Úloha autistických dětí ve vývoji lidstvaÚvod

Zajímalo nás, jaká je příčina poruch tzv. autistického spektra. Dopředu jsme neměli žádný předpoklad, byli jsme otevření jakékoli možné příčině, která se ukáže.


Body umístěné v konstelaci:
  • autistické děti v minulosti
  • autistické děti teď
  • nejlepší způsob, jak s nimi zacházet
  • jakým způsobem autismus vzniká
  • to, co pomůže komunikaci mezi autistickými dětmi, rodiči a společností
  • společnost
  • rodiče autistických dětí

Otázka: Byli jste i v minulosti?

Autistické děti v minulosti: ano. (Předvádí pohyb zavrtávání se, schovávání se, nepatřičnosti, problematičnosti spojené s nepřijetím).

Autistické děti teď: my už jsme hodně jiné, než naši předchůdci, jsme už jiný typ dětí. Jejich výskyt byl náhodný (tu a tam se něco takového objevilo), kdežto já už jsem jev systémový (je v tom vyšší cíl, má se to dít). Cítím se pevně, jistě, neotřesitelně, mám nyní neoddiskutovatelnou pozici. Se mnou nehnete ani buldozerem.

Tvary horoskopu jako skicy celoživotní dynamiky

V tomto textu popisuji kvalitativní charakteristiku celkových tvarů horoskopu (vědro, miska, ranec atd.). Jde vlastně o určitý gestalt, něco, co v horoskopu vidíme na první pohled jako základní strukturu rozmístění prvků na kružnici horoskopu. Můžeme předpokládat, že každá struktura "pracuje" svým vlastním způsobem: má určitá pnutí, dynamiku, distribuci energie, asi jako různé tvary stromů jinak odolávají náporům počasí. (Vhled vznikl na základě konstelace na toto téma s mými žáky v astrologické skupině.) Prozatím se budeme zabývat jen "čistými tvary", které se samozřejmě v praxi vyskytují jen někdy. Část horoskopů takto čisté tvary neobsahuje a tam je potřeba postupovat s citem pro individuální konfiguraci. Pohybujeme se v rovině velkého zjednodušení, ale text je napsán tak, aby si jakoby duše "připomněla" své základní nastavení a byla s ním zadobře. (Asi jako si buk vzpomene, že je dobré hnát do výšky, zatímco osika si vzpomene, že je dobré listy třepotat, aby se obě strany listu dotýkaly slunečních paprsků, protože to umožňuje dvojnásobně efektivní fotosyntézu.)


Příklad tvaru "Miska"
Obrázek převzat z www.najdise.cz