Oběť - Agresor - Soudce - Spasitel

4 archetypální emoční vzorce vnitřního dítěte


Oběť - Agresor - Soudce - Spasitel


V tomto článku si představíme, jak fungují čtyři základní emoční vzorce / mechanismy na úrovni našeho vnitřního dítěte. Je možné, že u sebe rozpoznáme jeden nebo vícero těchto mechanismů, jak fungují v určitém propletenci. Cílem není zaškatulkovat se do jednoho z těchto typů a zůstat v něm - cílem je naopak tento mechanismus u sebe uvidět, pochopit, demaskovat a vystoupit z něho - jako když se had svléká z kůže. (U každého archetypu naleznete způsob, jak to "udělat".)

Pojďme se projít naší vnitřní krajinou. Uprostřed pomyslného kruhu se čtyřmi archetypy v každém rohu se nachází jezero. Toto jezero symbolizuje naši tvůrčí sílu nezatíženou vinou, naše zdravé a spontánně se projevující vnitřní dítě. Zde jsme sami sebou. Zde přirozeně cítíme. Nepotlačujeme svou životní sílu ani emoční reakce. Vystoupili jsme z bludného kruhu viny. Had se vysvlékl ze své kůže, kterou již nepotřebuje.

Občas se v životní sinusoidě tyto emoční reakce vracejí a znovu objevují, ale nyní, když si je již uvědomujeme, se jich více a více vzdáváme a přibližujeme se po pomyslné spirále ke středu, do jezera, k prameni života, k naší vlastní unikátní životní esenci.

Jestli chcete, můžete si (po přečtení článku) nakreslit kruh rozdělený na 4 kvadranty a každý si vybarvit libovolnou barvou v míře, v níž tušíte, že se vás daný emoční vzorec týká. Získáte tak jakousi pomyslnou mapu krajiny vašeho vnitřního dítěte. Doprostřed kruhu si nakreslete spirálu. Do kvadrantů si připisujte si poznámky a postřehy - vlastní objevy a zjištění ohledně daných archetypů.

Bon Voyage!

České filmy a seriály optikou MBTINávštěvníci

Akademik Richard - pedantické a asociální INTJ s obsesivními ideály humanity, snažící se lézt do zadku malému Adamu Bernauovi, který představuje vizionářsky nezodpovědné ENTP.

(INTJ a ENTP vždy představují silné duo chladných vědců, kteří jsou ve společných úvahách schopni obětovat lidstvo bez mrknutím brvou - zde jej ale zase pro změnu zachraňují).

Děda Drchlík neboli Velký Učitel odpovídá vyzrále lidskému Entuziastovi ENFP. (Stejný typ ztvárnil i Hrušínský ve Vesničce mé střediskové anebo Kopecký - Dr. Štrosmajer - v Nemocnici na kraji města.) Tím jsme si představili trio Intuitivců (N) - hledačů Velké Pravdy a mystických kruhů na rybníku (jež se dle Dědy Drchlíka zračí i ve tvaru ženských prsů) a jež se šíří i tehdy, když do rybníka vmetneme hranatou cihlu. Každý ze tří idealistů má pochopitelně jiné motivy: Akademik Richard se snaží zachránit lidstvo, čímž jeho pocit důležitosti nabobtná do velikosti Mléčné dráhy; rozpustilý Adam Bernau nahání dívky a bezděčně přijde na vzorec obsahující návod k přemisťování kontintentů; a děda Drchlík lidstvo nakonec skutečně přeci jen zachrání bezděčným podložením Centrálního Mozku Lidstva (CMS) dřevěným klínkem - bez jakéhokoli pocitu důležitosti. Nepraktický děda Drchlík je naopak přeplněn úctou k zázraku stvoření a kruhů na rybníce - svým hloubavým nadšením Entuziasty však inspiruje malého Adama, aby viděl skutečnost také jinak: aby přemýšlel o tom, co ještě není, ale být by mohlo - tak jak to mají Intuitivci v popisu práce.

Skrytá zápletka v zákulisí seriálu se točí okolo Akademika Richarda, který se prý původně jmenoval Akademik Filip, ale české televizi se prý ozvala nasupená paní Filipová, reálná manželka tehdy skutečně žijícího vědce jménem Filip - že prý se manželovi postava nápadně podobá (!) - a hnala celou věc před soud. Autoři seriálu museli pod soudním nařízením "sklapnout paty" - a přejmenovat našeho Akademika na Richarda (celý seriál pak museli dodatečně na mnoha místech předabovat). Škoda, že někdejší tvůrci seriálu nemohli ctěnému soudu vysvětlit, že se jim jen až příliš dobře podařilo ztvárnit určitý typus - konkrétně INTJ - který se samozřejmě tak hojně vyskytuje v akademickém prostředí (např. je jím i bývalý prezident Václav Klaus) - a proto mohla v akademikovi Richardovi paní Filipová tak dobře rozeznat povahové rysy "svého muže".