Saturn konjunkce Pluto (2019-21): porodní tsunami


Scéna z filmu Mise. Přeživší dítě vchází do rozbořeného chrámu, který zbyl po řádění vojáků v misii.

Aktuální situaci na nebi (vzájemné postavení planet) je možné podle astrologie interpretovat jako vyjádření "kvality času" neboli vlastně atmosféry té které doby ("duch doby"). Než vás seznámím s výsledky konstelace na aktuální konjunkci Saturna a Pluta (leden 2019 - září 2021), zalistujeme si trochu historií. Uvidíme, že současné rozvlnění oceánu nevědomí v každém z nás by mělo nějak navazovat na to, co se dělo mezi Saturnem a Plutem v naší minulosti. (Každý člověk pak na tuto dynamickou "nebeskou" událost zareaguje unikatním způsobem).

(V první části vycházím hodně z knihy Richarda Tarnase: Cosmos And Psyche, v druhé z konstelace na aktualní interakci Saturn Pluto v kozorohu.)

Stejná konjunkce Saturn - Pluto nastala v létech 1883 (výbuch sopky Krakatoa), 1914 - 16 (první světová válka, arménská genocida), dále 1946 - 48 (Norimberský proces, Marshallův plán, důsledky Holocaustu a Hirošimy, u nás se schyluje ke komunistickému převzetí moci, založení mezinárodního měnového fondu, počátek studené války - ta se i nadále bude dít pod taktovkou těchto archetypů - "železná opona"). V letech 1981 - 83 (Reganova administrativa, ekonomická recese, spadá sem i vznik internetu a rozšíření víru HIV). Za této konjunkce (navíc také v Kozorohu) Luther přibíjí svých 95 tezí ve Wurtenbergu (1517). Jedná se o první mocné otřesení autoritou církve. Čí autoritu zpochybní současná konjunkce? Evropské Unie? Papeže? Dojde k proměnám uvnitř církve? Zdá se, že během každé konjunkce dochází k přemapování mocenské struktury světa. 

Za konjunkce Pluto - Saturn v r. 1618 začíná také třicetiletá válka. Ve jménu víry se Evropa ponoří do mocenského vraždění. Rozdílné výklady víry slouží jako záminka k mocenské expanzi. R. 1211-12 Čingischán útočí na Čínu. V srpnu 410 Vizigóti pod vedením Alaricha plení Řím. (A malá perlička z Čech: 2. září 1981 exploduje na Mostecku důl Pluto II.)

Pro pochopení souvislostí však zmíníme i další aspekty mezi těmito planetami. Kvadratura Pluto - Saturn nastala v době objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem (1490 - 92, kdy současně vrcholila reconquista a Židé byli vyhnáni ze Španělska).  Ve stejných letech provádí Savonarola svou fundamentalistickou očistu Florencie, zavádí zde teokratický stát.  Kvadratura nastala také mezi léty 1939 - 41 (Hitlerovo "konečné řešení"). Také bychom měli zmínit belgické řádění za Krále Leopolda II. v Kongu (1889) nebo masakr Siuxů u Wounded Knee (1890). Také sem patří sovětský vpád do Maďarska (1955-57). Kvadratury Pluto - Saturn, zdá se, přinášejí tvrdá a bezohledná radikální řešení. Z pozice síly provádíme útok jezdcem na světové šachovnici. Fanatická nesmiřitelnost ve jménu Boha nebo komunistické doktríny. Válka s přírodou, snaha poručit větru a dešti. Pokud nepřítele označíme jako nelidského, méněcenného - masakr je povolen.

Opozice Saturn - Pluto trvala například 1865 - 67 (vznik Kukluxklanu). Opozice Saturn - Pluto nastala v létech 2001 - 2004 (teroristický útok na World Trade Center a odvetný útok USA na Irák, Afghánistán; Guantanamo atd.) a 1964 - 68 (válka ve Vietnamu). První křižácká výprava končící pleněním Jeruzaléma (1097-99). Sledujte rétoriku ohánějící se potřebou vymýtit zlo a ďábla. "Vykouříme je z děr." (G. Bush).


Při opozici Saturn - Pluto dochází ke střetu mez řádem a temnou silou, jež se jej snaží rozstřelit. My si připadáme jako ti morální a spravedliví, zatímco ten druhý se nám jeví jako ďábel, jehož je třeba zneškodnit (projekce Stínu). Strach z vnějšího démonizovaného nepřítele (Pluto) legitimizuje (Saturn) zbrojení a imperiální agresi, stejně jako silnější dozor a kontrolu nad občany.

Události spojené s pozicí Pluta v kozorohu:
 • založení křesťanské církve, zpevnění její pozice nebo naopak rozpady uvnitř ní
 • vojenské invaze 
 • dobytí a kolapsy říší (Cortes, Pizzaro)
 • křižácké výpravy
 • počátek průmyslové revoluce
 • přírodní katastrofy a pandemie: Krakatoa (532; 1883 za konjunkce Saturn Pluto)
 • morové epidemie
 • objevitelské počiny (Maco Polo, Magaljanš)
 • občanská povstání a revoluce
 • židovské pogromy
 • proměny bankovnictví, měny, globálního trhu 

Zmíníme osobnosti narozené s konjunkcí Pluto - Saturn, jejichž dílo něj sugestivně odráží atmosféru tohoto komplexu: Arthur Schopenhauer, Sv. Augustin, Karl Marx, Franz Kafka (Proces, Proměna, Zámek, V kárném táboře), Ernest Hemingway (Stařec a moře), George Orwell, Igor Stravinskij (Svěcení jara), Victor Hugo (Bídníci), Alfred Hitchcock, Andrzej Sapkowski (Zaklínač), Salman Rushdie (Satanské verše), Nikos Kazantzakis (Řek Zorba, Poslední pokušení Krista), C.  G. Jung (přesná kvadratura Pluto Saturn v nativitě, za konjunkce počíná psát Červenou knihu jako svou katarzi, aby nezešílel); Jan Kalvín (Protestantismus a Kalvinismus odrážejí ve své snaze o absolutní morální čistotu archetypovou interakci Pluto Saturn zvlášť silně).


Jan Brueghel: Peklo
(Ke spojení Saturn a Pluto jakoby se hodilo sousloví architektura pekla).

Umělecká díla napsaná za silných interakcí Pluto - Saturn: Frankenstein (Mary Shelley), Zločin a trest (Dostojevskij), Moby Dick (Melville), Srdce temnoty (Jospeh Conrad), Cizinec (Albert Camus), Poslední soud (Michelangelo), Božská komedie (Dante Alighieri), Faust (Goethe - kde se dozvíme, že jádrem nevinného pudla je vlastně ďábel), Utrpení Krista (Mel Gibson), Chaloupka strýčka Toma (Harrieta Beecher Stoweová), Šarlatové písmeno (Hawthorne), Válka s mloky (Karel Čapek), Nespokojenost v kultuře (S. Freud). Shakespearův Hamlet, Antonius a Kleopatra, Othello, Král Lear a další tragedie.

Text písničky Silent warrior (Enigma) z alba Cross of changes skvěle vystihuje paradox křesťanského dobývání.

Long ago, for many years
White men came in the name of GOD
They took their land, they took their lives
A new age has just begun 
They lost their GODS, they lost their smile
they cried for help for the last time.
Liberty was turning into chains
But all the white men said
That's the cross of changes 

Filmy: Rambo - první krev (1982) - střet saturnského šerifa a plutonského veterána; Apocalypse now (1979); Kladivo na čarodějnice (1969); Avatar (2009); Sedm statečných (1960) - Chris představuje Saturna, strážce civilizace, kdežto bandita Calvera představuje rozvratné Pluto; Až na krev (2007); Den poté (2004); série Šílený Max; Blade Runner (1982, "vyřazení z provozu" sub-humáních bytostí = replikantů); Gándhí (1982); Fanny a Alexandr (1982); Mise (1986).

Z tohoto krátkého prokmitu do historie už počínáme tušit, že atmosféra komplexu Pluto - Saturn je poněkud hrozivá, tragická, tíživá, vážná, božsky - infernální. To nejvyšší se zde setkává s tím nejnižším. Ve jménu kříže a svaté víry zde stříká krev. Kultura a morálka (Saturn) zde hledí do zrcadla, z nějž na ní zírá démon (Pluto). Civilizace se zde zřejmě setkává se svým stínem. Má snad i Bůh svůj stín? (Ptá se Jung v eseji Odpověď na Jóba).

Snad nejkrásněji ilustruje atmosféru archetypálního překryvu Saturn - Pluto film Mise. Na jedné straně jsme svědky pokusu vytvořit v jihoamerických misích ráj na zemi - na druhé straně jsme svědky jejich tragického zániku pod tíhou pragmatické politiky: misie musejí být obětovány, aby byl udržen řád Jezuitů v Evropě. Ve snaze vybudovat ráj, stvořili jsme peklo. Mohlo by se říci o Kryštofu Kolumbovi stejně jako o válce v Iráku, Vietnamu, španělské inkvizici či arménské genocidě. Kultura se pokouší prosazovat určité ideologické principy s absolutní ostrostí a přísností (asi jako při budování gotických katedrál), hraje si na Boha či na světového šerifa (Saturn) a posléze zjišťuje, že se brodí krví (Pluto). Tímto temným zrcadlícím procesem civilizace nahlíží, jaké jsou její skutečné motivy, jaký je skutečný etický standard, morální kód, na kterém stojí.

"A vy máte tu drzost mi tvrdit, že ten masakr byl nutný?" ptá se ve filmu Mise biskup portugalských otrokářů, kteří nechali vyplenit Misii. "Vzhledem k účelu, který jste schválil - ano. Vskutku ano. ... Svět už je prostě takový," odpovídají mu. "Nikoli, pánové, takovým jsme jej učinili my."


Film Apocalypse now je reminiscencí motivu Josepha Conrada z knihy Do nitra temnoty. Tato kniha popisuje důsledky belgického teroru v Kongu. Obě události, válka ve Vietnamu i teror v Kongu, se děly za obdobné atmosféry kolektivního nevědomí, vytvářené Plutem a Saturnem.

Saturn představuje ve freudovské psychologii Superego, svědomí, internalizovanou autoritu, zatímco Pluto Id - instinktivní, dosud neusměrněnou a nediferencovanou energii, princip slasti. Vizuálně si můžeme Saturn představit jako město s opevněnými hradbami, kdežto Pluto jako džungli, řeku a kanalizaci, která město ze všech stran obklopuje. Saturn představuje formu, zatímco Pluto hlubinnou sílu, která tuto formu může rozbít nebo tvarovat. 

Nejhlubším motivem Pluta je prověřit pravdivost a autentičnost toho, k čemu se přiblíží. Prohněte libovolnou formu až na dřeň (core) a to nepravdivé a zastaralé "sešrotuje" a odhodí, zatímco to pravdivé za očistného a mnohdy bolestného přerodu "vyloupne". Dostáváme se tak skrze tvrdou slupku (Saturn) k pravdivému jádru, jadřinci (Pluto). Jdeme zde do morku (Pluto) kostí (Saturn), ke kostní dřeni, k místu, odkud povstává život (červené krvinky). To zastaralé přitom zemře. Staré struktury se zkompostují. Energie uvolněná jejich destrukcí se použije do služeb nově vznikajícího života. Ačkoliv se tedy celý proces může zdát drsný, fatální a strašlivý, ačkoliv se při něm chvějeme strachy a úzkostí, neboť právě procházíme drcením a trávením, má tento proces hluboký smysl, na konci něhož stojíme znovuzrození, svěží, mladí, noví, plní energie a tvůrčích sil, jako po jarním tání. Staré kry roztávají, staré hradby praskají, staré chrámy padají. Ale život - vítězí. Energie přežití (Pluto) smete vše, co jí stálo v cestě. Povodeň smete hráz (Saturn). Ale jen tu, která nebyla v souladu se životem a zachováním života na Zemi. Skrze smrt starého je život posílen.

Během interakcí Pluto Saturn jde o život. V nejvážnějším smyslu tohoto tvrzení. Během stávající konjunkce Pluto a Saturnu v Kozorohu (2019 - 21) jde o téma zachování života na planetě Zemi. Vzhledem k tomuto takřka absolutnímu motivu se vše ostatní zdá vedlejší a všechno se tomuto cíli musí přizpůsobit. Transpersonální archetypové síly (Uran, Neptun, Pluto) působí na vše živé na Zemi v tomto směru. Situace je opravdu vážná, navzdory tomu, že většina lidstva od tohoto pohledu odvrací hlavu. (Nehce o tom nic slyšet, tváří se, že se nic neděje).

Lidstvo v konstelaci, do níž ještě umisťujeme aktuální Pluto, Saturn a "Ducha doby", trvá neoblomně na tom, že lidstvo je takřka věčné a vždycky všechno přežilo, tudíž ani tento "poryv větru" jej nemůže rozhodit. Lidstvo je přesvědčené o své pravdě, disponuje celým arzenálem "vědění" a nehodlá se situaci jakkoli přizpůsobovat, ono to "ví nejlíp". V jeho břiše se ozývají pocity ohrožení a nejistoty, ale lidstvo neví, co s nimi, a tak od nich uniká do hlavy a víru zábav.

Pluto je jako obrovská řeka, která všechno zaplavuje a mění. Tryská skrze všechno a vším třese a vše rozechvívá. Jeho impulzy jsou radostné až extatické (v dionýském smyslu, pokud se jim odevzdáváme).
Saturn se chvěje, podlamují se mu kolena, připadá si slabý. Tuší, že tuto sérii proměn už neustojí. Pluto a Saturn nevnímají jeden druhého ani trochu nepřátelsky, jsou to spolupracující božské síly, které mají jedna vúči druhé respekt, ale je jasné, že Pluto zde má navrch. Vizuálně si jejich interakci můžeme představit tak, jako když chrám nebo město počínají prorůstat pralesní liány. Vitální džungle se rozšiřuje, vše se dává do pohybu, do tance, zatímco staré opory a jistoty padají jako když se drolí lešení. Nejedná se o destrukci, ale spíše o revitalizaci, v níž staré struktury vybledají a šednou, stávají se "nic neříkající", bezobsažné, pouhé formy bez obsahu - fráze, na kterých nikomu nezáleží.

Přírodou se šíří tato série proměn (miliony malých změn, kdy se to staré po částečkách hroutí - série mnoha kvantových skoků spíše než-li jedna velká katastrofa).

Lidstvo si zarputile až arogantně stojí na svých starých odvěkých "pravdách", není schopno pochopit, že to nové se děje v rovině instinktivně-prožitkové. Část lidí se přimyká k saturnským jistotám, zbožně se ke slábnoucímu Saturnu modlí a čekají na spásu. Saturn s nimi cítí asi jako velká máma (vliv protilehlého znamení Raka) se svými nebohými drobečky - dětmi. Chce je ochránit, ale nejde to. Plutonská síla, plutonské tsunami, vše vyplachuje a proměňuje. Saturnská matka nejprve cítí velkou lítost nad svými dítkami, ale postupem doby vidí, že mnoho starých výhonků odešlo, ale začínají vyrážet nové. Nastává nové jaro, vyvstávají nové výhonky, krásné, mladé, jež nemají žádnou spojitost s těmi starými. Rodí se nová dítka, nová pokolení, jež nejsou zatížena ničím starým. Rodí se tak, že jim nejsou implantovány staré programy a přesvědčení (introjekty). Dochází tak ke kvantovému skoku. To nové nemá žádnou spojistost s tím starým. Jedná se o nelinerání posun. Jako když se objeví k již existující rovině úplně nová rovina ve směru, který nelze jakkoli předvídat, očekávat nebo plánovat. V jedné rovině stojí pole, v druhé se valí bouře.
Vizuálně si můžeme Saturn v kozorohu představit jako starou / novou matku, která rodí nové výhonky, zatímco Pluto dodává celému procesu energii (Šakti, Kundalini). Saturn jakoby odpovídal rodícím kyčlím, zatímco Pluto (transpersonální porodní bába) zprůchodňoval porodní kanál. (Pluto vytváří tlak). Jedná se o jednolitý proces přerodu, v němž vlastně nelze jednu archetypovou sílu od druhé oddělit. Vesmír přerozuje sám sebe tak, aby byl zachován život na zemi. Část lidstva s tímto procesem bude s důvěrou odevzdaně plynout a budou cítit tento euforizjící dionýsovský účinek. Část lidstva bude cítit naopak nejistotu, strach, chvění, sevření v útrobách. Většina lidstva se ale bude snažit toto dění nevnímat a setrvávat v jakési "kamenné personě, která neotřesitelně ví" (zatímco se jejich útroby obracejí naruby, když je Pluto "luxuje"), což dosáhne až absurdních rozměrů - asi ve smyslu: sedím na ostrůvku v moři 1x1 metru a stále nevěřím, že stoupá hladina moře. Nebo jako je to ve vtipu, kdy chlapík padá ze střechy mrakodrapu a v každém podlaží si říká "zatím ještě dobrý". (Jedná se o jev nazvaný kognitivní disonance, kdy si zkrátka nechceme připustit pravdivost toho, co se nám nehodí vzhledem k již vlastněným "pravdám"). Lidé, kteří se nechtějí přizpůsobit proměně, kteří si stále "trvají na svém", se budou jakoby odpojovat od prožitkového proudu do pobývání čistě v myšlenkách a informacích - budou asynchronní s kolem probíhajícím děním. Svět půjde dál, ale oni si ničeho nevšimnou. Jako když sedí profesor nad knihami, je celý zaprášený a šedivý, ale hlavní proud barev teče jinudy. Takto si lze představit ony usychající výhonky, zatímco budou klíčit nové.

Z hlediska teorie Spiral Dynamics (doporučuji prostudovat), můžeme konjunkci Saturnu a Pluta vnímat jako střetnutí béžové a modré vrstvy. Modrá vrstva souvisí s morálními a ideovými strukturami - "pravdami". Tyto "pravdy" je třeba z roviny bazálního přežití (béžová) přefiltrovat a ty nefunkční vyklopit na kompost, jinak se planeta Země oklepe (případnou katastrofičkou) a shodí lidské blechy ze svého kožíšku. Tímto restartem a zkompostováním starých "pravd" se otvírá větší prostor pro integrální žlutou vrstvu, která je efektivní z hlediska řešení problémů. Ve žluté rovině nemáme potřebu soupeřit o to, kdo z nás má "pravdu" (modrá rovina), ale skrze propojení širokého spektra informací, zapojené emocionality, plné sebeakceptace, sebevědomí a entuziasmu nám jde o nalezení kreativních řešení vzhledem k aktuálním problémům.

Rozvolnění pevných struktur (navzdory snaze o utažení dozoru - kozoroh) a domnělých jistot (Saturn) otvírá větší prostor chaotickému proudění (Pluto). Část lidí může z hlediska Spiral Dynamics spíše klesnout do nizší hodnotové vrstvy, dát průchod autentičtějšímu já, například z modré do rudé nebo ze zelené do oranžové, což není špatně, neboť jedině skrze akceptaci všech nižších proudů, (hodnotových vrstev) je možné dozrát ke žluté a tyrkysové integrální rovině. Díky kolapsu persony se tak kolektivně zrychluje zrání (vaření, transmutace). V této době lidé i systémy více obnaží své pravdivé jádro: vyloupnou se.


Shrnutí
 • Ti, kdo slibují ráj, mnohdy přinášejí peklo. Ti, kdo procházejí peklem, mnohdy nalézají ráj.
 • Skrze konjunkci Saturn Pluto v Kozorohu dochází k restartu vitálních sil Země a vyšednutí / recyklaci starých pravd a vzorů, na kterých stála naše civilizace. Ze starých pravd se stávají tlachy. Z kdysi živých mobilizujících symbolů pouhé omalovánky ze slabikáře.
 • Po jedinci se chce, aby ve svém organismu kultivoval svou plutonskou sílu (archetyp bojovníka) spojenou s odpovědností (za svůj vývoj a stav planety Země).
 • Možná se budeme znovu utkávat s démony, které naše civilizace přivolala k životu v předešlých cyklech Saturn - Pluto. Setkáme se s zhmotněnými důsledky našich skutečných ambicí a hodnot - ne těch proklamovaných: expolatace přírodních zdrojů, snaha o světovou dominanci, kolonizace, intelektuální arogance, morální nadřazenost, hra na světového Šerifa a Spasitele.
 • Můžeme si zvolit, jak budeme reagovat na pocity znejistění: zesílíme kontrolu a budeme investovat energii do ochranných zdí a mentálních úniků - anebo dáme procesu důvěru a pokusíme se tady a teď najít novou autentickou reakci, jíž nelze opřít o staré a známé?
 • Potřebujeme se koncentrovat na integrální žlutou rovinu ve Spiral Dynamics, protože jen odtud mohou povstat vhledy a vize umožňující zachování života na Zemi.

Vizuální a zvukové příměry pro konjunkci Saturn - Pluto:
 • gotika jako umělecký sloh, gotický nebo kalvínský chrám
 • roztavená a znovu ztuhlá láva (magma); láva taví a rozechvívá kámen 
 • hořící nebo rozpadající se chrám, klenba (Notre dame)
 • svazky prutů sevřené ocelovou skruží; organickým pnutím ocelová obruč praská
 • těžební věž, ropný vrt, vedoucí do nitra Země 
 • pochodující sevřená římská formace - ''želva" proráží šiky chaotických nepřátel; za křižáckých tažení je to šik těžké jízdy rytířstva; a konečně za konjunkce v r. 1914 je vyroben první tank;  jde o stejnou formaci jen na jiné technologické úrovni; tento obraz naznačuje: budeme se umět semknout, a pokud ano, ve jménu čeho? (kříž už nám za to nestojí, ale co planeta Země?)
 • bolestně extatický průchod porodním kanálem
 • Bachova toccata d moll
 • spojení absolutní struktury, tvrdosti a tlaku: diamant 

Další konjunkce Saturn - Pluto nás čeká až v roce 2053. Dočkáme se jí?
Skladba This is the end od skupiny Doors znějící na pozadí filmu Apocalypse now vznikla v 60. letech při opozici Saturn - Pluto. 


Žádné komentáře: