Girlanda

Způsob vázání

Tvar girlandy je otevřený, příjmající, jako miska nebo nádoba. Způsob spojení písmen je přirozený, nenucený a plavný, plynoucí měkce a elegantně. Pisatel girland stejně ochotně příjmá vnější dojmy a k okolí má přátelský, vlídný postoj. Na druhou stranu není příliš vyhraněný, bojí se konfliktu a kráčí cestou nejmenšího odporu. Je přirozený a důvěřivý.


Girlandový květinový dekor na keramice: vyjadřuje uvolněnou a bezstarostnou oslavu životaPravá girlanda

Pravá girlanda je uvolněná, elastická a její tahy nahoru a dolu jsou oddělené. Odpovídá 2. nebo 3. stupni fixace. Pisatel pravé girlandy je:
 • přirozený a otevřený
 • laskavý, vstřícný, přející, soucitný a ochotný
 • postoj odevzdanosti, důvěry
 • extrovertní a srdečný
 • nekonfliktní
 • ve spojení s jinými znaky, které potvrzují nedostatek vůle: nesamostatný, nedůsledný, příliš ovlivnitelný, slabý nebo pohodlný


Stefan Zweig, rakouský spisovatel - ukázka pravé girlandy v harmonickém, elastickém rukopisuNepravá (mechanizovaná) girlanda

Pisatelé nepravých girland vlídnost a laskavost pouze předstírají. Předstírají ze zištného důvodu, čímž vlastně původní význam girlandy popírají. Laskavost jim nejde od srdce, je spíše součástí vypočítavého postoje (prodejci) nebo zběhlé pracovní rutiny (číšníci, zdravotní sestry). Pud sebezáchovy (úzkost o sebe) je silnější než odevzdanost, důvěra, kterou se vyznačuje pistel pravých girland.

Tah nahoru a dolů splývá, základní oblouk je vodorovný a strnulý. Odpovídá 4. stupni fixace.
 • roztomilost na oko
 • vypočítavá laskavost
 • sociální obratnost, zběhlost, protřelost

Ztuhlá mechanizovaná girlanda
 • odměřená vlídnost, dávaná po troškách, pisatel se bojí, aby se nevydal příliš
 • chování není příliš spontánní a otevřené, pisatel se o tento postoj spíše snaží, ale není tak uvolněný
 • jeho "úsměv" není tak upřímný, spíše zdvořilou maskou

Zdůrazněná úvodní girlanda
 • vlídné, zvavé gesto hostitele, které může ale nemusí být upřímné, což prozradí jiné znaky

Koncová girlanda
 • touha po sociálních kontaktech
 • potřeba komunikace
 • otevřené, přátelské chování k lidem
 • ochota ke kompromisu

Girlanda + nepravidelnost + pravý sklon + slabší tlak

nebo ochablá girlanda (fixace IVb):
 • slabá vůle
 • ovlivnitelnost, labilita, ústupnost
 • dobrák ze slabosti, který neumí říct ne, neklade odpor, vyhoví všem

Girlanda s hlubokým sedlem (úzká, vysoká girlanda, někdy klesá pod linku, fixace IVb)
 • zranitelnost, přecitlivělost
 • bolestivý smutek usazený hluboko v srdci, kterému člověk bezvládně podléhá, propadá se do deprese

Prosmyčkovaná girlanda
 • pisatel se narcistně obdivuje pro svůj altruismus a ochotu pomoci, kterou dává okázale najevo, aby ukázal, jak je "dobrý"

Girlanda + silný tlak
 • dodává pisatelovi dostatek energie a ochoty pomáhat, aby svou altruistickou potřebu uplatnil a realizoval v praxi, v nějaké aktivní činnosti

Girlanda + těsnost
 • oslabuje přirozené vlastnosti girlandy

Girlanda + šířka

 • naopak význam girlandy stupňuje

Girlanda + přehnaná šířka
 • neukojitelná touha po lidech a společenském životě