O plutonské funkci

O co Plutovi jde? Jaká je jeho funkce?
Plutonskou funkcí je omlazení / oživení. Projít skrz naskrz svou bolestí a traumatem tak, že objevíte zřídlo života, fontánu mládí. Kdo dobře umírá všemu prachu na svých očích, má oči svěží.  Pluto nás přivádí k svěžesti bytí, věčnému jaru, paradoxu mládí uvnitř stáří, paradoxu smrti uvnitř života a života uvnitř smrti. 
Pluto nás chce sevřením ve svých čelistech donutit, abychom se všeho pustili, nic nedrželi, nic nechtěli, abychom se odevzdali a v plném odevzdání zjistili intenzitu velké hry, která běží na plné obrátky díky dobře zprůchodněnému toku vitální energie a plně otevřené emocionalitě v těle. 
Pluto nás spojuje s tou vrstvou vědomí, která je archaicky animální, která je spojena s ještěry, hady, medůzami, vlky a antilopami. V ní je obsažen archaický člověk ze stepí, který teprve před pár vteřinami procitl a rozeběhl se pláněmi s pochodní v ruce. Tento člověk v nás běží a nemá potuchy o světě rozumu a světech ducha, jimž jsme propadli a onoho archaického jsme vytěsnili na okraj bytí.  Ale on skrze nás běží a chce dosíci světla vědomí, chce být probuzen a vykvést jako lotos na jezeře. 


Konflikt Ukrajiny a Ruska z pohledu astrologie (3. díl: Turecko a Čína)

Simple astrology
 • Čína 1.10.1949, 15:01 Peking
 • Turecko 29.10.1923, 18:30 Ankara
 • Irán 1.2.1979, 9:30, Teherán
 • Izrael 14.5.1948, 16:00, Tel Aviv


Horoskop Číny
(1.10.1949, 15:01 Peking) na mě působí silně a sebevědomě. Silný stát s mnoha vnitřními vektory, nikterak jednoznačný, spíše vyvažující mnoho zájmů a potřeb. Impozantní se mi zdá Pluto Mars ve Lvu v 7. domě - jakási schopnost silně zatlačit ve světovém dění, prosazovat sebevědomě své zájmy: tygr, který si dělá, co chce. Nemám z horoskopu dojem, že by Čína šla proti svým lidem, nějak většinově vytváří systém pro své lidi příhodný. Lilith na severním lunárním uzlu vypráví o nečernobílém vidění, o moudrosti rovnováhy mezi světlem a temnotu; je zde moudrost jiného druhu. Celek na mě působí organicky, jakoby se zde vše samovolně odehraje a vyřeší bez hrocení do ostrých úhlů jasného ano nebo jasného ne. Myslím, že Čína nemá ve zvyku udělat něco, co by jí samé škodilo. Možná vám to připadá banální, ale myslím, že mi na západě to děláme často pod vypjatými hesly a vůbec netušíme, že to děláme (masochismus za silnými idejemi). To je Číně cizí. Kdybych se měl stát nějakou zemí na základě dojmu z horoskopu, vyberu si ten čínský. (Dodávám, že v realitě o Číně skoro nic nevím a nemám k ní žádné zvláštní sympatie, připadá mi mému vidění světa velmi vzdálená). Je tu jemná a moudrá rovnováha a plynulé přechody jako v baletu nebo feng-shui. Žádné ostré úhly a buď - a nebo. Když je však třeba, projeví se tento organismus o tisíci řídících procesorech (polycentrismus) navenek s tygří razancí. Zní to paradoxně, ale ačkoliv Číně vládne jedna strana, horoskop mi říká, že zde o žádnou cílenou doktrínu nejde, že se zde možná děje vnitřní polycentrismus úspěšněji než v naší demokracii. Myšlena je tím polycentrálnost řízení: nikoli jeden mozek, ale tisíce mozků rozesetých po celé říši udržujících balanc (z hlediska vícestranosti řízení jakoby byla Čína demokratičtější než my). Už jen tento letmý pohled na čínský horoskop mi říká, jak hluboce se v Číně mýlíme, snažíme-li se jí vtěsnat do svých mentálních kategorií a hledíme-li na ní jako na kulturně a morálně méněcennou. Náš pohled svrchu je velmi krátkozraký a bude patrný ze synastrie Číny a Evropské Unie.

Stanislav Komárek: Povaha Rusi


Po způsobu širé ruské pláně je obtížno najít jediný odrazový bod, na němž by se o tomto tématu, stokrát přemletém, a přece vždy znovu fascinujícím, mohlo smysluplně začít. Smysluplně začít pravděpodobně nelze, protože kategorie smysluplnosti v západoevropském významu není Rusi vlastní. Rus prostě jest – v sobě samé uzavřená a dovedená k dokonalosti, jev, který lze milovat či nenávidět (v typickém případě obé zároveň) a jejž nelze západními měřítky výstižně charakterizovat. Obraz se rozpadá na stovky faset, jejichž poskládání je pro okcidentální mozek stejně obtížné jako rekonstrukce mayské pyramidy z jednotlivých kamenů, roztrhaných od sebe stromovými kořeny. To skutečně zajímavé na Rusi, to mytické a živlové, ostatně nelze úspěšně verbalizovat a sepsat. 


Konflikt Ukrajiny a Ruska z pohledu astrologie (2. díl: NATO, EU, USA)

Simple astrology

 • Rusko (Ruská Federace) 25.12.1991, 5:01 Moskva
 • SSSR 30.12.1922, 20:00 Moskva
 • NATO 4.4.1949, 16:30 Washington D.C.
 • EU 1.11.1993, 0:01 Brusel
 • USA 4.7. 1776, 17:10 Philadelphia, Pennsylvania, USAHoroskop NATO
(4.4.1949. 4:30 Washington) vnímám jako bdělého sokolíka, který skenuje terén a je připraven kdykoli briskně zasáhnout. Je neustále natažený jako pružina, schopen kdykoli udeřit. (4 planety v beranu v 7. domě). Zdá se mi, že to je jeho "zdravá funkce". Avšak Lilith v rybách kvadratura Luna Uran v 10. domě čtu jako zvláštní komplex, achillovu patu, něco, co sokolík nevidí, nebo kde nereaguje adekvátně situaci. Vnímám to, že si "chladí žáhu" na kořistech, které mu vůbec nepřísluší. Jako když si bokem "rozdrápe srnu" a ukojí na ní nějaký svůj religiózní aspekt, domnívá se, že zde slouží "vyšší funkci", jakoby bohu (sextil Jupiter - Lilith), avšak ve skutečnosti zde ukájí určitý druh sadismu - někoho si jako dravec podat. V jedné funkci je sokolík zdravý, ve druhé nemocný. Je to právě takto ambivalentní struktura. Abysme mu mohli být "vděční" za ochranu xy, musíme ho vzít i s jeho šedým veteránským zákalem: občas to střelí vedle a vykostí něco bokem (to druhé mu nesnižuje tu první schopnost). Někdy zasahuje i tam, kde to není třeba. To je stín této struktury.

Konflikt Ukrajiny a Ruska z pohledu astrologie (1. díl)

Simple astrologyHoroskop Ukrajiny z 24.8.1991 dává tušit "neposkvrněný", "nový národ", cosi mladého podobného výhonku. Luna kvadrát Pluto: Lid je těžce zkoušen oligarchy. To je vstupní "karma" začátku státu. Jinak jde o mladý, zelený výhonek: stát se stane tím, co si Ukrajinci vytvoří. Tři planety (Jupiter, Merkur, Venuše) stojí na konci znamení Lva, kde je též přítomna stálice Regulus. Regulus je nejblíže ukrajinské Venuši - jakoby "ženskosti" Ukrajiny dodával zvláštního vznešeného třpytu. Slunce na začátku Panny uzavírá tento průvod. Jakoby zde nad mladým výhonkem stálo vznešené požehnání (čtyř božstev stojících na východním horizontu) do nového začátku. Tento okamžik je okamžik porodu něčeho ve vesmíru zcela nového. Zde se opravdu rodí ukrajinský národ a identita.

Co pomáhá a co nepomáhá pokud jde o válku na Ukrajině?

V této krátké experimentální konstelaci se pokoušíme zjistit, jaké postoje a aktivity jsou v souvislosti s děním na Ukrajině prospěšné a které ne. Zde jsou výsledky.Co určitě pomáhá a je velmi žádáno a nemůže ústit v nic negativního:

 • nabídnout ubytování pro lidi prchající ze země, kteří o domov přišli (tato možnost je opravdu "ze zlata")
 • jakákoli pozornost a zájem směrem k Ukrajině a jejím obyvatelům, kteří u nás žijí, jakákoli mezilidská vzájemnost
 • materiální pomoc


Co mohou lidé v Čechách udělat pro svou psychickou pohodu:
 • zvědomit si případnou retraumatizaci související se vpádem Sovětského svazu v roce 1968, připomenout si tento podprahový strach (paralýzu, úzkost) a tím se z něho uvolnit; pouhé pochopení souvislostí už může být uvolňující
 • dávat si vzájemně podporu s přáteli v blízkém kontaktu
 • zůstat ve svém středu, v klidu, v hloubce, v přítomnosti


Co paradoxně pomáhá, i když by nás to nemuselo prvoplánově napadnout (zvažte, jen pokud je vám to blízké):
 • modlit se za ruský lid, aby mu bylo dobře
 • myslet na ruské obyvatele s láskou


Co může pomáhat, ale je to sporné (ambivalentní), záleží na úhlu pohledu:
 • vojenská pomoc, nákup zbraní
 • zástupci Ukrajiny v konstelaci tuto pomoc vítají a říkají, že nebude zneužita

Co je nyní už zbytečné a v této fázi nefunkční:

 • modlitby za mír
 • zástupce Ukrajiny reaguje: "Ti ať jdou do prdele. Je evidentní, že mírové prostředky byly dávno vyčerpány, nyní se musí přejít k činu. Jestli si ti, kteří se modlí za mír, myslí, že to nyní něčemu pomáhá, je to jen absolutní alibismus."

Co určitě nepomáhá (kudy zlo jednoznačně narůstá):
 • postoj nenávisti k Rusům (na tomto toxickém postoji bude část lidí ujíždět jako na temné droze)
 • jakkoli je pochopitelná, nepomáhá nikomu


*

(přepis konstelace)