Vzestup Luny skrze Hawkinsovu škálu

Úroveň integrace Luny souvisí s kvalitou našich vztahů, hloubkou našeho kontaktu. Jeden pohled do očí může být pro někoho velkou emocionální výměnou a výživou, zatímco jiný si ani z víkendu u rodičů neodnese nic než "uf, sem rád, že jsem to přežil". Oba extrémy ilustrují, že skrze Lunu je umožněna kvalita lidské i rodičovské interakce. Luna = jak nás vztahy "vyživují".

Traumatizovaná Luna necítí. Znecitlivění je nutná obrana. Následující text ilustruje proces léčení této naší části.
Jak se cítí Luna při průchodu všemi patry Hawkinsovy stupnice?


Luna na úrovni:


Vytěsnění (0-7%). Ženská postava leží na zemi. Někam dolezla, ale nic víc. Je vyčerpaná, vydala všechnu sílu. 


Stud (7-13%). Oči malé holčičky, které se dívají.  Jinak se snaží být neviditelná. 


Vina (13-17%). Holčička se snaží vyhnout předmětům, které jsou proti ní vrhány. Místy vzlyká a odpočívá. 


Apatie (17-21%). Dívka prochodila bludiště a ví, že není cesty ven ani dovnitř. Leží uprostřed bez energie.


Smutek (22-27%). Dívka sedí na kraji řeky a vidí, jak je silná a mocná. Řeka symbolizuje velký život a emocionální propojení s ním se sebou a s druhými lidmi.  Dívka ví, že dosud není součástí řeky, mrzí jí, že jí život dosud utíká a neví, jak se do něj vnořit. Nicméně už ví - co nemá - a že je to tu. To je hladina smutku.


(Na této úrovni se nachází Luna průměrného muže v ČR).


Strach (27-31%). Na řece se objeví loďka. Je možné nasednout? Ale loďka nemá žádné pádla. Dívka si myslí, že pokud by na ní nasedla, tak to nemůže dopadnout dobře. Bezmocně kouká na rozbouřenou řeku pohrávající si s loďkou. V této fázi vnímáme emoce jako ohrožující. 


Touha (31-39%). Dívka navzdory strachu nasedá do loďky. Odpichuje se bidlem a rozhodne se dostat na druhý břehu. Cítí nutkání Něco udělat, navzdory všemu riziku. Odpich udělat něco, cokoli. V této fázi jsme schopni následovat podvědomé emocionální impulzy a nutkání ke změně. 


(Zde se nachází Luna průměrné ženy v ČR).


Hněv (39-43%). Pomocí dvou bidel žena s velkou rozhodností pluje na řece cik cak dopředu. Energie je už koncentrována do konkrétního cíle.


Falešná pýcha (43-70%). Začíná si zvykat na plavbu a je schopná zdolávat větší a větší úseky. Tu a tam dokonc vyndá nohu z loďky a nechá se na chvíli unášet. (Poprvé se objevují velmi krátké náhledy, že emoce a prožívání vlastně nemusí být jenom problém, trauma nebo stress. "Pohodinda", říká toto patro emocí ve snaze zakrýt hlubší rozvlnění.)


Odvaha (73-79%). Loďka dojíždí k vodopádu. Nazrává rozhodnutí použít zcela jinou strategii pokud jde o spojení s řekou  - velkým životem, emocemi a druhými lidmi. (Poprvé jsme ochotni prožívat souvisleji svůj proud emocí a obrazů, které podvědomá mysl konstantně utváří. Zdá se to jako radikální objev. Cože ? Jít do emocí a být s nimi po celou dobu ať jsme kdekoliv a s kýmkoliv? To nemyslíte vážně?!)


Neutralita (79-82%). Dívka je už pod vodopádem.  Má jinou loďku. Uvědomuje si, že už má s řekou hodně zkušeností.  Začíná cítit, že řeka k ní nějak patří.  (Zjišťujeme, že takto to s našimi emocemi bylo celý život, že nás celý život unášely a my to nevěděli. Že je to tak s námi a všemi lidmi!)


Ochota (82-86%). Dívka pluje po řece a poprvé vnímá krajinu, kochá se. (Zda se, že ochota unést se emocemi a obrazy a zasnít se, být ve flow je tu a tam celkem slastná).


Přijetí (86-92%). Dívka už dobře ovládla manévrování a doplula do tábořiště. Zajišťuje si vybavení, dovede plánovat.  Plavba se stává komfortní. (Začínáme si rozumět se svým emocionálním já. Naše eq už je potrénované. Umíme se stabilizovat. Umíme se zazdrojovat.)


Rozum (93-95%). Dívka v tábořišti nachází oheň se stopami dalších lidí. Zjišťuje, že na řece nepluje sama. Objevuje velkou provázanou síť života, která ji fascinuje. Úžas. (Wow efekt, jak zajímavé je poznavání emocionální hloubky života v nás a ve všem.)


Láska (95-96%). Dívka aktivně hledá další lidi. Vymýšlí způsoby, jak se k ním dostat. Nyní ví, že každý má takovouto řeku v sobě a všechny řeky jsou navzájem nějak propojené. 


Radost (96-97%). Dívka pluje okolo místa, kde si hrají děti s balónem. Začne si s nimi pinkat, užívá si přítomný okamžik. Opodál jsou stánky s občerstvením. 


Mír (98-99%). Pohled shora na propojenou deltu řek s mnoha přítoky a loďkami. Vše je, jak má být.


Osvícení (99-100%). Dívka říká: cítím, že jsem ta řeka a všechny řeky.


*


Na kurzu Synergia si umožníme zkvalitnit prožívání naší Luny i dalších planet (archetypů). http://ografologii.blogspot.com/2022/08/synergia.html

Žádné komentáře: