Mytologie nového muže

Od re-prezentace k prezenci


Jaké jsou kvality mužské energie, která se pohybuje v souladu s novým paradigmatem?
  • nový muž nemá již více potřebu tvrdosti (k sobě i k druhým)
  • hledá, otvírá nové cesty pro lidstvo; prošlapává nové cesty, kudy mohou kráčet i ostatní; instinktivně hledá nové směry; cítí, kudy je dobře kráčet – pro sebe i pro ty, jež kráčejí v jeho stopách
  • instinkt „kudy jít“ je spojený s ukotvením v nohou a spodní částí trupu; muž se cítí být spojený se zemí skrze své nohy; tato část je průchozí (nejen) pro energie země a vede jej
  • lepší než slovo „zakořenění“ (směrem dolů) je slovo „propojení“ na úrovni životní energie; jeho tělem PROUDÍ živá energie, která ho spojuje se zemí, jakoby člověk byl mladým zeleným luskem, který je všude vyživován, může se všude cítit jako doma
  • pružnost, otevřenost směrem k zemi a k pohybu v realitě
  • cítí se bezpečně kdekoli se zrovna pohybuje
  • kvality, jimiž se vyznačuje nová mužská energie: pružnost, otevřenost, hledání nových cest
  • to nové je možno hledat, jen pokud „nevíme“; pokud „víme“, náš pohyb ze zastavil