VitalitaSilný vitální typ

energický, dynamický, průbojný, schopný zátěže

Slabý vitální typ


méně aktivní, neprůbojný; trpí pocity únavy a rezignace
Z fixace (poměru mezi pohybem a formou), členitosti a pravidelnosti můžeme usuzovat na schopnost nebo neschopnost ekonomicky (efektivně) nakládat s vlastním silami.
(podle Jeřábka)


Žádné komentáře: