Konflikt Ukrajiny a Ruska z pohledu astrologie (1. díl)

Simple astrologyHoroskop Ukrajiny z 24.8.1991 dává tušit "neposkvrněný", "nový národ", cosi mladého podobného výhonku. Luna kvadrát Pluto: Lid je těžce zkoušen oligarchy. To je vstupní "karma" začátku státu. Jinak jde o mladý, zelený výhonek: stát se stane tím, co si Ukrajinci vytvoří. Tři planety (Jupiter, Merkur, Venuše) stojí na konci znamení Lva, kde je též přítomna stálice Regulus. Regulus je nejblíže ukrajinské Venuši - jakoby "ženskosti" Ukrajiny dodával zvláštního vznešeného třpytu. Slunce na začátku Panny uzavírá tento průvod. Jakoby zde nad mladým výhonkem stálo vznešené požehnání (čtyř božstev stojících na východním horizontu) do nového začátku. Tento okamžik je okamžik porodu něčeho ve vesmíru zcela nového. Zde se opravdu rodí ukrajinský národ a identita.
Horoskop Ruska z 25.12.1991 ukazuje sebevědomý stát, který si vše dělá po svém a nikomu se nepřizpůsobuje (většina planet vlevo). Jeho hlavním tématem (k řešení) je distribuce a přerozdělení bohatství a nerostných zdrojů (2. dům se čtyřmi planetami). Máme tu dojnou krávu a je otázkou, kolik půjde kam a komu. Skutečným vládcem nového Ruska jsou oligarchové: Pluto jako vládce ascendentu v konjunkci s Venuší. Oligarchové spolknou většinu bohatství (pomyslnou nevěstu Ruska si uvězní ve své věži ze slonoviny) a běžní lidé z toho nic nemají. Dalším tématem je sebevědomí, hledání identity a vojenská image (Merkur a Mars v 1. domě). Luna v 9. domě jako kdyby říkala, lid je v područí oligarchů (kvadrát Pluta), ale nakonec má jeho víra poslední slovo. Čemu lid uvěří, to bude vládnout zemi. Jupiter u MC jakoby potvrzoval svatbu církve a státu. Ruský pop legitimizuje distribuci moci a peněz, jakoby byla daná od Boha, ale stará víra stojí v rozporu s mladistvými energiemi (Merkur a Mars). Neaspektovaný Saturn říká, že nové Rusko se neumí učit ze svých chyb a zůstává "věčně mladé", věčným dítětem. Lilith v kozorohu zde reprezentuje vzpurné teroristické uskupení (rebelie jako Pussy Riot), respektive boj za lidská práva oproti represivnímu systému (Saturn). V Lilith se zde rodí síla schopná odporu. Vnitřní guerilla je přítomna. Snaží se osvobodit ruskou duši a bohatství (Venuše) z konkubinátu s oligarchy (Pluto).Horoskop Sovětského svazu z r. 1922 vnímám jako teokratickou velkou matku mnoha národů (vodní trigon Jupiter, Pluto, Uran + Mars) s urputně nespokojenou teroristickou expanzí směrem ven (T kvadratura Slunce Pluto Lilith). Připadá mi to jako velká hrdá náruč rozestřená nad Euroasií, která je schopna poskytnout ideové východisko (náboženskou doktrínu) pro stovku malých zemí, které chtějí pod její vlajkou bojovat. Oba mladší horoskopy Urajiny a Ruska proti této svaté staré matce se samopalem vypadají asi jako mlaďoučcí Nastěnka a Ivánek.

+ Venuše Sovětského svazu je v konjunkci se Selené

"Jsem královna krásy. Jsem bohyně. Jsem královna vesmíru. Jsem hvězda. Vyprodávám stadiony a jestli ne, tak jen proto, že mě nechochopili." Z této autosugesce plyne i stejně mocné charisma. U žen je tento aspekt daleko silnější. I při širší konjunkci počítejte s charismatem filmové hvězdy."
Synastrie mezi horoskopem Vladimíra Putina (uvnitř) a Sovětským svazem (venku). Jupiter SSSR v konjunkci s (jinak osamělou) Venuší Putina ukazuje Putinovu lásku ke starému režimu a jeho doktríně. Putin se zde saje jako štěně k prsu. Saturn CCCP v konjunkci s Putinovým Saturnem a stelliem ve Vahách: Putinovo superego kopíruje normy a zvyky, jakousi páteř CCCP; Putin ji přijímá za svou. Putin je odkojenec staré říše, ona jeho matkou i otcem; sirotek zde nachází svůj věčný domov. Putinova Luna konjunkce Luna CCCP: jejich dětská já splývají. Putin se cítí být synem dávné velké matky.
Synastrie mezi Ruskem (uvnitř) a Putinem (venku). Putinův mocenský dráp (Pluto + Lilith na jeho MC) vytváří kvadrát na Pluto Ruska. Podle mě to říká: Putin celý život bojuje s oligarchy a není nikdy skutečným vládcem Ruska; maximálně se s nimi shodne na nějakém kompromisu. Pokud západ přesvědčí oligarchy, že Putin už není v jejich zájmu, oni sami ho půjdou odstranit. Luna Ruska v konjunkci s Putinovým Plutem: Lid je Putinem uhranut jako pasáček kobrou. (Stejný aspekt měl Babiš s Lunou ČR). 
Tranzity na Putinův horoskop (9.3. 2022). Zastihují Putina ve formě. Putin je na koni a věří si. Probíhá reality - check jeho mocenské expanze (opozice Saturn na jeho nativní Pluto). To ho ale nemusí zastavit; jen si uvědomuje, že objektivní realita nepotvrzuje něco z jeho představ. Kolem 23.3. Saturn přechází IC, tvoří kvadrát na Venuši. Začíná pociťovat krizi doma, už začíná cítit, že je něco špatně. Možná pociťuje, že jeho krásný obraz (Venuše v 1. domě) je nějak narušen; že utrpěla jeho pověst. V cizině (Uran v 7.d.) i doma (Saturn na IC). V tomto okamžiku je možné pozastavení války. Avšak jiné složky "velkého plánu" stále frčí, zdá se, že něco jiného probíhá podle jeho plánů. Můžeme říci, že je zde nějaká spokojenost, možnost stáhnout se s pocitem, že jeho strana dosáhla určitého vítězství. Kolem 7.4. se mi jeví možnost dohody ještě vyšší. 
Tranzity na horoskop Ruska (9.3. 2022). Vládci Ruska věří, že vítr fouká do jejich plachet. (Slunce, Jupiter, Neptun trigon na Pluto Ruska). Věří, že se uskutečňuje jejich sen o nadvládě, že bohové žehnají jejich expanzi. Propaganda (Neptun) směrem k lidem, kteří jí podléhají a chtějí ji věřit, nyní zabírá. Pozor: až na armádu (Mars). Ten od stejných planet na nebi (Jupiter, Slunce, Neptun) přijímá kvadratury. Vojenské oddíly ztrácí smysl svého počínání, nevěří propagandě, bloudí (Neptun). Vládci jsou plni optimismu, ale běžní vojáci a generálové pláčou, protože nerozumí smyslu počínání (Jupiter, Neptun). Ke konci března (cca 28.3.) Saturn vytvoří kvadraturu na Pluto Ruska: přijde reality - check. Vnější realita bude v rozporu s dosavadními vizemi nejvyššího velení. Zmatení armádních jednotek však bude trvat celý tento čas a i nadále. Vítr fouká proti armádě: není zde legitimizace jejích kroků. Armáda cítí, že stojí pod falešnými prapory, ztrácí skutečný morál; ví, že nebojuje za skutečnou pravdu. Naplňování neptunských vizí (víra / propaganda) funguje jen dovnitř Ruska; armáda jí nevěří. Kolem 7.4. napětí vyeskaluje do neúnosné míry. Vnější reality check (Saturn + Mars) vytvoří obrovské napětí vůči Luně i Venuši Ruska. Lid bude natolik krvácet, že se národ začne otřásat. Jakoby ruský lid už ležel na špalku, z něhož cáká. Tato neúnosná míra utrpení možná přinese zlom. Možná ne a pojede se dál "přes mrtvoly". Víra (respektive neptunská bublina) vůdců totiž stále trvá; pro ně je to stále svatá válka.

Pluto během konfliktu stále stojí na Lilith Ruska ve 2. domě. Podle mě to ukazuje slabinu v ruských rezervách. Je zde slabé místo. Ekonomické sankce, rozbité energetické rozvody, vnitřní terorismus, posílení domácího odboje nahlodává zranitelné místo Ruska. Odpojit elektrárny, počítačová centra, posílit domácí odboj je nyní naprosto efektivní strategie. Ti, kteří v Rusku byli doposud přehlíženi a na okraji (Lilith) se mohou stát hlavní silou odboje. Pluto jim vlévá síly do žil. Zde jsou obyvatelé, na které systém zapomněl, které držel v represi, které ignoroval. Ale právě ti nyní povstávají s hlavou vztyčenou a možná obětují životy za pravdu, která nepodléhá propagandě, kterou instinktivně cítí. Jiný obraz: krysy vylézají z děr a obětují se ve jménu pravdy. Pluto je krysař, který jim píská. V ekonomickém sektoru leží slabé místo Ruska, které když se podaří napadnout, impérium zde vykrvácí, navzdory obrovskému neptunskému (bublinově propagandistickému) sebevědomí / sebeklamu (z jejich pohledu náboženské svaté víře). Princip Lilith vždy dlabe na jakékoli duchovně idealistické impulzy, stojí nohama na zemi a dělá, co je třeba. Zde je skulina Ruska, kterou systém přehlížel. Co by to mohlo být? Pokud na to přijdeme, našli jsme zranitelné místečko v šupinatém brnění draka Šmaka. Bard s kopím (Pluto) jej může skrze toto místečko skolit. Co je ona slabina, která je nízko, u dračích slabin, ale velký propagandistický drak jí nevidí? Co je nejslabší místo ruské ekonomiky? Zde je drak nechráněný.Pohled na tranzity Ukrajiny ukazuje těžce zkoušenou zemi (9.3.2022). Armáda je těžce zkoušena,  její odpor slábne, ale stále má ještě energetické rezervy (trigon Pluta). Luna konjunkce Saturn: lid je těžce zkoušen, je na beznadějném dně. Pluto Ukrajiny přijímá dobré aspekty od tří bohů na obzoru (Jupiter, Slunce, Neptun). Jakýsi energetický kořen Ukrajiny stále drží. Je to síla předků, všech rodů, kteří tu kdy žili. Síla mrtvých, síla Hádu. Zástupy mrtvých bdí nad ukrajinskými poli a pohled na ně vyvolává v ruských očích šílenství. Stojí zde síla, s kterou jsme už nepočítali: síla mrtvých, elysejská pole. Lilith přechází přes MC: rodí se nová identita Ukrajiny v žáru protiodporu. Povstává nová Ukrajina odbojná a nezlomná a ta už nikdy neodejde. Jakkoli konflikt skončí, Ukrajina již dostala pečeť oceli a hrdosti; nový národ byl ukut. Rusko dalo šanci Ukrajině nabýt nové síly a identity, nové celosti. Zatímco dříve byla Ukrajina hypotetickým výhonkem, nyní stojí, krvácí, ale je a už ji nebude nikdy moci pohřbít. Rusové nechtěně ukovali Ukrajinu odporu, Ukrajinu nezlomnou. 

Kolem 28.3. se mi zdá utrpení Ukrajinců nezměrné. Kolem 8.4. se mi zdá, že země padá na kolena, respektive prochází nejtěžší zkouškou. Přes duben i květen napětí trvá a nepolevuje. Těžko to nazvat jinak než jako krvavou lázeň. I přes další měsíce nevidím utrpení Ukrajiny konce.Synastrie Ukrajina - Rusko ukazuje dvě spřízněné a podobné země. Čím více bude ruský lid vnímat, že bojuje proti své blízké sestře, tím více bude povstávat protiodpor. Ruský lid, pokud není pod bublinou neptunské propagandy, bude hluboce soucítit s ukrajinským lidem. Horoskop Vladimíra Putina. Všimněte si neaspektovaných citových planet (Luna, Venuše) souvisejících s tím, že je pro něho obtížné si někoho pustit blízko k tělu a dotýkat se. Pluto Lilith na MC tvoří mocenský dráp, velkého kmotra na výsluní slávy a moci, někoho, kdo byl stvořen, aby vládl a poroučel. Stellium ve vahách ve 12. domě ukazuje uhlazeného kalkulujícího stratéga v zákulisí.

Horoskop Volodymira Zelenského ukazuje muže, jehož obzorem je běžný život s lidmi (obsazená dolní polovina) spíše než-li něco abstraktního a ambiciózního. Má charisma cti a odvahy i se špetkou lišáctví (Jupiter + Lilith v 1. domě). (Nebo jinak: působí ctnostně, ale přitom schopen stínových tahů na šachovnici.) Luna ve Lvu mu dává herecký temperament a smysl pro poezii (trigon Neptun). Je vtipný a dokáže překvapit ze vteřiny na vteřinu (kvadrát Uranu). Je to horoskop "obyčejného člověka", který o to velké nestál a kterého osud vybral a on tomu slouží. 

Putin Zelenskému stojí Plutem a Lilith na jeho Luně, čímž se mu zdá jako slabý živočich, kterého přimáčkne tlapou ke zdi, avšak Zelenský stojí Putinovi Plutem na jeho stelliu ve vahách a to přímo na jeho Saturnu. Zelenskyj tak hrozí Putinovi rozložit páteř jeho imperiální doktríny. Je to jako v deskové hře maršál a špión. Zdánlivě nejslabší a nejmenší nyní drží maršála pod krkem; lépe řečeno, drží se oba navzájem, ale ten první by to od toho druhého nečekal. 

Souboj Zelenský versus Putin je podle mě analogický mé eseji o Pravém a nepravém (narcistním) králi. Pravý král, o to být králem, neusiluje, ale je-li povolán, svolí k tomu a dělá to, co v dané chvíli musí. To je podle mého názoru Zelenskyj. Rukopis Vladimíra Putina oproti tomu obsahuje jasné rysy grandiozity a narcismu.

 Synastrický horoskop Ukrajina (uvnitř) versus Sovětský svaz (venku). Zde vidíme brutální střet. Velké sovětské matce rozhodně nevoní zrození nového výhonku a nejradši by jej vyklúčila v zárodku. Z probíhajícího konfliktu můžeme vidět, že idea staré euroasijské teokratické říše stále trvá, že není mrtvá a Putin je jejím synem na velké křížové výpravě.  Tato "křížová výprava" souvisí s konjunkcí Pluto Saturn, která v roce 2019-21 započala novou epochu "moru a válek", kdy mocenští hráči na zemi chtějí přemapovat dosavadní geografické rozložení sil. Ruská expanze také rytmicky spadá do cyklu Jupiter - Saturn, který ve vzdušném živlu (Vodnář) souvisí s expanzí turkických nomádů, Mongolů a Seldžuků, použitím dronů a válkou hybridně - informační.


*

(27. 2. 2022)


4 komentáře:

Comodore řekl(a)...

Vojto.

Děkuji za astrologickou práci.

Osobně se domnívám ze zelensky je jeden z největších podvodu co jsem kdy viděl.
Z očitých svědectví a geopolitickych analýz se konec ukrajinske armády blíží.

Ale možná je to vše jinak. Uvidíme.
Hezky den

Lenka řekl(a)...

můžu se zeptat, proč je horoskop moderního Ruska lokalizovanej do Kyjeva?

Vojtěch Franče řekl(a)...

Lenka: opraveno. byl to překlep. (na výklad to nemá vliv, rozdíl je nepatrný).

Lenka řekl(a)...

Děkuji.