla brát vážně, měla by to jít vlastně zabalit a nemít žádné právo na sebeurčení. Čína musí EU vnímat jako nesnesitelně prudící tchýni. Pluto a Mars Číny stojí na Ascendentu EU, což vytváří dojem síly, která říká: já aspoň jednám autenticky, tak jak jsem - a co ty, Evropo? A Evropa musí přiznat své pokrytectví, protože s Čínou obchoduje a nechává si od ní diktovat. Závěr: Čína a EU se opravdu nemají rády. EU je jako frustrovaný hlídací pes, který ale není schopen uznat, že čínská zahrádka zázračně kvete a voní a že on by se lecčemus měl také učit od ní. Předpokládám, že Čína by možná jednou, až přijde správný čas, udělila svou lekci také Evropě. Pozor ale - diplomatická domluva tu nakonec je možná (Merkur konjunkce Venuše).Synastrie Čína - NATO. Oba útvary vznikly v r. 1949, jsou to vrstevníci. Navzájem se ostře sledují, ale řekl bych, že s respektem. Ona je diplomatická, obchodnická a tvořící střed (Váhy). On je ostrý, pronikavý a bdělý, schopen zasáhnout kdekoli externě. Pokud Čína nepodnikne externí zábor, NATO bude v klidu. Spolužáci, co sedí na druhé straně třídy a neustále se sledují.Synastrie Ukrajina - Čína. Ukrajina vytváří svým T-kvadrátem výmluvný tlak na Venuši Číny. Ta zase stojí Ukrajině na IC. Co by to mohlo znamenat? Samotná existence Ukrajiny a její boj o přežití (Pluto) nějak nutí Čínu učinit hodnotovou volbu (Venuše). Čína nemůže zůstat neutrální, musí si zvolit, nikoli stranu, ale prioritu. Jaká bude moje další identita? Musí se Čína zeptat sebe samé? Jsem ta, co se postavila na stranu napadeného? Nebo jsem ta, která vždy kalkuluje svůj prospěch? Svět si mě pak bude už provždy pamatovat. Ta nepříjemná malá žabka Ukrajina, která se chová jako nezničitelný hrdina, mě tlačí jako Frodo se svým mečíkem ke zdi a já si musím zvolit. V této volbě jde o mé celé další přežití (Luna ve Štíru). Nemohu najednou lavírovat na tisíci odstínech kdesi v meziprostoru (Váhy). Musím zaujmout jednoznačnou pozici. To, co Čína učiní, pak zase bude mít dopad na status Ukrajiny (IC, domov). Saturn Ukrajiny současně stojí na Ascendentu a Luně Číny. Ukrajina Čínu šíleně školí. Tady nemůže Čína tváří v tvář Ukrajině uhnout pohledem. Domnívám se, že Čína bude ten, kdo vynáší finální kartu ukrajinsko - ruského konfliktu. Čína může rozhodnout mnohé. Ukrajina tlačí Čínu tam, kam to EU nikdy nesvedla. S každým oddálením volby, bude Čína chudnout (tlak na Venuši), tím jí tikají přesýpací hodiny. Čína váhá, odkládá své rozhodnutí.  S Ruskem dlouho tančila v tandemu. Nyní cítí, že jí tanečník vede do propasti. Dokáže se mu vzepřít a zastat se Ukrajiny? Má tím velkou dějinnou šanci.  Může dostat nový smysl své existence. Ale musela by zradit svého přirozeného partnera, jímž je Rusko, kterého svým způsobem obdivuje. Jaká bude volba čínského srdce? Čína má klíč. Čínská kráska (Venuše) si musí vybrat, komu či čemu (jaké hodnotě) řekne své Ano. To pak rozhodně o další její podobě, směru jejího vývoje. Čína stojí na obrovské křižovatce. (A nerozhodování pro ni znamená další krvácení a děsivé danse macabre s carským důstojníkem).V současných tranzitech na čínský horoskop je patrný kvadrát Saturnu na čínskou Venuši, což toto téma nějak podtrhuje. Říká to, že se Čína musí s někým rozejít nebo že ve stávajícím vztahu (vztazích) cítí osaměle a depresivně. Čínu čeká nějaký rozchod. S kým to bude? (Možná se tato volba už kdesi vnitřně uskutečnila. Kvadratura byla přesná 9. 3. 2022.)


*


Konflikt Ukrajiny a Ruska z pohledu astrologie (2. díl: NATO, EU, USA)

1 komentář:

Ivette Violet řekl(a)...

U té Číny mě (na začátku článku) napadl takovej ten hezkej obraz Číny (vedle těch velkovyrob z kerych si vesele kupuju věci na Alacu), takovy ty fantasy domečky v horách co jsou na Deviantartu