Vázání

Každý znak je tím významnější, čím je nenápadnější (Schönfeld).

Vázání má silnou vypovídající psychologickou hodnotu, protože je nejméně nápadné
- 1) skoro nikdo neví, jaký způsob vázání používá, 2) vázání se skoro vždy odlišuje od školní předlohy.

Vázání je způsob spojování zá
kladníh tahů. Vázáním se jednotlivé základní tahy dostávají do vztahu. Vypovídá o cestě, jakou se Já dostává k objektu Ty - přímočaře (úhly), obloukem zdola (girlandy) nebo obloukem shora (arkády). To jsou tzv. vázání čistá.


Ještě rozlišujeme vázání smíšené, smyté a školské.Smíšené vázání (
u rukopisu vyšší úrovněm, se zastoupením arkád i girland)
 • mnohostrannost zájmů a vloh
 • znalost lidí vyvěrající ze zkušenosti
 • psychologické vlohy
 • prožitková bohatost
 • vědomí relativnosti a podmíněnosti různých názorů a směrů
 • kosmopolitnost, univerzalita
 • nepředvídatelnost
 • dvojznačnost myšlení a proměnlivá vnitřní hnutí
 • nekonzistentnost
 • radši neočekávat a nespoléhat se na něho

Girlandy + Arkády
 • střídání otevřenosti a uzavřenosti
 • nejednoznačný postoj (jednou tak a jednou tak)
 • zkreslení dojmů

Girlandy + Úhly
 • otevřenost girland se pojí s pevností úhlů, což dodává potřebnou sílu a vůli, která povolným girlandám někdy chybí
 • nebo jsou úhly známkou sklonu unáhleně odporovat, být v opozici, což nakonec vede ke zbytečným problémům

Arkády + girlandy
 • uzavřenost arkád (styl, maska) + nezáludná otevřenost girlandy (spontánnost, pravdivost)
 • střídání stavů obrany vůči dojmům a pasivním upadáním do jejich vlivu

Úhlová arkáda
 • aktivita, přičinlivost úhlu + přecenění formalismu, stylu, konvence (o stylovost arkády se spíše snaží) - jako maloměšťák, který má na stěně "mistra", kterému vůbec nerozumí, ale tváří se, že ano