Převaha dolních - horních délek


Význam dolních a horních délek je odvozen z archetypální prostorové symboliky. Ta je vysvětlena zde: Symbolika psací plochy


Anders Zorn
Převaha dolních délek
 • zůstává "nohama na zemi"
 • převaha pudovosti, která se ale může projevovat různě:
  • jako pudovost, smyslovost, zdůraznění sexuality
  • nebo jako sklon k vlastnění, shromažďování a lpění na majetku
  • zdůraznění telěsných aktivit
 • nasvědčují-li tomu i jiné znaky, především pravidelnost: praktičnost, důkladnost
 • instinktivní zakořeněnost a jistota, respektive potřeba této zakořeněnosti (v rodině, tradici, v tom, co je vyzkoušené a hmatatelné)
 • ale naopak předimenzované, obrovské dolní délky: frustrace pudových potřeb
 • lpění na hmotě, materialismus - způsobuje duševní těžkopádnost, neochotu změnit své myšlení, protože motivace jsou spíše podvědomé a nepodléhají vědomé kontrole; člověk nerad mění své návyky
 • plné, oblé dolní délky najdeme u citově založených lidí
 • tělo omezuje, ale ukotvuje princip ducha
Šikmější dolní délky

 • smyslová dojmovost
 • podléhá svodům, nedovede se ovládat

Zapřené dolní délky
 • konflikt v pudové oblasti, ambivalentní vztah k sexualitě
 • touží překonat sexuální bloky

Kolísavé dolní délky
 • špatné sebeovládání
 • nezakořeněnost, nevypočitatelnost
 • nedůslednost


Převaha horních délek

Sokratés
Zvýrazněná (tlakem, velikostí, tvarem) diakritická znaménka (háčky a čárky) posilují význam horní zóny.
 • motivace a zájmy jsou spíše duchovní, nemateriální povahy:
  • růst, transcendence, touha po zdokonalení, umění, vzdělání, kultura
 • svobodný, nespoutaný duch
 • činorodost, duševní pohyblivost, měnlivost
 • hrdost, ješitnost, povznesenost nad pudovost
 • láska ke svobodě, ideálům, principům (až fanatismus)
 • mnohostrannost zájmů, přelétavost, nezakořeněnost, věčný neklid ducha
 • iluze, spekulace vzdalující se od reality
 • nepraktičnost, nevěcnost, nedůkladnost, vzdálení se od reality ("hlavou v oblacích")
 • snížená vitalita
 • ambice, zvýšená touha vyniknout, ctižádost, radost z rizika
 • postupné zvyšování horních délek - neukojitelná ctižádost
 • duch transcenduje hmotu, ale stojí proti životnosti a životu