Retrográdní Cheirón

V rámci cyklu o retrográdních planetách bychom měli věnovat trochu pozornosti i Cheirónovi, byť se zatím jedná jen o úvodní stručný nástřel do této tématiky. K jaké základní zkušenosti putuje direktní a retrográdní Cheirón? V jakých třech podobách se nám Cheirón zjevuje v konstelacích? Jakou roli hrají u Cheiróna aspekty na další planety a jeho umístění ve znameních a domech? A jak se vlastně Cheirón "dívá na celý zodiak?
Čas na nový disent? aneb Mění se úloha intelektuála?

Stanislav Komárek

Otázka nového disentu je dnes aktuálnější než kdy předtím, slovo disident pochází od dis-sedere, „odsednouti si“, rozumí se od majoritní společnosti. Bude se jednat vždycky o strategii minoritní, jakousi „paralelní polis“ či „ostrůvky pozitivní deviace“. Také by šlo dnes spíše o společenstvo pasivně obranné, ne o zárodek nějakého masového hnutí či strany, která by chtěla přejmout moc. Držet moc je jako držet za uši živého tygra a dnešní mocní jsou hlavně zachycovateli proměnlivých poryvů lidové přízně do svých plachet. Též zde dnes není nějaká mocnost, o kterou by se noví disidenti mohli opřít a kde by byla v hrubých rysech společnost, kterou by si přáli. Vždy by se z principu jednalo jen o malé skupinky, a ne nutně jen intelektuálů.

Retrográdní planety

Pozvánka na seminář
Termíny: so 4. 5., so 15. 6. 2019
Retrográdní planety bývají spojovány s tím, že nás prý přemosťují do dávných dob a míst, jakoby to byla okénka do jiných prostoročasů.

Retrográdní Saturn - hyperaktivní činorodostOsobnosti s retrográdním Saturnem 


Retrográdní Pluto - slast z rozkladuOsobnosti s retrográdním Plutem 

„Říká se, že žádný strom nemůže růst do nebe, pokud jeho kořeny nedosáhnou do pekla.“ (C. G. Jung)"

"Kdo jsi, Pluto?"
"Jsem tma, která vidí ve tmě"  (Věta z konstelace, 2019)

Retrográdní Jupiter - já už to vímOsobnosti s retrográdním Jupiterem (udávají tón v oblasti ideí, neboť jejich myšlení vychází z niterné hloubky)

Rozhovor s Richardem Tarnasem

Richard Tarnas se podobně jako Emil Páleš pokouší o hledání spojitostí mezi astrologií a historickými událostmi. Své nálezy publikuje v knize Kosmos a Psyché (2006). Emil Páleš se podobnému tématu věnuje v knize Angeologie dějin.

"Drama naší historie se … dostává na další úroveň. Nová situace nás nevyhnutelně vede ke svého druhu vědomé iniciaci. Dnes, v době, kdy čelíme nebezpečnosti a omylnosti našeho vlastního lidského druhu, je třeba podstoupit tento přechodový rituál, spojený se smrtí ega, abychom dokázali naši starou oddělenou identitu překročit a navázat skutečné vztahy s ostatními formami života - s rostlinami, zvířaty a také mezi námi lidmi navzájem."  (Richard TARNAS)
Jana Richterová - Zahrada

Recenze na knihu
Co je to zahrada? Zahrada je mikrosvět, který svou strukturou a symbolikou odráží zákonitosti makrokosmu. Zahrada je místo k setkání, místo k intimním rozhovorům a šepotům, místo k rozjímání, místo pro lásku těla i duše. Zahrada je též místo k prestižní reprezentaci, tudy ukazujeme světu svou úroveň, společenskou, materiální a duchovní. Zahrada je místo uvnitř (chráněné zdí), které je zároveň i venku. Zahrada je otevřená, pod širým nebem, všechno naše poznání můžeme volně sdílet; není to zaprášená knihovna nebo archív, kam mohou jen vyvolení. Současně je členitá a nabízí zákoutí, kde se můžeme s tím, koho máme rádi, na chvíli schovat před ruchem světa a být si sami sobě celým světem a zažívat tak alchymickou plnost.