Konflikt Ukrajiny a Ruska z pohledu astrologie (2. díl: NATO, EU, USA)

Simple astrology

  • Rusko (Ruská Federace) 25.12.1991, 5:01 Moskva
  • SSSR 30.12.1922, 20:00 Moskva
  • NATO 4.4.1949, 16:30 Washington D.C.
  • EU 1.11.1993, 0:01 Brusel
  • USA 4.7. 1776, 17:10 Philadelphia, Pennsylvania, USAHoroskop NATO
(4.4.1949. 4:30 Washington) vnímám jako bdělého sokolíka, který skenuje terén a je připraven kdykoli briskně zasáhnout. Je neustále natažený jako pružina, schopen kdykoli udeřit. (4 planety v beranu v 7. domě). Zdá se mi, že to je jeho "zdravá funkce". Avšak Lilith v rybách kvadratura Luna Uran v 10. domě čtu jako zvláštní komplex, achillovu patu, něco, co sokolík nevidí, nebo kde nereaguje adekvátně situaci. Vnímám to, že si "chladí žáhu" na kořistech, které mu vůbec nepřísluší. Jako když si bokem "rozdrápe srnu" a ukojí na ní nějaký svůj religiózní aspekt, domnívá se, že zde slouží "vyšší funkci", jakoby bohu (sextil Jupiter - Lilith), avšak ve skutečnosti zde ukájí určitý druh sadismu - někoho si jako dravec podat. V jedné funkci je sokolík zdravý, ve druhé nemocný. Je to právě takto ambivalentní struktura. Abysme mu mohli být "vděční" za ochranu xy, musíme ho vzít i s jeho šedým veteránským zákalem: občas to střelí vedle a vykostí něco bokem (to druhé mu nesnižuje tu první schopnost). Někdy zasahuje i tam, kde to není třeba. To je stín této struktury.
Horoskop Evropské Unie (1.11.1993) ke mě mluví na první pohled jako "opresivní struktura". Vážnost, strnulost, velkolepost, grandiozita, ale především "pruda" do vlastních řad i navenek. Něco na způsob kafkovského zámku nebo freudovského super-ega, avšak s vlajkou velkoleposti (ascendent ve lvu). Osamělý vládce ascendentu, slunce ve štíru ve 4. domě na mě působí jako těžkovážný patron na způsob Denethora z Pána Prstenů, s kterým věru těžko jakkoli se domluvit. Ten radši padne, než by se s někým domluvil na otevřené spolupráci. Ovšem, on jen tak nepadne, 4 planety ve štíru působí neprůstřelně jako Titanic: toto impérium se raději uprudí k smrti, ale je v podstatě nemožné, aby nějak zaniklo. Je to opravdu obludné. Trochu tento nezničitelný vogonský monolit odlehčit švejskovským humorem není vůbec od věci. Toto je rakev národů s ocelovým víkem. Co jsme do ní pohřbili raději neradno se ptát. Nejspíš život v rozmanitosti se všemi rozpory a rozkošemi na způsob folklorních trhů a výměn za zvuku místních nástrojů a tanců. Tato struktura v podstatě požírá energii svých dětí a já upřímně vůbec nevím, co s ní. Je to něco jako obludná karikatura špatně pochopeného Boha: jednoty bez rozmanitosti. Asi nejlepší by bylo si tohoto útvaru nevšímat a nechat jej v klidu pojít jako trilobita. (Dodávám, že dokud jsem neviděl tento horoskop, proti EU jsem zhola nic neměl). Uf! Ať žije tanec na louce, bača pasoucí ovce a hospodář vybírající včelí med. Kteří žijí dosud nepovšimnuti touto strukturou. Ta je opakem vší přirozenosti a barevnosti stvoření.

Ovšem synastrie Evropská Unie versus novodobé Rusko nám už nabízí zajímavější perspektivu. Luna Ruska zapadá do přesně předchozí T-struktury evropské unie. Dotváří tak novou konfiguraci, zvanou velký čtverec. Zde se zdá, že Evropská Unie a Rusko tvoří komplementární obrazec a jedno nějak existuje kvůli druhému, jsou k sobě jako figura a pozadí, asi jako známý obrazec s kachnou a zajícem. Jak to pochopit? Evropská Unie jakoby vznikla v reakci na Rusko jako jeho protiváha a tím tento monolit nabývá teprve na významu. Rusko dává evropské unii smysl bytí, ta je jím aktivizována k životu: má pro co žít. Bez Ruska by se jevila jako samoúčelný organismus, s Ruskem nabývá její stabilita zvláštní funkčnosti. Obě struktury do sebe zapadají. Tvoří čep a matici, jin a jang, do sebe zaklížený. Evropská unie zvláštním způsobem cílí na ruský lid (luna ve lvu). Ona jej svým způsobem "zachraňuje" i "ukřižovává" zároveň. Ruský lid současně drží nějaký kus pravdy, které EU nerozumí. Teprve jejich pravda uzavírá celek, kvadraturu kruhu. Toto zaklesnutí je mystériem (koánem), které neumím plně vysvětlit. Luna Československé republiky (1918) stojí na 27. stupni lva, Luna Ruska na 25. stupn Lva. Z toho pramení citové sepětí českého a ruského lidu, vnitřní rodinná příbuznost, společné cítění jednoho pro druhého, čili nás se citově dotýká, když ruský lid trpí a obráceně: mluvím o obyčejných lidech, ne o politice.

Pluto a Venuše Ruska stojí v konjunkci s Merkurem, Marsem a Plutem EU v jejím 4. domě. To působí, jako když ruští oligarchové v podstatě vlastní kus bojeschopného jádra EU, jako kdyby dávno pronikli do jejího středu a podíleli se na jejím řízení (jsou nastěhovaní ve hlavním stanu). Nerad to říkám, ale tento aspekt působí jako určitá svatba a propojení EU a ruských oligarchů, respektive pokus si EU koupit, kterýžto proces nejsem schopen posoudit, jak daleko se již realizoval. Lze si však představit, že kus bojeschopného srdce EU je už nějak vlastněn ruskými oligarchy. Je zde vzájemná svatba. Oligarchické špičky EU a Ruska jsou již dávno propojené a popíjí společně šampaňské.  Je to něco jako svatba ve vyšších kruzích. Rozdělení světa na EU a Rusko se bude jevit až o jednu úroveň níž pod tímto oligarchickým Olympem. Zatímco svět pláče ve válce, ve vyšších kruzích na obou zdánlivých stranách konta utěšeně rostou. Rusko a EU jsou do sebe zaklesnutí jako dva řeckořímští zápasníci, zatímco oligarchové popíjejí v zákulisí Daiquiri a baví se.
Stále tu však vidím možnost Marse a Pluta EU tuto svatbu rozpojit a majetky ruských oligarchů zabavit. Nevím, jak je něco takového možné, tyto procesy jsou nad mé chápání. Pochopme však, že EU a Rusko jsou dva pradávní zápasníci zaklesnustí jeden do druhého a existence jednoho podpírá existenci druhého. Když jeden spadne, možná spadnou oba. Důležité však je, že se oba drží za koule. EU má páky za ně svého soka vzít. Bude však riskovat vlastní demaskování částečné sebepoškození. Svolí k tomu?

Horoskop USA (4. 7. 1776) na mě působí jako moudrý, zkušený námořník, který je napůl obchodníkem a napůl válečným veteránem (tři planety v raku v 7. domě). Je to už zkušený muž a ví své, nejedná ukvapeně, ani krátkozrace, je poučen ze všech svých bojových akcí, včetně harakiri s Japonskem (jehož inkorporoval do sebe). Nebude zasahovat, dokud to nebude nezbytně nutné. Nyní cítím, že vyčkává. Je v klidu, dokonce není ani nervózní. Pokud se nejedná o jeho zájmy, dává ruce pryč; to je nyní jeho doktrína. 

Synastrie mezi USA a EU působí uklidňujícím dojmem. Harmonická spolupráce. Nelezou si do zelí. Jde o smysluplnou koalici až jednotu. Z jejich sepětí cítím mír na světových mořích. Připomíná to Pax Romanum nad středomořím. Za této atmosféry je umožněna obchodní prosperita mnohým národům. Navíc Saturn (starý duch) Evropy nějak bdí nad americkým lidem a připomíná jim dávné zákony a osu dávné moudrosti. Prosperita vyplývající z tohoto paktu je nedozírná a teprve synergie USA a EU nám dává možnost docenit útvar Evropské Unie, který by jinak sám o sobě možná nedával až tolik smysl. Toto je velká stabilita a velké požehnání - pro všechna moře světa.


Synastrie mezi USA a SSSR dává dojem dynamické rovnováhy, kooperace i rivality, která jako celek funguje bez jasného vítěze a tvoří spolehlivý rámec světa. Je to vlastně staré přátelství dvou impérií, které tvoří relativně přátelskou klenbu světa a tvorba této klenby je zajímá více než případná snaha sestřelit toho druhého. Můžeme je chápat též jako sepětí dvou božstev, velkého otce (USA) a velké matky (SSSR). Jeden zaštiťuje síly progrese a druhý regrese a drobné státy mezi nimi přebíhají jako děti.

Oproti tomu synastrie mezi USA a novodobým Ruskem na mě působí likvidačně. Pokud by jeden ještěr škrábl druhého hlouběji pod vrstvou šupin, oba se navzájem anihilují. Je to opravdu děsivé. Zde je nutno našlapovat po špičkách. Že USA dává nějak ruce pryč od konfliktu na Ukrajině dává smysl. Tady lze Rusku věřit, že jestli USA sáhne na jeho zájmy na Ukrajině, vezme Rusko USA sebou pod jadernou smrští. Americký predátor musí trpělivě a v klidu se zataženým samurajským mečem pozorovat, jak ruský vlk porcuje ukrajinskou ovci, protože jeho sebemenší pohyb by rozpoutal anihilační peklo.
Žádné komentáře: