Inkvizitor / Vrchní sestra: vydírání dokonalostíToxická strategie zraněného dítěte v nás nazvaná Šerif, Inkvizitor nebo Vrchní Sestra se rodí tak, že nám jako dětem není dostatečně dán zakusit pocit přijetí našeho těla tělem matky. Pokud jsme tělo na tělo přijati, vzniká v celém našem bytí včetně těla pocit, že jsme bytostně v pořádku, pocit pohody, jsem ok, jsem v pořádku tak jak jsem, na rovině těla duše, i ducha. Jsem v pořádku "sakum prdum" já i celý svět. 


Pokud nemohu jako dítě tento pocit dostatečně zažít, vytvořím si v duchu  představu abstraktní dokonalosti, z níž shlížím svrchu na všechno "nedokonalé dění" včetně celé (nyní pochybné a nízké) tělesnosti. 


Tato strategie se od našich ranných krůčků nabaluje jako sněhová koule a v dospělosti je z ní velká samostatná podobnost (toxický rodič), kterou nazýváme Šerif, Inkvizitor nebo Vrchní Sestra. 


Tato podosobnost pak na nás i na druhé vytváří tlak, že nejsou Dost (dokonalí, dobří) tak, jak jsou, a proto jim případně nabízíme buď trest (bolest) anebo nápravu (zaručený a jediný pravý způsob cesty k dokonalosti) neboli Očištění. Tím může být jakýkoli produkt, který druhá strana pod tlakem našeho Inkvizitora / Vrchní sestry koupí.  Může to být krém proti vráskám, reklama na prací prášek anebo cesta do meditačního centra slibující věčnou spásu. 


Řád živé přírody je nenucený, přirozený, uvolněný, rytmický a organicky tělesný. Připomíná tanec, chvění, ševelení, natřásání. Světlo a temnota se žíhají jako když běží tygr. Tančí spolu jako den a noc. Jako Slunce a Měsíc. Rytmus moře je přibližně pravidelný a lehce rozvolněný. Řád Inkvizitorův je sterilní, přísný, pedantický, neurotický, ostrý, chladný. Jako skalpel. Který vyřízne vše nečisté, očistí zrno od plev, Odpadlíky od Vyvolených a nastolí vládu světla. Pro vaše dobro, samozřejmě.


Inkvizitor / Vrchní sestra či na jejich bázi spočívající systém (církev, společnost) pak má zájem kontrolovat proces porodu a následné péče tak, aby opět nedošlo k přijetí "těla tělem",  a všichni noví klienti tohoto systemu tak byli opětovně vydíratelní na základě potřeby dokonalosti. 


Inkvizitor / Vrchní sestra chodí světem a zkoumá vaše nedokonalosti a za ně vás "pro vaše dobro" trestá a napravuje. Nabízí vám očištění: zbavení se od něčeho nedokonalého. Nedokonalostí je vždy na tisíc, protože dokonalost přísluší jedině bohům, nikoli lidem. Požadovat dokonalost po lidech je spiritualní neporozumění (božské a lidské roviny existence) kombinované s vlastní traumatizovanou vrstvou dítěte, které se schovává za ochranným pláštěm (uniformou) Inkvizitora / Vrchní sestry.  Na základě viny pak klienti (členové církve či jiného uskupení) platí penězi či energií, aby se  "vykoupili" těm výše postaveným v jejich struktuře. 


Strategie Inkvizitora / Vrchní sestry je fikaná tímto trikem: trestá vás za to, že neodpovídáte jeho subjektivní predstavě dokonalosti (ideálem) v jeho hlavě (což je jen a jedině jeho problém), ale zamění svou subjektivitu s vyšším řádem (daný Bohem nebo Zákonem), jehož se domnívá zastupovat. Tímto "vlezením" si na vyšší úroveň "božího zástupce", který tu zavádí "boží řád" jednotlivec zneužívá (nesprávně používá) archetyp Velekněze / Velekněžky či jiný. Jeho ego se pokouší ztotožnit s nějakým vyšším archetypem, což člověku nepřísluší. 


Před tím jsme varováni nápisem na delfské věštírně: "Poznej sám sebe." (Poznej, že jsi jen človek a skloň se před vyšší božskou skutečností, která tebou sice prostupuje, ale tvému egu nepřísluší se s ní ztotožňovat. To je moudrost chránící před psychózou.) A právě tato moudrost nás potenciálně disponuje být otevření pro energie Velekněze / Velekněžky. Strategie Inkvizitora / Vrchní sestry si zahrává s touto záměnou obou rovin. Jednotlivec se domnívá participovat na "vyšším řádu" "zákonech božích", ale ve skutečnosti pociťuje osobní (neurotické) rozladění mezi abstraktní představou ve své hlavě (ideálem) a chaotičtější vnější realitou mimo dosah jeho kontroly
Takovéto přiznání by však demaskovalo jeho strategii. Zamaskovaná (i před sebou samým zastřená) strategie umožňuje získat MOC a převahu na druhými lidmi: umožňuje je vydírat na základě jeho představ prezentovaných jako vyšší zákony. Namísto lásky si bere moc.


Během kovidové éry a lockdownů jsme svědky zneužívání této strategie. Konsensuelní pravidla vytvořená konkrétními lidmi pro jejich konkrétní potřeby jsou předkládána jako Absolutní a jediná možná. Pravidla nejsou nabízena jako možnost, doporučení dospělým lidem s vlastními kompetencemi na základě důvěry, ale jako nátlak toxického rodiče hloupým a nevychovaným dětem, které "nevědí, co je pro ně dobré" na základě nedůvěry. Společností pak protéká toxický emoční spad, jaký se musí uvolňovat z obětí při inkvizičních tribunálech. (To říkam jako terapeut, který se tímto spadem vyděšených a úzkostně-agresivních lidí o lockdownech prodirá v holinkách).


Archetyp Inkvizitora / Vrchní sestry není jen "venku", je ve skutečnosti v každém z nás na určité úrovni zralosti, zaléčení nebo integrace; a pokud není ošetřen na emočně zralejší rovinu, šikanuje tlakem a stressem ostatní naše vnitřní části - i části v druhých lidech, které se k tomu nějak (na základě svých zranění) nabízejí.


Dobrá zpráva. Tam, kde se cítíme na celkové i tělesné úrovni bytostně v pořádku, nemá Inkvizitor / Vrchní sestra šanci. Jestli jsme v pořádku, do jakého svého imaginárního (matematického) řádu nás může Inkvizitora / Vrchní sestra vtěsnat? Už dávno máme, co potřebujeme: bytostný pocit "jsem v pořádku ", "jsem přijat". Co bychom tak od Inkvizitora mohli ještě chtít koupit za očistný / sterilizační program? 


Nemá nám co nabídnout, a tak putuje dál, aby si našel své ovečky hledající spásu / dokonalost jinde.


Na nejhlubší úrovni se za požadavkem Dokonalosti po sobě a po druhých skrývá potřeba být přijat "tělo na tělo" vřelým a horkým tělem maminky (a tatínka), cítit se dobře, slastně  a milovaně jako jeden nedelitělný uzlíček štěstí.


Inkvizitor / Vrchní sestra jsou archetypovými strukturami v nás i v celém světě. Jsou chladní, strukturovaní, kamenní, diamantoví, nekompromisní, tvrdí, trestající požadující, vyžadující a možná i fascinující svou "dokonalostí". Na začátku i na konci této struktury (jakoby to byla rozpustitelná hrudka soli) se však skrývá uzlíček tělesně zahřívaný teplem lásky. 


(Nedosycení tělesného kontaktu s tatínkem může vést k homoerotické touze v dospělosti).


Vyléčená (opečovaná) podosobnost Inkvizitora / Vrchní sestry nám v konstelaci říká: "Nyní vidím, že vše je dokonalé. Mohu jen být a cítit se dobře. Nutkavá tenze je pryč."


*


Filmy: Rambo - první krev (postava Šerifa), Mravnost nade vše (profesor Karas v podání Huga Haase), Přelet nad kukaččím hnízdem (Vrchní sestra), Goyovy přízraky (inkvizitor Lorenzo v podání Javiera Bardema), Špičák (2009, psychopatický lékař odizoluje svou rodinu od nečistého světa)

Komplementární archetyp: Mučedník (potřebují se navzájem) 

Protijed: Dionýsos, Afrodíta, karnevaly a Saturnálie, Erót jako přitakání touze, která se zamilovává do protikladu a tím nás vede ke zcelení / teplo lásky a přijetí a současně uvolnění do slastně prožíváné smyslnosti a tělesnosti 

Astrologické analogie: Jupiter / Saturn. Stín Apollóna (morálně ostrého idealismu) bez propojení s Lunou (měkkostí a vlahou nocí, která překryje ostré tvary mateřskou láskou).

Analogická charakterová struktura podle Reicha: schizoidní

Charakteristické atributy: sterilita, skalpel, ostré hrany, geometričnost, vyhraněné ideály v konfliktu s živou skutečností a tělesností, styl buď / anebo, černá / bílá a nic mezi tím; neschopnost plynulého přechodu a kontinuální oblé křivky (glissanda), rozostření, šerosvitu, tekutosti, přibližnosti, víceznačnosti, měkkosti (čili obrana proti femininnímu aspektu života)

Grafologická analogie: úhlové vázání

Analogický komunikační vzorec podle Satirové: Vinič

Energetická strategie: vzbudit v oběti šokem pocit viny ("ty nejsi ok") a "sosnout si"

Nejlepší ochrana: uzdravení zraněných  dětských částí (obět, mučedník, spasitel, stěžovatel). 

Zdravý archetyp v pozadí: Král (dává řád, plodnost a požehnání, zří, že svět, on i ty je "dobrý" tak jak právě je). Šerif (Despota) však toto spojení s Králem postrádá, a proto se chystá "nedobrý" svět "napravit" a "očistit" na mučidlech viny a trestu. Zdravý král vyrůstá z Božského dítěte. Je spojen s božským zdrojem uvnitř, který je pak viděn všude. Šerif / Inkvizitor / Vrchní sestra přebírá z krále složku organizační, ale postradá jeho plodnost a sílu žehnat: dávat z božského po hrstech. Zrcadlit skvělost druhých. Proto neplodí a nežehnají, ale pouze vydírají trestají. Jsou to churavé kořínky, které nepoznaly rozkvět sluneční a životodárný a tak vládnou pouze skrze suché, chladné principy, skrze než obtiskávají svá zranění do světa pod rouškou sterilní neosobnosti.


Typologie toxických dětských strategií (Oběť, Agresor, Spasitel atd.)
2 komentáře:

Ivette Violet řekl(a)...

Četla sem jenom prvni odstavec odstavec ale dává to smysl vůči takovýty části co je moc v hlavě a ja furt že to je vnitřní muž. ALE NENI. Je to prostě ten divnej studenej pocit, kerej uz dávno nemám když má clovek hodně doteku pro tu dětskou část právě. NESEXUALNICH!! Obcas se to vrátí a furt to zkoumam. Pak sou návaly horka. Poucucuju sice furt, ale je to spíš takový moravsky Bolek polivka hulakani :D !!

Ivette Violet řekl(a)...

Jako me normálně přijde že to maj i některý terapeuti/tky, ten neviditelnej chlad co z nich de. Ikdyz vykládaj neco upe jinyho. Už sem na to přišla.