Zjednodušení - obohacení

Převaha zjednodušených nebo obohacených tvarů vypovídá o poměru mez rozumovostí a účelností (zjednodušení) a fantazií, citovostí (obohacení). S malou nadsázkou bychom mohli říci, že se jedná o niternou preferenci efektivity nebo efektnosti.

Zjednodušení je vynechání nepodstatných tvarů písmen při zachování čitelnosti, zatímco obohacení je přidání, rozšíření a dokrášlení tvarů, které nejsou součástí psací předlohy.


Zjednodušení

Pisateli, který zjednodušuje tvary, jde o to, vystihnout podstatu věci. To je projev racionality, redukce, abstrakce a zvýšené účelnosti, funkčnosti a praktičnosti.

ukázka německého deisgnu ze 60. let

 • snaha o jasnost a přesnost
 • praktická inteligence
 • efektivita, funkčnost jako základní kriterium činnosti
 • přímost, přirozenost, nenápadnost
 • nitka, zaoblení hranatých tvarů, rychlost:
  • intuice, bystrost, chápavost
 • rychlost, nedokončené tvary narušují čitelnost:
  • spěch, prudkost, povrchnost, mnohoznačnost
 • při převaze a ztuženosti formy (zde nemá zjednodušení úlohu zvýšení efektivity a bystrosti; racionalita se zřejmě projevuje jakožto kontrolní mechanismus, je to spíše nedostatek přirozené emocionality):
  • sebekázeň, střídmost
  • ztráta citovosti, vnitřní chlad
  • bránění se přílišné intimitě, nepřístupnost, odtažitost
  • puritánství, šablonovitost
 • elegantní zjednodušení: přirozený vkus
 • v pomalém písmu:
  • nedostatek vůle a energie
  • lhostejnost, nedbalost, bezohlednost, lenost, netečnost, nesvědomitost, nespolehlivost
 • zjednodušení v horní zóně:
  • střízlivost, praktické myšlení
 • zjednodušení ve střední zóně:
  • praktické jednání
  • někdy - citový chlad
 • zjednodušení v dolní zóně:
  • pronikání racionality do pudové oblasti


Obohacení
 • při převaze formy (tzn. obohacení je záměrné, což je projev nevkusné stylizace a touhy po efektu za každou cenu):
  • strojenost, nevkus, nepřirozenost
  • narcismus, egocentrismus, ješitnost, chlubivost, přepjatost
  • chce efektně zapůsobit
  • nepraktičnost
  • obřadnost
Vibert: Figaro a kněz

 • při převaze pohybu (obohacení je spontánní):
  • hravost, živost, radost ze života
  • smysl pro krásu
  • citové bohatství
  • fantazie, romantický snílek, blouznivost
  • činorodost
  • šviháctví
  • lehkost vyjadřování, mnohomluvnost, fabulační talent
  • potíže s koncentrací, nepraktičnost, ztrácení se v nepodstatném
  • koketnost
Tissot
 • horní zóna:
  • fantazie, obrazotvornost
 • střední zóna (často ve spojení s těstovitostí):
  • poživačnost, smyslovost, citovost
 • dolní zóna:
  • silná pudovost
  • majetnické sklony
  • erotická fantazie

.