Využití grafologie


 • sebepoznání
  • Sebereflexe, nastavení zrcadla, možnost objevení svých skrytých, dobrých i špatných stránek, možnost uvidět sebe sama v novém, syntetizujícím světle, poznání svých dispozic, skrytého potenciálu, ale i toho, co nás naopak brzdí ve vývoji. Možnost vidět sebe sama z nadhledu, který nám, pokud jde o nás samé, téměř vždycky schází. Možnost vidět sebe sama s humorem, osvobozeně. Možnost přijmout sebe sama. Jak se můžeme cele příjmat, když se neznáme? Možnost pochopit v čem jsme opravdu dobří.

  • To vše je výchozím bodem, kdy se otvírá cesta k našemu spontánnímu růstu, ale také trpělivé práci na svém duchovním nebo etickém vývoji - každému podle jeho potřeb, motivací a cílů.

 • personalistika
  • Příjmací řízení při výběru uchazeče o zaměstnání - zde grafologie funguje efektivně, protože grafolog nemusí zpracovávat kompletní grafologický rozbor, ale zaměřuje se na pouze požadovaná kritéria pro danou pozici. (Např. kreativitu, míru psychické zátěže, výdrž, přátelské chování a komunikativnost, vůdčí nebo organizační schopnosti, iniciativnost nebo naopak poslušnost - podle požadavků zaměstnavatele.)
  • Výhodou je, že zde uchazeč o práci nemůže příliš předstírat, a pokud předstírá, tak se to pozná. Jistě máte sami zkušenost s tím, že u jiných testů lze předstírat, nehledě na to, že při hledání pracovního místa nerozhoduje vždy kvalita a upřímný zájem, ale protřelost, sebevědomí a bezskrupulóznost ve spojení s dobrým a atraktivním zevnějškem, popřípadě mládím. Písmo je v tomto smyslu hlubší a pravdivější výpovědí o kvalitách nebo slabostech člověka.
  • Má zkušenost je taková, že když si lidé, kterým jsem na základě rukopisu doporučoval uchazeče na pracovní místo, vybírali více podle vlastních dojmů, zpětně se jim ukázalo, že jsem měl pravdu a že nevybrali vhodného kandidáta. Později buď sám odešel nebo mu dali výpověď. Znovu připomínám, že ne vždy člověk u příjmacího řízení hovoří pravdu, anebo ne vždy ji, alespoň co se týče jeho hlubinnějších motivací, sám zná.
  • Rozsáhlejší grafologický výzkum na pracovišti může vést k efektivnějšímu uspořádání pracovní hierarchie a rozdělení funkcí tak, aby každý dělal to, co skutečně umí nejlépe. Podobné zakázky už proběhly v Německu u firem, které vykazovaly ztrátu a po této analýze a přeskupení pracovních pozic se dostaly zase do plusu. Samozřejmě - takovéto kroky vyžadují flexibilitu a otevřenost z hlediska firemní personální politiky - a ne vždy se vedení do takových projektů nadšene vrhá, protože mají strach o vlastní židli. "Dokud budu v tomto podniku, mne nikdo hodnotit nebude!“
  • Více zde
 • partnerské vztahy
  • Možnost poznat nejen sebe sama, ale i svůj protějšek, aktuální nebo potenciální. Často nás podvědomě lidé přitahují (a je za tím nějaký důvod), ovšem často jsme také obětí svých projekcí, které teprve po dlouhé době ztahujeme zpět a smutně hledíme, když z našeho krásného prince / princezny stékají líčidla a naše velká láska se poznenáhlu stává něčím jiným, jen ne velkou láskou. Můžeme to vzít jako výzvu nehledat už dále chybu v tom druhém - a trochu se podívat věci na kořínek - anebo můžeme sebrat odvahu a skutečně si ujasnit, že ten nebo onen, pro nás asi nebude ten pravý. Ten pravý? Možná, že nikdo takový neexistuje. Ale podle rukopisu lze bezpečně zjistit, zda a co mají lidé společného, co naopak odlišného a jaké vlastnosti jim na tom druhém nakonec vyhovují, přestože (anebo právě proto) že oni takové nemají a rádi by měli (nebo neměli).
  • Každý je neopakovatelnou individualitou a srovnání dvou rukopisů, položených vedle sebe, je jako pohled do dvou zrcadel, která se v sobě odrážejí.


August Rodin: L'Éternelle Idole
 • diagnostika pro psychoterapeuty (především poruchy osobnosti, psychosomatická onemocnění, neurózy)

  • Možnost nenásilnou cestou, z pohledu na jeho písemný projev, zjistit, koho vlastně máme před sebou, kromě jeho spontánního verbálního i neverbálního projevu / anebo baterie psychodiagnostických testů :-) / Možnost toto poznání poté flexibilně integrovat do našeho poznávání klienta, s kterým jednáme, odhadnout přesněji metodu nebo přístup, který klientovi odpovídá nebo - vidíme-li ho poprvé - stopovat první signály disharmonií nebo disfunkcí v jeho rukopise, které nás mohou poznenáhlu, s využitím jiných (psychoterapeutických) metod, přivést hlouběji a dále na cestu k pochopení a uzdravení člověka. A v této cestě nezůstaneme osamoceni, neboť okusíme blahodárné působení rozhovoru a léčby, která obohacuje, zavazuje i osvobozuje, oba zúčastněné.
 • soudní praxe
  • Zatímco grafologie je metoda, která umožňuje psychologické poznání člověka na základě jeho písmeného projevu, v soudní praxi se používá spíše písmoznalectví, což je metoda, kdy nás nezajímá psychologický profil pisatele, ale autorství textu - tzn. srovnávání rozdílných rukopisů, padělání smluv, podpisů atd.