Tah

Tah má zásadní význam pro zjištění dynamiky, vitality a vůle pisatele. Tah rozlišujeme na 1) dynamický a adynamický, 2) podle pnutí horizontálního, vertikálního a hloubkového.


Tah dynamický

Živá, vibrující čára, v písmu se rytmicky střídá napětí a uvolnění.
  • plná pružná čára připomínající zatnutý, napjatý sval; vyskytuje se ve spojení s úhlem, arkádou nebo pevnou nitkou, často s fixací IVa
  • silná vůle, vytrvalost, houževnatost, sebeovládání
  • vertikální pnutí: výkonnost (duševní a fyzický potenciál)
  • horizontálální pnutí: zaměření na cíl
  • jemnější, lehčí, oduševnělejší písmo
  • pružnost jednání, pečlivost; síla ducha
  • šťavnaté, měkké, plynulé a rytmické písmo odpovídající fixaci II + široká girlanda nebo arkáda
  • vitalita, radost ze života, smyslovost, smyslnost, plné a radostné prožívání
  • jemnější a lehčí čára
  • pohyblivost, citlivost, menší průbojnost


Tah adynamický


Rukopis má nevýrazný rytmus. Písmo nepůsobí dynamicky a živě, protože se zde nestřídá napětí a uvolnění. Písmo působí ospale - anebo naopak strnule.
  • měkká a rozbředlá čára, často tučná, rozpíjivá, pomalá nitka
  • lenost, poživačnost, parazitující životní styl (tlaková živočišnost není vyvážena žádným úsilím)
  • povislá, povadlá a neživá čára
  • naprostý nedostatek vůle, slabost, labilita, nespolehlivost, bez iniciativy
  • blokované, bržděné, nerytmické písmo (tlak svědčí o vitálním potenciálu, ale ten je tlumen)
  • strnulost, křečovitost; bržděnost strachem nebo pesimismem
  • písmo bez vitality je ještě navíc blokováno
  • ustrašenost a nerozhodnostVodorovné pnutí

horizontální roztažnost, pružné napětí vlevo - vpravo
 • přirozený pohyb vpravo: soustředěnost na cíl
 • jeho nedostatek: písmo se trhá, neproudí, stojí (nic ho netáhne doprava)

Výškové pnutí

napětí ve směru nahoru - dolů
 • výkonnost, ctižádost
 • duševní pružnost
 • mnohostrannost zájmů a aktivit

Hloubkové pnutí

tlakové odstínění směrem do podložky (střídání vlasových i silnějších tahů) - vytváří dojem plastičnosti písma
 • vitální pružnost nebo její nedostatek


(podle: Mgr. Helena Kolářová: Základy grafologie, 1. semestr, Calix 1996-2004)

.