Válka na Ukrajině jako příležitost ke sjednocení Evropy

Přepis konstelace 

Náš záměr je otevřít se poselství nejvyšší pravdy tak, aby nám byla řečena co nejsrozumitelnější formou pro největší možný počet lidí. Před začátkem konstelace děláme obzvlášť pečlivou přípravu pokud jde o rituální očistu a úklid nás i prostoru. Tato konstelace poskytuje něco jako mytologické či symbolické pochopení právě probíhající historické události. Jaké kroky můžeme podniknout na praktické úrovni, s tím nás seznámí přepis druhé konstelace.

Do konstelace umisťujeme tyto body:

  • Matka Země 
  • Rusko
  • Ukrajina
  • Německo
  • Francie
  • Velká Británie (celé souostroví)
  • České země (Čechy, Morava a Slezsko)
Tyto prvky pojímáme jako organické části Evropy, jako krajiny, které tvoří jeden celek. (Podobně jako orgány v těle tvoří jedno tělo). Nejedná se tedy ani tak o státní útvary ve smyslu politickém, ale spíše o to, co jednotlivé krajiny symbolizují jakožto části těla Matky Země. Krajiny se nám budou představovat v personifikované, lidské podobě. Krajiny můžete zkusit vnímat nejen jako vnější, ale i jako vnitřní. Co se děje se světem se děje paralelně s námi a naopak.

Matka Země nám říká, že bude hovořit za tu svou část, která odpovídá Evropě. Celá Země by odpovídala prý babičce, zatímco Evropa matce vůči jednotlivým krajinám, které vnímá jako své děti. (Matka Země je v konstelaci představována obřím kamenem).

Co je pro tebe jako Evropu charakteristické?

Matka Země: Pestrost. Na malém území se toho tady děje dost. Menší území pod velkým tlakem. 

Pokud by Země byla stromem, co by byla Evropa?

Matka Země: Místo, kde se kořeny začínají stávat kmenem. Kdyby se něco zásadního porušilo v Evropě, tak uhyne celý strom. Kdyby v tomto místě něco shnilo, tak celý strom se zlomí.

Já jako Evropa nejsem totožná s hranicemi, jak je vnímáte vy. Vnímám sebe samu rozšířenou i do severní Afriky a na blízký východ. Patří ke mě i Egypt, Turecko, Kavkaz.

Patří k tobě i Ukrajina?

Matka Země: Rozhodně. Ukrajina rozhodně je Evropa.

Co Rusko? Je Evropa?

Matka Země: Z jedné třetiny ano. Po Ural. 

(Rusko je v konstelaci zobrazeno obrovskou dřevěnou holí se začernalým koncem).

Co Velká Británie?

Matka Země: Ano, rozhodně. A má velký přesah skrze své spojení s mořem.

Co Skandinávie?

Matka Země: Ano, ale zhruba do poloviny území. Severní části už mají jiný ráz.
Živly na úrovni tělesného vědomí

Co jsou to živly na úrovni tělesného vědomí? Jak vypadá svět na úrovni tyrkysové vrstvy Spiral Dynamics?


V koláži byly použité obrazy Františka Kupky

Současný vývoj skrze optiku Spiral Dynamics

Chtěl bych nabídnout pohled na současné dění skrze optiku Spiral Dynamics. Domnívám se, že nám v dnešní náročné době může posloužit jako jakési vodítko, jak sobě a světu lépe porozumět. Snad nám umožní nalézt více jasnosti, klidu a citlivosti. 
Stále jako celé lidstvo pokračujeme v procesu aktivovaném konjunkcí Pluto - Saturn (2019-21).  Analogické bylo dění aktivované stejnou konjunkcí v roce 1914. Ještě dlouho se projevoval důsledek první světové války na mocenské šachovnici světa, ačkoli on konjunkce již odezněla. V podobné situaci jsme i my dnes. O co v tomto procesu (v éře započaté konjunkcí Pluto - Saturn) jde? O demaskování stínových rysů naší civilizace, které opravdu neseme, ne toho, co bychom si o sobě rádi mysleli, že neseme (jako je například  proklamovaná křesťanská láska k bližnímu). V první světové válce to bylo heslo "in God we trust", ale na stínové rovině to byla imperiální expanze zanechávající potoky krve (o to šlo doopravdy). Dnes je to "víra ve vědu" na proklamované rovině, ale na stínové rovině trvá tisíciletá snaha ovládnout a poručit větru a dešti, přírodě, životu a smrti. Pokus získat KONTROLU nad tím, co je větší než my, nad přírodou, matkou Zemí. 

V této "bitvě" prohráváme. Embryo nemůže vyhrát nad svou matkou. 


Prožitkový kurz partnerské astrologie Harmonia

Harmonia byla dcerou Área a Afrodíty. Boha války, agrese a syrovosti a bohyně lásky, erotiky a sladkého přijímání. Jejich spojením vzniká živá, neustále se pohybující rovnováha neboli harmonie.

Začátek: 2.3. 2022
Kde: Dukelských hrdinů 50, Praha 7
Kdy: středy 16.00 - 19.30
Termíny setkání: 2.3.,16.3.,30.3.,13.4.,27.4.,11.5.,25.5.,8.6. (2022)