Retrográdní Pluto - slast z rozkladuOsobnosti s retrográdním Plutem 

„Říká se, že žádný strom nemůže růst do nebe, pokud jeho kořeny nedosáhnou do pekla.“ (C. G. Jung)"

"Kdo jsi, Pluto?"
"Jsem tma, která vidí ve tmě"  (Věta z konstelace, 2019)


Direktní Pluto

Zastoupení v populaci: 56,2%

Energie: tvořit, budovat, vést. Nádech.

Povaha: přímá, direktivní energie, která je schopna působit ve světě změnu a transformaci. Síla, která chce dominovat a vést.

Karma: tomu, kdo má v tomto životě působit mnoho změn, poskytnu sílu to učinit. Jsem jeho motorem.

Obrazy
 • hrdina, který stojí v čele a prožívá pathos
 • strom zakořeněný do velké hloubky
Sexualita
 • plození dětí, síla, vášeň, přání mít hodně dětí
 • setkání vitálního muže a vitální ženy asi na způsob španělské koridy
 • sex je prožíván jako maximalizace životních sil
Direktní Pluto ví, že komplementárně potřebuje retrográdní Pluto, protože aby bylo možné stavět, musí se něco na druhé straně rozpadat.

Direktní Pluto v domech: v domě, kde se nachází, může posilovat životatvornost, plodivost, vitalitu.

Direktní Pluto v horoskopu ženy: zdůraznená potřeba uzemnění (spojení se zemí skrze vlastní tělo) a přijetí všeho sebe sama a všeho temného v sobě ("sakumprdum"), aby bylo možno tuto sílu dobře využívat. Muži direktního Pluta příjmají snadněji.


Stacionární Pluto

Zastoupení v populaci: 0,5%

Energie: klid, stabilita; nejednám pod tlakem, ale dávám si to s nadhledem. Umím s plutonskou energií nakládat s přehledem a na všechny způsoby.

Povaha: je schopen plutonskou sílu používat tvořivě i destruktivně, pohybuje se mezi oběma póly s nadhledem a elegancí, umí být aktivní i přijímající, dominantní i submisivní; může druhým rozbíjet jejich domečky z karet (jejich masky a iluze), ale na konec je to ku prospěchu věci; stejně tak je schopen jim dávat plutonskou podporu a bezpečí (je-li to na místě a v souladu s vývojem); obojí přepíná dle situace.

Tento jedinec je schopen se odosobnit a jednat z hluboké životní moudrosti. Navzdory jakékoli temnotě, v které se v životě vymáchá, je schopen stvořit něco mimořádného. 

Obraz: plutonský učitel, sám je v klidu a nad věcí, a v ruce třímá plutonskou zenovou hůl, kterou třískne, je-li to třeba a zase se vrátí zpět do rovnováhy.

Osobnost se stacionárním Plutem: Otto Gross (psychoanarchista a první inspirátor sexuální revoluce), J. S. Bach (Jeho toccata d-moll je přehlídkou plutonské síly a jeho kráčející bas připomíná plutonské vitální hlubiny).

Jedním heslem: Zen Pluto
Retrográdní Pluto

Zastoupení v populaci: 43,3%

Energie: ničit, bořit, rozkládat (především s oblibou "dupe" po namachrovaném egocentrismu druhých). Z toho plyne libidózní slast. Rozkoš z rozkladu a rozpadu. Výdech, uvolnění, odevzdání, rozpuštění.

Povaha: škodolibá radost, pokušitelství; neumí jednat napřímo jako direktní Pluto, ale spíše kličkuje, obtéká, pohlcuje. Svým způsobem závidí direktnímu Pluto jeho hrdinštější, budovatelštější a přímější sílu, ale nedává to poznat a adaptuje se "jinak" - oním obtékáním a neurčitostí. Obsadí všechny zbývající niky (místa v systému) čímž je celek světa jaksi dobře zabydlen.

Obrazy
 • temná kuňkající bažina, kde se vše páří a současně rozkládá, kde vítězí masa, kde jednotlivec neznamená nic
 • kompost, kde se vše rozpadne a energie se znovu dostane do koloběhu života
 • plíseň, jež mnohé rozleptá, ale na vše si troufnout zase nemůže (nemá onu přímou sílu direktního Pluta); pevné nechá, nepevné rozleptá
 • moly, kteří rozežerou cokoli 
 • skřítek nebo čertík kazisvět (s kterým je nejen legrace, ale je bytostně potřebný), respektive jejich zástup a rejdiště, protože nejde o sílu hrdiny, ale o sílu masy
 • zatímco direktní Pluto koresponduje s růstem a zakořeněním stromu, retrográdní Pluto se stará o jeho kvalitní uhnití, čímž je zachována rovnováha ekosystému a jedno by nebylo bez druhého (naší ego optikou se to jeví děsivě, ale z perspektivy Pluta je právě toto esence všeho života / smrti).


Zaklínač 3

Témata
 • proces hnití, tlení a tání (jako přírodní nutnost)
 • celek je podstatný, jednotlivec bezvýznamný - porozumění síle masy
 • anonymita
 • decentralizace
 • kanalizace, kanály a stoky (včetně bulváru)
 • pornografie jako nejprůtokovější internetový kanál 
 • dobro a zlo z tohoto pohledu neexistuje (hnití je stejně podstatné jako plození)
 • BDSM, ve srovnání s direktním Plutem příklon spíše k submisivitě a pasivitě (odkud však může rovněž ovládat situaci - v žádném případě to neznamená slabost nebo bezmocnost - bažina je mnohdy dosti silnější, než noha, jež v ní uvízne)
 • rozumí si s retrográdním Saturnem (organičnost, nesystémovost)
 • hloubka, které rozumím, ta není má osobní, jedinou hlubinu má příroda sama a té jsem součástí
 • člověk zde instinktivně více rozumí tomu, že nemá smysl příliš se snažit něco budovat, neboť vše je neustále v procesu rozkladu
 • instinktivní plutonská síla nereflektuje jedincovo ego, jeho pocity a potřeby, obtéká jej jako autonomní funkce plození a ničení, jež se více stará o potřeby druhu, než o štěstí jednotlivce - více o tom pojednává Sabina Spielrein v článku Destrukce jako příčina vzniku; na toto téma pak navázal Freud a přišel s konceptem pudu smrti (Thanatos)
 • nic "špatného" nebo "nízkého" vlastně neexistuje
 • nukleární rozpad jako zdroj energie, ale i jako zdroj nejdestruktivnější atomové zbraně
 • všechen život, který není nasvícený sluncem, se odehrává zde a jeho vlastně možná většina: tůně, bažiny, podzemí, jeskyně, mořské hlubiny, hlubiny pralesa, ale i hlubiny našich střev a naší tělesnosti; myriády druhů zde kladou vajíčka a slastně si "sexotlejí", zatímco homo sapiens je ve svém zářném egocentrismu (kde se orientuje převážně zrakem) přehlíží jak lán
 • černý humor (humor / humus / humid od lat. vlhkost)
 • vulgární (expresivní) výrazy jako prostředek uvolnění a odreagování (viz. můj výzkum na toto téma)
 • nihilismus (jestli je tu vše jen proto, aby to vzápětí zaniklo, pak se zdá, že nic nemá smysl)
 • zatímco direktní Pluto se koncentruje do hlubiny (gravitace, stlačení), retrográdní Pluto souvisí spíše s decentralizací, roztříštěností, neurčitostí a popichováním (asi jako se má dělová koule vůči hejnu komárů)


Franz von Stuck

Karma
 • s tímto postavením se narodí lidé, kteří se mají v životě naučit nedirektivnímu plynutí, jakoby se položit do přírodních hlubinných sil, které nás nesou samy
 • množina těchto lidí je široká, ale jejich společným jmenovatelem je to, že před narozením se nepřihlásili k převzetí nějakých velkých vůdčích ambicí, s nimiž by se pojila i velká zodpovědnost; jsou to ti, kteří se nepřihlásili do první linie (v hrdinském smyslu), což současně neznamená nic zvláštního a tak v této skupině můžeme najít libovolné typy lidí
 • z tohoto postavení nemusíme usuzovat na nic speciálního
Sexualita
 • záliba v nečistém, špinavém: ve smyslu to vše je součástí naší přirozenosti, není třeba se stavět nad to; lidé s retrográdním Plutem to tolik nefiltrují na vysoké a nízké 
 • co je pekelné, hříšné, podsvětní, temné: slast z toho v širokém smyslu, rochnění se 
 • tma, pokoutnost, perverznost na tisíc způsobů (bez jakéhokoli odsudku)
 • analita (viz. anální vesmíry Jana Stena); anální otvor souvisí s vylučováním a čištěním organismu, ale stejně tak je zdrojem libidózní slasti (viz. anální fáze psychosexuálního vývoje u Freuda)
 • obrazovou zkratkou: zatímco direktní plutonská sexualita probíhá za zvuků kastanět uprostřed cirku (býk), tak všude kolem je zhasnuto a tam obcuje nepřeberná přírodní masa plutonské retrogradity jako v amazonské džungli (štír); obé je však nedělitelné a patří to k sobě jako dva póly téhož magnetu 
Archetypy
 • síla direktního Pluta má analogii ve stopořeném penisu (Šiva), zatímco síla retrográdního Pluta má analogii v pohlcující moci vagíny (Kálí); jejich tanec je metaforou základní tvůrčí a destruktivní životní síly (Pluto); ta je primární a teprve v jejím rámci se odehrávají všechny ostatní fenomény (ego, emoce, komplexy, vůle, kognice atd.)
 • Baba Jaga (pohlcující a kastrující mocenský ženský princip asociovaný s dávným matriarchátem)

Milostná píseň: "Tleju si, ani nevím jak..."


Retrográdní Pluto v domech: v 1. až 3. domě zesílený projev. Zejména v 1. domě je zesílena slast z pasivní agrese, rozpadu něčeho kolem mne, škodolibá radost, když se všechno rozpadá a "já muzikant". Dům, kde se nachází retrográdní Pluto koresponduje s oblastí, kde si Pluto užívá své ničení a rozklad. Tam si to Pluto "dává". Toto rozkládání nemusí mít jen negativní znaménko! (Existuje vůběc něco jako negativní znaménko?) Příklad: Pluto ve 4. domě může rozleptávat rigidní struktury rodinného systému a uvolňovat zde v důsledku průtok energií. (Asi jako když sypete louh do odtoku a odtok se tím může uvolnit).

Retrográdní Pluto v horoskopu muže: jeho vliv je zde o něco slabší než v případě direktního Pluta. (Často neví, jak si s ním poradit).

Retrográdní Pluto v horoskopu ženy: zde je jeho vliv naopak posílen, žena je s touto rolí více v souladu a více si jí užívá.


Osobnosti s retrográdním Plutem: Pablo Picasso, Francisco de Goya, Jackson Pollock, H. R. Giger; David Bowie, Tom Tykwer, Kevin Costner, Ennio Morricone, Frank Sinatra, Jim Morrison, Pier Paolo Pasolini, Emily Dickinsonová, Emily Bronteová, Jim Jarmusch, Luchino Visconti, David Lynch, W. S. Burroughs, Ozzy Osbourne, Dante Alighieri; Eduard Tomáš, Friedrich Nietzsche, P. K. Dick; Ronald Reagan, R. F. Kennedy, Hermann Goering, Napoleon Bonaparte, Bernard Montgomery, Josef Goebbels, Richard Nixon, Joseph Stalin, Grigorij Rasputin; George Oppenheimer, Niels Bohr, Isaac Newton; Charles Manson, Anders Breivik; Silvia Saint, Sasha Grey, Paula Wild, Angela Dark; Natalie Portman, Eva Mendes, Liv Ulmann; Bruce Lee, Chuck Norris.

Hypotéza: vyšší výskyt pornohereček, nukleárních fyziků, umělců libujících si v temnotě

Fiktivní osobnosti: Glum, John WickJohn Wick alias "Baba Yaga"

*Žádné komentáře: