Individuálnost

Individuální rukopis se v mnohém odlišuje a vzdaluje od školní předlohy. Může na nás působit nápaditě, jedinečně, originálně, fantasticky až přemrštěně a excentricky.

Anebo naopak nenápadně, obyčejně, banálně až infantilně. V takovém případě hovoříme o nízkém stupni individuálnosti.

Čím více je písmo individuální, vzdálené školní předloze, tím více se pisatel:
       • odlišuje od průměru
       • vyčnívá tím nebo oním směrem
       • cítí se být výjimečný, originální
       • nechce být součástí šedé, anonymní masy
       • cítí se vůči ní nadřazený
       • je vnitřně samostatnější
       • ale může být i ve větší izolaci vůči okolí

Neindividuální rukopis, tzn. podobný školskému písmu,
vypovídá o opaku. Pisatel bývá:
 • jednoduchý
 • skromný
 • věcný
 • odosobněný
 • konvenční
 • nesamostatný
 • až infantilní
 • má silnější potřebu patřit ke skupině
 • ve spojení s pravoběžností může být snadno ovlivnitelný převládajícími hodnotami a společenskými měřítky


Čitelný rukopis
 • snaha vstoupit do kontaktu s okolím, vnější přizpůsobivost
 • ohleduplnost, sebedisciplína
 • svědomitost, smysl pro pořádek

Nečitelný rukopis
 • opak výše uvedeného nebo
 • maska (nechce být pro okolí "čitelný")